AloitussivuSavon ruodutusluettelotMikkelin pitäjä → Sukunimihakemisto kylittäin

Mikkelin ruodutusluetteloiden sukunimihakemisto kylittäin

Alkuperäiset sukunimet

Kylät merkittiin vasta vuodesta 1647 lähtien; aikaisemmat luettelot eivät ole tässä mukana.

Alamaa

1649: Nerfwwäinen

1654: Haiain

1655: Jokelain, Murmes

1656: Kaipain

1660: Halinen

1662: Matiskain

1679: -, Halin, Hynnin, Käriöin, Matiskain, Nykein

1685: -, Hallin, Hynnin, Kärjäin, Matiskain, Ryckäin

Anianniemi

1679: Aniain

1685: -, Anniain, Tarckiain

Asila

1653: Martinen

1654: Lambinen

1655: Assilain

1656: Rockolain

1676: Hyfwänewoinen, Lambinen, Passoinen

1679: -, Asilain, Lambin, Pasoin, Pukoin

1685: Assilain, Hämmin, Lambin, Pasain, Passoin, Puikoin

Haahkala

1661: -

1674: -

1675: -

1679: Hyrkäin

1685: -, Hachkalain, Hyrckäin, Källiain, Weeman

Haapataipale

1679: Hapataipal, Huttuin

1685: Hapataipall, Huttun

Harjujärvi

1660: Hamäläin, Pulliain

1661: Pasain

1679: -, Jusseroin

1685: -, Jusseräin

Harjumaa

1647: Pystyinen

1648: Sijtarj, Tijhoinen

1655: Hemmelein, Kåfuain, Martin

1660: Hackainen

1661: Antoin

1663: Lasa, Pisain

1665: Antoin, Marthinen Lanha, Siekinenn

1667: -, Kefwiain, Sockinen

1669: Antoin

1671: -

1676: Hämäläin, Laurikainen, Uckoinen

1678: -, Antoin

1679: -, Antoin, Halin, Halloin, Hämäläin, Häyrin, Håckain, Ihalain, Laurikain, Lånkj, Nikul:, Pårkain, Sijtar, Såckain, Såikain, Taroin, Tijhoin

1685: -, Antoin, Bentein, Halain, Häilain, Hämäl:n, Häyryn, Håckain, Ihalain, Kackriain, Kåfwain, Kårhoin, Lahinen, Laurukain, Lytwain, Låncki, Markain, Nirhulain, Pårckain, Ringin, Ringäin, Ruokolain, Saikoin, Sijtar, Säckin, Tarickain, Tarsoin, Tijhoin, Tiuhtuin, Uckoin

Haukkakorhola

1679: -, Kårhoin

1685: -, Kårhoin, Parckin

Heinälahti

1679: -, Tarkiain, Toifwakain

1685: Tåifwakain

Helppanala

1678: Hälpanain

1679: Pyrhöin

1685: Helpainen, Pyrhoin

Hiirola

1653: Kaipahain

1654: Hijroin

1655: Kaipahain

1656: Seikoin

1678: Kaipiain, Kåkal:n, Tåifwakain

1679: -, Hipele, Hångain, Koikal:

1685: Hyroin, Kaipain, Kåikalain, Mattilain, Pyckelain, Tåifwakain

Hirvenlahti

1679: Linkin, Luckoin

1685: Liukoin

Hirvensalmi

1661: Manninen

1675: Kärämies

1676: Saickoin

1678: Hångain

1679: Kirialain, Ripattj, Wäisäin

1685: -, Hångoin, Kassj, Kjrjalain, Ripatj, Räsäin, Saikoin, Williakain, Wänämies

Hokanniemi

1661: Hemelein

Hokka

1679: Håckainen

1685: -, Håckain, Kuckoin, Kächkoin, Kåckain, Kårpj, Parandain

Hurrila

1676: Hångain

1679: Hipele

1685: Hurrj, Hämäl:, Hångoin

Hyyrylä

1665: Tiusain

1679: Hyryläin, Toifwakain, Walkoin

1685: Hyryläin, Kåttilain, Laitin, Nöjain, Walckoin

Hämeenmäki

1674: Martin

1675: Mesiäin

1679: -, Ruhain

1685: Martin, Ruhoin

Häyrylä

1669: Peokain

1679: -, Häyryin, Peckoin

1685: Peckain, Tickain, Tuchkain

Ihastjärvi

1647: Asikainen, Ihalainen

1648: Tåifwar

1653: Pulliain

1660: -, Lewoin, Pulliain, Puttoin

1661: Hämäläin, Pulliain

1669: Wilhu

1673: -, Willo

1675: Bengtin

1676: Bengtinen, Martinen

1679: Bengtin, Martin, Pulliain, Pullin, Sijtar

1685: Bengdtin, Martin, Matilain, Mölli, Pulliain, Sijtar, Wäisäin

Joutsniemi

1669: -

Kaihlamäki

1661: -

Kaipiala

1676: Kårpin

1679: Säpppäläin

1685: Kaipiain, Kaipiainen, Säppäläin

Kakriala

1685: Hackriain

Karstula

1675: Karstuin

1676: -

1679: Karstoin, Karstuin

1685: Karstuin

Kekkola

1665: Håckain

1673: Keckoin

Kilkki

1661: -

1669: Kilkj

1676: Kilkj

1679: Kilckj, Kilkj, Martin, Ripatj

1685: Hyryläin, Kilckj, Martin

Kirkonkylä

1647: Asikainen, Tartziainen

1648: Ihalain

1669: Tuppurain

1673: Tuppurains

1674: -

1676: -

1678: Kafwoin

1679: -, Kofwain, Martin, Olkoin, Parandain, Peitzar, Rahikain, Randalain, Smålender, Tuppuraain, Wäisein

1685: -, Bråttar, Ihalain, Kaipiain, Karjalain, Kåwain, Myrimies, Möller, Olckoin, Peitzar, Pundala, Rahikain, Randalain, Sallain, Småländer, Strandenius, Tenhuin, Tupperain, Weisein

Korpijärvi

1671: -

1678: -

1679: Hytiäin, Kufwoin, Pastin

1685: -, Haijain, Hotarj, Hytiain, Kufwain, Pastin

Koskentaipale

1647: Åikarinen

1656: Ladikain

1660: Tukainen

1675: -

1676: Tuchkainen

1679: -

1685: Tuckain, Åikarin

Kotkatvesi

1678: Liukain

1679: Liukoin, Paijuin, Peinen

1685: -, Liukoin, Paijain, Paijuin, Tillickain

Kovala

1648: Kåfwain

1654: Sickinen

1655: Kåffuain

1674: Kaipiain

1676: Cåfwainen

1679: -, Kofwain

1685: -, Kåfwain, Tarsain

Kuitula

1674: -

1678: Kuituin

1679: -, Kuituin, Kåmpj, Mainin, Mannin, Pistyin, Päykäin

1685: Biörnin, Kuituin, Kåmpa, Mannin, Pjstin, Pykäin

Kutemajärvi

1661: Pöndinen

Kynsiensalo

1685: Uckoin

Kyyhkylänniemi

1679: Annin, Päykäin, Åroin

1685: Annin, Ingerain, Peykj, Årain

Kähkölä

1667: -

1679: Kächkoin, Laijha, Uckoin

1685: -, Hämäl:, Kächköin, Låhja, Parckin, Säppäläin, Uckoin

Kääriälä

1669: Käriain

1673: Käriain

1675: -

1679: -, Höräin, Käriein

1685: -, Antoin, Kärjäin, Tulliainen

Lahnamäki

1665: Wallicka

1676: -

1678: -

1679: -, Peckain

1685: Hintzikain, Kyroin, Mässainen, Päckain, Rahikain, Ryttin, Ållikain

Lahnaniemi

1662: Tursas

1673: Peckoin

1679: Mesiain, Ollikaina, Rahikain, Rijtin

Laitiala

1674: Ihalain

1679: -

1685: Laitiain

Laurikkala

1656: Wanhoin

1676: Laurikainen

1679: Käriein, Laurikain, Paijain

1685: Laurikain, Paijain

Lelkola

1667: -

1679: Hämäläin, Lelkoin, Peckain

1685: Hämmäläin, Kåifwakain, Lelckoin, Lydikain, Päckain

Liukkola

1653: Liukoin

1654: -

1663: Liukoin

1665: Hemmelain, Liukonenn

1678: Riepoin

1679: Liukain

1685: -, Liukoin, Pålckj, Räpoin

Malvaniemi

1662: Martin

1679: -, Närfwäin

1685: Kärämies, Mändäin, Närwäin

Marjoniemi

1676: Kaihoin

1678: Wäisäin

1679: -, Kartoin

1685: Hauka Kårhoin, Himain, Kårhoin, Pulckoin, Sillpa, Tupalin, Wäisäin

Matiskala

1679: Rahikain

1685: Rahikain

Merrasmäki

1667: Hinsikainen

1679: -, Peckain, Peckoin, Rijtin, Ritin

1685: Hatin, Peckain, Rijtin

Monikkala

1675: -

1678: -

1679: -, Hindzikain, Walliaka, Wäsäläin

1685: Hintzikain, Kåskislambj, Nirhoin, Tyllin, Williacka, Williakain, Wäisseläin

Montola

1675: Mondoin

1678: Måndoin

1679: -, Mondoin, Måndoin, Nikoin

1685: Måndoin, Uckoin

Norola

1647: Nykäinen

1649: Påsåinen

1653: Launiain

1663: Hijroin

1667: Hyfwein

1669: Tiusain

1675: Skreddare

1676: Råhiaian

1678: Tarkiain

1679: -, Kufwain, Ladikain, Launiain, Lång, Matilain, Nuroin, Parandain, Pohialain, Rahuin, Teet, Torfwj

1685: Käifwärin, Kårhoin, Launiain, Launjain, Långh, Matilain, Parandain, Rahuin, Seppäläin, Säppä, Tarfwoin, Tiusarin, Tärtti

Närhilä

1685: Närhin

Närvälä

1661: Pajain

1679: -, Liukoin, Nerfwen

1685: Liukoin, Närwäin

Ohensalo

1673: Laitin

1676: Laitinen

1678: -

1679: -, Laitin, Liukoin

1685: -, Laitin, Liukoin, Nurhin, Wänäläin

Olkkolanniemi

1679: Hämmeläin, Läijoin

1685: Tijhoin

Pajula

1653: Pajuin

1662: Pajuinen

1678: Paijunen

1679: -, Häckin

1685: -, Häckin, Paijuin

Parantala

1653: Parandain

1679: -, Paarandain, Parandain

1685: -, Parandain

Parkkila

1671: Parkin

1675: -

1679: -, Paakinen, Parkain, Parkin

1685: -, Parkin, Tärwain

Parkkola

1667: Parkoinen

1679: -, Hångain, Parkoin

1685: Håmhein, Kucka, Parckoin

Pekkola

1647: Puttoin

1648: Lauckain

1679: Kurkj, Tickain

1685: Kurki, Tukain

Pietilänlahti

1676: -

1679: Kåtilain, Sikain

1685: Hackalain, Kårhoin, Kåttilain, Pietin, Sijskain

Pursiala

1673: Dambj

1676: -

1679: Danck, Pursiain

1685: -, Pursiain

Puttola

1679: -

1685: -

Pyörnilä

1665: Compa

1676: -, Biörnen

1678: -

1679: Biörnin

1685: Biörnin

Pöyry

1678: Parkain

1679: Hattzoin, Messiäin, Pöyry

1685: Hansoin, Mäisäin, Peyrin, Peyrj

Rahula

1647: Tuchkulainen

1648: Haaiainen

1656: Rehuin

1660: Leinoin

1676: Hämäläinen

1679: Hemeläin, Råtin

1685: Hämäl:n, Rytin

Rantakylä

1654: Hyfuonen

1678: Hyfwäin

1679: Ingerin, Palain, Pörrin, Remoin, Tickain

1685: -, Hyfwäin, Käräin, Lähikåskj, Nännoin, Pyrhin, Rämäin, Särckin, Såckain, Tarsoin, Tickain

Rieppola

1679: -, Liukain, Repoin

1685: -, Kårhoin, Lapal:n, Liukoin, Räppoin

Riittilä

1667: Laitiain

1679: Rijtin, Sylfwester

1685: Hytin, Landiain, Rytin

Ripatti

1662: Ripattj

1665: -, Ripatj

1673: Ripattj

1674: Peekoin

1676: -

1679: -, Peckain, Picka, Ripatj, Ripattj

1685: Peckain, Ripatj, Ripattj, Rippattj, Uckåå

Ruokola

1665: Ruokolain

1685: Lijkain, Ruokolain

Rämälä

1647: Rämäinen

1648: Mätzö

1649: Matilainen

1654: Rämäin

1655: Käiwarin

1665: Råckalain

1678: Pajuin, Ruokolain

1679: Clostarin, Lahman, Walkoin

1685: Klåstarin, Walkoin

Salmenkylä

1661: Kilki, Liukoin, Manninen

1669: Salmilain

1679: Rämäin, Salmelain

1685: -, Rämäin, Salmelain, Sylain

Seppälä

1653: -

1667: -

1673: -

1676: Säppeläin

1678: Keckoin

1679: -, Häckein, Karpin, Käriein, Käriäin, Pyllkäin, Säppäläin

1685: Karpain, Kiwinen, Kähkoin, Kärjäin, Pylckäin, Säppäläin

Siiskola

1671: Sistoin

1673: Kurkj

1674: -, Siskoin

1679: -, Kurkj, Siskoinn

1685: Kurckj, Sijskoin

Soikkala

1662: Puuko

1674: -

1679: -, Korpj, Lettru, Liukin, Låcka, Minkin, Närfwäin, Punka, Puuka

1685: -, Himmåttu, Hämälain, Liukoin, Minckin, Närfwäin, Närwäin, Puucko, Puuko, Såckain, Såckin, Såikain, Timon, Äckräwäin

Suolivesi

1661: Hemelein

Suonenjoki

1661: Laitin

Suonsaari

1648: Hyfwoinen

1676: Sairoinen

1679: Asil:n, Pulliain, Sairin

1685: Assilain, Huckain, Hämmälain, Launiain, Passoin, Pulliain, Säppäläin

Suonsalmi

1673: Närfwäin

1679: -, Käremees, Tanttu

1685: Kärämies, Tanttj

Synsiö

1654: Orainen, Papain

1661: Haltunen, Hämelein, Koiti

Syväsmäki

1676: Rippatj

1685: Liukoin

Taipale

1671: Kainulain

1678: Ortain

1679: Hämäläin, Keroin, Kylläin, Pukoin, Taipall

1685: Hämäl:n, Hämäläin, Kylläin, Käräin, Nährin, Taipalin, Utriain

Tikkala

1678: Tickain

1679: Tickain

1685: Anmain, Hyryläin, Rämäin, Tickain

Tiusala

1679: -, Tiusa, Tiussain

1685: -, Laitinen, Ryttare, Tiusain

Toivola

1662: Laitinen

Tornialanmäki

1679: -, Kilkj, Tårniain

1685: Tårniain

Tuukkala

1673: Kuituin

1679: -, Knutin, Puuka, Sylfwester

1685: Knuthin, Puuko, Sylfwäster, Såikain

Ukonniemi

1653: -

1661: -

1663: Arpiainen

1676: Uckoinen

1678: Uckoin

1679: -, Pelloin, Uckoin

1685: Uckoin

Vahvamäki

1669: Pikuin

1679: -, Martin

1685: -, Marthin, Martin, Mårthin, Såckain

Vanhala

1647: Ladikain

1648: Tenhuinen, Wanhainen

1649: Lamainen

1653: Loukehin, Wanhain

1654: Hallinen, Kåffwain, Wanhoin

1655: Kåffuain, Lambinen, Paffuilain, Wanhain

1656: Wanhoin

1663: Lijkain

1675: Makoin

1676: -

1679: -, Häyrin, Kufwain, Pumalain, Wanhain

1685: Häyryin, Kuwain, Lamain, Lukain, Pajuin, Paunoin, Wanhain

Vanhamäki

1653: Munuin

1654: -

1655: Arpiainn

1660: -, Karkinen

1661: -, Laukain

1662: Wilhu

1663: Laukain, Luta

1669: Afwikain

1671: -

1673: Arpiain

1674: -

1675: Arpiain

1676: -, Arpiainen, Muinoin

1678: Arpiain, Wilhu

1679: -, Arpiain, Aufwikain, Caupin, Häilain, Korhoin, Lutta, Martin, Muinoin, Wilhu

1685: -, Arpiain, Awikain, Heilain, Hämmäläin, Kaupin, Kårtjain, Lutta, Martin, Muinoin, Månnoin, Säppä, Wilhuin, Willhuin, Wäisäin

Vappula

1679: Wappoin

1685: Wappuinen

Vatila

1667: -

1669: Rijtin

1673: Vitain

1676: Kapoinen

1678: Landiain, Pönköin

1679: -, Hallinen, Kapain, Landiain, Palain, Päykäin

1685: Haliain, Kapain, Kapuin, Landiai, Landiain, Paalain, Peykäin

Vehmaskylä

1647: Ikåinen

1654: Ihalain, Pelckoin

1676: Ollikainen, Pafwilain

1678: Finnj

1679: -, Finne, Ikoin, Jokelain, Ladikain, Myrimies, Myrmies, Ollikain, Pafwilain, Pohialain, Pylkoin, Pyllkäin, Wanhain

1685: Hinni, Ickoin, Jockelain, Jåckalain, Jåckelain, Laidikain, Myrmies, Pafwil:n, Pafwilain, Palain, Pylkäin, Suomalain, Wanhain, Ållikain

Viljakkala

1669: Wiliakain

1678: Williakain

1679: -, Williukain

1685: -, Hootarj, Wiliakain, Williakain

Visulahti

1669: Hajain

1679: -, Sijtare

1685: -, Sijkoin

Vuolinko

1653: Håtaarj

1655: -

1663: Lijkainen, Ruttj

1665: -

1667: Aufwikain

1673: -, Afwikain, Säckin

1674: Kåfwåin

1675: Nickarin

1676: -, Heilainen, Pystin

1677: -, Kurkj

1678: Sallin

1679: -, Ausickoin, Carialain, Håckain, Håttarj, Höyrin, Killckj, Killkj, Kufwain, Käckain, Laukain, Paiuin, Pystin, Sallin

1685: -, Auwikain, Awikain, Haikoin, Heilain, Hootarj, Karjalain, Kilckj, Kufwain, Käckoin, Lijkawain, Liukoin, Nickarain, Orre, Pajuin, Parandain, Pistin, Pjstin, Sallin

Väisälä

1654: Weisin

1663: Wäisäin

1673: -

1676: Wäisäinen

1678: Wäisäin

1679: -, Wäissöin, Wäisäin

1685: -, Wäisäin

Väänälä

1673: Jåckel:

1674: Pockalain

1679: Båck, Jockelain, Rasain, Råkål, Wänäin

1685: Jokel:n, Rasain, Wänäin

Väärälä

1685: Peckuruin

Väätämänsalmi

1665: Wänelein

1679: Wätäin

1685: Wänäläin

© Väinö Holopainen 2023