AlkuSavon ruodutusluettelotJuvan pitäjä → 1678 ruodutus- ja väenottoluettelo

Juva ruodutus- ja väenottoluettelo 1678

Nimet aakkosjärjestyksessäVäenottoluettelo

Jåckas Sochn

Uthskrifningz Rulla öfwer Wijborgz Nyslotts medh dheras sampt Kymmenegårdz underliggande Lähn Pro Anno 1678


Vero- ja kruununtilat

Ratsuväen palkkatalot ♦ Cavall: F: och Tilld: H:n

Ruotu 138Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1130

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Kangais
1 Matz Matzon Ahoins dreng Ahonen
1 Lars Matzon O___ Oinonen
Pattela
1 Peer Hanson Tirroin Tirronen
Kaskis
1 Mickell Larsson Halloin Halonen
1 Petter Larsson B: Halonen
Haikarala
1 Johan Larson Roikoinen Roikonen
Kåikala
1 Hans Sigfredsson Kainul: Knecht Kainulainen
Aufwilla
1 Hendrich Peersson Huttin Huttunen
Teifala
1 Staffan Mickellson Teivainen
1 Nils Matzon Teifwoin Teivainen

Ruotu 139, Dito F: och Tilld: H:n Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1130

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
1 Matz Matzon Knecht Teivainen
1 Mickell Mickellson Teifwain Teivainen

Ruotu 139, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1131

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Ockala
1 Olof Jöranson Pedikein Pietikäinen
1 Lars Jöranson B: Pietikäinen
1 Jöns Jöranson B: Pietikäinen
Pylkälä
1 Peer Peerson Hämäl:n Hämäläinen
Knutilamäkj
1 Knut Hämäl:n el:r Thomas Asil:n Hämäläinen
Soininemi
1 Matz Olson Uckoin Ukkonen
Killpola
1 Påhl Matzon Kallinen Kallinen
1 Matz Matzon B: Kallinen

Ruotu 140, Dito F: och Tilld: H:n Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1131

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Soininemj
1 Matz Nielson Outinen Outinen
1 Peer Hendersson Swåger, Knecht
Pylkälä
1 Erich Hanson Keekeläin Kekäläinen
1 Lars Mårtenson Tarfwain Tarvainen
1 Erich Mustoin Mustonen

Rakuunoiden palkkatalot ♦ Drag: Fr och Tilld: H:n

Ruotu 140, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1131

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Kettula
1 Olof Olson Hyfwäins H:n Hyvönen
Kangais
1 Lars Peerson Kaipiain Kaipainen
Taipall
1 Simon Christierni H:r, drengh Johan Huttuin Tarvonius
Laukala
1 Matz Peerson Pärnäinen Pärnänen
1 Matz Matzon Son Pärnänen

Ruotu 141, Dito Frij och Tilld: H:n Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1131

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Kaihumäki
1 Lars Peerson Mardickain Knecht Martikainen
1 Petter Petterson B: Martikainen
Palois
1 Anders Larson Hulkoin Hulkkonen
1 Dawidh Larsson B: Hulkkonen
Weijala
1 Peer Peerson Weijalain Veijalainen
Kaskis
1 Johan Rotzalainen Ruotsalainen
1 Hans Johanson Son Ruotsalainen
1 Matz Johanson B: Ruotsalainen
1 Petter Anderson Wasarain Vasara
1 Anders Anderson B: Vasara

Ruotu 142Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1131

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Tyrinmäki
1 Peer Larson Kaipiainen Kaipainen
1 Lars Påhlson Kaipainen
1 Petter Påhlson B: Kaipainen
Summala
1 Johan Thomason Pardainen Partanen
1 Jöran Thomasson B: Partanen
Kiskilännemi
1 Johan Påhlson Kiskinen Kiiskinen
1 Olof Jöransson Killki dreng Kilkki
Pochiais
1 Lars Thomasson Kuckoin Kukkonen
Soininemi
1 Lars Månson Soria Sorjonen
1 Christer Kuckoin Styfson, Knecht Kukkonen

Ruotu 143, Dito F: och Tilld: H:n Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1131

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Randois
1 Anders Heinoinen Heinonen
Marala
1 Matz Marainen Maaranen
Koikala
1 Påhl Anderson Längä Länkinen
Achwila
1 Matz Matzon Aufwinen Auvinen
Ollickala
1 Staffan Passainen Pasanen
Hatzola
1 Matz Olson Räisäin Räisänen
1 Mickell Thomasson Mustoin Mustonen
1 Lars Thomasson B: Mustonen
Näringh
1 Peer Kåssmasson Muiko Knecht Muikku
Teifwola
1 Anders Anderson Teifwoin Teivainen

Ruotu 144, Dito F: och Tilld: H:n Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1132

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
1 Olof Anderson Teivainen
Näringh
1 Anders Erichsson Taipall Rustmestaren Lars Isachsons dreng Taipalinen
Maiwala
1 Abram Henderson Kåssmain Kuosmanen
Murdois
1 Peer Peerson Hämäl:n Hämäläinen
Lehickola
1 Anders Bengtinen Penttinen
Kutelamäkj
1 Lars Samuellson Hämäl:n Hämäläinen
Tuchkala
1 Niels Hämäläin Hämäläinen
Hötyenby
1 Påhl Påhlsson Harmainen Harmainen
Korkiama
1 Eskell Anderson Pöyhöin Pöyhönen
Wårenma
1 Peer Peerson Leinoin Knecht Leinonen

Ruotu 145, Dito F: och Tilld: H:n Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1132

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Karkiama
1 Påhl Andersson Pöyhönen
1 Påhl Matzon Råpoinen Roponen
1 Anders Matzon B: Roponen
Wårenma
1 Johan Kaupinen Knecht Kauppinen
Wechmais
1 Hendrich Jackoinen Jakonen
Immola
1 Johan Johansson Rångain Ronkainen
Pochiais
1 Staphan Henninen Hänninen
Marala
1 Heilainen vain sukunimi Heilanen
Maifwala
1 nimi puuttuu
1 Peer Henderson Haikarin Haikarinen

Ruotu 146, Dito F: och Tilld: H:n Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1132

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
1 Jöns Henderson Haikarinen

Jalkaväen palkkatalot ♦ Infanteriet

Ruotu 146, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1132

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Wechmais
1 Matz Peerson Mardickain Martikainen
1 Peer Peersson Wästerin Vesterinen
Kangais
1 Lars Peersson Imoin Immonen
1 Petter Pettersson B: Immonen
1 Johan Larsson Muttilainen
Hattila
1 Christer Henderson Hattin Hottinen
Kasintaipal
1 Johan Lautiain Lautiainen
1 Hans Johansson Son, Knecht Lautiainen

Ruotu 147, Dito F: och Tilld: H:n Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1132

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Hattila
1 Elias Hendersson Hottinen
1 Simon Hendersson Hottinen
Kiskilännemi
1 Anders Anderson Kiskinen Kiiskinen
Pochiais
1 Lars Henderson Knecht Ikonen
1 Olof Andersson Wachwain Vahvanen
Mäkiöis
1 Mårten Mårtenson Oinoin Oinonen
1 Mårthen Mårtensson Son Oinonen
1 Påhl Philipson Kondiain Kontiainen
Hetajerfwi
1 Lars Puhakain Puhakainen
1 Olof Johansson Kettuin Kettunen

Ruotu 148, Dito F: och Tilldeelningz H:n Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1132

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
1 Markus Rasains ödhe åboos af Christer Lijmatain Rasanen
Halloila
1 Lars Peerson Halonen
1 Abraham Peerson Halonen
Haikarla
1 Jöran Härköinen Härkönen
Heinola
1 Lars Larsson Heinoin Heinonen
1 Christer Nissinen på Heinoins hem:n, Knecht Nissinen
Hatzola
1 Olof Turuckain Tolloska Turakainen

Ruotu 148, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1133

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Näringh
1 Philipp Henderson Hämäl:n Hämäläinen
1 Bengt Hauska Hauska
Maiwala
1 Påhl Johanson Jusseroin Jusseroinen

Nimismiestalot ♦ Länsmans hemman

Ruotu 149Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1133

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Kaihumäki
1 Peer Larson Pasanen
Pyllkälä
1 Lars Clemetson Pyllkäin Pylkkänen
1 Eskell Christersson B:S: Pylkkänen

Läänitykset ♦ Frällse

Baranoffin läänitys ♦ Öfwerste Wälb: Claus Johan Baranoffz frälsse Allodial

Ruotu 6 Baranoff, TorpareLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1197

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Pitkälax
1 Petter Markusson Nuppoin Noponen
1 Matz Petterson S. Noponen
1 Peer Påhlsson Pedickäin Pietikäinen
1 Jonas Påhlsson B:, Knecht Pietikäinen
1 Petter Matzson Pedikäin Pietikäinen
1 Petter Anderson Wänäin Väänänen
1 Johan Peerson Salainen Seilonen
1 Christer Ikoinen Ikonen
1 Petter Christerson Son Ikonen
1 Petter Påhlson Halloinen Halonen
1 Påhl Påhlsson B: Halonen

Ruotu 6 Baranoff, BönderLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1197

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Yliwesi
1 Måns Jönson Passainen Pasanen
1 Matz Larson Harmain Harmainen
1 Påhl Nielsson Heilainen Heilanen
1 Anders Parkinen Parkkinen

Ruotu 7 BaranoffLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1197

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
1 Hendrich Anderson Wäsäin Väisänen
1 Jacob Olson Lijmatain Liimatainen
1 Niels Johanson Heilainen Heilanen
1 Jöran Korhoinen Korhonen
1 Lars Kuttinen Kitunen
1 Anders Nielson Råkolain Ruokolainen
1 Anders Andersson Ruokolainen?
1 Hans Mondoinen Montonen
1 Christer Måndoinen Montonen
1 Anders Son Montonen

Ruotu 7 Baranoff, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1198

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
1 Mårten Råkolainen Ruokolainen
1 Lars dito Ruokolainen
Pullkila
1 Bengt Johanson Pullkin Pulkkinen
1 Jacob Påhlson dito Pulkkinen
1 Thomas Käriäinen Knecht Kääriäinen
Pitkälax
1 Jöns Anderson Kiukas Kiukas

Nassokinin läänitys ♦ Sahl: Jacob Nazakens Erf:rs Nork: B: frelse

Ruotu 1 Nassokin, Torpare inom råå och röörLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1205

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Ahola
1 Staffan Johansson Laitinen Laitinen
1 Eskell Ersson Pulkinen Pulkkinen
1 Påhl Brusiusson Kallinen St:S:, Knecht Kallinen

Ruotu 1 Nassokin, BönderLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1205

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Randois
1 Simon Peerson Hörkö Härkönen
Läskälä
1 Erich Johansson Leskin Leskinen
1 Petter Johansson B: Leskinen
1 Johan Andersson Leskinen
1 Petter Anderson B: Leskinen
1 Påhl Påhlson Leskinen Leskinen
Mietula
1 Anders Petterson Råkol: Ruokolainen

Ruotu 2 NassokinLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1207

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Hörkölä
1 Johan Påhlsson Hörköin Härkönen
1 Olof Påhlson B: Härkönen
1 Olof Påhlson Lefwoin Lievonen
1 Lars Hentuinen S: Hentunen
Såpala
1 Hendrich Peerson Såpain Sopanen
1 Johan Hendersson Såpainen Knecht Sopanen
1 Petter Hendersson B: Sopanen
Rassala
1 Petter Pettersson Rassain Rasanen
Wijsala
1 Anders Wijsasson Leskinen
Lipsala
1 Peer Peerson Lipsainen Lipsanen

Ruotu 3 Nassokin, Ruotuun kuuluu lisäksi miehiä Puumalasta Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1207

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
1 Greels Lipsain Sona S:n Lipsanen

Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Sverige och Finland, 1678, Rulla 40
SVAR SE/KrA/0025/0/39 alkaen kuvasta 1130, 1197, 1205, 1207

Nimet aakkosjärjestyksessä16771679

© Maija-Liisa Laakso 2021