AlkuSavon ruodutusluettelotJuvan pitäjä → 1656 ruodutus- ja väenottoluettelo

Juva ruodutus- ja väenottoluettelo 1656

Nimet aakkosjärjestyksessäVäenottoluettelo

Jockas Sochn

Uthskrifningz Rulla öfwer Wyborgz och Nyeslotz Landzhöfdingedomen...Pro Anno 1656. Nye Slottz Lähn


Vero- ja kruununtilat ♦ Skatt och Chrono sampt Infanterietz hemman som inthet Brukes af Officerne

Talolliset

Ruotu 43Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 863

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Suriniemj
Thomas Immoin Immonen
Oloff Hansson Tiroin Tirronen
Peeter Hyfwoin Simon Larsson Råckolain hoos Påll Michellsson Lambin i Assilaby och Wesulax Sochn Knecht Hyvönen
Härkälä
Hendrich Herroin Herranen
Philpus Kijskinen Kiiskinen
Palos
Anders Thomesson Hulkkonen
Kasintaipal
Johan Andersson Lautiainen
Kiskilaniemj
Peer Lackoinen Laakkonen
Påll Kupsa Kupsa
Woronmaa
Peer Johansson Leinoin Leinonen
Cossmala
Johan Cossman Kuosmanen

Ruotu 44Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 863

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Knutilanmäkj
Samuell Hämelein Hämäläinen
Hatzoila
Hämmingh Hatzoin Hatsonen
Summala
Lars Pardoin Partanen
Thomas Jönsson Pardoin Partanen
Simon Hottinen Hottinen
Soiniemj
Knuut Antoin Anttonen
Kutilanmäkj
Jöns Pulckin Pulkkinen
Kangankylä
Peer Hansson Mattilain Matilainen
Peer Immoin Immonen
Yliwesi
Simon Hämmelein Hämäläinen
Kaikumäkj
Hendrich Condia Kontia
Toifwala
Anders Toifwain Teivainen
Murdois
Morthen Niellss:n Ihalain S:n Påll Morthensson Knecht Ihalainen

Ruotu 45Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 863

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Kaihumäkj
Hendrich Putkoin Putkinen
Christer Pätynj Pätynen
Hatzoila
Peer Martin Marttinen
Oloff Olofsson Turkoin Turakainen

Ruotu 45, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 864

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Turakala
Anders Turakain Turakainen
Mäckois
Lars Thenhuin B:r Peer Thenhuin Knecht Tenhunen
Ollikala
Hendrich Jönsson Pedikein Pietikäinen
Aufwila
Mattz Mattzsson Aufwin Auvinen
Lars Aufwin Auvinen
Anders Aufwin Auvinen
Toifwola
Jöns Längä Länkinen
Hötyis
Mattz Cossman Hytiläin Hyötyläinen
Turakala
Lars Thomesson Narrin Narinen
Thomas Jakoin Ikonen

Ruotu 46Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 864

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Oloff Wachwoin Vahvanen
Mäckiois
Nills Kämilein Kemiläinen
Rämoijärff
Påll Pafwilain Paavilainen
Turikala
Olof Suikoinen Suikkonen
Olof Lejnoin Leinonen
Mustoila
Nills Hendrichsson Mustonen
Haikarala
Sigfred Peersson Kärkj B:r Lars Peersson Kärkj Knecht Kärki
Jören Jönsson Haikara Haikara
Hetaijärffwj
Mattz Jönsson Puhakoin Puhakainen
Maifwala
Oluff Henninen Hänninen
Pyllkälä
Christer Clemetsson Pylkkänen
Wårenmaa
Morthen Lambain Lampainen
Wechmaisneringh
Peer Pållsson Råppoin Roponen

Ruotu 47Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 864

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Peer Wester Vesteri
Peer Mardikain Martikainen
Hetajärff
Påll Jönsson Kettuin Kettunen
Haloila
Peer Michellsson Halloin Halonen
Lehikälä
Lars Pållsson Neula Neula
Murdois
Hendrich Hämelein B:r Jöns Jönsson Hämelein Knecht Hämäläinen
Hatzoila
Thomas Mustoin Mustonen
Remojärff
Oloff Oloffsson Ingin Inkinen
Hytiöis
Peer Abrahamsson Hyttilain Hyötyläinen
Thomas Rongoin Ronkainen
Tuchala
Mattz Muikuinen Muikkunen
Oloff Tuckalain Tuhkalainen

Ruotu 48Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 864

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Warenma
Peer Persson Hirfwoin Hirvonen
Männimäkj
Johan Johansson Hyfwoin Hyvönen
Marala
Peer Månsson Marain B:r Son Peer Jönsson Knecht Maaranen
Surinemj
Jören Erichsson Rongain Ronkainen
Lars Pyllkinen Pylkkänen
Kiskilakaskis
Peer Wassara Vasara
Håttila
Phalentin Phillpusson
Kettula
Peer Rimpi Rimppi
Patela
Bengt Peersson Wachwoin Vahvanen
Heinola
Lars Oloffsson Heinoin Heinonen
Mustoila
Mattz Jönsson Lengein Länkinen
Karkiama
Anders Pöyhön Pöyhönen

Ruotu 49Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 864

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Kiskalemj
Grells Jacobsson Cossmain Kuosmanen
Mattz Thomesson
Näringh
Påll Jarinen Jaaranen

Ratsastalot ♦ Ryttare aff Wijborgz och Nyeslotz Lähn som för dheres öfwerlopz Follck böra stå i Rotha

Ruotu 5 RatsastalotLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 878

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Kiskilakaskis
Nills Kiskinen Kiiskinen
Koskolanemj
Erich Gorgoniusson Kiiskinen
Tönne Mattsson Hussmans S:n Eskill Michelsson Knecht
Taipala
Oloff Andersson Taipalin Taipalinen
Pakola
Anders Nulpoinen Nulpponen

Ruotu 6 RatsastalotLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 878

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Christer Turukain Turakainen
Caisslajärff
Johan Härkoin Härkönen
Maiwola
Philpus Condia Kontia
Murdois
Oluff Härkein Littupä Härkönen
Maiwola
Brusius Caipoinen Kaipainen
Kanhomäkj
Peer Pasain Pasanen

Irtolaiset ♦ Löösdrifware

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 880

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Peer Pållsson Sutinen Sutinen

Läänitykset ♦ Frellse aff Wijborgz och Nyeslotz Lähn Pro Anno 1656

Baranoffin läänitys ♦ Wälb Clas Boranoffz

Ruotu 24 Baranoff, Ruotuun kuuluu myös 9 miestä Pellosniemeltä Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 893

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Råckolaby
Larss Andersson Råckolain Ruokolainen
Christer Hansson Råckolain Ruokolainen
Jöran Pållsson Råckolain Ruokolainen
Påll Peersson Pullkin Pulkkinen
Christer Rockolain Ruokolainen
Hans Rockolain Peer Jönsson Råckolain Knecht Ruokolainen
Anders Bengtsson Pullkin Pulkkinen
Jöns Bengtsson Limetein Liimatainen
Lars Olufsson Kituin Kitunen
Jöns Peersson Heilainen Heilanen
Nills Nillsson ibm Heilanen
Oluff Jacobsson ibm Heilanen
Anders Pållsson Rehuin Rahunen
Eskill Korhoinen Korhonen

Ruotu 25 BaranoffLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 893

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Jöran Korhoinen Korhonen
Jöns Pasainen Pasanen
Peeter Tolfwain Tolvanen
Anders Parkuin Parkkinen
Pitkalax
Anders Seilain Seilonen
Peer Jönsson ibm Peer Pållsson Solla Knecht Seilonen

Seuraavat Baranoffin läänityksen miehet on alkuperäisessä luettelossa merkitty Puumalaan, mutta henkikirjojen mukaan asuvat Juvalla

Ruotu 25 Baranoff, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 894

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Mattz Staffansson Ickoin Ikonen
Anders Pullkinen Pulkkinen
Thomas Pedikainen Pietikäinen
Påll Mattsson Härkein Härkönen
Jons Peersson Langain Länkinen
Sigfredh Peersson Härkein Härkönen
Anders Kiukas Kiukas
Mattz Pedikain Pietikäinen
Peer Sakain Soikkanen
Påll Peersson Halloin Halonen
Peer Mattsson Noppoin Noponen
Peer Hansson Noppåin Noponen
Mattz Harmainen Harmainen
Christer Ickoin Ikonen
Hend Bengtsson ibm Ikonen

Nassokinin läänitys ♦ Sahl Jacob Nasakens Fs

Ruotu 52 NassokinLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 905

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Randois
Jöns Jönsson Huttuin Huttunen
Jockela
Påhl Pispain Piispanen
Randois
Nills Härkein Härkönen
Sapälä
Påll Keistinen Keistinen
Hendrich Johansson Keistinen Keistinen
Laukala
Olof Larsson Heinoin Heinonen
Peer Heinoin Heinonen
Paijusalmj
Hendrich Heinoin Heinonen
Mietula
Peer Andersson Roukolain Ruokolainen
Leskelä
Mattz Leskin Leskinen
Johan Leskin Leskinen
Peer Leskin Leskinen
Härkälä
Mattz Pållsson Härckein Härkönen
Peer Härkein Härkönen
Wisala
Peer Andersson Leskin Leskinen
Lewola
Jöns Lefwoin Lievonen
Olof Lewoin Lievonen
Anders Hamuin Hamunen
Rasala
Peer Rasain Rasanen
Lipsala
Nills Lipsain Lipsanen
Pöllölä
Lars Eskillsson Lengoin Pöllänen?
Peer Lehickoin Lehikoinen

Jöns Rosenschmidtin läänitys ♦ Jöns Rosensmitz

Ruotu 53 RosenschmidtLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 906

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Cuossmala
Cuossma Tarkiain Tarkiainen
Remojärfwj
Mattz Rimj Rimi
Kurickala
Peer Hansson Tirroin Tirronen

Mårten Brennerfeltin läänitys ♦ Morthen Brännerfälltz

Ruotu 54 BrennerfeltLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 907

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Hotölä
Jöns Oickarinen Oikarinen

Henrik Arvidsson Suurmanin läänitys ♦ Hendrich Suurmans

SuurmanLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 909

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Teiwala
Mattz Teiwain Teivainen

Markus Jakobsson Pampin läänitys ♦ Corporalens Markus Pamps

PampLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 909

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Soininemj
Hendrich Uckoin Ukkonen

Mikael Erikssonin läänitys ♦ Leut Michell Erichssons

ErichssonLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 909

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Worinma
Anders Narinen Narinen
Peer Peersson Leinoin Leinonen

Erik Jespersson Lilliesköldin läänitys ♦ Erich Lilliensköldz

LilliesköldLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 910

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Hetäjärf
Påhl Ryhäin Ryhänen
Staffan Monoin Mononen
Lars Fråsti Frost
Soinnemj
Simon Aufwin Auvinen
Mattz Rasain Rasanen
Thomas Kåtilain Kotilainen
Purhoila
Olof Keistinen Keistinen

Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Viborg och Nyslott, 1656, Rulla 5
SVAR SE/KrA/0025/0/4 alkaen kuvasta 863, 878, 880, 893, 905, 906, 907, 909, 910

Lähdekopio:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Viborg och Nyslott, 1656, Rulla 633
SVAR SE/KrA/0025/0/192 alkaen kuvasta 280

Nimet aakkosjärjestyksessä16551660

© Maija-Liisa Laakso 2020