AlkuSavon ruodutusluettelotLeppävirran pitäjä → 1671 nimihakemisto

Leppävirta ruodutusluettelo 1671

Ruodutus- ja väenottoluetteloVäenottoluettelo

Nimihakemisto

Linkit osoittavat puhtaaksikirjoitettuihin ruotuihin.


-  A  B  C  F  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  VW 
 -  A  B  C  F  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  VW

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Arfwedh Ollsson (Ninimäki) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 5:Ruod+V

Erich Mårthenson (Kåtalax) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 1:Ruod+V

Johan Erichsson (Leppäwirda) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ylimääräisiä joilla täytetään vajaita ruotuja:Ruod+V

Johan Thomasson (Leppäwirda) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 1:Ruod+V

Matz Staphansson (Kopiola) [Paavali Businin läänitys] Ruodutus- ja väenottoluettelo

Mårthen Jöransson (Kåtalax) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 1:Ruod+V

AAlkuun

Afleck

Willam (Pittkäläniemi) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 5:Ruod+V

Ahokas

Petter Pettersson (Tirroila) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 5:Ruod+V

Arfweldin

Anders Andersson (Lylymäki) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 4:Ruod+V

BAlkuun

Bartholdi

Clemet (Leppäwirda) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 1:Ruod+V

CAlkuun

Clostarin

Erich Arfwedhsson (Hapamäki) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 3:Ruod+V

Colemain

Oloff Ollsson (Osmajärf) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 1:Ruod+V

FAlkuun

Filpuxsin

Hindrich Anders:n (Månninmäki) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 4:Ruod+V

HAlkuun

Hackarain

Laarss Michelsson (Kåtalax) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 1:Ruod+V

Haikoin

Hanss Stph:n (Paukarlax) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 2:Ruod+V

Haloin

Abraham Peersson (Samais) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 2:Ruod+V

Harain

Johan Michellsson (Walkiamäki) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 2:Ruod+V

Peer Larsson (Osmajärf) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 1:Ruod+V

Hardikain

Sigfredh Sigfredhsson (Samais) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 2:Ruod+V

Heiskain

Jacob Ollsson (Walkiamäki) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 2:Ruod+V

Oluff Erichsson (Samais) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 2:Ruod+V

Heiskiain

Lars Larsson (Walkiamäki) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 2:Ruod+V (Walkiamäki) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 2:Ruod+V

Herrain

Anders (Paukarlax) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 2:Ruod+V

Grelss Olsson (Kåtalax) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 1:Ruod+V

Hofwin

Thomas Thomasson (Leppämäki) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 3:Ruod+V

Holopain

Clemet Clemetzson (Purdila) [Paavali Businin läänitys] Ruodutus- ja väenottoluettelo

Laars Johansson (Lapinmäki) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 5:Ruod+V

Påhl Clemetzson (Kurialanranda) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 3:Ruod+V

Hyfwäin

Petter Pettersson (Osmajärf) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 1:Ruod+V

Hypiä

Christer Hind:n (Mustamäki) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 4:Ruod+V

Hyttin

Simon Andersson (Walkiamäki) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 2:Ruod+V

IAlkuun

Ifwanainen

Michell (Walkiamäki) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 2:Ruod+V

Itkin

Petter (Kåtalax) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 1:Ruod+V

Itkoin

Eskell Larson (Kåtalax) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 1:Ruod+V

Oloff Laarsson (Haloila) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 2:Ruod+V

JAlkuun

Jeskeläin

Oluff Matzson (Paukarlax) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 2:Ruod+V

KAlkuun

Karfwin

Anders Philipsson (Sarkamäki) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 5:Ruod+V

Jöran Peersson (Mustamäki) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 4:Ruod+V

Karfwoin

Erich Påhlsson (Samais) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 2:Ruod+V

Hindrich Ollsson (Konnuslax) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 4:Ruod+V

Jönss Hindersson (Konnuslax) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 4:Ruod+V

Kariun

Lars Jöransson (Samais) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 2:Ruod+V

Karpin

Påhl Larsson (Seijerlax) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 4:Ruod+V

Karppin

Jönss Påhlsson (Rumukala) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 3:Ruod+V

Keinuin

Laars Hindersson (Sarkaniemi) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 4:Ruod+V

Laars Nilsson (Månninmäki) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 4:Ruod+V

Månss Månsson (Tuppuralamäcki) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 3:Ruod+V

Keinäin

Oloff Andersson (Samais) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 2:Ruod+V

Kenuin

Anders Anderson (Tuppuralamäcki) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 3:Ruod+V

Keroin

Anders Ollsson (Kurialanranda) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 3:Ruod+V

Kinnoin

Erich Ollsson (Leppäwirda) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 1:Ruod+V

Kinnuin

Anders Andresson (Konnuslax) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 4:Ruod+V

Anders Hindrichsson (Mustamäki) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 4:Ruod+V

Anders Jönsson (Tirroila) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 5:Ruod+V (Timola) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Väenottoluettelo

Anders Matzson (Konnuslax) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 4:Ruod+V

Ifwar Staphansson (Petromäki) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 2:Ruod+V

Michel Sigfredhsson (Seijerlax) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 4:Ruod+V

Oluff Ersson (Hangasmäki) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 4:Ruod+V

Petter Hansson (Kurialanranda) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 3:Ruod+V

Petter Matzson (Konnuslax) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 4:Ruod+V

Påhl Matzson (Kurialanranda) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 3:Ruod+V

Påhl Olsson (Mustamäki) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 4:Ruod+V

Staffan Hansson (Petromäki) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 2:Ruod+V

Staphan Jönsson (Sackarlax) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 5:Ruod+V

Kinnuoin

Jönss Eskelsson (Rumukala) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 3:Ruod+V

Knnuin

Peer Peersson (Tuppuralamäcki) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 4:Ruod+V

Kopoin

Anders Andersson (Leppäwirda) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 1:Ruod+V

Hindrich Ollsson (Sarkamäki) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 5:Ruod+V

Hindrich Påhlsson (Kurolanlax) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 5:Ruod+V

Oluff Jönsson (Kopiola) [Paavali Businin läänitys] Ruodutus- ja väenottoluettelo

Petter Jönsson (Rihiranda) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 4:Ruod+V (Lylymäki) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 4:Ruod+V

Petter Olsson (Rihiranda) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 4:Ruod+V

Kosain

Oluff Matzsson (Ninimäki) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 4:Ruod+V

Oluff Ollsson (Kurolanlax) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 5:Ruod+V

Kosoin

Johan Andersson (Unukansari) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 5:Ruod+V

Laars Eskillsson (Soinilansalmi) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 3:Ruod+V

Kosuin

Hindrich Hindersson (Leppämäki) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 3:Ruod+V

Kruarr

Anders Isackson (Leppäwirda) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 1:Ruod+V

Kuroin

Anders Ollsson (Rumukala) [Irtolaiset] Väenottoluettelo

Johan Michelsson (Walkiamäki) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Väenottoluettelo

Käinäin

Påhl Månsson (Samais) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 2:Ruod+V

Känäin

Hindrich Hindersson (Keinälämäki) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 2:Ruod+V

Påhl Ollsson (Keinälämäki) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 2:Ruod+V

Könoin

Staphan Jönssoin (Kurolanlax) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 5:Ruod+V

Könöin

Ifwar Hindersson (Sarkamäki) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 5:Ruod+V

Påhl Larsson (Leppäwirda) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 1:Ruod+V

LAlkuun

Laamain

Christer Michelsson (Rumukala) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 3:Ruod+V

Erich Ersson (Sarkamäki) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 5:Ruod+V

Laijtin

Matz Thomason (Kåtalax) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 1:Ruod+V

Laitin

Erich Johanson (Kåtalax) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 1:Ruod+V

Hanss Clemetsson (Syfwäma) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 2:Ruod+V

Hemmingh Påhlsson (Osmajärf) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 1:Ruod+V

Oluff Påhlsson (Syfwäma) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 2:Ruod+V

Petter Thomasson (Letemäki) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 2:Ruod+V

Lakoin

Påhl Andersson (Osmajärf) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 1:Ruod+V

Lappalain

Johan Johansson (Lapinmäki) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 5:Ruod+V

Matz Ollson (Kånnuslax) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Väenottoluettelo

Matz Ollsson (Konnuslax) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 4:Ruod+V

Oloff Matzson (Lapinmäki) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 5:Ruod+V

Lapweteläin

Matz Andersson (Leppämäki) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 3:Ruod+V

Leppäin

Larss Larsson (Leppäwirda) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ylimääräisiä joilla täytetään vajaita ruotuja:Ruod+V

Leskin

Matz Jöransson (Samais) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 2:Ruod+V

Oloff Laarsson (Kåtalax) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 1:Ruod+V

Oloff Påhlsson (Kåtalax) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 1:Ruod+V

Oluff (Kåtalax) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 1:Ruod+V

Liuko

Simon Ollsson (Mustamäki) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 4:Ruod+V

Luttin

Erich Staphansson (Luttila) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 5:Ruod+V

Oloff Andersson (Luttila) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 5:Ruod+V

MAlkuun

Malinen

Matz Erichsson (Konnuslax) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 4:Ruod+V

Michkoin

Jönss Ersson (Kurialanranda) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 3:Ruod+V

Mickoin

Petter Andersson (Hapamäki) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 3:Ruod+V

Mustoin

Sigfredh Sigfredhson (Leppäwirda) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 1:Ruod+V

NAlkuun

Nickin

Johan Johansson (Danskansari) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 4:Ruod+V

Nijräin

Hanss Hanasson (Kåtalax) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 1:Ruod+V

Nissin

Jöran Peersson (Samais) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 2:Ruod+V

Petter Ollsson (Kurialanranda) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 3:Ruod+V

Nuppin

Michell Staphans:n (Ninimäki) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 5:Ruod+V

OAlkuun

Ollkoin

Hindrich Månsson (Paukarlax) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 2:Ruod+V

Oluff Persson (Stophanalamäki) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 4:Ruod+V

Orawain

Matz Staffansson (Haloila) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 2:Ruod+V

PAlkuun

Paasain

Matz Pålsson (Osmajärf) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 1:Ruod+V

Parckoin

Peer Casspersson (Leppämäki) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 3:Ruod+V

Parfwiain

Wijssa (Sackarlax) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 5:Ruod+V

Pasain

Påhl Ollsson (Osmajärf) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 1:Ruod+V

Passain

Matz Påålsson (OsmaJärf:) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Väenottoluettelo

Philipuxin

Oluff (Månninmäki) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 4:Ruod+V

Pijrain

Anders Andersson (Ninimäki) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 4:Ruod+V

Anderss Andersson (Polfwijärf) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 3:Ruod+V

Pispain

Peer Johansson (Wähwila) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 2:Ruod+V

Pitkain

Casper Hansson (Kurolanlax) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 5:Ruod+V

Jöns Jöransson (Pittkäläniemi) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 5:Ruod+V

Pitkein

Påhl Hindersson (Kurolanlax) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 5:Ruod+V

Pitkä

Hindrich Jönsson (Sackarlax) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 5:Ruod+V

Pitkäin

Oloff Peersson (Leppäwirda) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 1:Ruod+V

Pulckin

Petter Indersson (Leppäwirda) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ylimääräisiä joilla täytetään vajaita ruotuja:Ruod+V

Pulkin

Anders Anders:n (Mustamäki) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 4:Ruod+V

PUllskin

Påhl Pettersson (Samais) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 2:Ruod+V

Purdin

Hindrich Erichsson (Purdila) [Paavali Businin läänitys] Ruodutus- ja väenottoluettelo

Johan Johansson (Purdila) [Paavali Businin läänitys] Ruodutus- ja väenottoluettelo

Puroin

Johan Andersson (Leppäwirda) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ylimääräisiä joilla täytetään vajaita ruotuja:Ruod+V

Pustin

Hindrich Thomasson (Kopiola) [Paavali Businin läänitys] Ruodutus- ja väenottoluettelo

Pöyhäin

Anders Mårthensson (Karttasala) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 3:Ruod+V

RAlkuun

Rambsij

Jönss Peersson (Keinälämäki) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 2:Ruod+V

Ropoin

Påhl Hindersson (Warisstaipall) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 3:Ruod+V

Roppoin

Petter Hindersson (Sackarlax) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 5:Ruod+V

Rumukain

Oloff Peersson (Rumukala) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Väenottoluettelo

Oluff Peersson (Rumukala) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 3:Ruod+V

SAlkuun

Safloin

Sigfredh Thomasson (Leppäwirda) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 1:Ruod+V

Sallin

Oloff Påhlsson (Soinilansalmi) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 3:Ruod+V

Simoin

Thomas Thomasson (Samais) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 2:Ruod+V

Soinin

Matz Ollsson (Soinilansalmi) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 3:Ruod+V

Oluff Swensson (Samais) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 2:Ruod+V

Sopain

Matz Nilsson (Huofwilansalmi) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 3:Ruod+V

Michell Larsson (Rumukala) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 3:Ruod+V

Suhoin

Peer Peersson (Hapamäki) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 3:Ruod+V

Suthin

Ifwar (Leppäwirda) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ylimääräisiä joilla täytetään vajaita ruotuja:Ruod+V

TAlkuun

Tackuin

Petter Jönsson (Leppämäki) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 3:Ruod+V

Påhl Påhlson (Osmajärf) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 1:Ruod+V

Terhuin

Marckus Hindersson (Osmajärf) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 1:Ruod+V

Timoin

Matz Peersson (Leppäwirda) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 1:Ruod+V

Tirkoin

Peer Hindersson (Ninimäki) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 5:Ruod+V

Tirroin

Johan Jöransson (Tirroila) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 5:Ruod+V

Oluff Ollson (Kurialanranda) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 3:Ruod+V

Tolfwain

Petter Ollsson (Walkiamäki) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 2:Ruod+V

Torwin

Matz Hindersson (Ninimäki) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 5:Ruod+V

TUckain

Påhl Olufzson (Sarkamäki) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 5:Ruod+V

Tuppurain

Cassper (Samais) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 2:Ruod+V

Tuppurin

Oloff Ollsson (Tuppuralamäcki) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 3:Ruod+V

Turuin

Hindrich Hindersson (Kurialanranda) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 3:Ruod+V

Michell Påhlsson (Polfwijärf) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 3:Ruod+V

Oluff Ollsson (Kurialanranda) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 3:Ruod+V

Påhl Michellsson (Polfwijärf) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 3:Ruod+V

VWAlkuun

Wentin

Anders Matzson (Sarkamäki) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 5:Ruod+V

Wokolain

Michell Larsson (Leppäwirda) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 1:Ruod+V

Tässä hakemistossa on yhteensä 174 nimeä

© Väinö Holopainen 2021