AlkuSavon ruodutusluettelotJuvan pitäjä → 1656 nimihakemisto

Juva ruodutusluettelo 1656

Ruodutus- ja väenottoluetteloVäenottoluettelo

Nimihakemisto

Linkit osoittavat puhtaaksikirjoitettuihin ruotuihin.


-  A  C  F  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW 
 -  A  C  F  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Anders Thomesson, (Palos) Ruotu 43

Christer Clemetsson, (Pyllkälä) Ruotu 46

Erich Gorgoniusson, (Koskolanemj) Ruotu 5 Ratsastalot

Eskill Michellsson, (Keskolaniemj) Ratsastalot:VäenO

Eskill Michelsson, (Koskolanemj) Ruotu 5 Ratsastalot

Johan Andersson, (Kasintaipal) Ruotu 43

Mattz Thomesson, (Kiskalemj) Ruotu 49

Nills Hendrichsson, (Mustoila) Ruotu 46

Phalentin Phillpusson, (Håttila) Ruotu 48

Tönne Mattsson, (Koskolanemj) Ruotu 5 Ratsastalot

AAlkuun

Antoin

Knuut, (Soiniemj) Ruotu 44

Aufwin

Anders, (Aufwila) Ruotu 45

Lars, (Aufwila) Ruotu 45

Mattz Mattzsson, (Aufwila) Ruotu 45

Simon, (Soinnemj) Lilliesköld

CAlkuun

Caipoinen

Brusius, (Maiwola) Ruotu 6 Ratsastalot

Condia

Hendrich, (Kaikumäkj) Ruotu 44

Philpus, (Maiwola) Ruotu 6 Ratsastalot

Cossmain

Grells Jacobsson, (Kiskalemj) Ruotu 49

Cossman

Johan, (Cossmala) Ruotu 43

FAlkuun

Fråsti

Lars, (Hetäjärf) Lilliesköld

HAlkuun

Haikara

Jören Jönsson, (Haikarala) Ruotu 46

Halloin

Peer Michellsson, (Haloila) Ruotu 47

Påll Peersson, (Pitkalax) Ruotu 25 Baranoff

Hamuin

Anders, (Lewola) Ruotu 52 Nassokin

Harmainen

Mattz, (Pitkalax) Ruotu 25 Baranoff

Hatzoin

Hämmingh, (Hatzoila) Ruotu 44

Heilainen

Jöns Peersson, (Råckolaby) Ruotu 24 Baranoff

Nills Nillsson, (Råckolaby) Ruotu 24 Baranoff

Oluff Jacobsson, (Råckolaby) Ruotu 24 Baranoff

Heinoin

Hendrich, (Paijusalmj) Ruotu 52 Nassokin

Lars Oloffsson, (Heinola) Ruotu 48

Olof Larsson, (Laukala) Ruotu 52 Nassokin

Peer, (Laukala) Ruotu 52 Nassokin

Henninen

Oluff, (Maifwala) Ruotu 46

Herroin

Hendrich, (Härkälä) Ruotu 43

Hirfwoin

Peer Persson, (Warenma) Ruotu 48

Hottinen

Simon, (Summala) Ruotu 44

Huttuin

Jöns Jönsson, (Randois) Ruotu 52 Nassokin

Hyfwoin

Johan Johansson, (Männimäkj) Ruotu 48

Peeter, (Suriniemj) Ruotu 43

Hytiläin

Mattz Cossman, (Hötyis) Ruotu 45

Hyttilain

Peer Abrahamsson, (Hytiöis) Ruotu 47

Hämelein

Hendrich, (Murdois) Ruotu 47

Jöns Jönsson, (Murdois) Ruotu 47, (Murdois) Vero- ja kruununtilat:VäenO

Samuell, (Knutilanmäkj) Ruotu 44

Hämmelein

Simon, (Yliwesi) Ruotu 44

Härckein

Mattz Pållsson, (Härkälä) Ruotu 52 Nassokin

Härkein

Nills, (Randois) Ruotu 52 Nassokin

Peer, (Härkälä) Ruotu 52 Nassokin

Påll Mattsson, (Pitkalax) Ruotu 25 Baranoff

Sigfredh Peersson, (Pitkalax) Ruotu 25 Baranoff

Härkein Littupä

Oluff, (Murdois) Ruotu 6 Ratsastalot

Härkoin

Johan, (Caisslajärff) Ruotu 6 Ratsastalot

IAlkuun

Ickoin

Christer, (Pitkalax) Ruotu 25 Baranoff

Hend Bengtsson, (Pitkalax) Ruotu 25 Baranoff

Mattz Staffansson, (Pitkalax) Ruotu 25 Baranoff

Ihalain

Morthen Niellss:n, (Murdois) Ruotu 44

Påll Morthensson, (Murdois) Ruotu 44

Påll Mårthensson, (Murdois) Vero- ja kruununtilat:VäenO

Immoin

Peer, (Kangankylä) Ruotu 44

Thomas, (Suriniemj) Ruotu 43

Ingin

Oloff Oloffsson, (Remojärff) Ruotu 47

JAlkuun

Jakoin

Thomas, (Turakala) Ruotu 45

Jarinen

Påll, (Näringh) Ruotu 49

KAlkuun

Keistinen

Hendrich Johansson, (Sapälä) Ruotu 52 Nassokin

Olof, (Purhoila) Lilliesköld

Påll, (Sapälä) Ruotu 52 Nassokin

Kettuin

Påll Jönsson, (Hetajärff) Ruotu 47

Kijskinen

Philpus, (Härkälä) Ruotu 43

Kiskinen

Nills, (Kiskilakaskis) Ruotu 5 Ratsastalot

Kituin

Lars Olufsson, (Råckolaby) Ruotu 24 Baranoff

Kiukas

Anders, (Pitkalax) Ruotu 25 Baranoff

Korhoinen

Eskill, (Råckolaby) Ruotu 24 Baranoff

Jöran, (Råckolaby) Ruotu 25 Baranoff

Kupsa

Påll, (Kiskilaniemj) Ruotu 43

Kåtilain

Thomas, (Soinnemj) Lilliesköld

Kämilein

Nills, (Mäckiois) Ruotu 46

Kärkj

Lars Peersson, (Haikarala) Ruotu 46, (Haickarala) Vero- ja kruununtilat:VäenO

Sigfred Peersson, (Haikarala) Ruotu 46

LAlkuun

Lackoinen

Peer, (Kiskilaniemj) Ruotu 43

Lambain

Morthen, (Wårenmaa) Ruotu 46

Lambin

Påll Michellsson, (Suriniemj) Ruotu 43

Langain

Jons Peersson, (Pitkalax) Ruotu 25 Baranoff

Lefwoin

Jöns, (Lewola) Ruotu 52 Nassokin

Lehickoin

Peer, (Pöllölä) Ruotu 52 Nassokin

Leinoin

Peer Johansson, (Woronmaa) Ruotu 43

Peer Peersson, (Worinma) Erichsson

Lejnoin

Olof, (Turikala) Ruotu 46

Lengein

Mattz Jönsson, (Mustoila) Ruotu 48

Lengoin

Lars Eskillsson, (Pöllölä) Ruotu 52 Nassokin

Leskin

Johan, (Leskelä) Ruotu 52 Nassokin

Mattz, (Leskelä) Ruotu 52 Nassokin

Peer, (Leskelä) Ruotu 52 Nassokin

Peer Andersson, (Wisala) Ruotu 52 Nassokin

Lewoin

Olof, (Lewola) Ruotu 52 Nassokin

Limetein

Jöns Bengtsson, (Råckolaby) Ruotu 24 Baranoff

Lipsain

Nills, (Lipsala) Ruotu 52 Nassokin

Littupä

Oluff, (Murdois) Ruotu 6 Ratsastalot

Littupä (Härkein Littupä)

Oluff, (Murdois) Ruotu 6 Ratsastalot

Längä

Jöns, (Toifwola) Ruotu 45

MAlkuun

Marain

Peer Jönsson, (Marala) Ruotu 48

Peer Månsson, (Marala) Ruotu 48

Mardikain

Peer, (Wechmaisneringh) Ruotu 47

Maroin

Peer Jönsson, (Maarala) Vero- ja kruununtilat:VäenO

Martin

Peer, (Hatzoila) Ruotu 45

Mattilain

Peer Hansson, (Kangankylä) Ruotu 44

Monoin

Staffan, (Hetäjärf) Lilliesköld

Muikuinen

Mattz, (Tuchala) Ruotu 47

Mustoin

Thomas, (Hatzoila) Ruotu 47

NAlkuun

Narinen

Anders, (Worinma) Erichsson

Narrin

Lars Thomesson, (Turakala) Ruotu 45

Neula

Lars Pållsson, (Lehikälä) Ruotu 47

Noppoin

Peer Mattsson, (Pitkalax) Ruotu 25 Baranoff

Noppåin

Peer Hansson, (Pitkalax) Ruotu 25 Baranoff

Nulpoinen

Anders, (Pakola) Ruotu 5 Ratsastalot

OAlkuun

Oickarinen

Jöns, (Hotölä) Ruotu 54 Brennerfelt

PAlkuun

Pafwilain

Påll, (Rämoijärff) Ruotu 46

Pardoin

Lars, (Summala) Ruotu 44

Thomas Jönsson, (Summala) Ruotu 44

Parkuin

Anders, (Råckolaby) Ruotu 25 Baranoff

Pasain

Peer, (Kanhomäkj) Ruotu 6 Ratsastalot

Pasainen

Jöns, (Råckolaby) Ruotu 25 Baranoff

Pedikain

Mattz, (Pitkalax) Ruotu 25 Baranoff

Pedikainen

Thomas, (Pitkalax) Ruotu 25 Baranoff

Pedikein

Hendrich Jönsson, (Ollikala) Ruotu 45

Pispain

Påhl, (Jockela) Ruotu 52 Nassokin

Puhakoin

Mattz Jönsson, (Hetaijärffwj) Ruotu 46

Pulckin

Jöns, (Kutilanmäkj) Ruotu 44

Pullkin

Anders Bengtsson, (Råckolaby) Ruotu 24 Baranoff

Påll Peersson, (Råckolaby) Ruotu 24 Baranoff

Pullkinen

Anders, (Pitkalax) Ruotu 25 Baranoff

Putkoin

Hendrich, (Kaihumäkj) Ruotu 45

Pyllkinen

Lars, (Surinemj) Ruotu 48

Pätynj

Christer, (Kaihumäkj) Ruotu 45

Pöyhön

Anders, (Karkiama) Ruotu 48

RAlkuun

Rasain

Mattz, (Soinnemj) Lilliesköld

Peer, (Rasala) Ruotu 52 Nassokin

Rehuin

Anders Pållsson, (Råckolaby) Ruotu 24 Baranoff

Rimj

Mattz, (Remojärfwj) Ruotu 53 Rosenschmidt

Rimpi

Peer, (Kettula) Ruotu 48

Rockolain

Christer, (Råckolaby) Ruotu 24 Baranoff

Hans, (Råckolaby) Ruotu 24 Baranoff

Rokolain

Peer Jönsson, (Rokolaby) Baranoffin läänitys:VäenO

Rongain

Jören Erichsson, (Surinemj) Ruotu 48

Rongoin

Thomas, (Hytiöis) Ruotu 47

Roukolain

Peer Andersson, (Mietula) Ruotu 52 Nassokin

Ryhäin

Påhl, (Hetäjärf) Lilliesköld

Råckolain

Christer Hansson, (Råckolaby) Ruotu 24 Baranoff

Jöran Pållsson, (Råckolaby) Ruotu 24 Baranoff

Larss Andersson, (Råckolaby) Ruotu 24 Baranoff

Peer Jönsson, (Råckolaby) Ruotu 24 Baranoff

Simon Larsson, (Suriniemj) Ruotu 43

Råppoin

Peer Pållsson, (Wechmaisneringh) Ruotu 46

SAlkuun

Sakain

Peer, (Pitkalax) Ruotu 25 Baranoff

Seilain

Anders, (Pitkalax) Ruotu 25 Baranoff

Peer Jönsson, (Pitkalax) Ruotu 25 Baranoff

Solla

Peer Pållsson, (Pitkalax) Ruotu 25 Baranoff, (Pitkälax) Baranoffin läänitys:VäenO

Suikoinen

Olof, (Turikala) Ruotu 46

Sutinen

Peer Pållsson, Irtolaiset

TAlkuun

Taipalin

Oloff Andersson, (Taipala) Ruotu 5 Ratsastalot

Tarkiain

Cuossma, (Cuossmala) Ruotu 53 Rosenschmidt

Teiwain

Mattz, (Teiwala) Suurman

Thenhuin

Lars, (Mäckois) Ruotu 45

Peer, (Mäckois) Ruotu 45

Thenhuinen

Peer, (Mäckois) Vero- ja kruununtilat:VäenO

Tiroin

Oloff Hansson, (Suriniemj) Ruotu 43

Tirroin

Peer Hansson, (Kurickala) Ruotu 53 Rosenschmidt

Toifwain

Anders, (Toifwala) Ruotu 44

Tolfwain

Peeter, (Råckolaby) Ruotu 25 Baranoff

Tuckalain

Oloff, (Tuchala) Ruotu 47

Turakain

Anders, (Turakala) Ruotu 45

Turkoin

Oloff Olofsson, (Hatzoila) Ruotu 45

Turukain

Christer, (Pakola) Ruotu 6 Ratsastalot

UAlkuun

Uckoin

Hendrich, (Soininemj) Pamp

VWAlkuun

Wachwoin

Bengt Peersson, (Patela) Ruotu 48

Oloff, (Turakala) Ruotu 46

Wassara

Peer, (Kiskilakaskis) Ruotu 48

Wester

Peer, (Wechmaisneringh) Ruotu 47

Tässä hakemistossa on yhteensä 179 nimeä

© Maija-Liisa Laakso 2021