AlkuSavon ruodutusluettelotMikkelin pitäjä → Sukunimihakemisto kylittäin

Mikkelin ruodutusluetteloiden sukunimihakemisto kylittäin

Alkuperäiset sukunimet

Kylät merkittiin vasta vuodesta 1647 lähtien; aikaisemmat luettelot eivät ole tässä mukana.

Alamaa

1679: -, Halin, Hynnin, Käriöin, Matiskain, Nykein

1685: -, Hallin, Hynnin, Kärjäin, Matiskain, Ryckäin

Anianniemi

1679: Aniain

1685: -, Anniain, Tarckiain

Asila

1679: -, Asilain, Lambin, Pasoin, Pukoin

1685: Assilain, Hämmin, Lambin, Pasain, Passoin, Puikoin

Haahkala

1679: Hyrkäin

1685: -, Hachkalain, Hyrckäin, Källiain, Weeman

Haapataipale

1679: Hapataipal, Huttuin

1685: Hapataipall, Huttun

Harjujärvi

1679: -, Jusseroin

1685: -, Jusseräin

Harjumaa

1679: -, Antoin, Halin, Halloin, Hämäläin, Häyrin, Håckain, Ihalain, Laurikain, Lånkj, Nikul:, Pårkain, Sijtar, Såckain, Såikain, Taroin, Tijhoin

1685: -, Antoin, Bentein, Halain, Häilain, Hämäl:n, Häyryn, Håckain, Ihalain, Kackriain, Kåfwain, Kårhoin, Lahinen, Laurukain, Lytwain, Låncki, Markain, Nirhulain, Pårckain, Ringin, Ringäin, Ruokolain, Saikoin, Sijtar, Säckin, Tarickain, Tarsoin, Tijhoin, Tiuhtuin, Uckoin

Haukkakorhola

1679: -, Kårhoin

1685: -, Kårhoin, Parckin

Heinälahti

1679: -, Tarkiain, Toifwakain

1685: Tåifwakain

Helpanala

1679: Pyrhöin

Helppanala

1685: Helpainen, Pyrhoin

Hiirola

1679: -, Hipele, Hångain, Koikal:

1685: Hyroin, Kaipain, Kåikalain, Mattilain, Pyckelain, Tåifwakain

Hirvenlahti

1679: Linkin, Luckoin

1685: Liukoin

Hirvensalmi

1679: Kirialain, Ripattj, Wäisäin

1685: -, Hångoin, Kassj, Kjrjalain, Ripatj, Räsäin, Saikoin, Williakain, Wänämies

Hokka

1679: Håckainen

1685: -, Håckain, Kuckoin, Kächkoin, Kåckain, Kårpj, Parandain

Hurrila

1679: Hipele

1685: Hurrj, Hämäl:, Hångoin

Hyyrylä

1679: Hyryläin, Toifwakain, Walkoin

1685: Hyryläin, Kåttilain, Laitin, Nöjain, Walckoin

Hämeenmäki

1679: -, Ruhain

1685: Martin, Ruhoin

Häyrylä

1679: -, Häyryin, Peckoin

1685: Peckain, Tickain, Tuchkain

Ihastjärvi

1679: Bengtin, Martin, Pullin, Sijtar

1685: Bengdtin, Martin, Matilain, Mölli, Pulliain, Sijtar, Wäisäin

Ihastjäärvi

1679: Pulliain

Kaipiala

1679: Säpppäläin

1685: Kaipiain, Kaipiainen, Säppäläin

Kakriala

1685: Hackriain

Karstula

1679: Karstoin, Karstuin

1685: Karstuin

Kilkki

1679: Kilckj, Kilkj, Martin, Ripatj

1685: Hyryläin, Kilckj, Martin

Kirkonkylä

1679: -, Kofwain, Martin, Olkoin, Parandain, Peitzar, Rahikain, Randalain, Smålender, Tuppuraain, Wäisein

1685: -, Bråttar, Ihalain, Kaipiain, Karjalain, Kåwain, Myrimies, Möller, Olckoin, Peitzar, Pundala, Rahikain, Randalain, Sallain, Småländer, Strandenius, Tenhuin, Tupperain, Weisein

Korpijärvi

1679: Hytiäin, Kufwoin, Pastin

1685: -, Haijain, Hotarj, Hytiain, Kufwain, Pastin

Koskentaipale

1679: -

1685: Tuckain, Åikarin

Kotkatavesi

1679: Peinen

Kotkatvesi

1679: Liukoin, Paijuin

1685: -, Liukoin, Paijain, Paijuin, Tillickain

Kovala

1679: -, Kofwain

1685: -, Kåfwain, Tarsain

Kuitula

1679: -, Kuituin, Kåmpj, Mainin, Mannin, Pistyin, Päykäin

1685: Biörnin, Kuituin, Kåmpa, Mannin, Pjstin, Pykäin

Kynsiensalo

1685: Uckoin

Kyyhkylänniemi

1679: Annin, Päykäin, Åroin

1685: Annin, Ingerain, Peykj, Årain

Kähkölä

1679: Kächkoin, Laijha, Uckoin

1685: -, Hämäl:, Kächköin, Låhja, Parckin, Säppäläin, Uckoin

Kääriälä

1679: -, Höräin, Käriein

1685: -, Antoin, Kärjäin, Tulliainen

Lahnamäki

1679: -, Peckain

1685: Hintzikain, Kyroin, Mässainen, Päckain, Rahikain, Ryttin, Ållikain

Lahnaniemi

1679: Mesiain, Ollikaina, Rahikain, Rijtin

Laitiala

1679: -

1685: Laitiain

Laurikkala

1679: Käriein, Laurikain, Paijain

1685: Laurikain, Paijain

Lelkola

1679: Hämäläin, Lelkoin, Peckain

1685: Hämmäläin, Kåifwakain, Lelckoin, Lydikain, Päckain

Liukkola

1679: Liukain

1685: -, Liukoin, Pålckj, Räpoin

Malvaniemi

1679: -, Närfwäin

1685: Kärämies, Mändäin, Närwäin

Marjoniemi

1679: -, Kartoin

1685: Hauka Kårhoin, Himain, Kårhoin, Pulckoin, Sillpa, Tupalin, Wäisäin

Matiskala

1679: Rahikain

1685: Rahikain

Merrasmäki

1679: -, Peckain, Peckoin, Rijtin, Ritin

1685: Hatin, Peckain, Rijtin

Monikkala

1679: -, Hindzikain, Walliaka, Wäsäläin

1685: Hintzikain, Kåskislambj, Nirhoin, Tyllin, Williacka, Williakain, Wäisseläin

Montola

1679: -, Mondoin, Måndoin, Nikoin

1685: Måndoin, Uckoin

Norola

1679: -, Kufwain, Ladikain, Launiain, Lång, Matilain, Nuroin, Parandain, Pohialain, Rahuin, Teet, Torfwj

1685: Käifwärin, Kårhoin, Launiain, Launjain, Långh, Matilain, Parandain, Rahuin, Seppäläin, Säppä, Tarfwoin, Tiusarin, Tärtti

Närhilä

1685: Närhin

Närvälä

1679: -, Liukoin, Nerfwen

1685: Liukoin, Närwäin

Ohensalo

1679: -, Laitin, Liukoin

1685: -, Laitin, Liukoin, Nurhin, Wänäläin

Olkkolanniemi

1679: Hämmeläin, Läijoin

1685: Tijhoin

Pajula

1679: -, Häckin

1685: -, Häckin, Paijuin

Parantala

1679: -, Paarandain, Parandain

1685: -, Parandain

Parkkila

1679: -, Paakinen, Parkain, Parkin

1685: -, Parkin, Tärwain

Parkkola

1679: -, Hångain, Parkoin

1685: Håmhein, Kucka, Parckoin

Pekkola

1679: Kurkj, Tickain

1685: Kurki, Tukain

Pietilänlahti

1679: Kåtilain, Sikain

1685: Hackalain, Kårhoin, Kåttilain, Pietin, Sijskain

Pursiala

1679: Danck, Pursiain

1685: -, Pursiain

Puttola

1679: -

1685: -

Pyörnilä

1679: Biörnin

1685: Biörnin

Pöyry

1679: Hattzoin, Messiäin, Pöyry

1685: Hansoin, Mäisäin, Peyrin, Peyrj

Rahula

1679: Hemeläin, Råtin

1685: Hämäl:n, Rytin

Rantakylä

1679: Ingerin, Palain, Pörrin, Remoin, Tickain

1685: -, Hyfwäin, Käräin, Lähikåskj, Nännoin, Pyrhin, Rämäin, Särckin, Såckain, Tarsoin, Tickain

Rieppola

1679: -, Liukain, Repoin

1685: -, Kårhoin, Lapal:n, Liukoin, Räppoin

Riittilä

1679: Rijtin, Sylfwester

1685: Hytin, Landiain, Rytin

Ripatti

1679: -, Peckain, Picka, Ripatj, Ripattj

1685: Peckain, Ripatj, Ripattj, Rippattj, Uckåå

Ruokola

1685: Lijkain, Ruokolain

Rämälä

1679: Clostarin, Lahman, Walkoin

1685: Klåstarin, Walkoin

Salmenkylä

1679: Rämäin, Salmelain

1685: -, Rämäin, Salmelain, Sylain

Seppälä

1679: -, Häckein, Karpin, Käriein, Käriäin, Pyllkäin, Säppäläin

1685: Karpain, Kiwinen, Kähkoin, Kärjäin, Pylckäin, Säppäläin

Siiskola

1679: -, Kurkj, Siskoinn

1685: Kurckj, Sijskoin

Soikkala

1679: -, Korpj, Lettru, Liukin, Låcka, Minkin, Närfwäin, Punka, Puuka

1685: -, Himmåttu, Hämälain, Liukoin, Minckin, Närfwäin, Närwäin, Puucko, Puuko, Såckain, Såckin, Såikain, Timon, Äckräwäin

Suonsaari

1679: Asil:n, Pulliain, Sairin

1685: Assilain, Huckain, Hämmälain, Launiain, Passoin, Pulliain, Säppäläin

Suonsalamli

1679: -, Käremees, Tanttu

Suonsalmi

1685: Kärämies, Tanttj

Syväsmäki

1685: Liukoin

Taipale

1679: Hämäläin, Keroin, Kylläin, Pukoin, Taipall

1685: Hämäl:n, Hämäläin, Kylläin, Käräin, Nährin, Taipalin, Utriain

Tikkala

1679: Tickain

1685: Anmain, Hyryläin, Rämäin, Tickain

Tiusala

1679: Tiusa

1685: -, Laitinen, Ryttare, Tiusain

Tiusalaa

1679: -, Tiussain

Tornialanmäki

1679: -, Kilkj, Tårniain

1685: Tårniain

Tuukkala

1679: -, Knutin, Puuka, Sylfwester

1685: Knuthin, Puuko, Sylfwäster, Såikain

Ukonniemi

1679: -, Pelloin, Uckoin

1685: Uckoin

Vaahvamäki

1679: -, Martin

Vahvamäki

1685: -, Marthin, Martin, Mårthin, Såckain

Vanhala

1679: -, Häyrin, Kufwain, Pumalain, Wanhain

1685: Häyryin, Kuwain, Lamain, Lukain, Pajuin, Paunoin, Wanhain

Vanhamäki

1679: -, Arpiain, Aufwikain, Caupin, Häilain, Korhoin, Lutta, Martin, Muinoin, Wilhu

1685: -, Arpiain, Awikain, Heilain, Hämmäläin, Kaupin, Kårtjain, Lutta, Martin, Muinoin, Månnoin, Säppä, Wilhuin, Willhuin, Wäisäin

Vappula

1679: Wappoin

1685: Wappuinen

Vatila

1679: -, Hallinen, Kapain, Landiain, Palain, Päykäin

1685: Haliain, Kapain, Kapuin, Landiai, Landiain, Paalain, Peykäin

Vehmaskylä

1679: -, Finne, Ikoin, Jokelain, Ladikain, Myrimies, Myrmies, Ollikain, Pafwilain, Pohialain, Pylkoin, Pyllkäin, Wanhain

1685: Hinni, Ickoin, Jockelain, Jåckalain, Jåckelain, Laidikain, Myrmies, Pafwil:n, Pafwilain, Palain, Pylkäin, Suomalain, Wanhain, Ållikain

Viljakkala

1679: -, Williukain

1685: -, Hootarj, Wiliakain, Williakain

Visulahti

1679: -, Sijtare

1685: -, Sijkoin

Vuolinko

1679: -, Ausickoin, Carialain, Håckain, Håttarj, Höyrin, Killckj, Killkj, Kufwain, Käckain, Laukain, Paiuin, Pystin, Sallin

1685: -, Auwikain, Awikain, Haikoin, Heilain, Hootarj, Karjalain, Kilckj, Kufwain, Käckoin, Lijkawain, Liukoin, Nickarain, Orre, Pajuin, Parandain, Pistin, Pjstin, Sallin

Väisälä

1679: -, Wäissöin, Wäisäin

1685: -, Wäisäin

Väänälä

1679: Båck, Jockelain, Rasain, Råkål, Wänäin

1685: Jokel:n, Rasain, Wänäin

Väärälä

1685: Peckuruin

Väätämänsalmi

1679: Wätäin

1685: Wänäläin

© Väinö Holopainen 2020