AloitussivuSavon maakirjatSulkavan pitäjä → Muistiinpanoja kylännimistä

Sulkavan maakirjojen muistiinpanoja kylännimistä

Paikannimet

Tälle sivulle on koottu kyliä ja kylien nimiä koskevia huomioita.

Pitäjän talot on maakirjoissa järjestetty pääasiassa kylittäin. Kylien merkinnässä voi olla muitakin ongelmia horjuvan oikeinkirjoituksen lisäksi. Kylän nimi puuttuu kokonaan tai on väärässä kohdassa. Kylällä voi olla aivan eri nimi nykyään, tai kirjuri on käyttänyt kylän sijaan talon tai maastokohteen nimeä. Toisinaan listassa voi olla myös naapuripitäjän kyliä.

Puumalasta Sulkavalle liitetyt talot

Puumalan Partalan kymmeneskunnasta Sulkavan seurakuntaan liitetyt talot on lueteltu Puumalan maakirjassa 1639 (21 taloa).

Vastaava luettelo on Sulkavan maakirjassa 1640, mutta luettelot eivät ole identtiset (23 taloa).

Kylät on merkitty maakirjaan 1643, jolloin isäntien nimien ja veromarkkalukujen perusteella voidaan joidenkin talojen kohdalla suoraan päätellä, mihin kylään talo Sulkavalla sijoittuu.

Noin puolet taloista on sellaisia, joiden kohdalla kylä ei ole suoraan pääteltävissä, mutta allaolevassa taulukossa on kyläehdotuksia niillekin taloille, joille jonkinlaisia muita perusteluita on löytynyt.

Puumalan maakirja 1639 Skmk Sulkavan maakirja 1640 Skmk Kylä Sulkavalla 1643 Huomautus

VERO- JA KRUUNUNTILAT
Peer Andersson Cammoin 3 Peer Anderson Cammoinen 3 Kammola
Larss Leinikoinen, öde 639 Lars Leinikäinen, öde 639 1½+1 Kammola
Jåhan Mårthensson Camoin 1 Johan Mårthenson Cammoinen 1 Kammola
Anders Kånst, uttfattigh 639 Anders Konsti, öde 639 Mäntynen
Peer Bertillsson Hyfuerin Peer Bertilson Hyfuärinen Mäntynen
Peer Peersson Hyfuärin Peer Peerson Hyfuärinen Mäntynen
Niels Korhoinen Niels Korhoinen Linkola
Lars Wätäin Lars Wätäinen Linkola
Anders Muhoinen 1 Anders Mähöinen, öde 639 1 Hyvärilä
ei mainittu luettelossa Greels Pardainen Hyvärilä 1
Jönss Sorfwainen, öde 633 Jöns Sorfuainen, öde 637 Karjulanmäki 2
Cauppi Pardainen
udj And:, öde 634
2+1 ei mainittu Karjulanmäki 3
Michel Peersson Wätäin 1+½ Michil Person Wätäinen
wdj And:And: Rimpi
puuttuu ei mainittu 4
Madz Såmalainen, öde 634 ½+½ ei mainittu ei mainittu 5
Anders Himainen 2 ei mainittu ei mainittu 6
ei mainittu Peer Måtilainen LäpiNeula ½ ei mainittu 7

RATSASTILAT
Brusius Michellsson Uckoin 6 Jören Uckoinen
udj Brusius ibm stelle
6 Partala
Jönss Stafuonsson Camoin 6 Lars Condiain
udj Jöns Staffanss: Cammoins stelle
6 Kammola 8
Jönss Jönsson Camoinen 7 Jöns Jönson Cammoinen 7 Kammola 9
Anders Wihauain 6 Anders Wihauainen 6 Kammola
Jöns Heikurinen
Madz Hujain i stelle
7 Madz Hujhaj
udj Jöns Heikurins stelle
7 Heikkurila 10
Anders Andersson Wätäin Anders Anderson Wätäinen Pulkkila 11
Oluf Wättainen Sulpåi 8 Oluf Wätäinen Sulpå 8 Väätälä
Ei mainittu Bengt Tuhkuinen eller Anders 5 Ei mainittu 12, 13
Ei mainittu Lars Rotinen 6 Ei mainittu 12, 14
Ei mainittu Påål Rotinen 6 Ei mainittu 12, 15

Huomautukset:

Auvila

Vuosi Paikka Huomautus Sivu
1655 Alkuperäinen kylämerkintä puuttuu, vertaa 1653,1659 273B
1655 Aufwila Alkuperäinen kylämerkintä väärällä rivillä, vertaa 1653,1659 273B
1655 Telataipal Alkuperäinen kylämerkintä väärällä rivillä, vertaa 1653,1659 274A

Kylän muutokset

Hattujen sodan jälkeisessä Turun rauhassa 1743 Auvila jäi riidanalaiselle alueelle (maakirjan luettelo vuodelta 1751) ja siirtyi ratkaisussa Venäjän keisarikuntaan.

Venäjän puolella kylännimi Auvila säilyi henkikirjoissa ainakin vuoteen 1782 asti, mutta kirkonkirjoissa se muuttui 1770-luvulla muotoon Auvilanmäki (Hiski, rippikirjat).

Hiskin kyläluettelossa esiintyy nimi Tialanmäki, mikä pitäjänhistorian mukaan on Auvilanmäen myöhempi nimi (Paavo Seppänen: Sulkavan historia I. Sulkava vuoteen 1860. ISBN 951-98270-0-5. Sulkava 1999. Sivu 118)

Nykykartalla Sulkavalla esiintyvät kylännimet Auvila ja Tialanmäki erikseen.

Eerikkälä

Vuosi Paikka Huomautus Sivu
1655 Alkuperäinen kylämerkintä puuttuu, vertaa 1653,1659 274A
1655 Alkuperäinen kylämerkintä puuttuu, vertaa 1653,1659 276B

Halttula

Vuosi Paikka Huomautus Sivu
1643 Haltula By Kylä aikaisemmin pitäjässä Rantasalmi 154
1645 Haltula By Kylä aikaisemmin pitäjässä Rantasalmi 146
1650 Haltula Kylä aikaisemmin pitäjässä Rantasalmi 551
1653 Haltula Kylä aikaisemmin pitäjässä Rantasalmi 388
1655 Halltula Kylä aikaisemmin pitäjässä Rantasalmi 275B
1659 Haltula Kylä aikaisemmin pitäjässä Rantasalmi 448
1662 Haltula Kylä aikaisemmin pitäjässä Rantasalmi 558
1664 Haltula Kyläjako on muuttunut
Osa Halttulaa on alunperin Rantasalmen Hiismäkeä
217
1664 Haltula Kyläjako on muuttunut
Aikaisempi kylämerkintä Rantasalmen Hiismäki
220

Kylän muutokset

Kylä muodostuu Sulkavalle Rantasalmelta liitetyistä taloista. Olof Halttusen talo on Sulkavan maakirjassa jo 1643 kylämerkintänä Halttula.

Myös kaksi Seulenbergin läänitykseen kuuluvaa taloa Rantasalmen Hiismäestä liitettiin Sulkavaan ilmeisesti jo pitäjää perustettaessa, sillä molempien talojen isännät (Nahkahattu ja Pöllänen) maksoivat henkirahansa Sulkavalla 1644 lähtien kotikylänään Halttula.

Maakirjoissa pitäjän vaihtuminen näkyy Sulkavalla kuitenkin vasta 1653 ja entinen kotikylän nimi Hiismäki säilyy maantarkastukseen 1664 asti, jolloin kylä vaihtuu Halttulaksi.

Halttusen talon lisäksi vielä kolme läänittämätöntä taloa (Johan Persson Ryhänen ja kaksi Hyväristen taloa) siirtyvät Sulkavan maakirjaan 1653. Niidenkin kyläksi on merkitty Hiismäki vuoteen 1664 asti, jolloin Hyväristen molemmat talot yhdistetään ja isännäksi tulee Antti Korhonen. Vuonna 1664 Hiismäki korvataan kylännimellä Halttula.

Myös viimeksi mainittujen talojen asukkaat ovat Sulkavan henkikirjoissa jo 1640-luvulla.

Hamula

Vuosi Paikka Huomautus Sivu
1655 Hamula Kylä kuuluu pitäjään Puumala 277A

Hasula

Vuosi Paikka Huomautus Sivu
1655 Alkuperäinen kylämerkintä puuttuu, vertaa 1653,1659 276A

Hiismäki

Vuosi Paikka Huomautus Sivu
1653 Hijsmäki Kylä kuuluu pitäjään Rantasalmi 388
1653 Hijsmäki Kylä kuuluu pitäjään Rantasalmi 390
1655 Hijssmäkj Kylä kuuluu pitäjään Rantasalmi 275B
1655 Hijssmäkj Kylä kuuluu pitäjään Rantasalmi 277A
1659 Hijssmäki Kylä kuuluu pitäjään Rantasalmi 448
1659 Hijssmäki Kylä kuuluu pitäjään Rantasalmi 449
1662 Hijsmäki Kylä kuuluu pitäjään Rantasalmi 558
1662 Hijsmäki Kylä kuuluu pitäjään Rantasalmi 560

Kaipola

Vuosi Paikka Huomautus Sivu
1664 Caipola Kyläjako on muuttunut
Lars Seppäsen talo erotettu Kaipolasta erilliseksi kyläksi Seppälä
216

Kaitainen

Vuosi Paikka Huomautus Sivu
1664 Caitais Kyläjako on muuttunut
Neljä Kaitaisten taloa erotettu uudeksi kyläksi Rahkolantaipale
217
1664 Caitais Kyläjako on muuttunut
Aikaisempi kylämerkintä Rantasalmen Tuusmäki
220

Kammola

Vuosi Paikka Huomautus Sivu
1664 Cammoila Kyläjako on muuttunut
Johan Mårtensson Kammosen talo erotettu erilliseksi kyläksi Kyrsyä ja Lars Staffansson Kammosen talo kyläksi Koskutjärvi
218

Karjulanmäki

Vuosi Paikka Huomautus Sivu
1643 Karialanmäki By Kylän nimi on muuttunut, vanha nimi Karjalanmäki 152
1643 Haukiniemi By Muu paikannimi korvattu kylän nimellä 153
1645 Karialanmäki By Kylän nimi on muuttunut, vanha nimi Karjalanmäki 145
1645 Haukiniemi Muu paikannimi korvattu kylän nimellä 145
1650 Carilalain Kylän nimi on muuttunut, vanha nimi Karjalanmäki 549
1650 Haukiniemi Muu paikannimi korvattu kylän nimellä 550
1653 Karialanmäki Kylän nimi on muuttunut, vanha nimi Karjalanmäki 386
1653 Haukiniemi Muu paikannimi korvattu kylän nimellä 387
1655 Karialanmäkj Kylän nimi on muuttunut, vanha nimi Karjalanmäki 274B
1655 Haukiniemj Muu paikannimi korvattu kylän nimellä 274B
1659 Haukiniemi Muu paikannimi korvattu kylän nimellä 447
1662 Haukiniemi Muu paikannimi korvattu kylän nimellä 556

Kaskii

Vuosi Paikka Huomautus Sivu
1653 Kaskis Kylä kuuluu pitäjään Juva 389
1655 Kijskilä eller Kaskis Kylä kuuluu pitäjään Juva 276A
1659 Kiskilä och Kaskis Kylä kuuluu pitäjään Juva 449
1662 Kiskilä och Kaskis Kylä kuuluu pitäjään Juva 559

Kiiskilä

Vuosi Paikka Huomautus Sivu
1653 Kiskilä Kylä kuuluu pitäjään Juva 389
1655 Kijskilä eller Kaskis Kylä kuuluu pitäjään Juva 276A
1659 Kiskilä och Kaskis Kylä kuuluu pitäjään Juva 449
1662 Kiskilä och Kaskis Kylä kuuluu pitäjään Juva 559

Koskutjärvi

Vuosi Paikka Huomautus Sivu
1664 Koskutjerfwj Nykyinen kylä on irrotettu alkuperäisestä kylästä Kammola 218

Kyrsyä

Vuosi Paikka Huomautus Sivu
1664 Kyrsieby Nykyinen kylä on irrotettu alkuperäisestä kylästä Kammola 218

Leipämäki

Vuosi Paikka Huomautus Sivu
1653 Läipämäki Kylä aikaisemmin pitäjässä Juva 388
1655 Alkuperäinen kylämerkintä puuttuu, vertaa 1653,1659 275B
1655 Kylä aikaisemmin pitäjässä Juva 275B
1659 Läipämäki Kylä aikaisemmin pitäjässä Juva 448
1662 Läipämäkj Kylä aikaisemmin pitäjässä Juva 558
1664 Läipämäkj Kylä aikaisemmin pitäjässä Juva 217

Linkola

Vuosi Paikka Huomautus Sivu
1655 Lingoila Kylä aikaisemmin pitäjässä Puumala 274A

Mäntynen

Vuosi Paikka Huomautus Sivu
1653 Mendys Kylä aikaisemmin pitäjässä Juva 389
1653 Mendylä Kylä aikaisemmin pitäjässä Puumala 389
1653 Mendys Kylä aikaisemmin pitäjässä Juva 389
1655 Mändylä Kylä aikaisemmin pitäjässä Puumala 274A
1655 Mändyis Kylä aikaisemmin pitäjässä Juva 276A
1655 Mändyis Kylä aikaisemmin pitäjässä Puumala 276B
1655 Mändyis Kylä aikaisemmin pitäjässä Juva 276B
1659 Mändyis Kylä aikaisemmin pitäjässä Juva 449
1659 Mändylä Kylä aikaisemmin pitäjässä Puumala 449
1659 Mändyis Kylä aikaisemmin pitäjässä Juva 449
1662 Mändys Kylä aikaisemmin pitäjässä Juva 558
1662 Mendys Kylä aikaisemmin pitäjässä Juva 559
1662 Mendyla Kylä aikaisemmin pitäjässä Puumala 560
1664 Mändys Kylä aikaisemmin pitäjässä Juva 217
1664 Mendys Kylä aikaisemmin pitäjässä Puumala 220
1664 Mändys Kylä aikaisemmin pitäjässä Juva 220

Kylän muutokset

Mäntysen monitaloisen kylän muodostuminen Sulkavan pitäjään oli kaksivaiheinen. Osa taloista on siirretty Puumalasta ja toinen osa Juvalta.

Kolme taloista ilmeisesti kuului alunperin Suur-Säämingin Puumalan neljännekseen ja tuli liitetyiksi ensin Puumalan pitäjään, joka perustettiin aikaisemmin kuin Sulkava.

Sulkavan maakirjoissa 1643-50 Mäntysessä on kolme taloa: Per Bertilsson ja Per Persson Hyväriset sekä Anders Konsti. Samat isännät on mainittu jo ensimmäisessä Sulkavan kylättömässä maakirjassa 1640 Partalan kymmeneskuntaan kuuluvina

Samat kolme isäntää mainitaan aikaisemmin Puumalan maakirjoissa Partalan kymmeneskunnassa, Hyväriset 1629 -39 ja Konsti 1633-39 1639. Puumalan henkikirjoista näitä isäntiä ei kuitenkaan löydy. Henkirahansa ainakin Per Bertilsson Hyvärinen ja Anders Konsti näyttävät maksaneen 1630-luvulla Juvalla Härkälän kymmeneskunnassa 1635.

Suurempi osa taloista kuului Juvan Suurmiemen kymmeneskuntaan ja liitettiin Sulkavaan vasta myöhemmin. Juvan maakirjassa 1651 mainitut 8 Mäntysen taloa ovat 1653 Sulkavan maakirjassa (yksi taloista Suurmanille läänitettynä).

Samaan aikaan kuitenkin alkuperäisistä kolmesta talosta näyttäisi olevan jäljellä vain Per Persson Hyvärisen talo Partalan kymmeneskuntaan merkittynä. Per Bertilsson Hyvärisen talo on kuitenkin Sulkavalla läänitettyjen joukossa (Burghausen) isännäksi vaihtuneena Bertil Hyvärinen. Anders Konsti on palautettu Juvan ainoaksi Mäntysen maakirjaisännäksi Juvalle 1653.

Anders Konstin vaihtelu kahden pitäjän kansalaisena selittynee esim. Juvan maakirjasta 1663, missä hänen mainitaan varustavan rakuunaa yhdessä Per Persson Hyvärisen kanssa. Konstilla on Juvan puolella 1 veromarkka ja Hyvärisellä Sulkavalla 2 veromarkkaa. 1664 Anders (Andersson) Konsti on siirtynyt taas Sulkavalle Per Persson Hyvärisen tilalle, nyt 3 veromarkan haltijana.

Useimmat vuonna 1653 Juvalta Sulkavan maakirjaan siirrettyjen talojen isännistä voidaan Sulkavan henkikirjoista löytää jo kymmenkunta vuotta aikaisemmin eli 1640-luvulla.

Niinimäki

Vuosi Paikka Huomautus Sivu
1653 Ninimäki Kylä aikaisemmin pitäjässä Juva 388
1655 Ninimäckj Kylä aikaisemmin pitäjässä Juva 275B
1659 Ninimäki Kylä aikaisemmin pitäjässä Juva 448
1662 Nininmäki Kylä aikaisemmin pitäjässä Juva 558
1664 Ninimäkj Kylä aikaisemmin pitäjässä Juva 217

Näärinki

Vuosi Paikka Huomautus Sivu
1653 Näringh Kylä kuuluu pitäjään Juva 389
1655 Alkuperäinen kylämerkintä puuttuu, vertaa 1653,1659 276A
1655 Kylä kuuluu pitäjään Juva 276A
1659 Nähringh Kylä kuuluu pitäjään Juva 449
1662 Nähringh Kylä kuuluu pitäjään Juva 559

Pulkkila

Vuosi Paikka Huomautus Sivu
1655 Alkuperäinen kylämerkintä puuttuu, vertaa 1653,1659 274B
1655 Pullkila Alkuperäinen kylämerkintä väärällä rivillä, vertaa 1653,1659 274B
1664 Pulkila Kyläjako on muuttunut
Toinen Pulkkilan kahdesta talosta on siirretty Väätälänmäkeen
218

Punnola

Vuosi Paikka Huomautus Sivu
1653 Punola Kylä kuuluu pitäjään Sääminki 387
1655 Alkuperäinen kylämerkintä puuttuu, vertaa 1653, 1659 275A
1655 Kylä kuuluu pitäjään Sääminki 275A
1659 Punola Kylä kuuluu pitäjään Sääminki 448
1662 Punnola Kylä kuuluu pitäjään Sääminki 557

Rahkolantaipale

Vuosi Paikka Huomautus Sivu
1664 Rachkolantaipal Nykyinen kylä on irrotettu alkuperäisestä kylästä Kaitainen 216

Rauhaniemi

Vuosi Paikka Huomautus Sivu
1643 Rutieniemi By Kylän nimi on muuttunut, vanha nimi Reittiönniemi, Rautianniemi, Rautaniemi 149
1645 Rautien Niemi By Kylän nimi on muuttunut, vanha nimi Reittiönniemi, Rautianniemi, Rautaniemi 143
1650 Rautiannemi Kylän nimi on muuttunut, vanha nimi Reittiönniemi, Rautianniemi, Rautaniemi 548
1653 Rautaniemi Kylän nimi on muuttunut, vanha nimi Reittiönniemi, Rautianniemi, Rautaniemi 384
1655 Rautaniemj Kylän nimi on muuttunut, vanha nimi Reittiönniemi, Rautianniemi, Rautaniemi 273A
1659 Raudianiemi Kylän nimi on muuttunut, vanha nimi Reittiönniemi, Rautianniemi, Rautaniemi 445
1662 Reitieniemj Kylän nimi on muuttunut, vanha nimi Reittiönniemi, Rautianniemi, Rautaniemi 554
1664 Rauwanniemi Kylän nimi on muuttunut, vanha nimi Reittiönniemi, Rautianniemi, Rautaniemi 214

Ruottila

Vuosi Paikka Huomautus Sivu
1662 Rotila el:r Soiniemj Kylän nimi on muuttunut
Talo on merkitty vuodesta 1664 lähtien kylään Sairalanmäki
559
1664 Rotilaby Kylä aikaisemmin pitäjässä Juva 219

Kylän muutokset

Kyseessä on alunperin Juvan Mattilan kymmeneskuntaan kuuluneet kolme taloa, joista Sulkavaan liitettyinä muodostuu Ruottilan kylä. Juvan maakirjoissa ei esiinny Ruottilaa kylännimenä.

Sulkavankin maakirjoissa kylännimi Ruottila vakiintuu vasta 1664 maantarkastuksen yhteydessä.

Ennen maantarkastusta Ruottilan talot on merkitty juvalaisiin kyliin: Ruottiset Kiiskilään, Tuhkuset Kaskiiseen ja Ahoset Kiiskilään tai Vehmasnäärinkiin.

Ryhälä

Vuosi Paikka Huomautus Sivu
1643 Ryhälä By Kylä aikaisemmin pitäjässä Puumala 152
1645 Ryhälä By Kylä aikaisemmin pitäjässä Puumala 145
1650 Ryhälä Kylä aikaisemmin pitäjässä Puumala 549
1653 Ryhälä Kylä aikaisemmin pitäjässä Puumala 386
1655 Ryhälä Kylä aikaisemmin pitäjässä Puumala 274B
1659 Ryhälä Kylä aikaisemmin pitäjässä Puumala 447
1662 Ryhälä Kylä aikaisemmin pitäjässä Puumala 556
1664 Ryhälä Kylä aikaisemmin pitäjässä Puumala 219

Kylän muutokset

Sulkavan maakirjoissa 1643 ja 1645 Ryhälään merkityt kahden talon isännät voidaan ennen kylien merkitsemisen aikaa löytää Puumalan maakirjoista. Puumalan Ryhälässä on 1643 ja 1645 neljä isäntää. Pienempi osa kylästä on siis liitetty Sulkavaan.

Maakirjasta 1650 lähtien Sulkavalla on vain yhden talon Ryhälä ja toisen siirretyn talon isäntä Hans Jönsson Lauritsainen löytyy taas Puumalan puolen maakirjoista 1650-62.

Sairalanmäki

Vuosi Paikka Huomautus Sivu
1664 Sairamäkj Kyläjako on muuttunut
Talo on aikaisemmin kuulunut Juvan pitäjään
220

Kylän muutokset

Kyseessä on alunperin Juvan Mattilan kymmeneskuntaan kuulunut talo, josta tulee yhden talon kylä, mutta kylännimeä Sairalanmäki ei esiinny Juvan maakirjoissa. Talo on merkitty Juvalla 1643-51 Soiniemen kylään (jostakin syystä Juvan maakirjassa vielä siirron jälkeenkin vuonna 1660).

Huomionarvoista on, että Juvan Soiniemessä on samaan aikaan 1643-51 kaksi Peer Matilainen -nimistä isäntää, joista Matilainen Teräs jää Juvalle ja Matilainen Läpinaula (Läpineula) siirtyy Sulkavan maakirjaan.

Sulkavaan liitettynä kylännimeksi merkitään 1653-62 vaihdellen Soiniemi, Hamula, Ruottila ja vasta 1664 vakiintuu kylän nimeksi Sairalanmäki.

Seppälä

Vuosi Paikka Huomautus Sivu
1664 Säppälä Nykyinen kylä on irrotettu alkuperäisestä kylästä Kaipola 216

Sipikumpu

Vuosi Paikka Huomautus Sivu
1664 Sipikumbu Nykyinen kylä on irrotettu alkuperäisestä kylästä Tannila 214

Soiniemi

Vuosi Paikka Huomautus Sivu
1653 Suåniemi Kylä kuuluu pitäjään Juva 390
1659 Soiniemj Kylä kuuluu pitäjään Juva 449

Sulkava

Vuosi Paikka Huomautus Sivu
1643 Alkuperäinen kylämerkintä puuttuu, vertaa 1653 154
1645 Alkuperäinen kylämerkintä puuttuu, vertaa 1653 146
1650 Alkuperäinen kylämerkintä puuttuu, vertaa 1653 551
1655 Alkuperäinen kylämerkintä puuttuu, vertaa 1653,1659 276A

Telataipale

Vuosi Paikka Huomautus Sivu
1655 Alkuperäinen kylämerkintä puuttuu, vertaa 1653,1659 274A

Tuusmäki

Vuosi Paikka Huomautus Sivu
1653 Tusmäki Kylä kuuluu pitäjään Rantasalmi 390
1655 Alkuperäinen kylämerkintä puuttuu, vertaa 1653,1659 277A
1659 Tuusmäki Kylä kuuluu pitäjään Rantasalmi 449
1662 Tusmäki Kylä kuuluu pitäjään Rantasalmi 560

Väätälänmäki

Vuosi Paikka Huomautus Sivu
1643 Wätälä By Kylän nimi on muuttunut, vanha nimi Väätälä 152
1645 Wätälä By Kylän nimi on muuttunut, vanha nimi Väätälä 145
1650 Wätälä Kylän nimi on muuttunut, vanha nimi Väätälä 549
1653 Wätälä Kylän nimi on muuttunut, vanha nimi Väätälä 386
1655 Alkuperäinen kylämerkintä puuttuu, vertaa 1653,1659 274B
1659 Wätala Kylän nimi on muuttunut, vanha nimi Väätälä 447
1662 Wätälä Kylän nimi on muuttunut, vanha nimi Väätälä 556
1664 Wätäläby Kyläjako on muuttunut
Jakob Väätäisen talo on siirretty Pulkkilasta Väätälänmäkeen
218

Ylisenauvila

Vuosi Paikka Huomautus Sivu
1655 Alkuperäinen kylämerkintä puuttuu, vertaa 1653,1659 273B

Kylän muutokset

Ylisenauvila näyttää olevan vanhempi kylännimi kuin 1700-luvun puolivälin jälkeen kirkonkirjoissa yleistyvä Yliselänauvila tai Yliselän-Auvila.

Veroluetteloissa alkuperäinen nimimuoto säilyy.

Paikannimet

Aufwila →Auvila

Auvila

Caipola →Kaipola

Caitais →Kaitainen

Cammoila →Kammola

Carilalain →Karjulanmäki

Eerikkälä

Halltula →Halttula

Halttula

Haltula →Halttula

Haltula By →Halttula

Hamula, →Hamula

Hasula

Haukiniemi →Karjulanmäki

Haukiniemi By →Karjulanmäki

Haukiniemj →Karjulanmäki

Hiismäki

Hijsmäki →Hiismäki

Hijssmäki →Hiismäki

Hijssmäkj →Hiismäki

Kaipola

Kaitainen

Kammola

Karialanmäki →Karjulanmäki

Karialanmäki By →Karjulanmäki

Karialanmäkj →Karjulanmäki

Karjulanmäki

Kaskii

Kaskis →Kaskii

Kiiskilä

Kijskilä eller Kaskis →Kaskii, →Kiiskilä

Kiskilä →Kiiskilä

Kiskilä och Kaskis →Kaskii, →Kiiskilä

Koskutjerfwj →Koskutjärvi

Koskutjärvi

Kyrsieby →Kyrsyä

Kyrsyä

Leipämäki

Lingoila →Linkola

Linkola

Läipämäki →Leipämäki

Läipämäkj →Leipämäki

Mendyla →Mäntynen

Mendylä →Mäntynen

Mendys →Mäntynen

Mändyis →Mäntynen

Mändylä →Mäntynen

Mändys →Mäntynen

Mäntynen

Niinimäki

Ninimäckj →Niinimäki

Ninimäki →Niinimäki

Ninimäkj →Niinimäki

Nininmäki →Niinimäki

Nähringh →Näärinki

Näringh →Näärinki

Näärinki

Pulkila →Pulkkila

Pulkkila

Pullkila →Pulkkila

Punnola, →Punnola

Punola →Punnola

Rachkolantaipal →Rahkolantaipale

Rahkolantaipale

Raudianiemi →Rauhaniemi

Rauhaniemi

Rautaniemi →Rauhaniemi

Rautaniemj →Rauhaniemi

Rautiannemi →Rauhaniemi

Rautien Niemi By →Rauhaniemi

Rauwanniemi →Rauhaniemi

Reitieniemj →Rauhaniemi

Rotila el:r Soiniemj →Ruottila

Rotilaby →Ruottila

Ruottila

Rutieniemi By →Rauhaniemi

Ryhälä, →Ryhälä

Ryhälä By →Ryhälä

Sairalanmäki

Sairamäkj →Sairalanmäki

Seppälä

Sipikumbu →Sipikumpu

Sipikumpu

Soiniemi

Soiniemj →Soiniemi

Sulkava

Suåniemi →Soiniemi

Säppälä →Seppälä

Telataipal →Auvila

Telataipale

Tusmäki →Tuusmäki

Tuusmäki, →Tuusmäki

Väätälänmäki

Wätala →Väätälänmäki

Wätälä →Väätälänmäki

Wätälä By →Väätälänmäki

Wätäläby →Väätälänmäki

Ylisenauvila

© Väinö Holopainen 2023