AlkuSavon ruodutusluettelotJuvan pitäjä → 1667 nimihakemisto

Juva ruodutusluettelo 1667

Ruodutus- ja väenottoluetteloVäenottoluettelo

Nimihakemisto

Linkit osoittavat puhtaaksikirjoitettuihin ruotuihin.


-  A  B  C  F  G  H  I  K  L  M  N  P  R  S  T  VW 
 -  A  B  C  F  G  H  I  K  L  M  N  P  R  S  T  VW

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Hans Hanssonn, (Råckola) Ruotu 3 Baranoff

Johan Andersson, (Lefwola) Nassokinin läänitys:VäenO

Jöns Hindrichssonn, (Läskälä) Nassokin

Matz Jörenssonn, (Läskälä) Nassokin

Matz Matzssonn, (Pitkälax) Ruotu 3 Baranoff

Oluf Olufssonn, (Aufwila) Irtolaiset:VäenO

Peer Hanssonn, (Patela) Munck

Peer Peerssonn, (Pulkila) Ruotu 3 Baranoff

Peter Petersson, (Tyrimäki) Vero- ja kruununtilat:VäenO

Pååhl Matzssonn, (Pitkälax) Ruotu 3 Baranoff

Pååhl Peerssonn, (Pulkila) Ruotu 3 Baranoff

Thomas Matzssonn, (Pitkälax) Ruotu 3 Baranoff

AAlkuun

Achain

Oluf Philpussonn, (Marala) Ruotu 9

Aufwinen

Simon Matzsson, (Mattila) Lilliesköld

BAlkuun

Bengtinen

Erich Matzsson, (Aufwila) Irtolaiset:VäenO

CAlkuun

Cossmamuiko

Peer Matzssonn, (Näringh) Ruotu 6

FAlkuun

Fråst

Hindrich Larsson, (Hetajerf:) Lilliesköld

GAlkuun

Grabbe

Berendt, (Memminmäki) Ruotu 9

HAlkuun

Haloinen

Lars Michellssonn, (Kaskis) Ruotu 9

Peer Michellssonn, (Halola) Ruotu 10

Påhl Peerssonn, (Pitkälax) Ruotu 3 Baranoff

Hamuin

Anders Hansson, (Lefwola) Nassokin

Johan Anderssonn, (Lefwola) Nassokin

Harmain

Hindrich Anderssonn, (Kiskilenemi) Ruotu 9

Matz Hinderssonn, (Yliwessi) Ruotu 3 Baranoff

Pååhl Pålssonn, (Karkinma) Ruotu 11

Heilain

Johann Peerssonn, (Yliwessi) Ruotu 3 Baranoff

Påål Nilssonn, (Yliwessi) Ruotu 3 Baranoff

Heinoin

Oluf Larsson, (Lauckala) Nassokin

Oluf Nilssonn, (Heinola) Ruotu 9

Peer Pålsson, (Lauckala) Nassokin

Herckein

Hindrich Johanssonn, (Kaislajerfwi) Ruotu 10

Peer Nilsson, (Randois) Nassokin

Hullckoinen

Anders Larssonn, (Palois) Ruotu 9

Huttuin

Jönns Jönsson, (Randois) Nassokin

Hyfweinen

Erich Olufssonn, (Rångala) Ruotu 9

Oluf Olufssonn, (Kettula) Ruotu 9

Håttinen

Johann Cossmassonn, (Håttila) Plåck Rotha, Eriksson

Hämel:

Michell Johanssonn, (Cossmola) Munck

Nills Nilssonn, (Tuckala) Munck

Hämelein

Lars Samuelssonn, (Knutilanmäki) Ruotu 6

Härkein

Påhl Påhlsson, (Härkälä) Nassokin

IAlkuun

Ikoinen

Christer Hanssonn, (Pitkälax) Ruotu 3 Baranoff

KAlkuun

Keistoin

Pååhl Peersson, (Såppola) Nassokin

Kettuin

Lars Matzssonn, (Hetajerf:) Lilliesköld

Kettuinen

Lars Olufssonn, (Yliwessi) Ruotu 3 Baranoff

Kiskinen

Nills Greelssonn, (Kaskis) Ruotu 9

Kiukas

Jöns Anderssonn, (Pitkälax) Ruotu 3 Baranoff

Korhoin

Eskell Olufssonn, (Yliwessi) Ruotu 3 Baranoff

Jören Hanssonn, (Yliwessi) Ruotu 3 Baranoff

Kåtolainen

Thomas Olufsson, (Mattila) Lilliesköld

Kämileinen

Nils Michellssonn, (Mäcköis) Ruotu 9

LAlkuun

Langiain

Peer Jönsson, (Pitkälax) Ruotu 3 Baranoff

Lefwoin

Oluf Pålsson, (Lefwola) Nassokin

Leinoin

Matz Peersson, (Remojerf:) Mikael Erikssonin läänitys:VäenO

Matz Peerssonn, (Remojerfwi) Plåck Rotha, Eriksson

Leskin

Wijsa Peerssonn, (Wijsala) Nassokin

Limatain

Matz Anderssonn, (Hetajerf:) Lilliesköld

Oluf Jacobssonn, (Yliwessi) Ruotu 3 Baranoff

Lipsain

Pååhl Pålsson, (Lipsala) Nassokin

Luukoinen

Peer Månssonn, (Tuchkala) Ruotu 6

Läskinen

Anders Johansson, (Läskälä) Nassokin

MAlkuun

Muiko

Peer Matzsson, (Näringh) Ruotu 6

Måndoin

Christer Hanssonn, (Råckola) Ruotu 3 Baranoff

NAlkuun

Narrinen

Lars Thomassonn, (Pohiais) Ruotu 9

Nissinen

Frantz Hindrichssonn, (Kangas) Ruotu 9

Noppoin

Peer Hanssonn, (Koikala) Ruotu 3 Baranoff

Noppoinen

Peer Matzssonn, (Pitkälax) Ruotu 3 Baranoff

PAlkuun

Parckin

Anders Peerssonn, (Yliwessi) Ruotu 3 Baranoff

Pardainen

Jacob Johanssonn, (Summala) Ruotu 9

Pasain

Johann Andersson, (Marala) Lilliesköld

Michell Larssonn, (Kaihumäki) Ruotu 10

Pasainen

Jöns Månssonn, (Pitkälax) Ruotu 3 Baranoff

Peckurinen

Oluf Staffansson, (Remojerfwi) Ruotu 10

Pulkin

Anders Bengdtssonn, (Pulkila) Ruotu 3 Baranoff

Pullckin

Jönns Bengdtssonn, (Pulkila) Ruotu 3 Baranoff

Pylckein

Christer Clemetssonn, (Pylkölä) Ruotu 6

Pölloin

Lars Eskellsson, (Pöllölä) Nassokin

Pöndinen

Måns Monsson, (Mattila) Lilliesköld

RAlkuun

Rasain

Peer Michelsson, (Rasala) Nassokin

Ropoinen

Peer Pålssonn, (Näringh) Ruotu 6

Ruokolain

Lars Anderssonn, (Råckola) Ruotu 3 Baranoff

Michell Peerssonn, (Råckola) Ruotu 3 Baranoff

Råkolain

Peer Andersson, (Mietilä) Nassokin

Räseinen

Matz Oluffssonn, (Hatzola) Ruotu 6

SAlkuun

Seilain

Anders Greelssonn, (Pitkälax) Ruotu 3 Baranoff

Peer Jönssonn, (Pitkälax) Ruotu 3 Baranoff

Sopoin

Hindrich Johansson, (Såppola) Nassokin

Suikainen

Oluf Anderssonn, (Pohiais) Ruotu 9

TAlkuun

Teifwainen

Michell, (Teifwala) Ruotu 6

Nills Matzssonn, (Teifwala) Ruotu 6

Tiruin

Peer Hanssonn, (Patela) Ruotu 9

Tolfwain

Peer Peerssonn, (Yliwessi) Ruotu 3 Baranoff

VWAlkuun

Wenein

Påhl Matzss:, (Pitkälax) Ruotu 3 Baranoff

Wätein

Johann Hinderssonn, (Tyrimäki) Ruotu 9

Peter Peterssonn, (Tyrimäki) Ruotu 9

Tässä hakemistossa on yhteensä 96 nimeä

© Maija-Liisa Laakso 2020