AlkuSavon maakirjatSulkavan pitäjä → 1650

Sulkava maakirja 1650

Huomaa: tämä on pelkkä nimihakemisto, maakirjassa on enemmänkin tietoa

Nimet aakkosjärjestyksessä

Sivu 548DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Råkånemi
Jörann Hielp
Matz Hansson Hanska
Peer Hatainen
Oluff Cardinen
Hindrich ibidem
Peer och Hindrich Heinoin öde
Nills Hatains öde
Grelss Cardinens öde
Isaac Pylköins ödhe
Sipilä
Lars Sipinen
Knut Sipinen
Oluff Hatainen
Cardila
Peer Peerssonn Cardinen
Matz Larssonn ibidem
Månss Cardinen
Michell ibidem
Rautiannemi
Johann Hatainen
Anders Hatainen
Christer Lamain
Tannila
Lars Tanninenn
Oluff ibidem
Hindrich Oluffsson ibm
Lars ibidem
Simon Pölläins Caplans Boohl
Sulkaua
Michell Cohoinens öde
Lars Malanen
Hindrich och Hans Condiains öde
Oluff Condiainen
Jönns Titainenn
Hasuila
Matz Uckoinen Caplans Bool
Oluf Hatzoinen
Hindrich Käichköin
Telalax Tiend
Ylisenaufuila
Hindrich Aufuinen öde
Erich ibidem
Hindrich Hintzainen
Hintzala
Jönss Hintzainen
Aufuila
Peer Hölker
Peer Peersson Aufuinen
Oluff Kecköinenn ödhe optagit

Sivu 549DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Anders Munck
Erich Philpussonn ödhe
Staphan Aufuinen
Oluff Kachköinen
Telataipal
Thomas Holopain
Anders Skumpe ödhe
Erich Olkoinen ödhe
Hanns Kietäwäin ödhe
Lohilax
Jönns Sinkoinen
Lars Löppöinen
Lukas Michoinen
Johann Lechwoinen
Pardala Tiendh
Lingåla
Nills Korhoinen
Lars Wätäinen
Hyfwärilä
Grels Pardainen
Anders Mähöins ödhe
Mändilä
Peer Bertillssonn Hyfuärin
Peer Peerssonn ibidem
Anders Konsti
Partala
Michell, Oluff, Grels och Matz Partäins öde, Jör: O Pist: Setterij
Jörenn Mickelss. Uckoinen
Cammoila
Lars Leinikain
Peer Andersson Cammoin
Johann Mårtensson ibid
Påål Cammoinens öde
Johann Weneläin Christer ibidem, öde
Lars Cammoin
Anders Wihawainen
Jacob Wätäinenn
Hindrich Cammoinen
Pulkela
Anders Wätäin
Olli Rimpi Wätäinen ödhe optagit
Wätälä
Oluff Wetäinen Sulpo
Heikurila
Matz Heikurinen
Ryhälä
Staphan Uckoinen
Carilalain
Christer Häifuä ödhe optagit
Jacob Partainenn

Sivu 550DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Anders Larsson Hakulinen ödhe
Peer Partainen
Haukinemi
Matz Pöriäinen
Idelax Tiendh
Idelaxby
Mårten Kostiainen
Hindrich Radikainen
Mårten Clostarinen öde
Sigfre ibidem öde
Anders Clostarinen
Peer Clostarinen ödhe
Matz Radikainen
Erich Sigfredsson
Caipoila
Grels Caipoinen ödhe
Peer Caipoinen
Johann Larsson ibidem
Knut Clostarinen
Anders Caipoinen
Hindrich ibidem ödhe
Peer Kinainen
Lars Seppäinen
Hindrich Kostiainen
Caitais
Oluff Larsson Kaipoinen
Sigfredh Monoinen
Thomass Radikain
Lars ibidem
Matz Paunoinen
Augustus Mursius
Hindrich Seppäinen
Marala
Erich Kuckoinen
Tunnila
Anders Seppäinen
Månss Persson Tunninen
Jacob Bertilsson Kurki Jöran Pistolk: frelss
Anders Bertilsson ibm Jöran Pistolk: frelss, öde
Hanns Tunninen
Frantz Mäkäläinen

Sivu 551DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Erikälä eller Heinoila
Påål Peersson Erikäin Jören O: Pist: Setterij
Anders Heldimoinen Jören O: Pist: Setterij
Mårthen Mulli Jören O: Pist: Setterij
Randsalm Sochn Halltula Tiendh och by
Haltula
Oluff Haltuinen
Under Sulkauva Prästbool
Sulkauva
Nils Kichkoins Anders, Grels och Hans Condiains iordh

Lähde:
Nide 8598
Linkit viittaavat digitaaliarkiston sivuille.

Nimet aakkosjärjestyksessäSivut kylittäin

© Maija-Liisa Laakso 2021