AlkuSavon ruodutusluettelotLeppävirran pitäjä → 1671 nimihakemisto

Leppävirta ruodutusluettelo 1671

Ruodutus- ja väenottoluetteloVäenottoluettelo

Nimihakemisto

Linkit osoittavat puhtaaksikirjoitettuihin ruotuihin.


-  A  B  C  F  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  VW 
 -  A  B  C  F  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  VW

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Arfwedh Ollsson, (Ninimäki) Ruotu 5

Erich Mårthenson, (Kåtalax) Ruotu 1

Johan Erichsson, (Leppäwirda) Ylimääräisiä joilla täytetään vajaita ruotuja

Johan Thomasson, (Leppäwirda) Ruotu 1

Matz Staphansson, (Kopiola) Paavali Businin läänitys

Mårthen Jöransson, (Kåtalax) Ruotu 1

AAlkuun

Afleck

Willam, (Pittkäläniemi) Ruotu 5

Ahokas

Petter Pettersson, (Tirroila) Ruotu 5

Arfweldin

Anders Andersson, (Lylymäki) Ruotu 4

BAlkuun

Bartholdi

Clemet, (Leppäwirda) Ruotu 1

CAlkuun

Clostarin

Erich Arfwedhsson, (Hapamäki) Ruotu 3

Colemain

Oloff Ollsson, (Osmajärf) Ruotu 1

FAlkuun

Filpuxsin

Hindrich Anders:n, (Månninmäki) Ruotu 4

HAlkuun

Hackarain

Laarss Michelsson, (Kåtalax) Ruotu 1

Haikoin

Hanss Stph:n, (Paukarlax) Ruotu 2

Haloin

Abraham Peersson, (Samais) Ruotu 2

Harain

Johan Michellsson, (Walkiamäki) Ruotu 2

Peer Larsson, (Osmajärf) Ruotu 1

Hardikain

Sigfredh Sigfredhsson, (Samais) Ruotu 2

Heiskain

Jacob Ollsson, (Walkiamäki) Ruotu 2

Oluff Erichsson, (Samais) Ruotu 2

Heiskiain

Lars Larsson, (Walkiamäki) Ruotu 2

Herrain

Anders, (Paukarlax) Ruotu 2

Grelss Olsson, (Kåtalax) Ruotu 1

Hofwin

Thomas Thomasson, (Leppämäki) Ruotu 3

Holopain

Clemet Clemetzson, (Purdila) Paavali Businin läänitys

Laars Johansson, (Lapinmäki) Ruotu 5

Påhl Clemetzson, (Kurialanranda) Ruotu 3

Hyfwäin

Petter Pettersson, (Osmajärf) Ruotu 1

Hypiä

Christer Hind:n, (Mustamäki) Ruotu 4

Hyttin

Simon Andersson, (Walkiamäki) Ruotu 2

IAlkuun

Ifwanainen

Michell, (Walkiamäki) Ruotu 2

Itkin

Petter, (Kåtalax) Ruotu 1

Itkoin

Eskell Larson, (Kåtalax) Ruotu 1

Oloff Laarsson, (Haloila) Ruotu 2

JAlkuun

Jeskeläin

Oluff Matzson, (Paukarlax) Ruotu 2

KAlkuun

Karfwin

Anders Philipsson, (Sarkamäki) Ruotu 5

Jöran Peersson, (Mustamäki) Ruotu 4

Karfwoin

Erich Påhlsson, (Samais) Ruotu 2

Hindrich Ollsson, (Konnuslax) Ruotu 4

Jönss Hindersson, (Konnuslax) Ruotu 4

Kariun

Lars Jöransson, (Samais) Ruotu 2

Karpin

Påhl Larsson, (Seijerlax) Ruotu 4

Karppin

Jönss Påhlsson, (Rumukala) Ruotu 3

Keinuin

Laars Hindersson, (Sarkaniemi) Ruotu 4

Laars Nilsson, (Månninmäki) Ruotu 4

Månss Månsson, (Tuppuralamäcki) Ruotu 3

Keinäin

Oloff Andersson, (Samais) Ruotu 2

Kenuin

Anders Anderson, (Tuppuralamäcki) Ruotu 3

Keroin

Anders Ollsson, (Kurialanranda) Ruotu 3

Kinnoin

Erich Ollsson, (Leppäwirda) Ruotu 1

Kinnuin

Anders Andresson, (Konnuslax) Ruotu 4

Anders Hindrichsson, (Mustamäki) Ruotu 4

Anders Jönsson, (Tirroila) Ruotu 5, (Timola) Hans Wachtmeisterin läänitys:VäenO

Anders Matzson, (Konnuslax) Ruotu 4

Ifwar Staphansson, (Petromäki) Ruotu 2

Michel Sigfredhsson, (Seijerlax) Ruotu 4

Oluff Ersson, (Hangasmäki) Ruotu 4

Petter Hansson, (Kurialanranda) Ruotu 3

Petter Matzson, (Konnuslax) Ruotu 4

Påhl Matzson, (Kurialanranda) Ruotu 3

Påhl Olsson, (Mustamäki) Ruotu 4

Staffan Hansson, (Petromäki) Ruotu 2

Staphan Jönsson, (Sackarlax) Ruotu 5

Kinnuoin

Jönss Eskelsson, (Rumukala) Ruotu 3

Knnuin

Peer Peersson, (Tuppuralamäcki) Ruotu 4

Kopoin

Anders Andersson, (Leppäwirda) Ruotu 1

Hindrich Ollsson, (Sarkamäki) Ruotu 5

Hindrich Påhlsson, (Kurolanlax) Ruotu 5

Oluff Jönsson, (Kopiola) Paavali Businin läänitys

Petter Jönsson, (Rihiranda) Ruotu 4, (Lylymäki) Ruotu 4

Petter Olsson, (Rihiranda) Ruotu 4

Kosain

Oluff Matzsson, (Ninimäki) Ruotu 4

Oluff Ollsson, (Kurolanlax) Ruotu 5

Kosoin

Johan Andersson, (Unukansari) Ruotu 5

Laars Eskillsson, (Soinilansalmi) Ruotu 3

Kosuin

Hindrich Hindersson, (Leppämäki) Ruotu 3

Kruarr

Anders Isackson, (Leppäwirda) Ruotu 1

Kuroin

Anders Ollsson, (Rumukala) Irtolaiset:VäenO

Johan Michelsson, (Walkiamäki) Hans Wachtmeisterin läänitys:VäenO

Käinäin

Påhl Månsson, (Samais) Ruotu 2

Känäin

Hindrich Hindersson, (Keinälämäki) Ruotu 2

Påhl Ollsson, (Keinälämäki) Ruotu 2

Könoin

Staphan Jönssoin, (Kurolanlax) Ruotu 5

Könöin

Ifwar Hindersson, (Sarkamäki) Ruotu 5

Påhl Larsson, (Leppäwirda) Ruotu 1

LAlkuun

Laamain

Christer Michelsson, (Rumukala) Ruotu 3

Erich Ersson, (Sarkamäki) Ruotu 5

Laijtin

Matz Thomason, (Kåtalax) Ruotu 1

Laitin

Erich Johanson, (Kåtalax) Ruotu 1

Hanss Clemetsson, (Syfwäma) Ruotu 2

Hemmingh Påhlsson, (Osmajärf) Ruotu 1

Oluff Påhlsson, (Syfwäma) Ruotu 2

Petter Thomasson, (Letemäki) Ruotu 2

Lakoin

Påhl Andersson, (Osmajärf) Ruotu 1

Lappalain

Johan Johansson, (Lapinmäki) Ruotu 5

Matz Ollson, (Kånnuslax) Hans Wachtmeisterin läänitys:VäenO

Matz Ollsson, (Konnuslax) Ruotu 4

Oloff Matzson, (Lapinmäki) Ruotu 5

Lapweteläin

Matz Andersson, (Leppämäki) Ruotu 3

Leppäin

Larss Larsson, (Leppäwirda) Ylimääräisiä joilla täytetään vajaita ruotuja

Leskin

Matz Jöransson, (Samais) Ruotu 2

Oloff Laarsson, (Kåtalax) Ruotu 1

Oloff Påhlsson, (Kåtalax) Ruotu 1

Oluff, (Kåtalax) Ruotu 1

Liuko

Simon Ollsson, (Mustamäki) Ruotu 4

Luttin

Erich Staphansson, (Luttila) Ruotu 5

Oloff Andersson, (Luttila) Ruotu 5

MAlkuun

Malinen

Matz Erichsson, (Konnuslax) Ruotu 4

Michkoin

Jönss Ersson, (Kurialanranda) Ruotu 3

Mickoin

Petter Andersson, (Hapamäki) Ruotu 3

Mustoin

Sigfredh Sigfredhson, (Leppäwirda) Ruotu 1

NAlkuun

Nickin

Johan Johansson, (Danskansari) Ruotu 4

Nijräin

Hanss Hanasson, (Kåtalax) Ruotu 1

Nissin

Jöran Peersson, (Samais) Ruotu 2

Petter Ollsson, (Kurialanranda) Ruotu 3

Nuppin

Michell Staphans:n, (Ninimäki) Ruotu 5

OAlkuun

Ollkoin

Hindrich Månsson, (Paukarlax) Ruotu 2

Oluff Persson, (Stophanalamäki) Ruotu 4

Orawain

Matz Staffansson, (Haloila) Ruotu 2

PAlkuun

Paasain

Matz Pålsson, (Osmajärf) Ruotu 1

Parckoin

Peer Casspersson, (Leppämäki) Ruotu 3

Parfwiain

Wijssa, (Sackarlax) Ruotu 5

Pasain

Påhl Ollsson, (Osmajärf) Ruotu 1

Passain

Matz Påålsson, (OsmaJärf:) Hans Wachtmeisterin läänitys:VäenO

Philipuxin

Oluff, (Månninmäki) Ruotu 4

Pijrain

Anders Andersson, (Ninimäki) Ruotu 4

Anderss Andersson, (Polfwijärf) Ruotu 3

Pispain

Peer Johansson, (Wähwila) Ruotu 2

Pitkain

Casper Hansson, (Kurolanlax) Ruotu 5

Jöns Jöransson, (Pittkäläniemi) Ruotu 5

Pitkein

Påhl Hindersson, (Kurolanlax) Ruotu 5

Pitkä

Hindrich Jönsson, (Sackarlax) Ruotu 5

Pitkäin

Oloff Peersson, (Leppäwirda) Ruotu 1

Pulckin

Petter Indersson, (Leppäwirda) Ylimääräisiä joilla täytetään vajaita ruotuja

Pulkin

Anders Anders:n, (Mustamäki) Ruotu 4

PUllskin

Påhl Pettersson, (Samais) Ruotu 2

Purdin

Hindrich Erichsson, (Purdila) Paavali Businin läänitys

Johan Johansson, (Purdila) Paavali Businin läänitys

Puroin

Johan Andersson, (Leppäwirda) Ylimääräisiä joilla täytetään vajaita ruotuja

Pustin

Hindrich Thomasson, (Kopiola) Paavali Businin läänitys

Pöyhäin

Anders Mårthensson, (Karttasala) Ruotu 3

RAlkuun

Rambsij

Jönss Peersson, (Keinälämäki) Ruotu 2

Ropoin

Påhl Hindersson, (Warisstaipall) Ruotu 3

Roppoin

Petter Hindersson, (Sackarlax) Ruotu 5

Rumukain

Oloff Peersson, (Rumukala) Hans Wachtmeisterin läänitys:VäenO

Oluff Peersson, (Rumukala) Ruotu 3

SAlkuun

Safloin

Sigfredh Thomasson, (Leppäwirda) Ruotu 1

Sallin

Oloff Påhlsson, (Soinilansalmi) Ruotu 3

Simoin

Thomas Thomasson, (Samais) Ruotu 2

Soinin

Matz Ollsson, (Soinilansalmi) Ruotu 3

Oluff Swensson, (Samais) Ruotu 2

Sopain

Matz Nilsson, (Huofwilansalmi) Ruotu 3

Michell Larsson, (Rumukala) Ruotu 3

Suhoin

Peer Peersson, (Hapamäki) Ruotu 3

Suthin

Ifwar, (Leppäwirda) Ylimääräisiä joilla täytetään vajaita ruotuja

TAlkuun

Tackuin

Petter Jönsson, (Leppämäki) Ruotu 3

Påhl Påhlson, (Osmajärf) Ruotu 1

Terhuin

Marckus Hindersson, (Osmajärf) Ruotu 1

Timoin

Matz Peersson, (Leppäwirda) Ruotu 1

Tirkoin

Peer Hindersson, (Ninimäki) Ruotu 5

Tirroin

Johan Jöransson, (Tirroila) Ruotu 5

Oluff Ollson, (Kurialanranda) Ruotu 3

Tolfwain

Petter Ollsson, (Walkiamäki) Ruotu 2

Torwin

Matz Hindersson, (Ninimäki) Ruotu 5

TUckain

Påhl Olufzson, (Sarkamäki) Ruotu 5

Tuppurain

Cassper, (Samais) Ruotu 2

Tuppurin

Oloff Ollsson, (Tuppuralamäcki) Ruotu 3

Turuin

Hindrich Hindersson, (Kurialanranda) Ruotu 3

Michell Påhlsson, (Polfwijärf) Ruotu 3

Oluff Ollsson, (Kurialanranda) Ruotu 3

Påhl Michellsson, (Polfwijärf) Ruotu 3

VWAlkuun

Wentin

Anders Matzson, (Sarkamäki) Ruotu 5

Wokolain

Michell Larsson, (Leppäwirda) Ruotu 1

Tässä hakemistossa on yhteensä 174 nimeä

© Väinö Holopainen 2020