AloitussivuSavon ruodutusluettelotJuvan pitäjä → 1677 ruodutus- ja väenottoluettelo ☰ 

Juva ruodutus- ja väenottoluettelo 1677

Nimet aakkosjärjestyksessäVäenottoluettelo

Jockais Sochn

Uthskriffningz Rulla aff Wijborgz Nyslåtts medh dess sampt Kymmenegårdz Lähn Pro Anno 1677, som förrättat Blef efter Ständarenes Bewillningh på Landtdagen i Åbo åhr 1676


Läänitykset ♦ Frälsse

Baranoffin läänitys ♦ Öfwerstens Wälb: H: Claes Baranoffz Frälse.

Ruotu 4 Baranoff, Ruotuun kuuluu myös kaksi miestä Ristiinasta ja yksi Puumalasta Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 719

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Yliwäsi/Pitkälahti
1 Måns Jönsson Pesoin Knecht Pasanen
Yliwäsi/Ylivesi
1 Påhl Harmain Harmainen
1 Påhl Nilsson Heilain Heilanen
1 Anders Parkin Parkkinen
1 Lars Peersson Tålfwain Tolvanen
1 Jacob Limatain Liimatainen
1 Niels Johansson Heilain Heilanen
1/2 And: Eskellsson Kårhoin Korhonen
1/2 Jöran Kårhoin Korhonen
1 Lars Kättuin Kitunen
Pulkila/Pulkkila
1 Bengt Pulkin Pulkkinen
1 Hendrich Pulkin Pulkkinen
1/2 Jöran Kärfwin Kääriäinen
1 Anders Pulkin Pulkkinen
Rokola/Ruokola
1 Lars Nielsson Rokolain Ruokolainen
1 Mårthen Rokolain Ruokolainen
1/2 Hans Rokolain Ruokolainen
1/2 Hans Måndoin Montonen
1 Lars Rokolain Ruokolainen
Koikala/Koikkala
1 Mich: Peersson Nuppoin Noponen

Erik Jespersson Lilliesköldin läänitys ♦ Wälb: Erich Lillieskiöldz

LilliesköldLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 720

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Mattila/Mattila
1 Måns Månsson Pöndin Simon Tönnesson Knecht Pöntinen
1 Hendrich Pasoin Pasanen
Soiniemj/Soiniemi
1/2 Peer Kåtilain Kotilainen

Nassokinin läänitys ♦ Sahl: Jacob Nasakens Erfwingars

NassokinLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 720

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Randois/Rantuu
1 Peer Nielsson Härköin Härkönen
Läskelä/Leskelä
1 Peer Andersson Läskin Leskinen
1 Påhl Johansson Dito Leskinen
1 Påhl Påhlsson Dito Leskinen
Härkälä/Härkälä
1 Jöns Påhlsson Härkäin Härkönen
Miettula/Miettula
1 Anders Peersson Rokolain Ruokolainen
Lefwoila/Lievola
1 Peer Lijkain Liikanen
1 Lars Hamuin Hamunen
Såpola/Sopala
1 Hendrich Peersson Såpoin Sopanen
1 Johan Hendersson Dito Sopanen
Rasala/Rasala
1/2 Peer Peersson Rasain Rasanen
Laukala/Laukkala
1 Johan Peersson Mustoin Mustonen
Wijsala/Viisala
1 Ifwar Wijsasson Läskin Knecht Leskinen
Jokela/Pajusalmi
1 Simon Heinoin Heinonen
Lipsala/Lipsala
1 Peer Peersson Lipsain Lipsanen

Mikael Erikssonin läänitys ♦ Frälsse Plåck Rothan 1. Sahl: Michell Erichsons

ErikssonLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 743

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Håttila/Hottila
1 Christer Koussmain Hottinen

Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Sverige och Finland, 1677, Rulla 38
SVAR SE/KrA/0025/0/37 alkaen kuvasta 719, 720, 743

Nimet aakkosjärjestyksessä16761678

© Maija-Liisa Laakso 2023