AlkuSavon ruodutusluettelotKuopion pitäjä → 1676 nimihakemisto

Kuopio ruodutusluettelo 1676

Ruodutus- ja väenottoluetteloVäenottoluettelo

Nimihakemisto

Linkit osoittavat puhtaaksikirjoitettuihin ruotuihin.


-  A  C  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW  Y 
 -  A  C  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW  Y

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Anders Christerssonn, (Ryttkyn by) Ruotu 34

Anders Jacobssonn, (Haminalax) Ruotu 35

Anders Oloffsson, (Sängimäkj) Ruotu 46

Casper Sigfredhssonn, (Sängimäkj) Ruotu 46

Christer Madtssonn, (Haminalax) Pietari Brahen läänitys:VäenO

Christer Matssonn, (Haminalax) Ruotu 35

Erich Abrahamssonn, (Haminalax) Ruotu 35

Hindrich Hindrichssonn, (Sängimäkj) Ruotu 47

Hindrich Påfwelsson, (Kaislax) Ruotu 34

Hindrich Påfwelssonn, (Kaislalax) Pietari Brahen läänitys:VäenO

Johann Abrahamssonn, (Haminalax) Ruotu 35

Jöns Matssonn, (Haminalax) Ruotu 35

Jöran Oloffssonn, (Rijtislax by) Ruotu 36

Matz Anderssonn, (Sängimäkj) Ruotu 46

Matz Hindrichssonn, (Sängimäkj) Ruotu 47

Matz Michellssonn, (Kechwoi by) Ruotu 45

Matz Thomassonn, (Ennanlax by) Ruotu 61, (Kärmälax) Ruotu 68

Michell Thomassonn, (Ennanlax by) Ruotu 61

Mårthen Hindrichssonn, (Sängimäkj) Ruotu 47

Olof Swenssonn, (Jurikamäkj) Ruotu 57

Oloff Mårtenssonn, (Sängimäkj) Ruotu 46

Pååhl Staffanssonn, (Punnonmäkj) Ruotu 38

Sigfredh Sigfredssonn, (Kåifwuhafwo) Ruotu 63

AAlkuun

Ahoinen

Jören Olofsson, (Nilsiä by) Ruotu 51

Peer Olofsson, (Nilsiä by) Ruotu 51

Påhl Olofsson, (Nilsiä by) Ruotu 51

Airaxin

Hans Matssonn, (Puutussalmj) Ruotu 63

Jöns Madtsson, (Puutussalmj) Ruotu 63

Matz, (Puutussalmj) Ruotu 63

Matz Peersson, (Puutussalmj) Ruotu 65

Airaxinen

Peer Larsson, (Airaxelaby) Ruotu 37

Andekainen

Anders Oloffsson, (Ritoniemi) Ruotu 59

Oloff Oloffsson, (Ritoniemi) Ruotu 59

Arpinen

Peer Peerssonn, (Wähmasmäkj) Ruotu 36

Asikainen

Peer Olofsson, Irtolaiset:VäenO

CAlkuun

Cainulainen

Abell, Irtolaiset:VäenO

Cassurinen

Peer, Irtolaiset:VäenO

Caurainen

Kiti, Irtolaiset:VäenO

Colemain

Jören Peersson, (Airaxela) Pietari Brahen läänitys:VäenO

Olof Staphanssonn, (Kuifwaniemj) Ruotu 38

Oloff Staffansson, (Kuifwaniemj) Pietari Brahen läänitys:VäenO

Colemainen

Jören Peerssonn, (Airaxelaby) Ruotu 37

Måns Månssonn, (Punnonmäkj) Ruotu 38

Olof Oloffssonn, (Kuifwaniemj) Ruotu 39

Oloff Peerssonn, (Lydikälä by) Ruotu 41

Peer Månssonn, (Punnonmäkj) Ruotu 38

Peer Peerssonn, (Airaxelaby) Ruotu 37

Pååhl Peersson, (Airaxelaby) Ruotu 37

Staffan Staffanssonn, (Punnonmäkj) Ruotu 38

Colemmain (Lakoi Colemmain)

Oloff Påhlssonn, (Kuifwaniemj) Ruotu 38

Colioinen

Anders Peersson, (Wähmasmäkj) Ruotu 36

Erich Peersson, (Wähmasmäkj) Ruotu 36, (Wechmasmäkj) Pietari Brahen läänitys:VäenO

Condiain

Madtz Larsson, Irtolaiset:VäenO

Cordilain

Lars Larsson, (Ritoniemi) Ruotu 60

Peer Larsson, (Ritoniemi) Ruotu 60

Cossmain

Anders Johansson, (Urimalax) Ruotu 52

Pååhl Johansson, (Urimalax) Ruotu 52

Cuolemain

Niels Michellsson, (Soinlax) Ruotu 38

Cuossmain

Anders Johansson, (Urimalax) Pietari Brahen läänitys:VäenO

EAlkuun

Eskelinen

Hans Peersson, (Tallus by) Ruotu 41

Jöran, (Wenäiänsarj) Ruotu 42

Peer Peerssonn, (Tallus by) Ruotu 41

FAlkuun

Fougdilain

Oloff, Irtolaiset:VäenO

GAlkuun

Greioinen

Larss, Irtolaiset:VäenO

HAlkuun

Haakainen

Påhl, (Puutussalmj) Ruotu 64

Hackarain

Hindrich Thomasson, (Wästinmäkj) Ruotu 53

Peer Jacobssonn, (Hackarala by) Ruotu 48

Peer Jörensson, (Hackarala by) Ruotu 48

Hackarainen

Jacob Jacobsson, (Hackarala by) Ruotu 49

Matz Jacobsson, (Hackarala by) Ruotu 49

Hackin

Oloff Hindrichsson, (Ryönä by) Ruotu 54

Haickoinen

Matz Thomasson, (Hirfwilax) Ruotu 41

Påhl Thomasson, (Hirfwilax) Ruotu 41

Haikoinen

Oloff Oloffsson, (Wähmasmäkj) Ruotu 37

Påfwell, Irtolaiset:VäenO

Hakarainen

Erich Thomassonn, (Hackarala by) Ruotu 49

Hakarinen

Hindrich Abrahamsson, (Lohilax) Ruotu 54

Hindrich Hindrichsson, (Lohilax) Ruotu 54

Halloinen

Carll Peersson, (Halloila by) Ruotu 66

Haloinen

Carll Peersson, (Haloila) Pietari Brahen läänitys:VäenO

Hindrich, (Puutussalmj) Ruotu 65, Irtolaiset:VäenO

Philpus, (Tarfwinnemj) Ruotu 69

Påhl Philpusson, (Tarfwinnemj) Ruotu 69

Hamuinen

Peer, (Tarfwinnemj) Ruotu 69

Happoin

Erich Hindrichsson, (Littmaniemj) Ruotu 58

Happoinen

Hindrich Larsson, (Littmaniemj) Ruotu 58

Hardikain

Anders Andersson, (Littmaniemj) Ruotu 58

Daniel Danielsson, (Littmaniemj) Ruotu 58

Johan Michellsson, (Jännäwirda) Ruotu 50

Hardikainen

Anders Sigfredsson, (WottiJärfwj) Ruotu 53

Hindrich, (WottiJärfwj) Ruotu 53

Oloff Andersson, (Littmaniemj) Ruotu 58

Hardja

Sigfredh Hindrichsson, (Jännäwirda) Ruotu 50

Hatainen

Anders Larsson, (Hatalaby) Ruotu 43

Christer Larsson, (Hatalaby) Ruotu 43

Matz Larsson, (Hatalaby) Ruotu 43

Påfwel Larssonn, (Hatala by) Pietari Brahen läänitys:VäenO

Påfwel Påfwelssonn, (Hatalaby) Ruotu 44

Pååhl Larsson, (Hatalaby) Ruotu 43

Heikin

Hindrich Olofssonn, (Pellonnnemj) Ruotu 50

Heikinen

Bertell Jönssonn, (Pellonnnemj) Ruotu 50

Jönns Peerssonn, (Pellonnnemj) Ruotu 50

Jöns Thomasson, (Piexeby) Ruotu 51

Peer Peersson, (Pelloniemj) Pietari Brahen läänitys:VäenO

Peer Peerssonn, (Pellonnnemj) Ruotu 50

Peer Thomasson, (Piexeby) Ruotu 51

Thomas Thomasson, (Piexeby) Ruotu 51

Heikurinen

Peer Oloffssonn, (Pellonnnemj) Ruotu 50

Heinäinen

Hemmingh, (Puutussalmj) Ruotu 64

Heiskainen

Johan, (Miettilä by) Ruotu 60

Oloff Matssonn, (Ennanlax by) Ruotu 61

Staffan Påhlsson, (Hirfwimäkj) Ruotu 36

Hietainen

Hindrich Hinrichsson, (Rijstawäsi) Ruotu 56

Hilduinen

Christer Peersson, (Haminalax) Ruotu 35

Olof Andersson, (Wehmersalmj) Ruotu 59

Olof Jörensson, (Littmaniemj) Ruotu 59

Peer Hansson, (Jännäwirda) Ruotu 50

Peer Jörensson, (Littmaniemj) Ruotu 59

Holapainen

Clemet Ollsson, (Littmaniemj) Ruotu 59

Hulkoinen

Jöns Jönsson, (Tafwinniemj) Pietari Brahen läänitys:VäenO

Huofwinen

Mårthen, Irtolaiset:VäenO

Thomas, (Puutussalmj) Ruotu 65

Hussoij

Jören Jörensson, (Kasurila) Ruotu 47

Hussoj

Hindrich Jörensson, (Rijstawäsi) Ruotu 55

Peer Anderssonn, (Kasurila) Ruotu 47

Huttinen

Anders Jörensson, (Rijstawäsi) Ruotu 55

Hindrich Andersson, (Wäckalax) Ruotu 53

Jören Jörensson, (Rijstawäsi) Ruotu 55

Påhl Jörensson, (Rijstawäsi) Ruotu 55

Huttuinen

Johann, (Karttula by) Ruotu 39

Michell, (Puutussalmj) Ruotu 65

Hyfwäin

Peer Eskellssonn, (Puutassalmj) Pietari Brahen läänitys:VäenO

Hyfwäinen

Oloff Swensson, (Wähmasmäkj) Ruotu 37

Hyfwärin

Oloff Christersson, Irtolaiset:VäenO

Hyfwärinen

Jören, (Puutussalmij) Ruotu 62

Peer Erichsson, (Puutussalmij) Ruotu 62

Peer Eskellsson, (Puutussalmij) Ruotu 62

Påfwel Erichsson, (Puutussalmij) Ruotu 62

Hyttinen

Hans Thomasson, (Kärmälax) Ruotu 68

Oloff Hindrichsson, (Puutussalmj) Ruotu 64

Peer, Irtolaiset:VäenO

Thomas Matsson, (Kärmälax) Ruotu 68

Thomas Thomasson, (Kärmälax) Ruotu 68

Hålapain

Anders Clemetsson, (Ritoniemi) Ruotu 60

Michell Clemetsson, (Ritoniemi) Ruotu 60

Peer Clemetssonn, (Ritoniemi) Ruotu 60

Hålopain

Clemet Hindrichsson, (Ritoniemi) Ruotu 60

Häcckinen

Zacharias, (Rijstawäsi) Ruotu 56

Häckinen

Bertell, (Rijstawäsi) Ruotu 56

Huodar, (Puutussalmj) Ruotu 65

Peer Jönsson, (Haloila by) Ruotu 63

Häikurinen

Larss Larssonn, (Pellonnnemj) Ruotu 50

Häiskainen

Erich, Irtolaiset:VäenO

Häiskäinen

Michell Matssonn, (Ryttkyn by) Ruotu 34

Hämäläin

Staffan Mårthensson, (Akoinwäsi) Ruotu 53

Härkeläinen

Påhl Hansson, (Lydikälä by) Ruotu 41

Hättin

Anders Jörensson, (Rijstwessj) Pietari Brahen läänitys:VäenO

IAlkuun

Ihalainen

Oloff Ollsson, (Littmaniemj) Ruotu 59

Ihalembinen

Påfwel, (Littmaniemj) Ruotu 59

JAlkuun

Jalkain

Anders Olofssonn, (Pellonnnemj) Ruotu 51

Olof Olofssonn, (Pellonnnemj) Ruotu 51

Peer Olofsson, (Pellonnnemj) Ruotu 51

Jalkainen

Anders Olofssonn, (Pelloniemj) Pietari Brahen läänitys:VäenO

Madtz Madtsson, Irtolaiset:VäenO

Olof Påelsson, Irtolaiset:VäenO

Jatinen

Staphan Staffansson, (Puutussalmj) Ruotu 65

Julkuinen

Anders, (Copio by) Ruotu 34

Casper Peerssonn, (Wenäiänsarj) Ruotu 42

Christer Jönsson, (Kechwoi by) Ruotu 45

Johann Peersson, (Puutussalmj) Ruotu 63

Jöns Jönsson, (Puutussalmj) Ruotu 64

Peer Peersson, (Puutussalmj) Ruotu 63

Jullkoinen

Christer Peersson, (Ryttkyn by) Ruotu 34

Jullkuinen

Peer Peersson, (WottiJärfwj) Ruotu 53

Jäppinen

Peer Andersson, (Ryttkyn by) Ruotu 34

Järfweläin

Anders Påhlsson, (Räsälä by) Ruotu 61

KAlkuun

Kaijmolain

Påfwel, (Tarfwinnemj) Ruotu 69

Kaikinen

Peer Pååhlssonn, (Hirfwilax) Ruotu 42

Kanckuinen

Erich Matsson, (Räsälä by) Ruotu 61

Kankuinen

Staffan Andersson, (Wehmersalmj) Ruotu 59

Kannuinen

Påfwel, Irtolaiset:VäenO

Karckinen

Hindrich Hindrichssonn, (Hamula) Ruotu 46

Karfwin

Hindrich Hansson, (Hamula) Ruotu 45

Jöns Hansson, (Hamula) Ruotu 45

Karhuin

Christer Larsson, (Puutussalmj) Ruotu 63

Clemet Staffansson, (Kuifwaniemj) Ruotu 38

Ifwardh Påhlssonn, (Kuifwaniemj) Ruotu 39

Madtz, Irtolaiset:VäenO

Peer Matsson, (Kärmälax) Ruotu 68

Påfwel Påfwelsson, Irtolaiset:VäenO

Staphan Staphansson, (Kuifwaniemj) Ruotu 38

Karhuinen

Mats Oloffssonn, (Tallus by) Ruotu 40

Matz Peersson, (Punnonmäkj) Ruotu 38, (Tallus by) Ruotu 40

Peer Peerssonn, (Tallus by) Ruotu 40

Peer Påhlsson, (Halloila by) Ruotu 66

Påfwel Oloffssonn, (Tallus by) Ruotu 40

Karttuinen

Hans Påhlssonn, (Karttula by) Ruotu 39

Hindrich Pååhlssonn, (Karttula by) Ruotu 39

Oloff Andersson, (Hirfwilax) Ruotu 41

Peer Andersson, (Hirfwilax) Ruotu 41

Peer Larsson, (Karttula by) Ruotu 39

Peer Pååhlsson, (Karttula by) Ruotu 39

Kasurin

Erich Olofsson, (Hamula) Ruotu 45

Matz Michellsson, (Kasurila) Ruotu 47

Oloff Erichsson, (Hamula) Ruotu 45

Kasurinen

Christer Hindrichsson, (Kasurila) Ruotu 47

Matz Hindrichsson, (Kasurila) Ruotu 47

Matz Mårthenssonn, (Kasurila) Ruotu 48

Michell Mårthensson, (Kasurila) Ruotu 48

Mårthen Olofsson, (Kasurila) Ruotu 48

Peer, (Hatalaby) Ruotu 43

Påfwel Påfwelsson, (Kasurila) Ruotu 48

Thomas Matsson, (Kasurila) Ruotu 48

Keckoinen

Peer, (Airaxelaby) Ruotu 37

Keoinen

Madtz Madtsson, (Hamula by) Pietari Brahen läänitys:VäenO

Matz Madtsson, (Hamula) Ruotu 46

Oloff Matsson, (Hamula) Ruotu 46

Kerfwin

Peer Jönnsson, (Kärmälax) Ruotu 68

Kiekain

Anders Christersson, Irtolaiset:VäenO

Kijmingh

Joseph Matssonn, (Hatalaby) Ruotu 44

Matz Josephsson, (Hatalaby) Ruotu 44

Kilkain

Påfwel Påfwelssonn, Irtolaiset:VäenO

Kinnuin

Hindrich Larsson, (Hamula) Ruotu 45

Kinnuinen

Jören, (Hirfwimäkj) Ruotu 36

Kinuinen

Hindrich Erichsson, (Såtkemniemj) Ruotu 62

Ifwardh Hindrich, (Kärmälax) Ruotu 68

Kinuuin

Erich Erichsson, (Puutussalmij) Ruotu 62

Knutin

Olof Erichsson, (Puutussalmj) Ruotu 64

Thomas Ollsson, (Knutila by) Pietari Brahen läänitys:VäenO

Knutinen

Anders Oloffssonn, (Knutila) Ruotu 39

Bertell Andersson, (Kasurila) Ruotu 47

Casper Oloffssonn, (Knutila) Ruotu 39

Jören Andersson, (Hackarala by) Ruotu 49

Knut, (Piexeby) Ruotu 51

Lars Matssonn, (Knutila) Ruotu 40

Matz Madtssonn, (Knutila) Ruotu 40

Niels Larssonn, (Knutila) Ruotu 39

Oloff Madtsson, (Knutila by) Pietari Brahen läänitys:VäenO

Oloff Matssonn, (Knutila) Ruotu 40

Oloff Oloffssonn, (Knutila) Ruotu 39

Påhl Peersson, (Puutussalmj) Ruotu 64

Thomas Oloffssonn, (Knutila) Ruotu 39

Kockoin

Matz Hindrichsson, Irtolaiset:VäenO

Kockoinen

Matz Matssonn, (Tåfwilanlax) Ruotu 67

Michell, (Tåfwilanlax) Ruotu 67

Koistinen

Påhl Andersson, (Ennanlax by) Ruotu 61

Kopoinen

Anders, (Puutussalmj) Ruotu 64

Hindrich Ifwardhsson, (Rijstawäsi) Ruotu 55

Lars, Irtolaiset:VäenO

Matz Christersson, (Puutussalmj) Ruotu 63

Olof Hindrichsson, (Rijstawäsi) Ruotu 55

Olof Ifwardsson, (Rijstawäsi) Ruotu 55

Korhoinen

Bertell Sigfredssonn, (SuoJärfwj) Ruotu 52

Christer Nielsson, (Haminalax) Ruotu 35

Hans Hanssonn, (Ryttkyn by) Ruotu 34

Hindrich Hindrichsson, (SuoJärfwj) Ruotu 52

Hindrich Sigfredsson, (SuoJärfwj) Ruotu 52

Nielss Hansson, (Ryttkyn by) Ruotu 34

Peer Sigfredsson, (SuoJärfwj) Ruotu 52

Pååhl Nielsson, (Haminalax) Ruotu 35

Koukoinen

Thomas, Irtolaiset:VäenO

Kuckoin

Hindrich Hindrichsson, (Puutussalmij) Ruotu 62

Kuckoinen

Eskell A:, (Såtkemniemj) Ruotu 62

Kuroinen

Matz Matsson, (Kurolanlax) Ruotu 43

Kyräläin

Peer, (Puutussalmj) Ruotu 64

Kåstinen

Hindrich Påfwelsson, (Wehmersalmj) Ruotu 59

Olof Påfwelsson, (Wehmersalmj) Ruotu 59

Käckinen

Peer, (SuoJärfwj) Ruotu 52

Käijainen

Hindrich Madtsson, Irtolaiset:VäenO

Käinäinen

Anders Matsson, (Tuusniemj) Ruotu 56

Christer Jönsson, (Tuusniemj) Ruotu 56

Matz Jönsson, (Tuusniemj) Ruotu 56

Matz Matsson, (Littmaniemj) Ruotu 59

Oloff Matsson, (Tuusniemj) Ruotu 56

Pååhl Hansson, (Tuusniemj) Ruotu 56

Käoinen

Oloff Hindrichsson, (Hamula) Ruotu 46

Kärcköinen

Anders, Irtolaiset:VäenO

Kärkainen

Michell Larsson, (Airaxelaby) Ruotu 37

LAlkuun

Laakoin

Madtz Jönssonn, (Hackarala) Pietari Brahen läänitys:VäenO

Laakoinen

Abraham Larsson, (Hackarala by) Ruotu 48

Jacob Larssonn, (Hackarala by) Ruotu 48

Jöns Jönsson, (Hackarala by) Ruotu 48

Lars Hindrichsson, (Hackarala by) Ruotu 48

Lars Peersson, (Puutussalmj) Ruotu 65

Matz Jönsson, (Hackarala by) Ruotu 48

Laamain

Peer Påfwelsson, Irtolaiset:VäenO

Lachiain

Jören, (Rijstawäsi) Ruotu 55

Lackoinen

Anders Jönsson, (Puutussalmj) Ruotu 65

Lars Jörenssonn, (Toiwala by) Ruotu 50

Laitinen

Lars Påhlssonn, (Wähmasmäkj) Ruotu 37

Madtz Påhlsson, (Wähmasmäkj) Ruotu 37

Påhl Påhlsson, (Wähmasmäkj) Ruotu 37

Lakoi Colemmain

Oloff Påhlssonn, (Kuifwaniemj) Ruotu 38

Lappalain

Lars Hindrich, (Tarfwinnemj) Ruotu 69

Lappalainen

Anders, (Tarfwinnemj) Ruotu 69

Lars, (Puutusmäkj) Ruotu 62

Lappoinen

Olof Peersson, (Ritoniemi) Ruotu 60

Lapwetäläinen

Johann Pååhlsson, (Kaislax) Ruotu 34

Leinoinen

Olof Pååhlsson, (Wenäiänsarj) Ruotu 42

Leskinen

Johan, Irtolaiset:VäenO

Olof, Irtolaiset:VäenO

Peer Peersson, (Tafwinniemj) Pietari Brahen läänitys:VäenO

Linduinen

Lars Larsson, (Nilsiä by) Ruotu 52

Pååhl, (Hirfwilax) Ruotu 42

Luckainen

Hindrich Hindrich, Irtolaiset:VäenO

Luckarin

Anders Hindrichssonn, (Hamula) Ruotu 46

Hindrich Hindrichsson, (Hamula) Ruotu 46

Luttinen

Anders Anderssonn, (Nilsiä by) Ruotu 52

Johan Andersson, (Nilsiä by) Ruotu 52

Lydikäin

Hans Påfwelsson, (Hirfwilax) Pietari Brahen läänitys:VäenO

Olof Hansson, (Lydikälä) Pietari Brahen läänitys:VäenO

Olof Jörensson, (Karttula by) Ruotu 39

Oloff, (Puutussalmj) Ruotu 64

Oloff Madtssonn, Irtolaiset:VäenO

Påhl Michellsson, (Punnonmäkj) Ruotu 38

Lydikäinen

Hans, (Hatalaby) Ruotu 43

Hans Hansson, (Lydikälä by) Ruotu 41

Hans Hanssonn, (Lydikälä by) Ruotu 41

Hans Påhlssonn, (Hirfwilax) Ruotu 42

Johan Hindrich, (Puutussalmj) Ruotu 63

Olof Hanssonn, (Lydikälä by) Ruotu 41

Peer Michellsson, Irtolaiset:VäenO

Pååhl Påhlsson, (Hirfwilax) Ruotu 42

Lydkäinen

Peer Hansson, (Lydikälä by) Ruotu 41

Läskinen

Matz Matssonn, (Haminalax) Ruotu 35

Peer Jönnsson, (WottiJärfwj) Ruotu 53

Peer Peersson, (Puutussalmj) Ruotu 63

MAlkuun

Mackoinen

Påhl, (Puutussalmj) Ruotu 65

Malinen

Grels, (Rijstawäsi) Ruotu 56

Matz Michellsson, (Wähmasmäkj) Ruotu 36

Niels Nielssonn, (Wähmasmäkj) Ruotu 36

Philpus Matsson, (Puutussalmj) Ruotu 63

Marain

Hindrich Hindrichsson, (Wenäiänsarj) Ruotu 42

Marainen

Anders, (Copio by) Ruotu 34

Erich Påhlsson, (Kurolanlax) Ruotu 43

Påhl Thomasson, (Tallus by) Ruotu 40

Thomas Påhlsson, (Tallus by) Ruotu 40

Mardikainen

Eskell, (Hamula) Ruotu 46

Matilain

Oloff Olofsson, Irtolaiset:VäenO

Matilainen

Peer Nielsson, (Puutussalmj) Ruotu 64

Metinen

Oloff Peerssonn, (Hamula) Ruotu 45

Mietin

Thomas Peersson, (Hamula by) Pietari Brahen läänitys:VäenO

Mietinen

Anders Peersson, (Ochtannemj) Ruotu 57

Hindrich Hindrichsson, (Ochtannemj) Ruotu 57

Larss Peerssonn, (Wehmersalmj) Ruotu 59

Olof Olofsson, (Ochtannemj) Ruotu 57

Oloff Andersson, (Såtkemniemj) Ruotu 62

Peer Peerssonn, (Ochtannemj) Ruotu 57

Thomas Peersson, (Hamula) Ruotu 45

Miettinen

Anders Oloffsson, (Miettilä by) Ruotu 60

Lars Olofssonn, (Miettilä by) Ruotu 60

Oloff Oloffssonn, (Miettilä by) Ruotu 60

Peer Oloffsson, (Miettilä by) Ruotu 60, (Miettilä by) Pietari Brahen läänitys:VäenO

Moukoinen

Sigfredh, (Miettilä by) Ruotu 60

Muhoin

Olof Hanssonn, (Puutussalmj) Ruotu 64

Mustain

Matz Anderssonn, (Ochtannemj) Ruotu 57

Mustoinen

Erich, Irtolaiset:VäenO

Hindrich Matsson, (Littmaniemj) Ruotu 58

Matz Hindrichsson, (Puutussalmj) Ruotu 63

Matz Matsson, (Littmaniemj) Ruotu 58

Sigfredh Matssonn, (Hatalaby) Ruotu 44

Myckoinen

Pååhl Johansson, (Wenäiänsarj) Ruotu 42

Myckäinen

Johan Påhlssonn, (Wenäiänsarj) Ruotu 42

Matz Påhlssonn, (Wenäiänsarj) Ruotu 42

Påhl Påhlssonn, (Wenäiänsarj) Ruotu 42

Myohäläin

Jören Andersson, (Räsälä by) Ruotu 61

Mähäinen

Anders Matssonnn, (Wenäiänsarj) Ruotu 43

Mäkäräinen

Matz Nielsson, (Tallus by) Ruotu 40

Oloff Nielssonn, (Tallus by) Ruotu 40

Peer Nielsson, (Tallus by) Ruotu 40

Möhäinen

Christer Olofsson, (Kärmälax) Ruotu 67

Möhöinen

Matz Olofsson, (Kärmälax) Ruotu 67

Möykyinen

Abraham Olofsson, (Wähmasmäkj) Ruotu 37

Oloff Olofssonn, (Wähmasmäkj) Ruotu 37

NAlkuun

Nickinen

Christer, (Puutussalmj) Ruotu 63

Nirainen

Peer, Irtolaiset:VäenO

Niskainen

Anders Påhlsson, (Jännäwirda) Ruotu 50

Nissinen

Peer Hansson, (Rijstawäsi) Ruotu 56

OAlkuun

Owaskain

Christer Peerssonn, (Lydikälä by) Ruotu 41

Hindrich Peerssonn, (Lydikälä by) Ruotu 41

Olof Peersson, (Tarfwinnemj) Ruotu 69

PAlkuun

Pafwiain

Hindrich Swensson, (Rijstawäsi) Ruotu 55

Swen Swensson, (Rijstawäsi) Ruotu 55

Pafwilainen

Nielss, Irtolaiset:VäenO

Paiainen

Lars, (Hamula) Ruotu 45

Peer, (Hamula) Ruotu 45

Pardinen

Påhl, (Halloila by) Ruotu 66

Pasainen

Anders Andersson, (Wuottjärfw) Pietari Brahen läänitys:VäenO

Passoinen

Anders Andersson, (WottiJärfwj) Ruotu 53

Hindrich Andersson, (WottiJärfwj) Ruotu 53

Peer Andersson, (WottiJärfwj) Ruotu 53

Peckoinen

Olof, (SuoJärfwj) Ruotu 52

Staffan Nielsson, (Sängimäkj) Ruotu 46

Pekurinen

Peer Larsson, (Wähmasmäkj) Ruotu 37

Pelloinen

Olof Olofsson, (Littmaniemj) Ruotu 58

Pirinen

Johan Olofssonn, (Nilsiä by) Ruotu 52

Oloff Olofsson, (Nilsiä by) Ruotu 52

Pispainen

Johan, Irtolaiset:VäenO

Pitkäinen

Erich Hindrichsson, (Sängimäkj) Ruotu 46

Mårten Påfwelsson, (Sängimäkj) Ruotu 46

Oloff Oloffssonn, (Pellonnnemj) Ruotu 50

Sigfredh Oloffssonn, (Pellonnnemj) Ruotu 50

Swen, (Puutussalmj) Ruotu 64

Pulkinen

Hindrich, (Tarfwinnemj) Ruotu 69

Pumalainen

Christer, (Puutussalmj) Ruotu 65

Pursiain

Påhl Påhlsson, (Wenäiänsarj) Ruotu 43

Purssiain

Anders Påfwelsson, (Wenäiänsarj) Ruotu 43

Purssiainen

Hindrich, (Haminalax) Ruotu 35

Jöns, (Hatalaby) Ruotu 43

Pykäläin

Hans Hanssonn, (Tarfwinnemj) Ruotu 69

Hindrich Hansson, (Tarfwinnemj) Ruotu 69

Pylkäläin

Hans Hansson, (Tafwinniemj) Pietari Brahen läänitys:VäenO

Pörxämän

Peer Peerssonn, (Sängimäkj) Ruotu 47

RAlkuun

Radikain

Oloff Madtssonn, Irtolaiset:VäenO

Pååll Madtsson, (Kärmelax) Pietari Brahen läänitys:VäenO

Radikainen

Madtz Peerssonn, (Kärmälax) Ruotu 67

Peer Peersson, (Kärmälax) Ruotu 67

Påhl Matsson, (Kärmälax) Ruotu 67

Rahuinen

Påhl Peersson, (Littmaniemj) Ruotu 58

Rautaparta

Oloff, (Rijtislax by) Ruotu 36

Oloff Olofssonn, (Rijtislax by) Ruotu 36

Rautiain

Johan Thomasson, (Akoinwäsi) Ruotu 53

Rautiainen

Matz Matsson, (Wenäiänsarj) Ruotu 42

Reinikain

Christer Hindrichsson, (Wehmersalmj) Ruotu 59, (Wächmarsalmj) Pietari Brahen läänitys:VäenO

Hindrich Hindrichsson, (Wehmersalmj) Ruotu 59

Riekinen

Anders Andersson, (Hatalaby) Ruotu 44

Rikinen

Jönns Anderssonn, (Hatalaby) Ruotu 44

Risainen

Johan Johansson, (Halloila by) Ruotu 66

Rissainen

Anders Johansson, (Rissala by) Ruotu 49

Larss Jörenssonn, (Rissala by) Ruotu 49

Matz Johansson, (Rissala by) Ruotu 49

Peer Jörensson, (Rissala by) Pietari Brahen läänitys:VäenO

Peer Jörenssonn, (Rissala by) Ruotu 49

Peer Thomasson, (Rissala by) Ruotu 49

Pååhl Andersson, (Rissala by) Ruotu 49

Sigfredh, (Rissala by) Ruotu 49

Thomas Michellsson, (Rissala by) Ruotu 49

Rissäinen

Matz, (Haminalax) Ruotu 35

Roifwas

Niels Christersson, (Halloila by) Ruotu 66

Roininen

Anders Nielsson, (Haminalax) Ruotu 35

Nielss Nielssonn, (Haminalax) Ruotu 35

Ruskain

Christer Larsson, (Hatalaby) Ruotu 43

Matz Larssonn, (Hatalaby) Ruotu 43

Russainen

Hindrich Påfwelsson, (Sängimäkj) Ruotu 47

Matz Påfwelsson, (Sängimäkj) Ruotu 47

Påfwel Påfwelsson, (Sängimäkj) Ruotu 47

Ruåskain

Hindrich Hindrich, (Sängimäkj) Pietari Brahen läänitys:VäenO

Räisäin

Johan Olofsson, (Räsälä by) Ruotu 61

Oloff Swensson, (Räsälä by) Ruotu 61

Peer Oloffssonn, (Räsälä by) Ruotu 61

Rässäin

Bengdt Bengtsson, (Tåfwilanlax) Ruotu 67

Rässäinen

Hindrich Andersson, (Jurikamäkj) Ruotu 57

Hindrich Larsson, (Kartasalo) Ruotu 58

Ifwardh, (Ochtannemj) Ruotu 57

Jöns Andersson, (Jurikamäkj) Ruotu 57

Michell Swensson, (Jurikamäkj) Ruotu 57

Olof Peersson, (Kartasalo) Ruotu 58

Oloff Andersson, (Jurikamäkj) Ruotu 57

Oloff Swensson, (Jurikamäkj) Ruotu 57

Swen Månsson, (Kartasalo) Ruotu 58

Räsäin

Johann Bengdtsson, (Lydikälä by) Ruotu 41

Räsäinen

Bengdt Matsson, (Kärmälax) Ruotu 67

Jöns Andersson, (Jurikamäckj) Pietari Brahen läänitys:VäenO

Matz Bengdtsson, (Kärmälax) Ruotu 68

Oloff Olofsson, (Räsälä by) Ruotu 61

Peer Oloffsson, (Puutussalmj) Ruotu 65

Peer Olofssonn, (Tafwinniemj) Pietari Brahen läänitys:VäenO

Påfwell Olofsson, (Räsälä by) Ruotu 61

SAlkuun

Safwolain

Johan Mårthensson, (Wähmasmäkj) Ruotu 36

Staphan Mårthensson, (Wähmasmäkj) Ruotu 36

Safwolainen

Anders Larssonn, (Koifwusarfwj) Ruotu 44

Lars Larsson, (Koifwusarfwj) Ruotu 44

Peer Erichsson, (Kasurila) Ruotu 47

Sallinen

Erich Olofsson, (Ritoniemi) Ruotu 60

Thomas, (Puutussalmj) Ruotu 65

Sichwoinen

Lars Andersson, (Rijstawäsi) Ruotu 56

Sickainen

Johan, Irtolaiset:VäenO

Sipoinen

Jören Hindrichssonn, (Hatalaby) Ruotu 43

Smålander

Peer Madtssonn, (Littmaniemj) Pietari Brahen läänitys:VäenO

Peer Peersson, (Tuusniemj) Ruotu 56

Småländer

Bertell Andersson, (Syriäsarj) Ruotu 54

Hindrich Matsson, (Littmaniemj) Ruotu 58

Ifwardh Peersson, (Littmaniemj) Ruotu 58

Matz Andersson, (Syriäsarj) Ruotu 54

Matz Peersson, (Ochtannemj) Ruotu 57

Peer Matsson, (Littmaniemj) Ruotu 58

Soininen

Lars Olofsson, (Puutusmäkj) Ruotu 62

Oloff, (Puutusmäkj) Ruotu 62

Påfwell Staphansson, (Ennanlax) Pietari Brahen läänitys:VäenO

Påhl Staffansson, (Ennanlax by) Ruotu 61

Staphan Påfwelsson, (Ennanlax by) Ruotu 61

Staffanainen

Anders, (Haluna by) Ruotu 51

Påfwell, (Haluna by) Ruotu 51

Surinen

Anders, Irtolaiset:VäenO

TAlkuun

Tackinen

Abrecht Larsson, (Toiwala by) Ruotu 50

Taif:

Christer Påfwelsson, (Hamula) Ruotu 46

Taskinen

Hans Hanssonn, Irtolaiset:VäenO

Peer Peersson, (Copio by) Ruotu 34, (Nilsiä by) Ruotu 52

Philpus Hanssonn, (Soinlax) Ruotu 38

Staffan Peersson, (Copio by) Ruotu 34

Thomas Hansson, (Soinlax) Ruotu 38

Tickainen

Jacob Jacobsson, (Tåfwilanlax) Ruotu 67

Tickoinen

Thomas, (Hamula) Ruotu 45

Tihoinen

Anders Larssonn, (Wähmasmäkj) Ruotu 37

Tijhoinen

Johan Matsson, (Piexeby) Ruotu 51

Tofwinen

Bertell Bertellssonn, (Syriäsarj) Ruotu 54

Hans Christersson, (Lohilax) Ruotu 54

Toifwain

Anders Hindrichssonn, (Kotasalmj) Ruotu 51

Mårthen Grelsson, (Toiwala by) Ruotu 49

Mårthen Hindrichsson, (Toiwala by) Ruotu 49

Påhl Andersson, (Toiwala by) Ruotu 49

Toifwainen

Hindrich, (Copio by) Ruotu 34

Sigfredh, (Puutussalmj) Ruotu 65

Toifwarin

Peer Johansson, Irtolaiset:VäenO

Toifwoin

Oloff Andersson, (Hatalaby) Ruotu 44

Toloin

Peer Andersson, (Karttula by) Ruotu 39

Thomas Andersson, (Karttula by) Ruotu 39

Toloinen

Johan Matsson, (Copio by) Ruotu 34

Tolopainen

Eskell Peersson, (Wäckalax) Ruotu 53

Peer Peersson, (Wäckalax) Ruotu 53

Torfwinen

Johan, (Puutussalmj) Ruotu 65

Tuofwinen

Bertell Pååhlsson, (Soinlax) Ruotu 38

Oloff Påhlsson, (Soinlax) Ruotu 38

Turinen

Lars, (Kasurila) Ruotu 47

Turuinen

Anders Johansson, (Kartasalo) Ruotu 57

Ifwardh Johansson, (Puutusmäkj) Ruotu 62

Johan Hansson, (Puutusmäkj) Ruotu 62

Jöns Hindrichsson, (Kartasalo) Ruotu 57

Matz Larsson, (Puutusmäkj) Ruotu 61

Peer Hindrichsson, (Puutusmäkj) Ruotu 62

Pååll Hindrichsson, (Tuusniemj) Ruotu 56

Tussainen

Sigfredh, (Hirfwimäkj) Ruotu 36

Tåfwinen

Hindrich Hansson, (Syriäsarj) Ruotu 55

Jönns Bertellsson, (Syriäsarj) Ruotu 55

Tåloinen

Oloff, Irtolaiset:VäenO

Tårikain

Olof, Irtolaiset:VäenO

Tårikainen

Jöns, Irtolaiset:VäenO

UAlkuun

Uckoinen

Hemming, (SuoJärfwj) Ruotu 52

VWAlkuun

Wainikain

Hindrich, (Haminalax) Ruotu 36

Hindrich Hindrichssonn, (Haminalax) Ruotu 36

Peer Johanssonn, (Haminalax) Ruotu 35

Wainikainen

Mats, (Haminalax) Ruotu 35

Waitinen

Lars, Irtolaiset:VäenO

Lars Clemetsson, (Ryönä by) Ruotu 54

Wardiain

Bertell Nielsson, (Rijstawäsi) Ruotu 55

Matz Nielssonn, (Rijstawäsi) Ruotu 55

Niels Nielsson, (Rijstawäsi) Ruotu 55

Wardiainen

Jöns Matssonn, (Jännäwirda) Ruotu 50

Matz Jönsson, (Puutussalmj) Ruotu 64

Mårthen Olofsson, (Hackarala by) Ruotu 48

Olof Larsson, (Wästinmäkj) Ruotu 53

Olof Olofsson, (Hackarala by) Ruotu 48

Oloff Matsson, (Ryönä by) Ruotu 54

Peer Matsson, (Ryönä by) Ruotu 54

Peer Oloffssonn, (Hackarala by) Ruotu 48

Waroin

Nielss Påfwelssonn, (Syriäsarj) Pietari Brahen läänitys:VäenO

Waroinen

Anders Påfwelsson, (Syriäsarj) Ruotu 54

Hans Påfwelsson, (Rijstawäsi) Ruotu 56

Ifwardh, (Syriäsarj) Ruotu 54

Niels Påhlsson, (Syriäsarj) Ruotu 54

Peer Påfwelsson, (Rijstawäsi) Ruotu 56, (Rijstwessj) Pietari Brahen läänitys:VäenO

Watain

Casper Andersson, (Puutussalmj) Ruotu 65

Watainen

Anders Oloffssonn, (Tallus by) Ruotu 40

Matz Matsson, (Hirfwilax) Ruotu 42

Oloff Olofssonn, (Tallus by) Ruotu 40

Williakainen

Anders, (Ritoniemi) Ruotu 60

Wähäinen

Oloff Matssonn, (Tallus by) Ruotu 40

Wäisäin

Jacob Jacobsson, Irtolaiset:VäenO

Wänskä

Erich, Irtolaiset:VäenO

Wänäinen

Lars Matsson, (WottiJärfwj) Ruotu 53

Peer Andersson, (Wänälä by) Pietari Brahen läänitys:VäenO

Wänäläin

Anders Andersson, (Wänälä by) Ruotu 44

Anders Pååhlsson, (Wänälä by) Ruotu 44

Hindrich Påhlsson, (Kärmälax) Ruotu 68

Michell Hansson, (Wenäiänsarj) Ruotu 42

Michell Matsson, (Puutussalmj) Ruotu 64

Peer Anderssonn, (Wänälä by) Ruotu 44

Peer Peerssonn, (Wänälä by) Ruotu 45

Påfwel Hindrichsson, (Kärmelax) Pietari Brahen läänitys:VäenO

Påhl Hindrichsson, (Kärmälax) Ruotu 68

Pååhl Matsson, (Kaislax) Ruotu 34

Pååhl Peersson, (Wänälä by) Ruotu 45

Wänäläinen

Peer Peerssonn, (Kechwoi by) Ruotu 45

Påhl Hansson, (Wänälä by) Ruotu 44

Pååhl Andersson, (Wänälä by) Ruotu 44

Staffan Pååhlsson, (Wänälä by) Ruotu 44

Wätäinen

Johann Olofssonn, (Ryönä by) Ruotu 54

Oloff Oloffssonn, (Ryönä by) Ruotu 54

Wäyryinen

Olof, (Puutussalmj) Ruotu 64

YAlkuun

Yletyinen

Niels, (Kotasalmj) Ruotu 51

Tässä hakemistossa on yhteensä 590 nimeä

© Väinö Holopainen 2021