AlkuSavon ruodutusluettelotJuvan pitäjä → 1679 ruodutus- ja väenottoluettelo

Juva ruodutus- ja väenottoluettelo 1679

Nimet aakkosjärjestyksessäVäenottoluettelo

Jockas Sochn

Uthskrijfning Rulla öfwer Wijborgz och Nyslåtts sampt Kymmänägårdz Lähn Pro A:o 1679


Vero- ja kruununtilat ♦ Skatte och Crono

Talolliset

Ratsuväen palkkatalot ♦ Cavall: Frij och Tilld: H:n

Ruotu 53Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 968

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Kangais
1 Mattz Mattsson Ahoinen Ahonen
Patela
1 Peer Hansson Tirroinen Tirronen
Kaskis
1 Michell Larsson Haloinen Halonen
1 Petter Larsson B:r, Knecht Halonen
Kiskilänemj
1 Påhl Påhlsson Kupsa Kupsa
Haikarala
1 Johan Larsson Roikoinen Roikonen
Aufwila
1 Hendrich Peersson Huttuin Huttunen
Teifwala
1 Nils Mattsson Teifwain Teivainen
1 Mattz Mattsson B:rS:n Teivainen
1 Johan Michelsson Teifwain Teivainen
1 Staffan Teifwain Teivainen
Ollikala
1 Oloff Jörensson Pedikein Pietikäinen
1 Jöns Pedikein B:r Pietikäinen
Maifwala
1 Oloff Olofsson Hänninen Hänninen
1 Petter Olofsson Hänninen
1 Hendrich Johansson Pardain Ryttare Partanen
Pyllkälä
1 Peer Peersson Hämäläin Hämäläinen
1 Christer Peersson Son Hämäläinen

Ruotu 54Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 968

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Soiniemj
1 Mattz Olsson Nikoin Ukkonen
1 Mattz Nielsson Otin Outinen
Killpoila
1 Påhl Mattsson Kallinen Kallinen
1 Mattz Mattsson B:r Kallinen
Pyllkälä
1 Lars Häckinen Häkkinen
1 Erich Hansson Käkäläin Knecht Kekäläinen
1 Michell Larsson Lambain Lampainen
1 Lars Mårtensson Turfwain Tarvainen
1 Erich Mustoin Mustonen

Rakuunoiden palkkatilat ♦ Drag: Frij och Tilld: H:n

Ruotu 54, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 968

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
__ibumäkj
1 Johan Mattsson Lars Mardikains Legokarl
Kettula
1 Oloff Olofsson Hyfwein Hyvönen
Kangais
1 Lars Persson Kaipain Kaipainen
Taipal
1 Johan Huttuin H:r Simon Christianj dreng Huttunen
__ukala
1 Mattz Peersson Pärnäin Pärnänen
__lois
1 Anders Larsson Hullkoin Hulkkonen
1 David Larsson B:r Hulkkonen

Ruotu 55Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 969

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Weijala
1 Petter Petersson Weijalain Veijalainen
Kaskis
1 Johan Rotzalain Ruotsalainen
1 Hans Johansson Son Ruotsalainen
1 Mattz Johansson B:r Ruotsalainen
1 Petter Andersson Wasarain Vasara
1 Mattz Andersson B:r Vasara
Tirinmäkj
1 Petter Larsson Kaipiain Kaipainen
1 Lars Påhlsson Knecht Kaipainen
1 Petter Påhlsson B:r Kaipainen
Summala
1 Johan Thomasson Pardain Partanen
1 Jöran Thomasson B:r Partanen
Kiskilenemj
1 Johan Påhlsson Kiskin Kiiskinen
Pohjois
1 Lars Thomasson Kuckoin Kukkonen
Soiniemj
1 Lars Månsson Soria Sorjonen
1 Christer Ollsson Kuckoin St:S: Kukkonen
Randois
1 Mattz Larsson Härkäin Härkönen
Marala
1 Mattz Marain Maaranen
Koikala
1 Påhl Andersson Längä Länkinen

Ruotu 56Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 969

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Aufwila
1 Mattz Mattsson Aufwin Auvinen
Ollikala
1 Staffan Pasain Pasanen
Hatzola
1 Mattz Olofsson Räisäin Räisänen
1 Michell Thomasson Mustoin Mustonen
1 Lars Thomasson B:r Mustonen
Teifwala
1 Anders Andersson Teifwain Teivainen
1 Oloff B:r Teivainen
Murdois
1 Peer Peersson Hämälein Hämäläinen
Lehikola
1 Anders Bengtin Penttinen
Knutilamäj
1 Lars Samuelsson Hämäläin Hämäläinen
Tuhkala
1 Niels Hämäläin Hämäläinen
Hötenby
1 Påhl Påhlsson Hermain Harmainen
Karkiama
1 Eskell Andersson Pöhöin Pöyhönen
1 Påhl B:r Pöyhönen
1 Påhl Mattsson Ropoin Roponen
1 Anders Mattsson B:r Roponen
Wechmais
1 Hendrich Jakoin Knecht Jakonen
Immoila
1 Johan Johansson Rångoin Ronkainen

Ruotu 57Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 969

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Pohiois
1 Staffan Hännin Hänninen
Marala
1 Niels Heilain Heilanen
1 Frantz Son Heilanen
1 Peer Hendersson Haikarain Haikarinen
1 Jöns Haikarain Broor, Knecht Haikarinen

Jalkaväen palkkatilat ♦ Infanterietz Hem:n

Ruotu 57, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 969

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Wechmais
1 Mattz Peersson Mardikain Martikainen
1 Petter Pettersson Westerin Vesterinen
Kangois
1 Lars Persson Immoin Immonen
1 Petter B:r Immonen
1 Michell Persson B:r Immonen
1 Johan Larsson Muttilainen
Håttila
1 Christer Hendersson Hottin Hottinen
1 Elias Hendersson B.r Hottinen
1 Simon B:r Hottinen
Kiskilanemj
1 Anders Andersson Kiskin Kiiskinen
Kasintaipall
1 Johan Cautiain Lautiainen
Pohiois
1 Hendrich Larsson Ikoin Ikonen
1 Oloff Andersson Wachwoin Vahvanen

Ruotu 58Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 969

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Mäkiöis
1 Mårten Mårtensson Oinoin Oinonen
1 Mårten Son Oinonen
1 Påhl Philipsson Condia Kontia
Hetajerfwj
1 Lars Puhakain Puhakainen
1 Olof Johansson Kettuin Kettunen
1 Christer Limatain Liimatainen
1 Hindrich B:r, Knecht Liimatainen

Ruotu 58, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 970

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Halola
1 Lars Pettersson Haloin Halonen
1 Abraham B:r Halonen
1 Jören Jörensson Harkoinen Härkönen
Hainola
1 Lars Larsson Heinoin Heinonen
1 Johan Larsson B:r Heinonen
1 Christer Nilsson på Heinoins hemman Nissinen
Håtsoila
1 Oloff Turakain Tålska Turakainen
Näringh
1 Philpus Hendersson Hämäläin Hämäläinen
1 Bengt Hauska Hauska
Maifwala
1 Påhl Johansson Juseroin Jusseroinen
Remojerfwj
1 Petter Jacobsson Paavilainen

Ruotu 59Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 970

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Karkiama
1 Bengt Thomasson Heinoin Heinonen
1 Oloff B:r Heinonen
Narila
1 Anders Mattsson Puttkin Putkinen
1 Mattz Mattsson B:r Putkinen
Hötyis
1 Abraham Hötyläin Hyötyläinen
1 Petter Hötyläin B:r Hyötyläinen
1 Johan Erichsson Crono hemfallen Hottinen?

Läänitykset ♦ Frelsse

Erik Jespersson Lilliesköldin läänitys ♦ Wälb:ne Erich Lilienskiöldz Frällsse

LilliensköldLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1009

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
_hilais
1 Peer Peersson Hämäläin Hämäläinen
_attila
1 Thomas Simonsson
1 Hendrich Passainen Knecht Pasanen
_oinnemj
1 Johan Härköin Härkönen
1 Petter Kotilain Kotilainen

Nassokinin läänitys ♦ Sahl: Jacob Nazakens Erfwingars Frällsse

NassokinLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1010

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Ahola
1 Staffan Johansson Laitinen Laitinen
1 Eskell Erichsson Pullkinen Pulkkinen
Randois
1 Simon Peersson Härköin Knecht Härkönen
Leskelä
1 Erich Johansson Leskinen Leskinen
1 Peter Johansson B:r Leskinen
1 Johan Andersson Leskinen
1 Peter Andersson B:r Leskinen
1 Påhl Påhlsson Leskinen Leskinen
Mietula
1 Anders Peersson Rokolain Ruokolainen
Härkälä
1 Johan Påhlsson Härkäin Härkönen
Lefwola
1 Oluf Olufsson Lijkain Liikanen
1 Lars Hamuin M: Hamunen
Såpala
1 Johan Hendrichsson Såpain Sopanen
Rasula
1 Peer Peersson Rasainen Rasanen
Wijsala
1 Ifwar Vicentzisson Leskinen
1 Anders Wijsasson B:r Leskinen
Lipsala
1 Peer Peersson Såpain Sopanen
1 Grels Lipsain S: Lipsanen

Baranoffin läänitys ♦ Öfwerst: Wälb:ne Claes Johan Branofz Frelsse

Baranoff 1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1010

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Pitkälax
1 Jöns Andersson Kiukas Kiukas
1 Mattz Peersson Seilain Seilonen
1 Johan Peersson Seilain Seilonen
1 Christer Ikoinen Ikonen
1 Peer Christersson S:n Ikonen
1 Peer Påhlsson Heilain Heilanen
1 Påhl Påhlsson B:r Heilanen
Yliwessj
1 Måns Jönsson Pasoinen Pasanen
1 Mattz Larsson Harmain Harmainen
1 Påhl Nilsson Heilain Heilanen
1 Anders Parkinen Parkkinen
1 Hend: Andersson Wäisäin Väisänen
1 Jacob Olufsson Limatain Liimatainen
1 Niels Johansson Heilain Heilanen
1 Anders Eskellsson Korhoin Korhonen
1 Jören Korhoin Korhonen
Pulkila
1 Bengt Bengsson Pulkin Knecht Pulkkinen
1 Anders Pulkin B:r Pulkkinen

Baranoffin läänitys ♦ Allodial Frelsse. Öfwerst Wälb:ne Claes Johan Baranofz Frällsse

Baranoff 2, Ruotuun kuuluu myös 3 miestä Puumalasta Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1016

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Ylliwessj
1 Lars Kettuin Kitunen
Råckola
1 Anders Nielsson Rokolain Ruokolainen
1 Lars Rokolain Ruokolainen
1 Lars Larsson Rokolain Ruokolainen
1 Anders B:r Ruokolainen
1 Hans Mondoin Montonen
1 Christer Mondoin Montonen
1 Anders Son Montonen
1 Mårten Råkolain Ruokolainen

Baranoff 2, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1017

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Pulkila
1 Bengt Johansson Pulkin Pulkkinen
1 Jacob Påhlsson Pulkin Pulkkinen
Koikala
1 Michell Peersson Nopoin Noponen

Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Sverige och Finland, 1679, Rulla 42
SVAR SE/KrA/0025/0/41 alkaen kuvasta 968, 1009, 1010, 1016

Lähdekopio:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Sverige och Finland, 1679, Rulla 42
SVAR SE/KrA/0025/0/41 alkaen kuvasta 1061

Nimet aakkosjärjestyksessä16781685

© Maija-Liisa Laakso 2021