AloitussivuSavon ruodutusluettelotLeppävirran pitäjä → 1671 ruodutus- ja väenottoluettelo ☰ 

Leppävirta ruodutus- ja väenottoluettelo 1671

Nimet aakkosjärjestyksessäVäenottoluettelo

Leppäwirda Sochn

Uthskrifningz Rulla Pro Anno 1671: Wiborgz Lähns Rootering Längdh


Läänitykset

Hans Wachtmeisterin läänitys ♦ Sahl: H:r Hans Wachtmesters Frelsse

Ylimääräisiä joilla täytetään vajaita ruotuja Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1002

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Leppäwirda/Leppävirta
1/2 Johan Erichsson
1/2 Johan Andersson Puroin
1/2 Larss Larsson Leppäin
1/2 Petter Indersson Pulckin
1/2 Ifwar Suthin

Ruotu 1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1002

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Michell Larsson Wokolain
1/2 Johan Thomasson
1/2 Påhl Larsson Könöin
1/2 Sigfredh Sigfredhson Mustoin
1 Clemet Bartholdi H:r
1 Matz Peersson Timoin
1 Anders Andersson Kopoin
1/2 Erich Ollsson Kinnoin
1/2 Anders Isackson Kruarr
1/2 Sigfredh Thomasson Safloin
1/2 Oloff Peersson Pitkäin
Osmajärf/Osmajärvi
1/2 Marckus Hindersson Terhuin
1/2 Petter Pettersson Hyfwäin
1/2 Hemmingh Påhlsson Laitin
1/2 Påhl Andersson Lakoin
1 Oloff Ollsson Colemain
1 Påhl Påhlson Tackuin
1/2 Påhl Ollsson Pasain
1/2 Matz Pålsson Paasain Knicht
1/2 Peer Larsson Harain
Kåtalax/Kotalahti
1/2 Mårthen Jöransson
1/2 Erich Mårthenson
1/2 Eskell Larson Itkoin
1/2 Petter Itkins Enckia
1 Erich Johanson Laitin
1/2 Matz Thomason Laijtin
1/2 Laarss Michelsson Hackarain
1/2 Hanss Hanasson Nijräin
1/2 Grelss Olsson Herrain
1/2 Oloff Påhlsson Leskin

Ruotu 1, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1003

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1/2 Oluff Leskin
1 Oloff Laarsson Leskin

Ruotu 2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1003

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Wähwila/Vehvilä
1/2 Peer Johansson Pispain
Letemäki/Liedemäki
1/2 Petter Thomasson Laitin
Syfwäma/Sydänmaa
1 Oluff Påhlsson Laitin
1/2 Hanss Clemetsson Laitin
Paukarlax/Paukarlahti
1/2 Hanss Stph:n Haikoin
1/2 Hindrich Månsson Ollkoin
1/2 Oluff Matzson Jeskeläin
1/2 Anders Herrain
Haloila/Halola
1 Oloff Laarsson Itkoin
1/2 Matz Staffansson Orawain
Samais/Saamainen
1/2 Sigfredh Sigfredhsson Hardikain
1/2 Jöran Peersson Nissin
1/2 Abraham Peersson Haloin
1/2 Påhl Månsson Käinäin
1/2 Cassper Tuppurain
1/2 Oloff Andersson Keinäin
1/2 Thomas Thomasson Simoin
1/2 Lars Jöransson Kariun
1/2 Matz Jöransson Leskin
1/2 Oluff Erichsson Heiskain
1 Oluff Swensson Soinin
1/2 Påhl Pettersson PUllskin
1/2 Erich Påhlsson Karfwoin
Keinälämäki/Keinälänmäki
1/2 Jönss Peersson Rambsij
1/2 Påhl Ollsson Känäin
1/2 Hindrich Hindersson Dito
Petromäki/Petromäki
1 Ifwar Staphansson Kinnuin
1 Staffan Hansson Dito
Walkiamäki/Valkeamäki
1/2 Michell Ifwanainen
1/2 Johan Michellsson Harain Knicht
1/2 Lars Larsson Heiskiain
1/2 Lars Larsson Heiskiain
1/2 Jacob Ollsson Heiskain
1/2 Petter Ollsson Tolfwain
1/2 Simon Andersson Hyttin

Ruotu 3Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1003

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Karttasala/Kartasalo
1/2 Anders Mårthensson Pöyhäin
Warisstaipall/Varistaipale
1 Påhl Hindersson Ropoin
Hapamäki/Haapamäki
1 Peer Peersson Suhoin
1/2 Petter Andersson Mickoin
1/2 Erich Arfwedhsson Clostarin
Rumukala/Rummukkala
1/2 Christer Michelsson Laamain
1/2 Jönss Påhlsson Karppin
1/2 Oluff Peersson Rumukain Knicht
1/2 Michell Larsson Sopain
1/2 Jönss Eskelsson Kinnuoin
Polfwijärf/Polvijärvi
1 Anderss Andersson Pijrain
1/2 Michell Påhlsson Turuin
1/2 Påhl Michellsson Turuin
Soinilansalmi/Soinilansalmi
1/2 Matz Ollsson Soinin
1/2 Oloff Påhlsson Sallin
1/2 Laars Eskillsson Kosoin

Ruotu 3, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1004

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Huofwilansalmi/Huovilansalmi
1 Matz Nilsson Sopain
Kurialanranda/Kurjalanranta
1/2 Petter Hansson Kinnuin
1/2 Jönss Ersson Michkoin
1/2 Hindrich Hindersson Turuin
1/2 Oluff Ollsson Turuin
1/2 Petter Ollsson Nissin
1/2 Påhl Matzson Kinnuin
1 Oluff Ollson Tirroin
1/2 Anders Ollsson Keroin
1/2 Påhl Clemetzson Holopain
Leppämäki/Leppämäki
1/2 Matz Andersson Lapweteläin
1/2 Petter Jönsson Tackuin
1/2 Peer Casspersson Parckoin
1/2 Thomas Thomasson Hofwin
1/2 Hindrich Hindersson Kosuin
Tuppuralamäcki/Tuppurinmäki
1/2 Anders Anderson Kenuin
1/2 Månss Månsson Keinuin
1 Oloff Ollsson Tuppurin

Ruotu 4Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1004

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1/2 Peer Peersson Knnuin
Hangasmäki/Hankamäki
1/2 Oluff Ersson Kinnuin
Konnuslax/Konnuslahti
1 Anders Andresson Kinnuin
1 Matz Erichsson Malinen
1 Anders Matzson Kinnuin
1/2 Matz Ollsson Lappalain Knicht
1/2 Jönss Hindersson Karfwoin
1/2 Petter Matzson Kinnuin
1/2 Hindrich Ollsson Karfwoin
Sarkaniemi/Sarkaniemi
1/2 Laars Hindersson Keinuin
Stophanalamäki/Tahvanala
1/2 Oluff Persson Ollkoin
Mustamäki/Mustinmäki
1/2 Anders Hindrichsson Kinnuin
1 Jöran Peersson Karfwin
1 Anders Anders:n Pulkin
1/2 Simon Ollsson Liuko
1/2 Christer Hind:n Hypiä
1/2 Påhl Olsson Kinnuin
Danskansari/Tanskansaari
1/2 Johan Johansson Nickin
Rihiranda/Riihiranta
1 Petter Olsson Kopoin
1 Petter Jönsson Kopoin
Månninmäki/Monninmäki
1/2 Oluff Philipupins Enckia
1/2 Laars Nilsson Keinuin
1/2 Hindrich Anders:n Filpuxsin
Lylymäki/Lylymäki
1 Anders Andersson Arfweldin
1/2 Petter Jönsson Kopoin
Seijerlax/Saijanlahti
1/2 Påhl Larsson Karpin
1/2 Michel Sigfredhsson Kinnuin
Ninimäki/Niinimäki
1 Oluff Matzsson Kosain
1 Anders Andersson Pijrain

Ruotu 5Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1004

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1/2 Peer Hindersson Tirkoin
1/2 Arfwedh Ollsson
1/2 Michell Staphans:n Nuppin

Ruotu 5, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1005

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1/2 Matz Hindersson Torwin
Sackarlax/Saahkarlahti
1/2 Petter Hindersson Roppoin
1 Staphan Jönsson Kinnuin
1/2 Wijssa Parfwiain
1/2 Hindrich Jönsson Pitkäs E:a
Unukansari/Unnukansalo
1/2 Johan Andersson Kosoin
Sarkamäki/Sarkamäki
1/2 Ifwar Hindersson Könöin
1/2 Hindrich Ollsson Kopoin
1/2 Anders Philipsson Karfwin
1/2 Anders Matzson Wentin
1/2 Påhl Olufzson TUckain
1/2 Erich Ersson Laamain
Kurolanlax/Kuronlahti
1/2 Oluff Ollsson Kosain
1/2 Casper Hansson Pitkain
1/2 Staphan Jönssoin Könoin
1/2 Påhl Hindersson Pitkein
1/2 Hindrich Påhlsson Kopoin
Pittkäläniemi/Pitkälänniemi
1 Willam Afleck Länsman
1/2 Jöns Jöransson Pitkain
Luttila/Luttila
1/2 Oloff Andersson Luttin
1/2 Erich Staphansson Luttin
Lapinmäki/Lapinmäki
1/2 Johan Johansson Lappalain
1/2 Laars Johansson Holopain
1/2 Oloff Matzson Lappalain
Tirroila/Timola
1/2 Anders Jönsson Kinnuin Knicht
1/2 Petter Pettersson Ahokas
1/2 Johan Jöransson Tirroins E:a

Kustaa Illen läänitys ♦ Wälb: Gustaff Illes Frelsse

Henrik Sabelstiernan läänitys ♦ Hinddrich Erichsons Frelsse

Paavali Businin läänitys ♦ Påhl Busijns Frelsse

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1005

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Purdila/Puurtila
1/2 Clemet Clemetzson Holopain
1/2 Hindrich Erichsson Purdin
1/2 Johan Johansson Dito
Kopiola/Kopolanniemi
1/2 Hindrich Thomasson Pustin
1/2 Matz Staphansson
1/2 Oluff Jönsson Kopoin

Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Sverige och Finland, 1671, Rulla 27
SVAR SE/KrA/0025/0/26 alkaen kuvasta 1002

Nimet aakkosjärjestyksessä16691673

© Väinö Holopainen 2023