AlkuSavon ruodutusluettelotJuvan pitäjä → 1685 ruodutusluettelo

Juva ruodutusluettelo 1685

Nimet aakkosjärjestyksessä

Jåckas Sochn

Ei alkuperäinen, sisältö rakennettu Savon rykmentin pääkatselmusluettelosta


Ruotu 24_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 277

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Anders Johansson Hara Knecht
Håttila
Niels Kämiläin
Hetajärfwi
Matz Liematain Öde
Anders Kåntins Öde
Kilpoila
Oloff Jöransson Kilpoin

Ruotu 25_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 277

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Thomas Andersson Kiskin Knecht
Pitkälax
Peer Jönsson Längäin
Olof Kaikoins Öde
Yliwessi
Peer Tålfwain
Råkola
Hans Råkolain

Ruotu 26_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 277

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Matz Peersson Lewoin Knecht
Wächmais
Michell Hatzoins Öde, nu H:r Sigfridus
Michell Kiskin nu Påhl Härkin
Olof Peersson Mardikain
Anders Peersson Wästarin

Ruotu 27_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 277

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Matz Matsson Kankoin Knecht
Kangais
Frantz Risin nu Johan Mutilain
Rångala
Matz Kantoins Af Kantoins Rytt:r Hem:n
Kangais
Thomas Muttilain nu Peer Hapain
Matz Ahoin

Ruotu 28_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 277

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Bengdt Peersson Halloin Knecht
Härkälä
Johan Pelgin el: Anders Hulckoin
Peer Sigfredsson Haloin
Påhl Påhlsson Härckäin
Rångala
Matz Wijssalain

Ruotu 29_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 277

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Oloff Olofsson Repå Knecht
Soiniemi
Peer Andersson Wasarain
Thomas Olofsson Kåtilain
Tyrckmäki
Påhl Kaipiain
Håttila
Johan Cuossmusson

Ruotu 30_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 277

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Philip Nielsson Kiskinen Knecht
Kåsentaipal
Johan Andersson Lautiain
Påhjois
Lars Thomasson Narin
Hendrich el:r Lars Kiukoin
Ahåla
Eskell Påhlsson Pulckin

Ruotu 31_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 277

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Oloff Johansson Marain Knecht
Påhjois
Staffan Hännin
Oloff Andersson Waukoin
Peer Peersson Hämäläin
Marala
Peer Johansson Marain

Ruotu 32_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 277

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Sigfredh Mårthensson Åinoin Knecht
Mäkiöis
Eskell Kämälain el: Hendrich Härckäin
Mårthen Åinoin
Påhl Kåndia
Läskelä
Matz Johansson Leskinen

Ruotu 33_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 277

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Mårthen Bertillsson Puttoinen Knecht
Maarala
Hendrich Swänsk H:r Capellan
Haloila
Jöns Peersson Haloin
Haikarala
Simon Jöransson Haikarain
Johan Larsson Råckain

Ruotu 34_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 278

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Hendrich Jonasson Hara Knecht
Kåikalla
Anders Jönsson Längäin
Peer Hansson Nåpoinen
Wisala
Ifwar Wisasson Leskelin
Himala
Lars Larsson Häinoin

Ruotu 35_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 278

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Lars Jöransson Karstinen Knecht
Pitkälax
Simon Inginen
Påhl Matsson Piedikäin
Matz Matsson Dito
Påhl Matsson Wänäin

Ruotu 36_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 278

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Matz Matsson Räisin Knecht
Hatzoila
Lars Thomasson Mustoin
Michel Thomasson Mustoin
Olof Olofsson Turakain Bertill Matsson Putkin
Matz Olofsson Räisäin

Ruotu 37_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 278

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Påhl Nielsson Tackin Knecht
Maiwala
Olof Oloffsson Hännin
Jöns Grelsson Cuåssmain
Mattila
Matz Matsson Påndinen
Maiwala
Frantz Michelsson Heilain

Ruotu 38_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 278

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Peer Christersson Paijainen Knecht
Pulckila
Peer Johansson Pulckin
Jöns Bengdtsson Pulckin
Anders Bengdtsson Pulckin
Tuckala
Niels Nielsson Hämäläin

Ruotu 39_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 278

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Hendrich Johansson Lahinen Knecht
Remojärfwi
Johan Johansson Pirinen
Olof Peersson Rimpinen Johan Hendersson Remoin
Pylckälä
Christer Clemetsson Pulckin
Jacob Påhlsson Pawäläin

Ruotu 40_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 278

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Påhl Jöransson Wanhain Knecht
Anders Peersson Tarckiäin
Kilpåla
Peer Lambiain el: Ingeroin
Påhl Matsson Kallin
Pulckila
Jöran Peersson Kärries

Ruotu 41_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 278

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Johan Månsson Härtuinen Knecht
Karckiama
Eskell Andersson Pöyhöin
Oloff Hurska
Matz Påhlsson Råpoin
Eskell Nielsson Päyhäin nu Bengdt Heinoin

Ruotu 42_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 278

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Grels Grelsson Lochmain Knecht
Narila
Matz Andersson
Hännilä
Hartwijk Christersson Hännin
Kättula
Oloff Olofsson Hyfwäin
Lochmala
Grels Grelsson Lochmoin

Ruotu 43_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 278

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Knut Larsson Willikain Knecht
Läskälä
Jöns Hendersson Läskin
Miettilä
Anders Peersson Råkolain
Liefwålla
Peer Andersson Likoin
Anders Läski

Ruotu 44_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 278

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Anders Andersson Läskinen Knecht
Johan Andersson Läskin
Såpala
Hendrich Peersson Såppain
Hendrich Johansson Såppain
Rassala
Peer Michelsson Rassain

Ruotu 45_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 278

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Matz Matsson Kiskin Knecht
Jackella
Michell Hämäläin
Lipsala
Grels Påhlsson Lipsain
Ylläwesi
Påhl Hendersson Härmain
Påh Nielsson Heiloin

Ruotu 46_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 279

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Thomas Andersson Käckoin Knecht
Råkola
Hans Christersson Måndoin
Valentin Baltzarsson med Huttulanpeldo Öde
Knutilamäki
Jöran Larsson Pawelain
Wuorenma
Thomas Hämmeläin

Ruotu 47_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 279

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Peer Simonsson Rålain Knecht J Rålains ställe som har bråk och är Odugligh måste Rothan skaffa en annan
Pitkälax
Jöns Månsson Pansoin
Matz Matsson Ickoin
Hans Bengdtsson Ickoin
Sigfredh Härkäin

Ruotu 48_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 279

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Lucas Hendersson Kåndiain Knecht
Månnimäki
Påhl Ryhäina Aff Ryhäins Hemman
Kaihumäki
Peer Peersson Mardikain
Lars Michelsson Kåndia
Michell Larsson Passoin

Ruotu 49_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 279

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Jöran Thomasson Kainulain Knecht
Wächmais
Hendrich Janckoin eller Johan Achtiain
Johan Pöndinen
Pänttilä
Anders Panttin eller Michel Johansson
Kangais
Peer Peersson Immoin

Ruotu 50_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 279

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Mårthen Christersson Alwain Knecht
Matz Rimpi
Taipala
Simon Christiani Kyrckioherden i Piexämä H:r
Pattela
Peer Hanasso Tirroin
Thomas Uckoin el:r Oloff Brusiusson

Ruotu 51_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 279

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Johan Peersson Sefwäin Knecht
Innnåla
Peer Johansson Innoin
Surniemi
Oloff Hansson Tirroin el:r Påhl Larsson Rimppi
Warpaisenranda
Hendrich Kiskins Aff Kiskins Hem:n
Laukala
Matz Pernain

Ruotu 52_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 279

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Christer Påhlsson Kimija Knecht
Oloff Larsson Heinoin el:r Jacob Leematain
Peer Häinoinn el:r Mustoin
Rångala
Matz Kanckuins
Härkälä
Pär Pärsson Härkäin

Ruotu 53_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 279

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Oloff Larsson Påtilain Knecht
Rångala
Anders Hulckoin nu Mieloin
Pölliölä
Anders Erichsson Hämäläin
Kaskis
Johan Johansson Råtzalain
Lars Michelsson Häiloin

Ruotu 54_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 279

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Michell Johansson Puhrainen Knecht
Håttila
Esaias Håttinen
Summala
Thomas Rauttiain
Kiskiläniemmi
Peer Kupsa Dito Kupsain
Soiniemi
Simon Aufwinen

Ruotu 55_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 279

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Staffan Larsson Nulpoin Knecht
Peer Hendersson Tarckiain
Lars Mårthensson Karioin
Eskell Rockoi Öde
Hietajärwi
Peer Matsson Puhakain

Ruotu 56_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 279

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Christer Hansson Jutilain Knecht
Anders Kättuin
Randois
Simon och Ifwar Martins Öde
Påhl Rasain medh Matz Härkäin
Anders Ahoin nu Christer Lijmatain

Ruotu 57_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 280

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Abell Johansson Pitkäinen Knecht
Randois
Jöns Jönsson Huttuin
Simon Peersson Härkäin
Lars Matsson Åina
Pajusalmi
Simon Hendersson Heinoin

Ruotu 58_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 280

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Peer Peersson Raisoin Knecht
Haikarala
Jöran Haloin nu Matz TåifJ:n
Lars el: Jöran Härkäin
Maarala
Matz Marain
Kåikalla
Anders Ickoin

Ruotu 59_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 280

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Påhl Påhlsson Sickoin Knecht
Heinåla
Oloff Michelsson Heinoin
Pitkälax
Matz Tåijain
Thomas Matsson Piedikain
Peer Hendersson Nåpoin

Ruotu 60_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 280

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Johan Johansson Seilain Knecht
Anders Seilain
Jöns Peersson Dito
Christer Hansson Ickoin
Peer Påhlsson Haloin

Ruotu 61_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 280

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Thomas Jöransson Hämäläin Knecht
Kåssmala
Peer Pawelains Öde
Hendrich Håttin
Matz Matsson Aufwain
Teifwalla
Hendrich Längäin

Ruotu 62_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 280

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Olof Olofsson Lambainen Knecht
Anders Olofsson Teifwain
Michel Michelsson Teifwain
Niels Matsson Teifwain
Läskelä
Jöns Lefwoin

Ruotu 63_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 280

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Påhl Ohlsson Lambainen Knecht
Ållickala
Anders el:r Arwedh Ihalain
Oloff Jacobsson Hamuin
Måns Michelsson Pasoin
Mattila
Hendrich Pasoins Enckia

Ruotu 64_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 280

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Hendrich Hendersson Hämäläin Knecht
Ållickala
Lars el:r Erich Nulpoin
Eskill Wäissäin nu Staffan Påhlsson
Jöran Jöransson Piedikain
Påhjoisby
Simon Cåssmain

Ruotu 65_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 280

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Simon Peersson Jåkelain Knecht
Moiwalla
Staffan Tarckiain
Pulckila
Påhl Påhlsson Pulckin
Murdois
Peer Peersson Hämäläin
Johan Hendersson Hämäläin

Ruotu 66_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 280

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Lars Matsson Saiko Knecht
Kåssmala
Matz Kåssmain nu H:r Anders Änckia
Lehikola
Anders Peersson Bengdtin
Knutilanmäki
Samuel Knutsson Hämäl:
Lars Samuelsson Dito

Ruotu 67_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 280

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Matz Peersson Laukoin Knecht
Tuckala
Lars Kipriäin
Peer Messi
Påhl Peersson Wänäin
Remojärfwi
Oloff Hendersson Hämäl: el:r Johan Staffansson

Ruotu 68_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 280

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Johan Peersson Wännein Knecht
Wårenma
Lars Pylckiäin
Erich Hansson Käckolin
Lars Larsson Kassilain
Anders Ohlsson Hammin

Ruotu 69_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 281

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Thomas Peersson Kåtilainen Knecht
Wårenma
Peer Bengdtsson Bennain
Jöns Michelssonss Öde, Opt: Hendrich Leliuss
Johan Kaupin
Narilla
Anders Påhlsson Putkin

Ruotu 100_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 283

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Hemmingh Ohlsson Lijkain Knecht
Hittenby
Påhl Påhlsson Harmain
Abraham Höttiläin
Kaukala el:r Ahola
Olof Staffansson Laitin
Läskälä
Anders Johansson Läskin

Ruotu 101_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 283

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Påhl Peersson Rämmäin Knecht
Ylläwesi
Anders Pärsson Parkoin
Olof Jacobsson Liemotain
Johan Peersson Heilain
Eskell Olofsson Kårhoin

Ruotu 102_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 283

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Peer Jöransson Kårhoin Knecht
Jöran Hansson Kårhoin
Lars Olofsson Kittuin
Råkåla
Lars Andersson Råkalain
Hans Hansson Råkolain

Ruotu 103_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 284

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Matz Matsson Kättuinen Knecht
Näringh
Olof Olofsson Turakain
Påhl Olofsson Jarain
Peer Johansson Kuossmamiuko
Bengdt Thomasson Hauska

Ruotu 126_komp_1, ruotua pitäjissä Joroinen,Juva Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 286

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Jåckas S:n och Hetajärfwiby
Lars Matsson Kättuins

Ruotu 130_komp_1, ruotua pitäjissä Joroinen,Juva Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 286

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Jåckas S:n och Hietajärwiby
Hendrich Fråsti

Ruotu 131_komp_1, ruotua pitäjissä Joroinen,Juva Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 286

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Jåckas S:n Pöllöläby
Lars Pöllöin

Lähde:
Rullor 1620-1723, Rullor 1685, Sverige och Finland Inf., Drag. Del 2, 1685, Rulla 16
SVAR SE/KrA/0022/1685/16(1685) alkaen kuvasta

Nimet aakkosjärjestyksessä1679

© Väinö Holopainen 2021