AlkuSavon maakirjatSulkavan pitäjä1664 → Nimihakemisto

Sulkava maakirja 1664

Nimihakemisto

Linkit osoittavat puhtaaksikirjoitetun maakirjan sivuihin.


-  A  B  C  F  H  I  K  L  M  N  P  R  S  T  U  VW 
 -  A  B  C  F  H  I  K  L  M  N  P  R  S  T  U  VW

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Anders Bärttellsson (Tunnila) 217

Erich Erichsson (Idelax) 216

AAlkuun

Ahoinen

Hindrich Philipsson (Rotilaby) 219

Auffwinen

Måns Erichsson (Ylisenaufwila) 215

Peer Peersson (Aufwila) 215

BAlkuun

Burghaussen (von Burghaussen)

Herman (Öfwersteleutenamptens Wälb: Herman von Burghaussens frälsse) 220

CAlkuun

Caipainen

Grelz (Caipola) 216

Caipoin

Grelz (Caipola) 216

Hind: (Caipola) 216

Cammoin

Påhl (Cammoila) 218

Cammoinen

Anders Johansson (Koskutjerfwj) 218

Johan Johansson (Kyrsieby) 218

Peer Andersson (Cammoila) 218

Cardinen

Johan Peersson (Cardila) 214

Måns Mickellsson (Cardila) 214

Måns Månsson (Cardila) 214

Peer Hindersson (Rookoniemi) 215

Peer Oluffsson (Rookoniemi) 215

Peer Olufzsson (Sulkawaby) 214

Peer Peersson (Cardila) 214

Clostarin

And:s (Idelax) 216

Mårthen Mårthensson (Rachkolantaipal) 216

Peer (Idelax) 216

Sigfredh (Idelax) 216

Cohoin

Mikell (Sipiläby) 215

Condiain

Mickel Olufzsson (Tunnila) 217

Condiainen

Oluff Olufzsson (Sulkawaby) 214

Peer Larsson (Tannilaby) 214

FAlkuun

Ficke

Oluff Jacobsson (Idelax) 216

HAlkuun

Hajain

Nils (Sipiläby) 215

Hakulinen

Anders Larsson (Kariulanmäkj) 219

Haloinen

Brusius Mickellsson (Mändys) 217

Madtz Peersson (Mändys) 217

Thomas Mattsson (Telataipall) 216

Haloinenn

Peer Jönsson (Mändys) 217

Haltuinen

Hindrich Olufzsson (Haltula) 217

Hanska

Madtz Mattsson (Rookoniemi) 215

Hatain

Anders (Rauwanniemi) 214

Anders Mattsson (Rauwanniemi) 214

Nils (Rookoniemi) 215

Hatainen

Johan Peersson (Rauwanniemi) 214

Peer Peersson (Rookoniemi) 215

Heikurinen

Madtz Peersson (Heikurilaby) 219

Heinoin

Hindrich (Rookoniemi) 215

Hielp

Mårthen Johansson (Rookoniemi) 215

Hielpj

Madtz Jörensson (Rookoniemi) 215

Hintzainen

Elias Jönsson (Hintzala) 215

Hindrich Mattsson (Ylisenaufwila) 215

Johan Johansson (Cammoila) 218

Hyfwerin

Hindrich Larsson (Caipola) 216

Hindrich Peersson (Caipola) 216

Hyfwärin

Caupi (Mändys) 217, (Mändys) 218

Hålopainen

Oloff Thomasson (Telataipall) 215

Häiffwä

Christer Andersson (Kariulanmäkj) 219

Härkäin

Peer Olufzsson (Mendys) 220

Härkäinen

Peer Olufzsson (Sulkawaby) 214

Hölcker

Hindrich Hindrichsson (Aufwila) 215

IAlkuun

Immoinen

Berendt Oluffzsson (Sipiläby) 215

KAlkuun

Kaipahainen

Lars Olufzsson (Rachkolantaipal) 216

Kaipainen

Anders Peersson (Caipola) 216

Grelz Mattsson (Caitais) 217

Johan Larssonn (Caipola) 216

Kanckuinen

Lars Hindersson (Läipämäkj) 217

Kangainen

Peer Andersson (Cammoila) 218

Kietäwäinen

Thomas Peersson (Ylisenaufwila) 215

Kinnoinen

Peer Larsson (Caipola) 216

Kiskin

Hindrich (Mändys) 218

Kiskinen

Oluff Hindrichsson (Mändys) 218

Konst

And: (Mendys) 220

Korhoinen

Anders Nielsson (Haltula) 217

Kuckoinen

Hindrich Erichsson (Maralaby) 217

Philip Erichsson (Cammoila) 218

Kukoinen

Anders Hindrichsson (Hasuilaby) 214

Kurkj

Jacob Berttellsson (Tunnila) 217

Kånstj

Anders Andersson (Mändys) 218

Kårhåinen

Philip Niellsson (Lingola) 217

Kåstiainen

Hindrich Hindrichsson (Caipola) 216

Käcköin

Oluff (Rookoniemi) 215

LAlkuun

Lamainen

Christer Mattsson (Hasuilaby) 214

Oluff Mattsson (Rauwanniemi) 214

Leffwoinen

Måns Johansson (Lohilax) 216

Lilliesköld

Erich (Commissariens Wälb: Erich Jäspersson Lilliesköldz frälsse) 220

LäpiNaula (Matilainen LäpiNaula)

Peer Hansson (Sairamäkj) 220

Löppöinen

Lars Larsson (Lohilax) 216

MAlkuun

Matilainen LäpiNaula

Peer Hansson (Sairamäkj) 220

Mickoinen

Måns Brusiusson (Lohilax) 216

Monoinen

Johan Peersson (Idelax) 216

Mullj

Peer Mårthensson (Caitais) 217

Mursin

Augustus (Caitais) 217

Mähöin

Anders (Hyfwärilä) 218

Johan (Idelax) 216, (Caipola) 216

Mäkäläinen

Grelz Olufzsson (Tunnila) 217

NAlkuun

Nachkahattu

Bärttell Mickellsson (Haltula) 220

PAlkuun

Pardainen

Berttell Brusiusson (Kariulanmäkj) 219

Grelz Andersson (Hyfwärilä) 218

Påhl Jacobsson (Kariulanmäkj) 219

Paunoin

Madtz Grelzsson (Caitais) 217

Pellinen

Lars (Kariulanmäkj) 219

Mårten (Rookoniemi) 215

Piekainen

Larss Peersson (Telataipall) 215

Pistolkors

Abram (Ryttmäster Wälb: Abram Pistolkorsses frälsse) 220

Erich (Öfwersteleutenamptz Wälbördigh Erich Pistolkorses Frällsse) 219

Pohiolain

(Rookoniemi) 215

Pärnäinen

Grelz Olufzsson (Ninimäkj) 217

Pöriäinen

Madtz Mattsson (Kariulanmäkj) 219

RAlkuun

Radikainen

Brusius Mattsson (Sipiläby) 215

Grelz Larsson (Rachkolantaipal) 216

Thomas Sigfredhsson (Rachkolantaipal) 216

Repåinen

Hans Mårthensson (Ryhälä) 219

Rimpi Wätäin

(Wätäläby) 218

Rotinen

Thomas Andersson (Rotilaby) 219

Ryhäinen

Eskell Jönsson (Haltula) 220

SAlkuun

Seulenberg

Hindrich (Tygmestarens Wälb: Hindrich Seulenbergz frällsse) 220

Sinckoinen

Peer Jönsson (Lohilax) 216

Sipinen

Oluff Knutsson (Sipiläby) 215

Sulpo Wätäin

Oluff (Wätäläby) 218

Suurman

Hindrich (Ryttmästarens Wälb: Hindrich Suurmans frällsse) 220

Säppäin

Anders Olufzsson (Tunnila) 217

Hind: (Caitais) 217

Säppäinen

Lars Andersson (Säppälä) 216

TAlkuun

Tijtainen

Sigfredh Jönsson (Sulkawaby) 214

Tijtainenn

Madtz Mattsson (Caitais) 220

Toiffwainen

Bertell Andersson (Telataipall) 216

Tolck

Johan Fredrich (Tunnila) 217

Tuchkuinen

Anders Bengtsson (Rotilaby) 219

Turuin

Hans (Tunnila) 217

Måns (Tunnila) 217

UAlkuun

Uckoin

Madtz (Sipikumbu) 214

Ukoinen

Anders Jönsson (Pardala) 218

VWAlkuun

Wihawainen

Anders Madtzson (Mändys) 217

Jacob Peersson (Cammoila) 218

Madtz Peersson (Mändys) 217

Oloff Peersson (Mändys) 220

von Burghaussen

Herman (Öfwersteleutenamptens Wälb: Herman von Burghaussens frälsse) 220

Wänäläinen

Johan Johansson (Cammoila) 218

Wätäin

Mårten (Cammoila) 218

Wätäin (Rimpi Wätäin)

(Wätäläby) 218

Wätäin (Sulpo Wätäin)

Oluff (Wätäläby) 218

Wätäinen

Jacob Olufzsson (Wätäläby) 218

Mårthen Andersson (Pulkila) 218

Oluff Olufzsson (Wätäläby) 218

 

Tässä luettelossa on 141 nimeä

Sivut kylittäin

© Maija-Liisa Laakso 2021