AlkuSavon ruodutusluettelotIisalmen pitäjä → 1685 ruodutusluettelo

Iisalmi ruodutusluettelo 1685

Nimet aakkosjärjestyksessä

Idensallmi Sochn

Ei alkuperäinen, sisältö rakennettu Savon rykmentin pääkatselmusluettelosta


Ruotu 24_komp_6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 347

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Jacob Laarsson Hyfwäin Knecht
Sälewaby
Jacob Jacobss Comulain
Laakaby
Carl Larsson Pardain
Staffan Tofwinen
Wächmasierfi
Påhl Peersson Eskelinen

Ruotu 25_komp_6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 347

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Hindrich Olofsson Pulkinen Knecht
Löytynmäki
Johan Ihalain
Oloff Sormuin
Påhl Persson Röngä
Laars Johanss Niskain

Ruotu 26_komp_6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 348

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Hindrich Hinderss Åjalain Knecht
Walkeaisby
Hindrich Hoffrenius H:
Påhl Påhlsson Kettuin
Wieremä
Oloff Anderss Kettuin
Carl Tirinen

Ruotu 27_komp_6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 348

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Påhl Oloffsson Hyfwerin Knecht
Nissilä
Niels Johanss Nissinen
Påhl Oloffss Nissinen
Bertill Henderss Kettuin
Kauppila
Michell och Christer Kauppinen

Ruotu 28_komp_6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 348

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Matz Matssonn Kållioin Knecht
Bertill Jönss Kauppinen
Grels Kauppinen
Ryhäläby
Staffan Anderss Ryheinen
Oloff Anderss Pulcka Kettuin

Ruotu 29_komp_6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 348

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Mårten Oloffss Kettuin Knecht
Pardala
Laars Hindrichss Pardain
Laars Påhlsson Pardain
Peer Hindrichss Pardain
Eskell Pardainen

Ruotu 30_komp_6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 348

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Jöran Laarss Rotzalain Knecht
Sångaierfwi
Oloff Anderss Mötöinen
Laars Larsson Huttuin
Rutacko
Peer Oloffsson Ryhein
Laarss Wijsasson Röncköj

Ruotu 31_komp_6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 348

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Påhl Andersson Pöllein Knecht
Anders Peerss Pöllein
Johan Nielss Röncköi
Michell Larss Huttuin
Oinasierfwi
Peer Oloffss Huttuin

Ruotu 32_komp_6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 348

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Johan Johansson Laitinen Knecht
Idensallmiby
Bertill Matss Collioinen
Peer Matsson Collioinen
Mårten Karfwoinen
Remexelä
Peer Matsson Remes

Ruotu 33_komp_6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 348

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Michell Matss Keinonen Knecht
Jumisby
Jöns Heiskain
Warpaiss
Peer Jacobsson Haloinen
Herneierfwi
Johan Pardainen
Niels Jöranss Nissin

Ruotu 34_komp_6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 348

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Hindrich Oloffsson Pardain Knecht
Pers Sal: H: Pers Enckia
Wijtaby
Jacob Huttuin
Jöns Hilli
Anders Peerss Huttuin

Ruotu 35_komp_6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 348

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Påhl Hansson Saickoin Knecht
Niskalansalo
Anders Niskain
Isack Niskain
Johan Niskain
Påhl Laarss Nousiain

Ruotu 36_komp_6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 348

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Laars Laarsson Ullmain Knecht
Ullmala
Markus Kackinen
Johan Sinius H:
Påhl Påhlsson Ullmain
Peer Jönsson Ullmain

Ruotu 37_komp_6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 348

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Peer Wisasson Kechköin Knecht
Ollickala
Påhl Andersson Parkoi
Markus Tåifwain
Staffan Tåifwain
Hindrich Bertillss Ollickain

Ruotu 38_komp_6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 348

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Lars Laarsson Kuockain Knecht
Sutelaby
Matz Nielsson Sutinen
Anders Sutinen
Peer Hindrichss Lappalain
Oloff Påhlss Ollickain

Ruotu 39_komp_6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 348

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Erich Sigfredss Hapalain Knecht
Pardala
Oloff Jönsson Kenckyinen
Walkeais
Johan Oloffsson Kettuin
Thomas Kettuin
Peer Oloffsson Kettuin

Ruotu 40_komp_6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 349

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Philip Philipsson Poikoin Knecht
Pörsenmäki
Johan Carlsson Pardain
Philipus Laarss Kopoin
Hans Staffanss Weisäin
Peer Leskinen

Ruotu 41_komp_6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 349

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Peer Erichssonn Innoin Knecht
Kuiwaniemi
Niels Hindrichss Tiain
Taipall
Johan Anderss Rytköin
Peer Påhlsson Rytköin
Påhl Anderss Rytköin

Ruotu 42_komp_6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 349

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Isack Isacksson Råkålain Knecht
Wieremä
Hindrich Kåckoinen
Påhl Hindrichss Kettuinen
Salami
Påhl Eskellss Mackoin
Laars Mackoinen

Ruotu 43_komp_6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 349

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Johan Johansson Knecht instält af Rotan Matz Jacobss Hyfwerins ställe, som är Absens
Niemisby
Jacob Matss Hyfwerinen
Peer Oloffssonn Saxa
Peer Oloffsson Niskain
Eskell Kaikoinen

Ruotu 44_komp_6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 349

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Jacob Peersson Kämäräin Knecht
Ruotanmäki
Peer Lappalain
Matz Matss Lappalain
Pårowesi
Peer Nirainen
Peer Cumbulain

Ruotu 45_komp_6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 349

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Philip Philipssonn Haloin Knecht avancerat till Corporal, Rotan skall skaffa een annan
Ollickala
Peer Peersson Siwoin
Peer Persson Martickain
Bertill Ollickain
Anders Ollickain

Ruotu 46_komp_6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 349

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Johan Jacobss Huttuin Knecht
Swennimäki
Hindrich Jönsson Huttuin
Samuel Andersson Lentzman
Hindrich Oloffss Swenninen
Sukewaby
Peer Jönsson Hilli

Ruotu 92_komp_6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 353

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Påhl Michellss Kauppinen Knecht
Ryhäläby
Anders Staffanss Ryhein
Michell Suomalain
Svennimäki
Jöns Huttuin
Matz Matzss Huttuin

Ruotu 93_komp_6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 353

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Erich Erichsson Huttuin Knecht uti Laars Johansson Lappal:s ställe som Rymdh för begångit Mord
Päsmäri
Oloff Ohlss Pardain
Songajerfwi
Anders Anderss Rönkä
Påhl Matss Eskelin
Peer Erichsson Huttuin

Ruotu 94_komp_6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 354

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Peer Peersson Knecht instält utj Matz Peerss Pölleins ställe som har rymdh
Rutackå
Peer Jacobss Kainul:
Peer Larsson Rönköj
Markus Huttuinn
Johan Matss Rönckö

Ruotu 95_komp_6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 354

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Hindrich Bertillss Pardain Knecht uti Grels Jöranss Hilduins ställe som ihiäll slagen blef på Liflendt Marchen
Säläwä
Johan Nielsson Roifwas
Kårpijerfwi
Jeremias Heiskain
Jumisby
Oloff Jutinen
Bertill Henderss Hynnin med sine 3:ne Intressenter

Ruotu 96_komp_6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 354

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Påhl Haloinen Knecht Absent, Rotan måste skaffa honom igen el: een ander i ställe
Kilpisaari
Anders Pyllickas
Jöns Markuss Huttuin
Peer Jönsson Sårålain
Palois
Bertill Matss Hynnin

Ruotu 97_komp_6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 354

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Oloff Påhlsson Owaskin Knecht
Kiuruwesi
Philip Kijskinen
Peer Jönsson Pardain
Ruotanmäki
Lars Hinderss Lappal:n
Bertill Collemoin

Ruotu 98_komp_6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 354

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Påhl Matsson Kejoin Knecht
Nerkoby
Staffan Påhlss Weisäin
Påhl Anderss Käriäin
Martickala
Peer Ohlss Martickain
Christer Larss Martickain

Ruotu 99_komp_6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 354

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Christer Olofsson Kächköin Knecht
Johan Martickain
Ollickala
Niels Larss Sonninen
Jacob Martickain
Påhl Peerss Sirwoin

Ruotu 100_komp_6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 354

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Christer Nielsson Kårhoin Knecht Absent, Rotan måste fram skaffa
Läppwätelenmäki
Lars Martenss Läpwäteläin
Pörsenmäki
Påhl Erichss Pardain
Anders Jöransson
Påhl Olofss Pardain

Ruotu 101_komp_6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 354

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Niels Peersson Rotzalain Knecht
Wäisälämäki
Hans Hendersson Lappalain
Peer Staffansson Weisäin
Peer Påhlsson Weisäin
Karfwasalmi
Peer Cuåssmass Cuåssmainen

Ruotu 102_komp_6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 354

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Påhl Anderss Heiskain Knecht
Säläwäby
Erich Oloffsson Nissinen
Laars Oloffsson Nissinen
Cnut Sormuin
Sigfred Kårhoin

Ruotu 103_komp_6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 354

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Thomas Peersson Knecht instält af Half brodren Niels Staffanss Rönköj
Löytynmäki
Lars Andersson Luckarinen
Kuiwaniemi
Johan Michellss Tåssawain
Anders Tåssawain
Lars Nielsson Tijain

Ruotu 104_komp_6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 354

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Niels Nielsson Hyfwerin Knecht utj Elias Hemmingss Rytkin ställe som Absens
Pielawesi
Matz Rytkinen
Hemming Rytkinen
Påhl Laarss Tåssawain
Oloff Laarss Niskain

Ruotu 105_komp_6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 354

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Hindrich Anderss Piedickäin Knecht
Sulkawa
Anders Matsson Sarain
Oloff Staffanss Hyfwein
Påhl Matsson Tenhuin
Hindrich Nielss Piedickain

Ruotu 106_komp_6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 354

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Erich Ifwarsson Knecht instält utj Påhl Påhlss Piedickäins ställe
Hindrich Anders Piedickain
Påhl Nielsson Piedickain
Salmiärfwi
Johan Launois Enckia
Rytkyby
Lars Peersson Rytköin

Ruotu 107_komp_6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 354

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Matz Peerss Leskinen Knecht Rothan skaffe een andre uthi Leskinens ställe som rymde
Wechmasierfwi
Niels Peerss Eskelinen
Hindrich Erichss Pardain
Päsmäri
Peer Jörenss Toufwinen
Peer Michellss Toufwinen

Ruotu 108_komp_6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 354

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Erich Olofss Kächköin Knecht Rothan skaffe een andre uthi Kächköins ställe som rymde
Palois
Jöns Laarss Heiskain
Matz Laarss Broofågde
Ullmala
Christer Oloffss Tijkain
Christer Oloffss Ullmain

Ruotu 109_komp_6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 355

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Matz Andersson Knecht Rotan skaffe een andre utj Matz Andersson ställe som rymde
Oloff Ollssonn Tijkainen
Oloff Påhlssonn Tijkainen
Erich Heinoin
Anders Lappweteläin

Ruotu 110_komp_6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 355

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Påhl Olofsson Knecht Rotan skaffe een andre utj Påhl Olofsson ställe som rymde
Nerkoby
Johan Peersson Kecköin
Laars Laarsson Kechköin
Anders Laarss Kechköin
Cassper Martickainen

Ruotu 111_komp_6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 355

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Johan Johanss Hillduin Knecht utj Oloff Hartwichsson Hetains ställe som rymde
Ollickala
Laars Påhlsson Ikoin
Kifwisto
Påhl Oloffss Ollickain
Johan Peerss Ollickain
Johan Påhlss Ollickain

Ruotu 112_komp_6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 355

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Peer Larss Hakarin Knecht Rotan skaffe een andre utj Hakarin ställe som rymde
Luckarila
Laars Laarss. Luckarinen
Hemmingh Luckarinen
Peer Laarss Luckarinen
Jacob Ruotzalain

Ruotu 113_komp_6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 355

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Påhl Thomass Marain Knecht Rotan skaffe een andre utj Marain ställe som drucknat
Lapwätälämäki
Matz Philipss. Poikoin
Jöran Matss Lapwetelein
Oloff Harickain
Philipus Rautaparda

Ruotu 114_komp_6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 355

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Påhl Matsson Wäisäin Knecht Rotan skaffe een andre utj Wäisäin ställe som rymde
Waraslax
Peer Laarsson Piedickain
Jacob Reisein
Erich Tickainen
Peer Erichsson Ruotzalain

Ruotu 115_komp_6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 355

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Anders Påhlsson Lydickäin Knecht Rotan skaffe een andre utj Lydickäins ställe som Ab:s el: den samma
Källiojerfwi
Påhl Johannss Kärckäin
Jöns Oloffsson Kärckäin
Anders Rajalain
Peer Oloffss Kärckäin

Ruotu 116_komp_6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 355

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Thomas Larsson Kärkein Knecht Absens, måste efter slås och framskaffwas
Källliojärwi
Laars Thomass Kärckein
Oloff Michellss Tickain
Ossmangi
Gabriell Hyfwerinen 2 bågar

Ruotu 117_komp_6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 355

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Niels Ollsson Jäskeläin Knecht avancerat till Corporal
Lambawäsi
Hans Saickoin
Hans Hinderss Jäskeläin
Matz Erichss Kockoin
Niels Kockoinen

Ruotu 118_komp_6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 355

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Oloff Ohlssonn Pesoinen Knecht
Hapaierfwi
Jöns Hindrichss Lappalain
Peer Mårtenss Lappel:
Erich Lappalain
Oloff Oialain

Ruotu 119_komp_6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 355

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Laars Hinderss Rytkein Knecht
Peer Laarsson Pardain
Erich Oloffss Pesoinen
Isack Pesoinen
Jöns Pesoinen

Ruotu 120_komp_6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 355

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Anders Hinderss Tickoin Knecht uti Johan Laarss Kärckeins ställe som rymde
Kiuruwesi
Laars Tickainen Smedh
Jöns Eskellss Kaickoin
Hindrich Peerss Lappalain
Hindrich Henderss Lappal:n

Ruotu 121_komp_6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 355

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Matz Hinderss Parfwiain Knecht
Påråwesi
Peer Larsson Junduin
__iosby
Laars Larss Junduin
Oloff Laarss Junduin
Wijssa Cumbulain

Ruotu 122_komp_6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 355

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Niels Hinderss Piedickäin Knecht
Luupoeby
Peer Kämäräinen 2 bågar
Remexelä
Påhl Johanss Remes
Anders Remes

Ruotu 123_komp_6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 356

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Niels Påhlsson Pesoin Knecht
Pörsänmäki
Anders Bertillssons E:a
Lambawäsi
Oloff Hujainen
Brusius Ruotzalain
Michell Saickoinn

Ruotu 124_komp_6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 356

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Niels Matss Kauppinen Knecht
Idensalmi
Anders Karakain
Påhl Karhuin
Daniel Kijskinen
Pardala
Oloff Kutilain

Ruotu 125_komp_6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 356

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Matz Hindersson Knutj Knecht
Salami
Hans Mackoinen
Eskell Mackoinen
Nissilä
Påhl Påhlsson Nissinen
Påhl Johansson Nissinen

Ruotu 126_komp_6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 356

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Peer Kånoin Knecht Rothan skaffe een annan utj Kånoins ställe som rymde
Luåpoeby
Jöran Michellss Pardain
Påhl Kånoin
Oloff Påhlss Kånoin
Eskell Matsson Eskelin

Ruotu 127_komp_6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 356

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Bertill Påhlss Pardain Knecht Rotan skaffe een annan utj Pardaiins ställe som är Absens
Tommamäki
Påhl Bertillss Colemåin
Bertill Påhlsson Pardain
Påhl Erichsson Tickain
Sulkawa
Staffan Nousiainen

Ruotu 128_komp_6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 356

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Matz Peerss Käckoin Knecht Rothan skaffe een annan utj Käckoins ställe som rymde
Niemisierfwi
Oloff Henders Hyfwerinen
Påhl Johanss Niskain
Hautaierfwi
Peer Peersson Kärckeinn
Jöns Kärckäin

Ruotu 129_komp_6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 356

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Thomas Hinderss Lappalain Knecht Rothan skaffe een annan utj Lappalain som Absent: är el: denne
Peer Olofss Pöxi Kärckäin
Mårten Kärckäin
Oloff Oloffss Kärckäin
Kiuruwesi
Påhl Hindrichss Tickain

Ruotu 130_komp_6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 356

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Michell Olofsson Hujain Knecht Commenderat tillat efwel
Haiaisby
Anders Cumbulain
Hapaierfwi
Påhl Hindersson Pardain
Hindrich Hinderss Pardain
Jöns Larss Kenckyin

Ruotu 131_komp_6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 356

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Peer Peersson Knecht instält utj Anders Pulkinens ställe som rymde
Idensallmiby
Johan Karakain
Laars Kättuin
Walkeaisby
Anders Pulcka Kettuin
Wieremä
Anders Kettuinen

Ruotu 132_komp_6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 356

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Oloff Matsson Rahuin Knecht Iyad rootsn är swagh bestående af 2:ne bönder som intet Haar Kunnat skaffa Knecht
Salamiby
Matz Mackoinen
Peer Peersson Mackoinen
Wieremä
Hans Kurfwinen
_sämäki
Michell Jacobss Mustoin

Ruotu 133_komp_6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 356

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Niels Påhlsson Nissinen Knecht instält utj Staffan Jatinens ställe som rymde
Nissilä
Matz Nissinen
Swenimäki
Matz Peersson Huttuin
Niels Matsson Huttuin
Sukewa
Matz Jönnsson Hillj

Ruotu 134_komp_6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 356

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Påhl Ollss Knecht Rotan inställer Påhl Ollss utj Matz Anderss Asickains ställe som hörer under Cap: Giööses Compagnie
Sångaierfwwi
Jacob Hinderssonn Karppinen
Johan Huttuin
Oloff Anderss Ryhäin
Oinasierfwi
Oloff Huttuin

Ruotu 135_komp_6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 356

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Carl Larsson Pardain Knecht Rotan skaffe een annan utj Pardains ställe el: denne
Warpais
Peer Pardainen
Wijta
Påhl Anderss Huttuin
Kilpisari
Anders Anderss Huttuin
Peer Anderss Pyllikes

Ruotu 136_komp_6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 356

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Jacob Oloffsson Wätäin Knecht Druncknat i Oct: 1683. Rotan är stympat förmår intet skaffa någon i ställe
_yttköläby
Johan Parkinen
Kallioierfwi
Lars Hindrichss Kärkein
Michell Wijnikain
Thomas Thomass Kärkein

Ruotu 137_komp_6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 356

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Påhl Peersson Knecht instält aff Anders Påhlss Pardain
Niemisierfwi
Oloff Staffanss Hyfwerin
Peer Eskellsson Kaikoin
Kiuruwesi
Anders Påhlss Pardain
Hindrich Olofss Lappal:n

Ruotu 138_komp_6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 359

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Påhl Påhlsson Knecht utj Michel Hinderss Lamains ställe som ingen weeth Hwar han är
Ruotanmäki
Thomas Jönsson Huttuin
Pårowesi
Jöns Wijsasson Cumbul:n
Hapaierfwi
Lars Michellss Pardain
Luupoeby
Laars Michelss Pardain

Ruotu 139_komp_6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 359

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Påhl Påhlsson Kårpinen Knecht utj Peer Peerss Ketewäins ställe som rymde
Wechmasierfwi
Michell Michelss Toufwinen
Säläwä
Oloff Ohlsson Nissinen
Thomas Thomass Sormuin
Laakaby
Johan Rickinen

Ruotu 140_komp_6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 359

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Lars Bertillss Huskain Knecht Absens, Rotan måste efter slå och skaffan tilstädes
Lapwätälämäki
Staffan Staffanss Ollikain
Remexälä
Peer Larsson Remes
Paloisby
Bertill Heiskain
Pörsenmäki
Erich Larsson Pardain

Ruotu 141_komp_6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 359

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Hindrich Matsson Knecht utj Lars Peersson Kutilains stelle som är hemma
Idensalmiby
Peer Lappalain
Mårten Kutilain
Peer Kutilain
Anders Spanninen

Ruotu 142_komp_6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 359

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Knecht Absens
Michell Ackain
Michell Lappalain
Matz Tåppinen

Ruotu 125_komp_8Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 381

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Erich Mattzson Piedikäin Knecht
Narfwanlax
Niels Michellson Hillduin
Peer Erichsson Myckäin
Ongiwessi
Påhl Nielsen Ruåtzalain
Påhl Hinderson Ruåtzalain

Ruotu 126_komp_8Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 381

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Mattz Mattzson Wänäläin Knecht
Mattz Peersson Ruåtzalain
Michell Linduin
Wianda
Hindrich Rytköin
Peer Puruinen

Ruotu 127_komp_8Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 381

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Peer Peerson Cuåssmain Knecht
Pajuierfwi
Johan Påhlsson Cuåssmain
Johan Peersson Cuåssmain
Peer Peersson Cuåssmain
Mattz Tåloinen

Ruotu 128_komp_8Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 381

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Hans Hanson Hirfwoin Knecht
Oloff Erichson Kåckarin
Oloff Oloffson Kåckarin
Hemmingh Ruåtzalain
Koppoila
Mattz Staffanson Wäisäin

Ruotu 129_komp_8Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 381

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Peer Hinderson Tåifwain Knecht
Peer Nielsson Ruåtzalain
Hendrich Ruåtzalain
Narfwanlax
Iffwar Swenson Hilduin
Johan Jönson Hilduin

Ruotu 130_komp_8Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 382

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Michell Peerson Wänäläin Knecht
Läppälax
Påhl Påhlsson Lapwetelein
Enwaldh Lapwetelein
Johan Keinen
Karfwasalmj
Peer Cuåssmason Cuåssmain

Ruotu 131_komp_8Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 382

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Thomas Oloffson Ollikain Knecht Abs, måste efterslåås och framskaffas
Bertell Ryniäin
Erich Bertellson Rynäin
Läppälax
Lars Larson Lappalain
Oloff Thomason Ollikain

Ruotu 132_komp_8Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 382

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Olof Lipponen Knecht Abs. måste framskaffas
Häinämäkj
Anders Mätäinen
Påhl Niehlson Utriain
Anders Peerson Kärckäin
Oloff Lippoin

Ruotu 133_komp_8Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 382

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Laars Eskellson Lippon Knecht
Eskell Lippoin
Mårten Lippoin
Anders Rytkön
Löytymäkj
Anders Relheinen

Ruotu 134_komp_8Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 382

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Lars Larson Sichwoin Knecht Abs, i Sichwoins stelle som är död blefwen måste rotaan skaffa een annan
Koppoila
Påhl Påhlsson Cuåssmain
Peer Nielsson Sutinen
Anders Larson Ruåtzalain
Mårten Hilduin

Ruotu 135_komp_8Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 382

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Olof Erichson Lapwetel: Knecht Abs, måste efter slåås
Leppälax
Bertell Hindersson Rynäin
Lapwätälämäkj
Anders Larson Lapwetelein
Oloff Katainen
Oloff Oloffson Katainen

Ruotu 136_komp_8Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 382

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Johan Peerson Wirolain Knecht
Lambawässj
Thomas Rissainen
Larss Larson Saikoin
Lars Laitinen
Häinämäkj
Påhl Olofson Huttuin

Ruotu 137_komp_8Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 382

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Hans Olofson Keinon Knecht Abs, hörer under Öfwerstl:s Compag: rootan skaffe een annan
Kilpisari
Oloff Marckuson Huttuin
Pallois
Lars Mattzon Hynnin
Ullmala
Niels Anderson Lapwätäla:
Jöns Jönson Ullmain

Ruotu 138_komp_8Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 382

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Peer Mattzson Kechköin Knecht
Jönss Påhlson Ullmain
Nerckoby
Peer Mattzson Kechköin
Peer Marckuson Pardain
Jöns Påhlson Weissein

Ruotu 139_komp_8Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 382

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Peer Simonson Lefwäskin Knecht Abs, måste nogare efter frågas
Pörsänmäkj
Bertell Bertellson Pardain
Närckoby
Lars Peerson
Anders Hämingson Käriäin
Ållikala
Hindrich Påhlson Sifwoin

Ruotu 140_komp_8Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 382

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Simon Påhlson Karialain Knecht Abs, hörer under Öfwerstel:s Comp:
Jören Peerson Martikain
Luckarilla
Johan Erichson Luckarin
Narwanlax
Niels Jönson Hilduin
Leppelax
Påhl Cnutson Lapwetelein

Ruotu 141_komp_8Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 382

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Påhl Påhlson Pira Knecht Abs, måste skaffas een annan emedan Pira den rotan Present: hörer under Öfwerst Wellingz regemente
Waraslax
Erich Erichson Ruåtzalain
Tommamäkj
Jöns Jönson Pardain
Sullkawa
Oloff Larson Nåusiain
Oloff Hindrichson Piedickain

Lähde:
Rullor 1620-1723, Rullor 1685, Sverige och Finland Inf., Drag. Del 2, 1685, Rulla 16
SVAR SE/KrA/0022/1685/16(1685) alkaen kuvasta

Nimet aakkosjärjestyksessä1679

© Väinö Holopainen 2020