AlkuSavon maakirjatSulkavan pitäjä → 1653

Sulkava maakirja 1653

Huomaa: tämä on pelkkä nimihakemisto, maakirjassa on enemmänkin tietoa

Nimet aakkosjärjestyksessä

Sivu 383DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Ruokoniemiby och Tijondh
Ruokoniemiby
Joran Hilppu
Mattz Hannska
Peer Haatainenn
Per Kardinen
Hendrich ibm

Sivu 384DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Peer och Hendrich Heinos Ödhe och Upttagit
Nills Hatainenn Ödhe och Upttagit
Johann Taskinenn
Johann Hielpp Ödhe och Uptagit
Sipilä
Lars Sipinenn
Knuut Sipinenn
Olof Hatainenn
Cardila
Peer Kardinenn
Mattz Larsson ibm
Måns Kardinenn
Michell Kardinen
Rautaniemi
Johann Hatainenn
Anders Hatainenn
Christer Lamainenn
Tanila
Lars Taninenn
Olof ibm
Her Berendt el:r Simon Pölläinenn Ödhe och Uptagit af Capellainenn
Hendrich Olofss:
Lars Lamainenn
Sulkawa
Michel Kohans Ödhe och Uptagit
Lars Meloinenn
Hendrich Kondiainen
Olof Kondiainen
Jöns Pijttoinenn

Sivu 385DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Hasula
Olof Hattzainenn
Hendrich Kärkoin
Mattz Uckoinen Ödhe och Uptagit af Capellanen
Telalax Tijondh
Ylisenauila
Hendrich Aufwinen
Erich Aufwinenn
Hendrich Hintzainen
Hintzala
Jöns Hintzainenn
Aufwila
Peer Höllker Gestgifware
Peer Aufwinen
Olof Pohiolainen el: Kokoinenn
Anders Munck Ödhe och Uptagit
Thomas Kietewein
Telataipale
Thomas Holopainenn
Anders Skumpp
Erich Ålkåinenn Ödhe och Uptagit
Hans Kieteweinen
Lochilax
Jöns Suikonenn
Lars Lopoinenn
Luukas Mikoinen
Johann Leewoinen
Pardala Tiondh
Lingåila
Nills Korhoinenn

Sivu 386DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Ähn Nils Korhoinen el:r Lars Wätäinen
Hyfwärilä
Greels Pardain
Anders Mähäinen
Mendylä
Peer Peerssonn Hyfwerenn
Partala
Jöran Wckoin
Kamoila
Lars Leinikain
Peer A: Kamoin
Johan Mårthenss:
Jöns Kardinen Uptagit Påål Kamoins ödhe
Johan Wenelainen
Lars Kamoin
Anders Wihauainen
Jakob Wätäin
Stafan Kondiain Ödhe och Uptagit
Pulkila
Anders Wetein
Michel Mu___ el:r Anders Weteinen, ödhe uptagit
Wätälä
Olof Weteinenn Sulpo
Heikurila
Michell Heikurin
Ryhälä
Stafan Wckoinen
Karialanmäki
Christer Hifwa

Sivu 387DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Jakob Pätainen
Anders Hakulinen
Peer Pardainen
Haukiniemi
Matz Pöriäinenn
Idelax Tijondh
Idelaxby
Mårthen Kostiainen
Hendrich Radikainen
Mårthen Klostarinen
Sigfred ibm Ödhe
Anders Klostarinen Ödhe och Uptagit
Mattz Radikain el:r Johan Möhäinenn
Peer Klostarinen Ödhe
Erich Sigfredhsson
Kaipoila
Greels Kaipainen Ödhe
Peer Kaipoinenn
Johan Larssonn
Knuut Klostarinen
Anders Kaiponen
Hendrich ibm
Peer Kinnainen
Lars Seppeinenn
Hendrich Kostiainen
Punola
Hendrich Seppoinen
Kaitais
Olof Kaipoinenn
Sigfredh Monoinen

Sivu 388DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Thomas Radikain
Lars ibm
Mattz Paunoinenn
Jöns Inginenn
Hendrich Seppein
Marala
Erich Kuckoin
Tunnila
Anders Seppein
Måns Tunninen
Hans Tunnoinenn
Frandtz Mäkäläinen
Erickala
Mårthen Mulli
Af Påål Peersson Erichains Jordh Under Cronan
Af Randasalmi S:n Haltula Tijendh
Haltula
Olof Haltuinenn
Hijsmäki
Johan Peersson Ryhäinenn
Hendrich Hyfwäinen
Philpus ibm el:r Mihel Hendrichssonn, ödhe
Af Jockas Sochn 653 hijdtfördt
Ninimäki
Anders Monoinen
Läipämäki
Nills Halloinenn
Jakob Herkeinenn

Sivu 389DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Påål Herkeinen el:r Christer Meloinen
Mendys
Knuut Halloinenn
Rasmus Olkoin el:r Anders Wichauainen
Michel Halloinenn
Jöns ibm
Peer Wihauainenn
Hendrich Kiskinenn
Caupi Hyfwärinen
Kaskis
Anders Tukuin
Kiskilä
Lars Råtinenn
Näringh
Christer Cåsmainen el:r Peer Olofssonn Kiskinenn
Frellsse
Herman Von Borkhuusens Norkiopingz Besluth Frellsse
Mendylä
Peer Hyfwerinen
Leutnampten Jöran Olofsson Pistolkors Norkiöpingz Beslutz Frellsse
Pardala
Michel, Olof, Grelss och Mattz Pardainens Jordh, Sätterije
Erikala
Påål Peerss: Erikain Sätterije
Anders Halldinen Sätterije
Tunnila
Jakob Kurgi
Anders Bertillsson
Surmans Norkiöpingz Besluutz Frellsse
Mendys
Hendrich Wichawainen

Sivu 390DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Hendrich Seulenbergz Norkiöpingz Besluutz Frellsse
Tusmäki
Mattz Tittain
Hijsmäki
Michel Nachkahattu
Eskill Pöylinen
Erich Lillieskiöldz Frellsse efter Norkiöpingz Besluuth
Suåniemi
Peer Muttilainen
Underlagde Hemman, Under Sulkaua Prestebohl
Sulkauaby
Nills Kehkoins Anders, Greels,och Hans Kondiains Jordh

Lähde:
Nide 8609
Linkit viittaavat digitaaliarkiston sivuille.

Nimet aakkosjärjestyksessäSivut kylittäin

© Maija-Liisa Laakso 2021