AlkuSavon maakirjatSulkavan pitäjä → 1659

Sulkava maakirja 1659

Huomaa: tämä on pelkkä nimihakemisto, maakirjassa on enemmänkin tietoa

Nimet aakkosjärjestyksessä

Sivu 445DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Rokoniemi
Jöran Hielp
Matz Hansson Hanska
Peer Hatainen
Peer Cardinen
Hendrich ibm Anders Munk från Aufwila
Hendrich Heinoin opt: Mårthen Pellins ödhe
Niels Hatains ödhe opt: af Olof Jacobsson, ödhe
Isach Pylcken el:r Johan Hielp
Greels Cardinen ödhe
Sipilä
Lars Sipinen
Cnut Olofsson Sipinen Oförmögen
Oloff Jacobsson Hatain
Cardila
Peer Persson Cardinen
Matz Larsson ibm ödhe
Måns Cardinen
Michel Cardinen
Raudianiemi
Johan Hatainen
Anders Matzsson ibm
Christer Lamainen ödhe
Tannila
Lars Berthelsson Tannin och Olof ibm:
Hend: Olofsson ibm ödhe
Lars Jacobsson ibm ödhe
Sulckawa
Michel Kohoin el:r Laars Korhoin, ödhe
Lars Mieloinen ödhe

Sivu 446DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Michel och Hans Condiain
Oloff Condiain
Jöns Tijain el:r Lars
Hasula
Oloff Hassuinen ödhe
Hendrich Kerekeinen
Thelalax Tijondh
Ylesenoutila
Hendrich Silfwestersson Aufwin ödhe
Erich Johansson ibm
Hendrich Matzsson Hintzain
Hintzala
Jöns Hintzainen
Aufwila
Per Hend: Hölcker oförmögen
Peer Persson Aufwin
Oloff Kiächkeinen ödhe
Thomas Kiätewäin
Thelataipal
Thomas Simonsson Holopain oförmögen
Anders Sckumpe
Erich Oleckeinen
Hans Kietewäin
Lohilax
Jöns Sinckoinen
Lars Löppeinen
Lukas Mickoinen
Johan Persson Lefwoinen
Pardala Tijondh
Lingoila
Niels Korhoinen
Lars Wäteinen
Hyfwerila
Grels Andersson Pardain
Anders Muhoinen ödhe
Mändylä
Peer Persson Hyfwerinen ödhe

Sivu 447DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Pardala
Jöran Michelsson Uckoin oförmögen
Erickala
Påll Persson Erickain ödhe
Cammoila
Lars Leinickainen
Per And: Cammoinen
Johan Mårthensson
Påhl Cammoin el:r Lars Cardinen, ödhe
Johan Wenelein el:r Christer Leinickainen
Lars Staff: Cammoin oförmögen
Lars Olofsson Wihawain
Jacob Wätain el:r Hans Dirichsson, oförmögen
Staffan Condiain el:r Berth:, ödhe
Pulckela
Anders Persson Wätain
Oloff Sulpo el:r Rimpi Wätain, ödhe
Wätala
Oloff Wätain Sulpå
Heickurila
Matz Persson Heickurin
Ryhälä
Staffan Uckoin oförmögen
Kariulamäki
Christer Andersson Häifwä
Jacob Partainen
Anders Larsson Hakulin
Peer Partainen oförmögen
Haukiniemi
Matz Matzsson Pöriein
Idelax
Mårthen Kostiainen ödhe
Hendrich Radickainen Matz ibm el:r Johan Mähainen, ödhe
Peer Mårthens: Clostarin ödhe
Sigfridh ibm ödhe
Anders Clostarin el:r Grels Caipainen
Peer Clostarinen ödhe
Erich Sigfridsson oförmögen

Sivu 448DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Caipoila
Grels Caipainen ödhe
Peer ibm
Johan Larsson ibm
Cnut Clostarinen
Anders Caipains Enckia, ödhe
Hendrich ibm ödhe
Peer Kinnainen oförmögen
Lars Andersson Seppoin
Hendrich Kostiainen
Punola
Hendrich Seppain Transporterat från Säminge
Caitais
Oloff Larsson Caipain
Sigfridh Andersson Monoin
Thomas Radickain
Lars ibm oförmögen
Matz Grelsson Pennain oförmögen
Augustus Marsius ödhe
Hendrich Seppain ödhe
Marala
Erich Kuckoinen
Tunnila
Måns Persson Tunnain ödhe
Hans Tunnain oförmögen
Frantz Olofsson Mäkäläin oförmögen
Anders Olofsson Seppoin ödhe
Erickala
Mårthen Persson Mullj
Af Randsalm S:n, Haltula Tijond
Haltula
Oloff Haltunen
Hijssmäki
Johan Persson Ryhäinen ödhe
Hendrich Hyfwerinen
Philpus ibm el:r Michel Hendrichsson
Af Jokas Sochn
Ninimäki
Anders Monoin
Läipämäki
Niels Haloinen
Jacob Herckeinen
Påhl ibm el:r Christer Nielsson Mieloinen, ödhe

Sivu 449DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Mändyis
Cnut Haloinen
Michel Haloinen
Jöns ibm
Per Wihawainen
Hendrich Kiskinen ödhe
Caupi Hyfwerinen ödhe
Kiskilä och Kaskis
Anders Tuckuinen oförmögen
Lars Rothinen
Nähringh
Christer Cossmain el:r Peer Olofsson Kiskin, oförmögen
Frelsse
Jöran Olofsson Pistolkortz Norkiöpingz Beslutz frelsse
Pardala
Matz Pardains iordh
Erickala
Påhl Persson Erickainen
Anders Heldimoinen
Tunnila
Jacob Berthelsson Kurkj
Anders Berthelsson ibm
Herman von Burghaussens Norkiöpingz Beslutz frelsse
Mändylä
Berthel Hyfwerinen
Hendrich Arfwedsson Surmans Frellsse
Mändyis
Hendrich Wihawain
Anders Wihawain
Af Randsalm Sochn
Hendrich Seulenbergz Norkiöpingz Beslutz frelsse
Tuusmäki
Matz Tijtainen
Hijssmäki
Michel Nachkahattu
Eshel Pölläinen
Erich Jespersson Lilliesköldz frelsse
Soiniemj
Thomas Hamuinen
Underlagde Ränttor
Sulckawa
Niels Kiäckoins Anders, Grels och Hans Condiains iordh. Under Prestebohl
Tannila
Simon Pölleinen Under Caplahnsbohlet
Hasula
Matz Uckoinen Under Caplahnsbohlet

Lähde:
Nide 8631
Linkit viittaavat digitaaliarkiston sivuille.

Nimet aakkosjärjestyksessäSivut kylittäin

© Maija-Liisa Laakso 2021