AloitussivuSavon ruodutusluettelotMikkelin pitäjä → Otetut sotamiehet

Mikkelin pitäjän otetut sotamiehet

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1629

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1637

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Väenottoluettelo 1637

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1642

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Väenottoluettelo 1642 

Nimi Kommentti kylä
Peer Hindersson Kåckoinen
Hindrich Jönsson Walkoinen
Michell Hemmingzson Kurfuinen
Jönss Påålsson Kilki
Erich Matzson Waldoinen
Jöns Hansson Kåckoinen
Anders Peersson Kolioinen
Michell Luukasson Kajalainen
Anders Jönsson Kilki
Jöns Jespersson Kilki
Berttell Larsson Waliakainen
Erich Andersson Waliakainen
Sigfredh Påålsson Kaipoinen
Peer Lukasson Hyyryläinen
Jöns Peersson Kurki
Peer Johansson Hongainen
Mårthen Laarsson Tåifuorinen
Oloff Olsson Rohiainen
Matz Mårthensson Haajainen
Peer Hindersson Matiskainen
Nilss Peersson Hänninen
Pååll Bertelsson Hyffuäneufuoinen
Pååll Hindersson Partainen
Oloff Laarsson Ihalainen
Anders Påålsson Laurikainen
Erich Jöransson Wanoinen
Anders Matzson Nickoinen
Jöran Kaupisson Hämäläinen
Clemet Landiainen
Sigfredh Waliakainen
Hans Laarsson Roisko
Michell Peersson Kerimies
Herr Gabriels Drengh i Koopio

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1643

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Väenottoluettelo 1643 

Nimi Kommentti kylä
Pååll Oloffson Kuittuin
Bertill Mårthensson Ripati
Jons Tåmasson Peikåinen
Nills Påållsson Parkåin
Sigfredh Sigfredsson Kossi
Anders Andersson Cantas
Nills Henderssson Såikain
Hemmingh Sigfredsson Såikain
Peer Påållsson Rahikainen
Jacop Peersson Hintzikainen
Mårthen Hindersson Såikain
Peer Masson Lanckj
Pååll Masson Pulliainen
Thåmas Paiainen
Marckus Jonsson Mylläris Drengh, Den I General Munstringen skall praesentera eller sielff i stelle bliffua
Hindrich Peersson Parandain
Thåmas Paråinen
Peer Pulliainen
Hindrich Cåipåinen
Preste Knecht Den Herr Anders _lathit Drengh Ifrån Randasalm

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1644

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Väenottoluettelo 1644 

Nimi Kommentti kylä
Hinrich Andersson Hahtinen
Anderss Michillsson Pystynen
Augustus Parandain
Carll Kiettäuäin
Pååll Clostarinen
Simon Thomasson Inalainen
Larss Olufzsson Täinuss
Peer Matzsson Hasainen
Jönss Jonsson Tårniainen
Larss Nillsson Marttinen
Sigfredh Peersson Marttinen
Simon Parkåinen
Michill Lydikäinen
Larss Peersson Hythöinen
Eskell Palainen
Matz Peersson Hyfuåinen
Christer Dancka Preste Kniht Herr Madzes Drengh
Ifrån Leppäwirda, Preste Kniht Herr Madzes Drengh

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1647

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Väenottoluettelo 1647 

Nimi Kommentti kylä
Påål Madzson Asikainen Son Ihastjärvi
Påål Nielsson Rämäinen Son Rämälä
Jöran Peersson Tuchkulainen Sytningzson Rahula
Jacob Påålsson Ladikain Bonde Vanhala
Thomas Åikarinen Bonde Koskentaipale
Anders Ikåinen Mågh Vehmaskylä
Lars Persson Ihalainen Son Ihastjärvi
Lars Påålsson Ihalainen Son Ihastjärvi
Hendrick Asikainen Bonde Kirkonkylä
Madz Madzson Puttoin Brodher Pekkola
Hans Nykäinen Bondhe Norola
Peer Madzson Pystyinen Son Harjumaa
Hans Hansson Tartziainen Son Kirkonkylä
Peer Larsson Ladikain Broder
Anders Andersson Biörninen B:r
Thomas Madzson Kaipiainen B-
Johan Hindersson Tarsainen Kyrckioheerdens i Stor Saflax H:r Johans D:

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1648

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Väenottoluettelo 1648 

Nimi Kommentti kylä
Peer Larsson Tåifwar Ihastjärvi
Peer Hindersson Mätzö Rämälä
Knut Månsson Haaiainen Rahula
Larss Michillsson Tenhuinen Vanhala
Mårthen Hindersson Kåfwain Kovala
Thomass Ollsson Ihalain Kirkonkylä
Peer Peerssson Hyfwoinen Suonsaari
Nielss Påålsson Tijhoinen Harjumaa
Madz Påålsson Wanhainen Vanhala
Madz Madzsson Lauckain Pekkola
Pååll Jacobzsson Sijtarj Harjumaa
Ifwar Larsson Kettuinen
Hijndrich Månsson Pöyiköinen
Peer Larsson Parandain eller Kånttj
Peer Andersson Westerj

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1649

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Väenottoluettelo 1649 

Nimi Kommentti kylä
Thomas Matilainen Rämälä
Peer Påsåinen Norola
Johan Lamainen Vanhala
Peer Peersson Nerfwwäinen Alamaa
Nils Sickinen
Sigfredh Hämäläinen
Hendrich Halinen
Johan Markusson Jussarinen
Eskill Hendersson Råpå
Lars Larsson Nikuinen
Erich Cauppisson Laasoinen

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1653

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Väenottoluettelo 1653 

Nimi Kommentti kylä
Erich Johansson Kaipahain Hiirola
Simon Michelssson Launiain Norola
Hindrich Hindrichsson Wanhain Vanhala
Mårthen Michelsson Martinen Asila
Peer Matzson Parandain
Erich Matzson Pulliain Ihastjärvi
Clemet Jacobsson Loukehin Vanhala
Johan Parandain Parantala
Abraham Nielsson Pajuin Pajula
Pååll Keriäin Seppälä
Simon Andersson Liukoin Liukkola
Anders Andersson Munuin Vanhamäki
Staffan Aufwikain Ukonniemi
Hanss Påålsson Håtaarj Vuolinko

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1654

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Väenottoluettelo 1654 

Nimi Kommentti kylä
Hendich Pållsson Pelckoin Vehmaskylä
Hendich Andersson Ihalain Vehmaskylä
Anders Pålsson Lambinen Asila
Påll Jöransson Wanhoin Vanhala
Påll Nielsson Sickinen Kovala
Christer Christersson Hallinen Vanhala
Nielss Nielsson Rämäin Rämälä
Madtz Christersson Kåffwain Vanhala
Anders Hijroin Hiirola
Lars Madtsson Haiain Alamaa
1 R: låffuwar skaffa een Knecht til Munst:n
Niels Nielssson Rångain
Pål Peersson Suroin
Hendrich Hendrichsson Orainen Synsiö
Grels Nielsson Papain Synsiö
Lars Nielsson Orainen Synsiö
Peer Jönsson Hyfuonen Rantakylä
Mickel Madtsson Vanhamäki
Johan Johansson Liukkola
Peer Persson Weisin Väisälä
Hans Nielsson Ryngein
Erich Pålsson Wanhain

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1655

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Väenottoluettelo 1655 

Nimi Kommentti kylä
Johan Kaipahain Hiirola
Mårten Henderson Kåffuain Kovala
Niels Rasmuson Kåfuain Harjumaa
Hans Käiwarin Rämälä
Matz Anderson Assilain Asila
Per Larson Lambinen hoos Påhl Christerson Kåffuain Vanhala
Hendrich Anderson Vuolinko
Michell Mattson Arpiainn Vanhamäki
Simmon Jokelain Alamaa
Anders Anderson Murmes Alamaa
Bertell Larson Paffuilain hos Oluff Larson Wanhain Vanhala
Larss Martin Jöns Hemmeleins Måg Harjumaa
Sigfredh Hemmelein Oppeholler sigh i Pohlernes Lähn

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1656

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Väenottoluettelo 1656 

Nimi Kommentti kylä
Simon Pållsson Rehuin Rahula
Mattz Mattaaon Ladikain Koskentaipale
Erich Peersson Wanhoin Laurikkala
Anders Andersson Wanhoin Vanhala
Peer Peersson Seikoin Hiirola
Mattz Larsson Kaipain Alamaa
Simon Larsson Rockolain Asila
Skall gifwa 3 Knechter
Skall gifwa 3 Knechter
böhr lefwerera 1 Knecht
böhr lefwerera 1 Knecht

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1660

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Väenottoluettelo 1660 

Nimi Kommentti kylä
Nils Påålsson Pulliain Ihastjärvi
Heinrich Andersson Tukainen Koskentaipale
Christer Jönsson Halinen Alamaa
Jacob Matsson Ihastjärvi
Sigfredh Grelsson Lewoin Ihastjärvi
Erich Matsson Hamäläin Harjujärvi
Olof Jacobsson Leinoin Rahula
Jöns Peersson Ihastjärvi
Olof Larsson Pulliain Harjujärvi
Mårten Matsson Hackainen Harjumaa
Heinrich Christersson Karkinen Vanhamäki
Påål Påhlsson Vanhamäki
Olof Jacobsson Leinoin Rahula
Thomas Puttoin Ihastjärvi

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1661

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Väenottoluettelo 1661 

Nimi Kommentti kylä
Mattz Mattsson Pulliain Ihastjärvi
Henrich Erichsson Hemelein Suolivesi
Olof Peersson Laitin Suonenjoki
Olof Peersson Haahkala
Jacob Manninen Hirvensalmi
Erich Erichsson Kilkki
Anderss Jönsson
Mårteb Hinrichsson Walliack
Jöran Jönss Hämäläin Ihastjärvi
Peer Andersson Pasain Harjujärvi
Eskell Jönsson Antoin Harjumaa
Mattz Bengtsson Ukonniemi
Christer Mattss Haltunen Synsiö
Mattz Andersson Pajain Närvälä
Erich Michelsson Kaihlamäki
Jöran Mattsson Koiti Synsiö
Christer Hämelein Synsiö
Knuth Hämelein Synsiö
Michel Hemelein Hokanniemi
Christer Kilki Salmenkylä
Matz Hemingsson Liukoin Salmenkylä
Påhl Hemingsson Liukoin Salmenkylä
Påhl Manninen Salmenkylä
Larss Lambertsson Vanhamäki
Johan Peersson Laukain Vanhamäki
Christer Pöndinen Kutemajärvi

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1662

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Väenottoluettelo 1662 

Nimi Kommentti kylä
Påål Matiskain Alamaa
Michel Nielsson Pajuinen Pajula
Christer Ifwarsson
Anders Ollsson Ripattj Ripatti
Matz Thomasson Martin Malvaniemi
Hindrich Nielsson Puuko Soikkala
Knut Eskelsson Tursas Lahnaniemi
Thomas Thomasson Laitinen Toivola
Larss Michelsson Hytiein
Påål Påålsson Wilhu Vanhamäki
Larss Larsson Ropoinen
Påål Peersson Lefwäin

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1663

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Väenottoluettelo 1663 

Nimi Kommentti kylä
Oluf Anderson Wäisäin Väisälä
Pååll Mårtenson Lijkainen Vuolinko
Anders Larson Arpiainen Ukonniemi
Johan Lijkain Vanhala
Jören Johanson Lijkain Son Vanhala
Johan Matson Pisain Peer Pisains B:r Harjumaa
Anders Henderson Hijroin Norola
Matz Peerson Liukoin Liukkola
Oluf Larson Ruttj Vuolinko
Lars Larson Lasa Harjumaa
Peer Peerson Laukain Vanhamäki
Eskill Peerson Wunukain Hemma i samm_
Peer Peerson Luta förrymbd till Ingerm_ Vanhamäki

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1665

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Väenottoluettelo 1665 

Nimi Kommentti kylä
Erich Hendersson Råckalain Rämälä
Greels Ollssonn Tiusain Hyyrylä
Anders Ollssonn Amiain
Jönz Erichsson Wallicka Lahnamäki
Sigfredh Sigfredhssonn Denne Instält Lego Karl Mattz Michellsson Ripatj fldd j Ripatillaby Ripatti
Lars Bertillsson Compa Pyörnilä
Pååhl Anderssonn Vuolinko
Jöns Andersson Antoin Harjumaa
Peer Hendersson Håckain Kekkola
Peer Nielssonn Wänelein Väätämänsalmi
Carl Ruokolain Ruokola
Jörenn Greelssonn Weissin
Clemet Michellssonn Ripattij
Hendrich Lijain
Staphan Hämmelain
Erich Pynnoin
Madtz Lochkoin
Mårten Lochkoinen B:r
Bertill Somelain
Greels Hemmelain
Påhl Hemmelain
Michell Hemmelain
Larss Hurckj
Bertill Erichsson Hemmelain
Larss Kinnoin
Madtz Jörensson
Pååhl Manninen
Peeter Puttoinen
Hendrich Skommackare och Peer
Michell Puttonen
Madtz Metzoinen
Hindrich Kirlla
Anders Christerssonn Hanska
Hendrich Nielssonn Siekinenn Harjumaa
Larss Marthinen Lanha Harjumaa
Pååhl Hemminghssonn Liukonenn Liukkola
Simon Hemmelain Liukkola

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1667

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Väenottoluettelo 1667 

Nimi Kommentti kylä
Jacob Johansson Hyfwein Norola
Abram Anderssonn Vatila
Hendrich Hemmingsson Laitiain Riittilä
Greels Jacobssonn Lelkola
Eskell Eskellssonn Hinsikainen Merrasmäki
Nils Nilssonn Parkoinen Parkkola
Christer Hindersson Kähkölä
Bertill Pålssonn Seppälä
Jöns Andersson Aufwikain Vuolinko
Erich Hindersson Sockinen Harjumaa
Peer Matzsson Harjumaa
Greels Rassmusson Kefwiain För förre åhrens rest Harjumaa
Hendrich Sigfreds: Hemel:
Lars Olsson Silainen

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1669

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Väenottoluettelo 1669 

Nimi Kommentti kylä
Johan Larsson Wilhu Ihastjärvi
Matz Matsson Tiusain Norola
Matz Matsson Tuppurain Kirkonkylä
Erich Grelsson Rijtin Vatila
Peer Peersson Peokain Häyrylä
Sigfredh Christersson Kilkj Kilkki
Hans Påålsson Kilkj Kilkki
Eskell Påålsson Pikuin Vahvamäki
Matz Månsson Antoin Harjumaa
Peer Peersson Afwikain Vanhamäki
Lars Larsson Wiliakain Viljakkala
Olof Ollsson Wiliakain Viljakkala
Erich Abramsson Salmilain Salmenkylä
Mårten Bertelsson Joutsniemi
Lars Matsson Hajain Visulahti
Jöns Jönsson Käriain Kääriälä
Lars Matsson Lapweteläin
Matz Matsson Pulliain
Johan Mårtensson Reskain
Lars Larsson Kitoinen
Påål Larsson Lijkain
Markus Påålsson Laukain
Anders Andersson Laijkoski
Påål Jönsson Sallin
Mårten Matsson Hockain
Simon Ollsson Liukoin
Matz Larsson Hämäläin
Hindrich Andersson Wanhain
Anders Andersson Hockain

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1671

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Väenottoluettelo 1671 

Nimi Kommentti kylä
Simon Dawidsson Kainulain Taipale
Påål Matsson Sistoin Siiskola
Anders Ander Parkin Parkkila
Christer Peersson Korpijärvi
Peer Sigfredhsson Harjumaa
Sigfredh Påhlson Vanhamäki
Anders Matzson Hachkalain
Nielss Nielson Landiain
Hindrich Michelson Oroin
Oloff Ollson Tiusain
Peer Peerson Kaipiain
Christer Larson Hippele
Eskell Staffanson Äkräwein
Simon Ollson Timoin
Mårthen Peerson Huittin
Abraham Mårthenson
Greess Jacobson Hämeläin
Matz Thomason Taikain
Larss Larson Messiäin
Matz Jönson Ripatti
Claes Påålson Commoin
Thomass Peerson Martin

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1673

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Väenottoluettelo 1673 

Nimi Kommentti kylä
Johann Christer Dambj Pursiala
Peer Peersonn Kurkj Siiskola
Päll Jonssonn Peckoin Lahnaniemi
Cnuut Jacobss Ripattj Ripatti
Johann Clemetson Närfwäin Suonsalmi
Påål Thomason Keckoin Kekkola
Hans Käriain Kääriälä
Thomas Jöenssonn Väisälä
Christer Anderssonn Vuolinko
Johan Peersonn Arpiain Vanhamäki
Lars Erichson Vitain Sohn i fadrens stelle för 669 åhrs rest Vatila
Matz Matzsonn Tuppurains stelle för samma åhrs rest, skaffar Grefwens amptman till nästa munstring een godh Knecht Kirkonkylä
Peer Peerss Jåckel: för 668 Väänälä
Anders Nielsonn för Johan Larsonn Willo Ihastjärvi
Erich Matzsonn Seppälä
Peer Hemmingsonn Afwikain i stellet för Erich Henderss: Säckin som 1667 förrymbd är Vuolinko
Peer Nielson Laitin pro 653 och 654 åhrs rest Ohensalo
Jacob Kuituin Tuukkala
Matz Jacobsonn Ingerin
Clemet Jacobsonn Ingerin

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1674

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Väenottoluettelo 1674 

Nimi Kommentti kylä
Lars Peerssonn Kirkonkylä
Lars Larssonn Haahkala
Lars Matzssonn Siiskola
Jöran Frantzssonn Soikkala
Jöns Thomasssonn Peekoin Ripatti
Hendrich Eskellssonn Martin Hämeenmäki
Peer Larssonn Kuitula
Påhl Siskoin Siiskola
Peer Peerssonn Pockalain Väänälä
Thomas Larssonn Vanhamäki
Anders Matzssonn Kåfwåin Vuolinko
Hendrich Peerssonn Ihalain Laitiala
Matz Kaipiain Kovala
Erich Simonsson Hämäläin
Michell Peerssonn Hånginen
Knut Peerssonn Peckain
Jöns Michellssonn Hippelt

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1675

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Väenottoluettelo 1675 

Nimi Kommentti kylä
Anders Larsson Haahkala
Samuel Samuelson Karstuin Karstula
Nills Nillsson Monikkala
Lars Larsson Kärämies Hirvensalmi
Påhl Larsson Mesiäin Hämeenmäki
Madtz Peeersson Mondoin Montola
Abraham Hemmingzson Parkkila
Madtz Matzson Kääriälä
Lars Månsson Arpiain Vanhamäki
Påhl Nillsson Nickarin Vuolinko
Abraham Erichzson Koskentaipale
Påhl Madtzson Makoin Vanhala
Peer Matzson Bengtin Ihastjärvi
Jöran Matzson Skreddare Norola

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1676

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Väenottoluettelo 1676 

Nimi Kommentti kylä
Peer Madtssonn Pietilänlahti
Christer Cåfwainen Kovala
Joseph Michellssonn Vanhala
Anders Hindrichsson Laurikainen Harjumaa
Lars Barendt Martinen Ihastjärvi
Hans Madtsson Ollikainen Vehmaskylä
Påfwell Påfwelsson Lambinen Asila
Johan Bertellsson Hyfwänewoinen Asila
Peer Johanssonn Sairoinen Suonsaari
Påfwell Staphansson Råhiaian Norola
Jacob Jacobsson Laurikainen Laurikkala
Knut Andersson Passoinen Asila
Jöran Jacobssonn Vanhala
Thomas Jacobsson Pafwilain Vehmaskylä
Hindrich Anderssonn Tuchkainen Koskentaipale
Madtz Madtsson Hämäläinen Rahula
Måns Jörensson Hämäläin Harjumaa
Bertell Christersson Rippatj Syväsmäki
Madtz Jönsson Wäisäinen Väisälä
Pååhl Andersson Muinoin Vanhamäki
Thomas Peerssonn Vanhamäki
Hindrich Mattsson Pystin Vuolinko
Lars Brusiusson Heilainen Vuolinko
Pååhl BengdtSSon Uckoinen Harjumaa
Peer Peerssonn Uckoinen Ukonniemi
Anders Madtsson Nurhoinen
Lars Larsson Kaihoin Marjoniemi
Abraham Johanssonn Pietilänlahti
Peer Peersson Säppeläin Seppälä
Christer Laitinen Ohensalo
Madtz Johanssonn Pursiala
Markus Nielssonn Kapoinen Vatila
Hans Johansson Kaikoin
Pååhl Bernhardhssonn Karstula
Johan Jörenssonn Pietilänlahti
Madtz Johanssonn Lahnamäki
Lars Jacobssonn Lahnamäki
Peer Jönssson Kilkj Kilkki
Sigfredh Jacobsson Saickoin Hirvensalmi
Lars Larssonn Ripatti
Lars Larsson Hångain Hurrila
Jören Johansson Biörnen Pyörnilä
Christer Hindrichssonn Kirkonkylä
Peer Sylfwesterssonn Vuolinko
Peer Peersson Arpiainen Vanhamäki
Madtz Eskelssonn Vanhamäki
Markus Peersson Ladikain hooa Ilaia
Niels Kårpin Kaipiala
Erich Larsson Bengtinen Ihastjärvi
Michell Månsson ifrån Måsio
Knut Erichssonn Mallj
Michell Michellssonn Pyörnilä
Michell Michellssonn Son Pyörnilä

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1677

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Väenottoluettelo 1677 

Nimi Kommentti kylä
Jacob Madtsson i stället för dhen odugelige Jacob Kurkj dhen 673 skrefwen och på sidste General Munstringen Casserad blef Vuolinko

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1678

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Väenottoluettelo 1678 

Nimi Kommentti kylä
Mårten Tåifwakain Hiirola
Niels Abramss Pajuin Rämälä
Lars Ruokolain Rämälä
Hans Matzon Keckoin Seppälä
Mickell Staffanson Kafwoin Kirkonkylä
Mickell Hendersson Harjumaa
Anders Andersson Kaipiain Hiirola
Hans Hansson Kåkal:n Hiirola
Påhl Paijunen Pajula
Lars Tarkiain Norola
Lars Påhlson Landiain Vatila
Jöns Knutson Pönköin Vatila
Berendt Berendtson Hälpanain Helppanala
Påhl Mickellson Tickain Tikkala
Jöns Eskellsson Monikkala
Simon Andersson Lahnamäki
Mårten Mårtenson Hångain Hirvensalmi
Påhl Nilson Parkain Pöyry
Thomas Larson Kuituin Kuitula
Johan Nielsson Pyörnilä
Lars Mickellsson Finnj Vehmaskylä
Lars Hansson Harjumaa
Erich Hanson Ohensalo
Matz Hanson Måndoin Montola
Christer Bertillson Wäisäin Marjoniemi
Peer Matzon Ortain Taipale
Påhl Påhlson Riepoin Liukkola
Johan Andersson Liukain Kotkatvesi
Mickell Mickellson Wäisäin Väisälä
Olof Eskellson Williakain Viljakkala
Påhl Påhlson Wilhu Vanhamäki
Jöran Larson Hyfwäin Rantakylä
Anders Christersson Sallin Vuolinko
Staffan Henderson Korpijärvi
Matz Månson Antoin Harjumaa
Påhl Påhlson Arpiain Vanhamäki
Hendrich Mårtenson Uckoin Ukonniemi
Lazarus

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1679 

Nimi Kommentti kylä
Erich Launiain S:n, Knecht Norola
Lars Peersson M:, Knecht Harjujärvi
Henrich Anderson Knecht Vanhala
Johan B:r, Knecht Vanhala
Andeers A. Kufwain Knecht Vanhala
Mårthen Nielson Knecht Alamaa
Lars B:r, Knecht Vehmaskylä
Erich Andersson Walkoin Knecht Hyyrylä
Mattz Michelsson Tiussain Knecht Tiusala
Mattz Nielsson Puuka Knecht Soikkala
Måns Grelsson Rijtin Far B:rs S:n, Knecht Merrasmäki
Anders Persson Ripattj Syttningz Son, Knecht Ripatti
Påhl Nielsson Parkoin Knecht Parkkola
Hans Thomasson Hipele Knecht Hiirola
Pehr Christersson Knecht Harjumaa
Erich Nielsson Knecht Ohensalo
Peer B:r, Knecht Parkkila
Matz Jönsson Wäisäin Knecht Väisälä
Lars Jönsson Luckoin Knecht Hirvenlahti
Michell Larsson Killkj Knecht Vuolinko
Christer Bengtsson Pelloin Knecht Ukonniemi

Väenottoluettelo 1679 

Nimi Kommentti kylä
Erich Launiain Norola
Lars Peersson M: Harjujärvi
Hendrich Andersson Wanhain Vanhala
Johan Michelsson Pumalain Vanhala
Anders Andersson Kufwain Vanhala
Mårten Nilsson Alamaa
Lars Pyllkäin Vehmaskylä
Peer Christersson Harjumaa
Erich Nilsson Ohensalo
Påhl Påhlsson Mondoin Montola
Peer Peersson Parkain Parkkila
Anders Peerssom Wäissöin Väisälä
Lars Jönsson Linkin Hirvenlahti
Michell Larsson Killckj Vuolinko
Christer Bengtsson Ukonniemi
Erich Andersson Walkoin Hyyrylä
Mattz Michellsson Tiusa Tiusala
Mattz Nillsson Punka Soikkala
Måns Grelsson Ritin Merrasmäki
Anders Persson Ripatti
Påhl Nilssoon Parkoin Parkkola
Hans Thomasson Hipele Hurrila

© Väinö Holopainen 2023