AloitussivuSavon ruodutusluettelotPieksämäen pitäjä → 1685 nimihakemisto

Pieksämäki ruodutusluettelo 1685

Ruodutusluettelo

Nimihakemisto

Linkit osoittavat puhtaaksikirjoitettuihin ruotuihin.


-  A  C  D  F  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW  Y  Ä 
 -  A  C  D  F  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW  Y  Ä

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Christer Laarssonn (Tåholax) Ruotu 17_komp_6:Ruod

Cnut Michellssonn (Knutila) Ruotu 66_komp_6:Ruod

Erich Larsson (Jauhåmäki) Ruotu 62_komp_6:Ruod

Grels Sigfredssonn (Tåholax) Ruotu 17_komp_6:Ruod

Hindrich Hindrichssonn (Haukiwori) Ruotu 71_komp_6:Ruod

Johan Jacobsson (Jäppilä) Ruotu 14_komp_6:Ruod

Laars Michellsson (Hällinmäkj) Ruotu 4_komp_6:Ruod

Lars Isacksson Ruotu 72_komp_6:Ruod

Lars Påhlssonn (Jauhåmäki) Ruotu 62_komp_6:Ruod

Marckus Johanssonn (Tiurulamäkiby) Ruotu 58_komp_6:Ruod

Matz Matsson Ruotu 50_komp_6:Ruod

Niels Abrahamssonn (Pöyhöläby) Ruotu 53_komp_6:Ruod

Niels Peersonn (Hietamäki) Ruotu 47_komp_6:Ruod

Peer Markusson (Nickarila) Ruotu 6_komp_6:Ruod

Peer Michellssonn (Pyhitty) Ruotu 6_komp_6:Ruod

Peer Nielsson Ruotu 74_komp_6:Ruod

Påhl Hindrichss (Kyrckby) Ruotu 54_komp_6:Ruod

Påhl Matssonn (Jauhåmäki) Ruotu 62_komp_6:Ruod

Thore Swenss: (Kyrckby) Ruotu 54_komp_6:Ruod

Wirgilius Påhlssonn (Sauhwamäki) Ruotu 72_komp_6:Ruod

AAlkuun

Ainolain

Hindrich Michelss (Pyhitty) Ruotu 75_komp_6:Ruod

Michell (Pyhitty) Ruotu 75_komp_6:Ruod

CAlkuun

Cauppinen

Thomas Nielsson Ruotu 55_komp_6:Ruod

Colanus

Clas (Kyrckby) Ruotu 86_komp_6:Ruod

Collemain

Matz (Suontentaipal) Ruotu 57_komp_6:Ruod

Cowåin

Påhl Grelss (Raialaniemi) Ruotu 59_komp_6:Ruod

DAlkuun

Dawitzain

Erich Oloffss (Langelmä) Ruotu 74_komp_6:Ruod

Peer Peerss (Langelmä) Ruotu 91_komp_6:Ruod

FAlkuun

Frilander

Niels (Pyhitty) Ruotu 52_komp_6:Ruod

HAlkuun

Haloin

Hans Peersson (Jäppilä) Ruotu 56_komp_6:Ruod

Haloinen

Michell (Letenmäkj) Ruotu 5_komp_6:Ruod

Oloff (Suonijoki) Ruotu 16_komp_6:Ruod

Hanska

Thomas (Pyhitty) Ruotu 75_komp_6:Ruod

Hennin

Ifward Matss (Hangamäki) Ruotu 90_komp_6:Ruod

Henninen

Oloff Hindrichss (Tickalamäki) Ruotu 69_komp_6:Ruod

Herrain

Anders Påhlsson (Jauhåmäki) Ruotu 62_komp_6:Ruod

Hilduin

Eskell Oloffsson (Tickalamäki) Ruotu 87_komp_6:Ruod

Hulkoin

Oloff Ohlss Ruotu 3_komp_6:Ruod

Huotarj

Samuel (Påchialax) Ruotu 21_komp_6:Ruod

Hurskain

Anders Anderss (Langelmä) Ruotu 91_komp_6:Ruod

Anders Laarsson Ruotu 52_komp_6:Ruod

Anders Oloffss (Langelmä) Ruotu 74_komp_6:Ruod

Oloff Oloffsson Ruotu 12_komp_6:Ruod

Sigfred Ohlsson (Längälmä) Ruotu 12_komp_6:Ruod

Hurskainen

Hans (Pyhitty) Ruotu 52_komp_6:Ruod

Huttuin

Anders Hanss (Sijkamäki) Ruotu 11_komp_6:Ruod

Hynnin

Hans Oloffsson (Jäppilä) Ruotu 14_komp_6:Ruod

Hynninen

Hans (Suontientaipal) Ruotu 85_komp_6:Ruod

Hyryinen

Laars (Maawesi) Ruotu 55_komp_6:Ruod

Håckain

Matz Peersson (Letenmäkj) Ruotu 5_komp_6:Ruod

Peer Matss: Ruotu 5_komp_6:Ruod

Håila

Måns Laarss (Pjheirfwi) Ruotu 64_komp_6:Ruod

Häckin

Erich Anderss (Rummukamäki) Ruotu 7_komp_6:Ruod

Häckinen

Anders Abramss Ruotu 8_komp_6:Ruod

Anders Brusiuss (Häikilä) Ruotu 79_komp_6:Ruod

Anders Jönsson (Wäyrylä) Ruotu 83_komp_6:Ruod

Christer Michelss (Påchialax) Ruotu 21_komp_6:Ruod

Hindrich Henderss (Påchialax) Ruotu 21_komp_6:Ruod

Lars Johanss Ruotu 19_komp_6:Ruod

Matz Anderss (Sarkaniemi) Ruotu 11_komp_6:Ruod

Michell Oloffss (Häckilä) Ruotu 65_komp_6:Ruod

Niels Anderss (Längälmä) Ruotu 12_komp_6:Ruod

Niels Thomasson Ruotu 86_komp_6:Ruod

Oloff Nielss (Häckilä) Ruotu 65_komp_6:Ruod

Peer Hinderssonn (Påchiaslax) Ruotu 2_komp_6:Ruod

Påhl Johanss (Påchialax) Ruotu 21_komp_6:Ruod

Påhl Matsson Ruotu 62_komp_6:Ruod

Samuel Anderss (Längälmä) Ruotu 12_komp_6:Ruod

Swantte Hinderss (Pochialax) Ruotu 79_komp_6:Ruod

Willam (Häikilä) Ruotu 79_komp_6:Ruod

Hämäl:

Michell Bertillss (Sauhwamäki) Ruotu 72_komp_6:Ruod

Hämäläin

Lars Hindrichsson (Tåholax) Ruotu 17_komp_6:Ruod

Oloff Matsson Ruotu 11_komp_6:Ruod

Hännin

Oloff Matsson (Nykälä) Ruotu 65_komp_6:Ruod

Thomas Mastss (Rummukamäki) Ruotu 7_komp_6:Ruod

Hänninen

Grels Oloffss (Hangamäki) Ruotu 20_komp_6:Ruod

Laars Thomass (Hangamäki) Ruotu 20_komp_6:Ruod

Påhl Larsson (Hangamäki) Ruotu 20_komp_6:Ruod

Häyry

Matz Påhlsson (Langelmä) Ruotu 74_komp_6:Ruod

Hötölöinen

Laars Larsson (Hällinmäki) Ruotu 50_komp_6:Ruod

Höylä

Jöran Hinderss (Pitkesmäki) Ruotu 69_komp_6:Ruod

IAlkuun

Ickeheinoin

Laars (Markala) Ruotu 15_komp_6:Ruod

Ihalainen

Oloff (Raialaniemi) Ruotu 59_komp_6:Ruod

Ikoin

Erich Nielsson (Walkeaismäki) Ruotu 78_komp_6:Ruod

Laars Oloffss (Walkeaismäki) Ruotu 81_komp_6:Ruod

Oloff Matsson (Nininiemi) Ruotu 19_komp_6:Ruod

Ikoinen

Eskell Oluffssonn Ruotu 51_komp_6:Ruod

Peer Oloffsson (Walkeaismäki) Ruotu 81_komp_6:Ruod

Itkoin

Jöran Påhlsson (Luukoila) Ruotu 61_komp_6:Ruod

JAlkuun

Jalkain

Laars Påhlss (Sianialka) Ruotu 48_komp_6:Ruod

Janhoin

Daniel (Maawesi) Ruotu 10_komp_6:Ruod

Jacob Hindrichsson (Maawessi) Ruotu 82_komp_6:Ruod

Påhl Grelss (Sauhwamäki) Ruotu 72_komp_6:Ruod

Påhl Matss (Hällinmäki) Ruotu 50_komp_6:Ruod

Janhoinen

Niels Erichsson (Jäppilä) Ruotu 14_komp_6:Ruod

Janhuin

Anders Peers (Maawesi) Ruotu 10_komp_6:Ruod

Lars Sigfredsson Ruotu 60_komp_6:Ruod

Oloff Erichsson (Maawesi) Ruotu 10_komp_6:Ruod

Junnoin

Christer Michellss Ruotu 67_komp_6:Ruod

Oloff Ohlsson (Nijniniemi) Ruotu 67_komp_6:Ruod

Jämbssä

Markus Peersson Ruotu 58_komp_6:Ruod

Jämpsä

Matz (Suonijoki) Ruotu 59_komp_6:Ruod

Jäppinen

Anders Laarsson Ruotu 65_komp_6:Ruod

Axell Johanss Ruotu 14_komp_6:Ruod

Hindrich (Knutila) Ruotu 57_komp_6:Ruod

KAlkuun

Kackinen

Peer Michellsson Ruotu 56_komp_6:Ruod

Kainolain

Jöran Hindrichss (Niskamäki) Ruotu 80_komp_6:Ruod

Kainulain

Hindrich (Tiurulamäkiby) Ruotu 58_komp_6:Ruod

Påhl Michelss Ruotu 17_komp_6:Ruod

Kaipain

Michell Brusiusson (Hällinmäki) Ruotu 49_komp_6:Ruod

Oloff Anderss (Hällinmäki) Ruotu 49_komp_6:Ruod

Sigfred (Tickalamäki) Ruotu 87_komp_6:Ruod

Kaipainen

Ifward Johanss Ruotu 61_komp_6:Ruod

Matz (Tickalamäki) Ruotu 9_komp_6:Ruod

Peer Laarsson (Hällinmäkj) Ruotu 4_komp_6:Ruod

Kandain

Niels Nielsson (Kandala) Ruotu 80_komp_6:Ruod

Thomas Nielss (Wäisälä) Ruotu 23_komp_6:Ruod

Karial:

Laars Hendrichss (Pöyhöläby) Ruotu 53_komp_6:Ruod

Karialain

Ellias Johansson (Niskamäki) Ruotu 80_komp_6:Ruod

Niels Johansson Ruotu 23_komp_6:Ruod

Staffan Påhlss (Kyrckby) Ruotu 54_komp_6:Ruod

Karkoin

Bengt Eskelsson (Karckoila) Ruotu 15_komp_6:Ruod

Kaupinen

Lars Staffanss (Walkeaismäki) Ruotu 78_komp_6:Ruod

Peer Bertillsson Ruotu 9_komp_6:Ruod

Påhl Thomass (Walkeaismäki) Ruotu 78_komp_6:Ruod

Kauppinen

Anders (Tickalamäki) Ruotu 9_komp_6:Ruod

Matz Nielsson (Längälmä) Ruotu 12_komp_6:Ruod

Oloff Matsson (Wechmais) Ruotu 1_komp_6:Ruod

Staffan Nielss (Suoliwesi) Ruotu 20_komp_6:Ruod

Staffan Staffanss (Suoliwesi) Ruotu 19_komp_6:Ruod

Thomas Johanss (Walkeaismäki) Ruotu 51_komp_6:Ruod

Kinnuin

Jacob Johansson Ruotu 9_komp_6:Ruod Ruotu 74_komp_6:Ruod

Oloff Johanss (Suonijoki) Ruotu 16_komp_6:Ruod

Kuckoin

Erich Peerss (Letenmäki) Ruotu 67_komp_6:Ruod

Kuckoinen

Johan Peerss (Käpysahlo) Ruotu 89_komp_6:Ruod

Kuifwalain

(Rummukamäki) Ruotu 7_komp_6:Ruod

Michell Påhlsson Ruotu 7_komp_6:Ruod

Peer Påhlsson Ruotu 13_komp_6:Ruod

Kuituin

Hans Påhlsson Ruotu 80_komp_6:Ruod

Matz Joranss (Nininiemi) Ruotu 19_komp_6:Ruod

Kurickain

Laars Peerss (Suontientaipal) Ruotu 85_komp_6:Ruod

Kåsoinen

Anders (Kåsolansaari) Ruotu 13_komp_6:Ruod

Kärf:n

Mårten Erichsson (Maawessi) Ruotu 82_komp_6:Ruod

Käriainen

Måns Hansson (Haukwori) Ruotu 63_komp_6:Ruod

Käriäin

Oloff (Haukiwori) Ruotu 22_komp_6:Ruod

Oloff Peersson (Haukiwori) Ruotu 70_komp_6:Ruod

Kärkäin

Oloff Laarss (Kärckälä) Ruotu 77_komp_6:Ruod

Påhl Påhlssonn (Kärckälä) Ruotu 77_komp_6:Ruod

Könöin

Anders Anders Ruotu 18_komp_6:Ruod

LAlkuun

Laakoin

Laars Larsson (Suontentaipal) Ruotu 57_komp_6:Ruod

Laitinen

Clemet (Letenmäki) Ruotu 77_komp_6:Ruod

Hemming Hinderss (Karckoila) Ruotu 58_komp_6:Ruod

Hindrich Matss (Sianialka) Ruotu 48_komp_6:Ruod

Hindrich Thomass Ruotu 57_komp_6:Ruod

Oloff Erichss Ruotu 16_komp_6:Ruod

Oloff Matsson (Letenmäkj) Ruotu 5_komp_6:Ruod

Peer Larsson Ruotu 75_komp_6:Ruod

Påhl Matsson (Tiurulamäkiby) Ruotu 58_komp_6:Ruod

Samuel Erichss Ruotu 62_komp_6:Ruod

Lappalain

Oloff Hindersson Ruotu 88_komp_6:Ruod

Leikas

Markus Jacobss (Sauhwamäki) Ruotu 72_komp_6:Ruod

Niels Jacobsson Ruotu 54_komp_6:Ruod

Påhl (Letenmäki) Ruotu 18_komp_6:Ruod

Leinoinen

Grels (Hällinmäki) Ruotu 51_komp_6:Ruod

Leskinen

Michell Johansson Ruotu 87_komp_6:Ruod

Påhl Johansson Ruotu 71_komp_6:Ruod

Lijkainen

Erich Johansson (Walkeaismäki) Ruotu 81_komp_6:Ruod

Lijkoinen

Thomas (Walkeaismäki) Ruotu 78_komp_6:Ruod

Linduin

Peer Olofsson (Walkeaismäki) Ruotu 51_komp_6:Ruod

Liutinen

Hindrich (__tilaby) Ruotu 89_komp_6:Ruod

Luckoin

Christer Johansson Ruotu 68_komp_6:Ruod

Lutinen

Daniel Peersson Ruotu 91_komp_6:Ruod

Luttinen

Anders Andersson Ruotu 59_komp_6:Ruod

Luukain

Laars Sifferdss (Wirmasniemi) Ruotu 64_komp_6:Ruod

Lydickein

Oloff Anderss (Letenmäki) Ruotu 77_komp_6:Ruod

Läppiäinen

Sigfredh Sigfredss Ruotu 22_komp_6:Ruod

Läskinen

Johan Johansson Ruotu 10_komp_6:Ruod

Läwiäin

Johan Påhlsson (Tehuxniemi) Ruotu 13_komp_6:Ruod

MAlkuun

Manniain

Påhl Påhlsson (Waniala) Ruotu 73_komp_6:Ruod

Mannin

Johan Påhlsson (Hällinmäkj) Ruotu 3_komp_6:Ruod

Manninen

Christer (Kyrckby) Ruotu 54_komp_6:Ruod

Eskell Oloffss (Waniala) Ruotu 48_komp_6:Ruod

Laars Hindrichss Ruotu 20_komp_6:Ruod

Mårten Olofsson Ruotu 63_komp_6:Ruod

Oloff (Neufwola) Ruotu 68_komp_6:Ruod

Markain

Eskell Eskellss (Pyhitty) Ruotu 75_komp_6:Ruod

Eskell Larsson (Marckåla) Ruotu 61_komp_6:Ruod

Eskell Påhlsson (Markala) Ruotu 15_komp_6:Ruod

Laars Laarss (Kyrckby) Ruotu 53_komp_6:Ruod

Lars Ollsson (Sijkamäki) Ruotu 11_komp_6:Ruod

Markainen

Eskell (Kuckoila) Ruotu 66_komp_6:Ruod

Martikain

Niels Nielsson Ruotu 82_komp_6:Ruod

Matilain

Markus Sigfredss (Hangamäki) Ruotu 90_komp_6:Ruod

Michell Michelss (Tickalamäki) Ruotu 9_komp_6:Ruod

Påhl Sigfredsson (Armwesi) Ruotu 19_komp_6:Ruod

Moila

Peer Eskellss (Haukiwori) Ruotu 70_komp_6:Ruod

Moilain

Johan Johansson (Haukiworj) Ruotu 2_komp_6:Ruod

Muldain

Johan Michellsson (Suontentaipal) Ruotu 57_komp_6:Ruod

Samuel Nielsson Ruotu 76_komp_6:Ruod

Mulkoin

Mårten Påhlsson (Hällinmäki) Ruotu 50_komp_6:Ruod

Påhl Laarss (Wirdasalmi) Ruotu 71_komp_6:Ruod

Mulkoinen

Påhl Påhlsson (Hällinmäkj) Ruotu 4_komp_6:Ruod

Mustoin

Påhl Påhlsson (Letenmäkj) Ruotu 5_komp_6:Ruod

Mustoinen

Oloff (Sijkamäki) Ruotu 55_komp_6:Ruod

Mäkeräin

Hindrich Johanss Ruotu 83_komp_6:Ruod

NAlkuun

Narinen

Anders Thomass (Hällinmäki) Ruotu 50_komp_6:Ruod

Nauckarin

Oloff Erichsson (Hulkola) Ruotu 83_komp_6:Ruod

Nenoinen

Oloff (Suonijoki) Ruotu 16_komp_6:Ruod

Peer (Kuumäki) Ruotu 18_komp_6:Ruod

Peer Michelss (Kuumäki) Ruotu 18_komp_6:Ruod

Nickarin

Thomas Clemetss (Nickarila) Ruotu 6_komp_6:Ruod

Nikulain

Anders Matss (Wäisälä) Ruotu 73_komp_6:Ruod

Matz Påhlss Ruotu 4_komp_6:Ruod

Peer Ruotu 49_komp_6:Ruod

Påhl Matssonn (Hällinmäkj) Ruotu 4_komp_6:Ruod

Nikulainen

Lars (Käriänniemi) Ruotu 17_komp_6:Ruod

Nykein

Laars Hindrichss Ruotu 70_komp_6:Ruod

Nykeinen

Påhl Matsson Ruotu 6_komp_6:Ruod

Nykäin

Daniel Larss (Nykälä) Ruotu 65_komp_6:Ruod

Thomas Michellss (Pitkesmäki) Ruotu 68_komp_6:Ruod

Nykäinen

Hans (Pochialax) Ruotu 79_komp_6:Ruod

Nysäin

Hans Påhlss (Tickalamäki) Ruotu 81_komp_6:Ruod

Hendrich Oloffss (Tehuxniemi) Ruotu 56_komp_6:Ruod

Hindrich Jönsson (Kächkilä) Ruotu 61_komp_6:Ruod

Johan Peerss Ruotu 85_komp_6:Ruod

Laars Peerss (Letenmäki) Ruotu 89_komp_6:Ruod

Laars Peerssonn (Suontientaipal) Ruotu 88_komp_6:Ruod

Lars Eskellsson (Suonijoki) Ruotu 16_komp_6:Ruod

Lars Johanss (Markala) Ruotu 15_komp_6:Ruod

OAlkuun

Ollickain

Eskell Erichss (Haukiwori) Ruotu 22_komp_6:Ruod

Matz Matsson (Haukiworj) Ruotu 2_komp_6:Ruod

Staffan Henderss (Haukiwori) Ruotu 22_komp_6:Ruod

Outinen

Jöran Laarss (Outila) Ruotu 76_komp_6:Ruod

PAlkuun

Palkinen

Hindrich (Wirdasallmi) Ruotu 60_komp_6:Ruod

Mårten Hinderss (Wipero) Ruotu 83_komp_6:Ruod

Påhl Hindrichss (Surnumäki) Ruotu 47_komp_6:Ruod

Pauckoinen

Hind: Arfwedss (Wirdasallmi) Ruotu 60_komp_6:Ruod

Pekarinen

Laars Matsson Ruotu 69_komp_6:Ruod

Pelkoinen

Hindrich Anderss Ruotu 77_komp_6:Ruod

Peura

Cnut Johansson Ruotu 66_komp_6:Ruod

Pienoin

Thomas Thomass Ruotu 15_komp_6:Ruod

Pijck

Johan Nielsson Ruotu 89_komp_6:Ruod

Pimppu

Hindrich (Wäisälä) Ruotu 73_komp_6:Ruod

Puhickain

Oloff Peersson (Hällinmäkj) Ruotu 3_komp_6:Ruod

Pulliain

Anders (Maawesi) Ruotu 8_komp_6:Ruod

Arfwed Arfwedss (Maawessi) Ruotu 82_komp_6:Ruod

Peer Arfwedss (Maawesi) Ruotu 8_komp_6:Ruod

Peer Påhlsson (Maawesi) Ruotu 10_komp_6:Ruod

Puruinen

Laars Laarss (Hangamäki) Ruotu 90_komp_6:Ruod

Putkin

Lars Hind.ss. Ruotu 73_komp_6:Ruod

Putkoi

Arfwed Larss (Kyrckby) Ruotu 86_komp_6:Ruod

Putkoin

Anders Johanss (Surnumäki) Ruotu 47_komp_6:Ruod

Hans Johansson Ruotu 47_komp_6:Ruod

Laars Nielss (Surnumäki) Ruotu 47_komp_6:Ruod

Laars Nielssonn (Wechmais) Ruotu 1_komp_6:Ruod

Michell Anderss: (Wechmais) Ruotu 1_komp_6:Ruod

Peer Grelsson (Tickalamäki) Ruotu 9_komp_6:Ruod

Putkoinen

Niels (Surnumäki) Ruotu 76_komp_6:Ruod

Pölwäin

Sigfred Hindrichss (Surnumäki) Ruotu 76_komp_6:Ruod

Pöndinen

Matz Peersson Ruotu 85_komp_6:Ruod

Peer (Wenechtekämäranda) Ruotu 64_komp_6:Ruod

Pöröin

Eskell Larsson (Pörrilä) Ruotu 48_komp_6:Ruod

Pöyhäin

Böriel (Langelmä) Ruotu 91_komp_6:Ruod

Påhl Månsson (Haukiwori) Ruotu 70_komp_6:Ruod

Pöyhöin

Peer Nielsson (Pöyhölä) Ruotu 84_komp_6:Ruod

Pöyhöinen

Matz Nielss (Pöyhöläby) Ruotu 53_komp_6:Ruod

RAlkuun

Rautaparda

Påhl Arfwedss (Maawessi) Ruotu 82_komp_6:Ruod

Rautiain

Grels Matss (Tickalamäki) Ruotu 87_komp_6:Ruod

Rickoin

Anders Hindrichss (Wechmas) Ruotu 76_komp_6:Ruod

Rickåin

Michell Hendersson (Wechmais) Ruotu 1_komp_6:Ruod

Rissain

Bengt Bengtss (Jäppilä) Ruotu 66_komp_6:Ruod

Romoin

Grels Johanss (Maawesi) Ruotu 8_komp_6:Ruod

Ropoin

Johan Jacobss (Rummukamäki) Ruotu 7_komp_6:Ruod

Ropoinen

Anders (Sarkaniemi) Ruotu 11_komp_6:Ruod

Rusain

Anders Johansson (Pyhitty) Ruotu 52_komp_6:Ruod

Jöns Jönsson (Kyrckby) Ruotu 86_komp_6:Ruod

Rusainen

Påhl (Jäppilä) Ruotu 14_komp_6:Ruod

Påhl Påhlsson Ruotu 1_komp_6:Ruod

Rytköinen

Peer Anderss (Wechmais) Ruotu 52_komp_6:Ruod

Rämäinen

Peer Ruotu 50_komp_6:Ruod

Peer Oloffsson Ruotu 53_komp_6:Ruod

Räpoin

Peer Ruotu 83_komp_6:Ruod

SAlkuun

Sikain

Johan Jöranss (Tickalamäki) Ruotu 87_komp_6:Ruod

Johan Staffanss (Wäisälä) Ruotu 23_komp_6:Ruod

Michel (Kyrckby) Ruotu 86_komp_6:Ruod

Sikainen

Jacob (Wirdasallmi) Ruotu 60_komp_6:Ruod

Lars Matsson (Kuifwasniemi) Ruotu 18_komp_6:Ruod

Samuel Hindrichss (Langelmä) Ruotu 74_komp_6:Ruod

Sormuin

Lars Peersson (Suontientaipal) Ruotu 85_komp_6:Ruod

Suhoin

Grels Johanss Ruotu 78_komp_6:Ruod

Jöran Påhlss (Tossawalansari) Ruotu 56_komp_6:Ruod

Påhl Påhlsson (Tossawalansari) Ruotu 56_komp_6:Ruod

Säppäl:

Jacob Anderss (Neufwola) Ruotu 68_komp_6:Ruod

TAlkuun

Tarfwain

Anders Matsson (Hällinmäkj) Ruotu 3_komp_6:Ruod

Hindrich Larss (Hällinmäki) Ruotu 49_komp_6:Ruod

Mårten (Pispalamäki) Ruotu 89_komp_6:Ruod

Oloff Thomass (Hällinmäkj) Ruotu 3_komp_6:Ruod

Peer Michellss (Haukiwori) Ruotu 22_komp_6:Ruod

Påhl Oloffss (Hällinmäki) Ruotu 49_komp_6:Ruod

Tarfwoin

Hindrich Peersson Ruotu 79_komp_6:Ruod

Thomas Abramss (Hällinmäki) Ruotu 51_komp_6:Ruod

Tenhuin

Påhl Olofss (Maawesi) Ruotu 8_komp_6:Ruod

Tijhoin

Hindrich Michelss (Haukiwori) Ruotu 71_komp_6:Ruod

Hindrich Thomass (Haukiwori) Ruotu 71_komp_6:Ruod

Philip Peersson (Haukwori) Ruotu 63_komp_6:Ruod

Tijrin

Matz Michelss Ruotu 89_komp_6:Ruod

Tomber

Påhl Påhlsson (Kuckoila) Ruotu 66_komp_6:Ruod

Tråssa

Jacob Matsson Ruotu 64_komp_6:Ruod

Tuchkain

Christer Hinderss (Haukwori) Ruotu 63_komp_6:Ruod

Tukein

Anders Anderss Ruotu 2_komp_6:Ruod

Tyrfwein

Peer Jöranss (Pitkesmäki) Ruotu 68_komp_6:Ruod

Tålfwain

Peer Hindrichsson Ruotu 90_komp_6:Ruod

Tårnioin

Påhl Laarsson Ruotu 21_komp_6:Ruod

UAlkuun

Utriain

Oloff Anderss: (Utriala) Ruotu 7_komp_6:Ruod

Oloff Ohlsson (Kächkilä) Ruotu 61_komp_6:Ruod

Uttriain

Böriel (Wäyrylä) Ruotu 83_komp_6:Ruod

Hindrich Hansson (Maawesi) Ruotu 55_komp_6:Ruod

Niels Hanss (Maawesi) Ruotu 55_komp_6:Ruod

Oloff Axelss (Utriala) Ruotu 13_komp_6:Ruod

Simon (Utriala) Ruotu 13_komp_6:Ruod

VWAlkuun

Waroin

Peer Eskellss (Ruokomäki) Ruotu 67_komp_6:Ruod

Wauchkoin

Dominicus Thomass (Pyhitty) Ruotu 6_komp_6:Ruod

Thomas (Wauchkoila) Ruotu 2_komp_6:Ruod

Wauhkoin

Hindrich (Suontientaipal) Ruotu 85_komp_6:Ruod

Matz (Kåifwusallmi) Ruotu 60_komp_6:Ruod

Wilhu

Bengt (Wilhula) Ruotu 84_komp_6:Ruod

Hindrich Matss (Wilhula) Ruotu 84_komp_6:Ruod

Jacob Påhlsson (Wilhula) Ruotu 84_komp_6:Ruod

Villiakain

Clemet Peerss (Haukwori) Ruotu 63_komp_6:Ruod

Markus (Haukiwori) Ruotu 70_komp_6:Ruod

Niels Nielss (Haukiwori) Ruotu 22_komp_6:Ruod

Wächerin

Eskell Påhlss (Suontientaipal) Ruotu 88_komp_6:Ruod

Wächwiläin

Erich (Suontientaipal) Ruotu 88_komp_6:Ruod

Wäissäin

Hindrich (Wäisälä) Ruotu 23_komp_6:Ruod

Hindrich Eskellss (Wäisälä) Ruotu 73_komp_6:Ruod

Väisäin

Arfwed Peerss (Wäisälä) Ruotu 23_komp_6:Ruod

Hindrich Eskellss Ruotu 73_komp_6:Ruod

Hindrich Hinderss (Sikalansari) Ruotu 80_komp_6:Ruod

Wänäläin

Jacob Laarsson Ruotu 81_komp_6:Ruod

Staffan (Tickalamäki) Ruotu 91_komp_6:Ruod

Wäpseläin

Christer Påhlssonn Ruotu 59_komp_6:Ruod

Wäpsäläin

Påhl Påhlss (Raialaniemi) Ruotu 59_komp_6:Ruod

Wästerinen

Johan (Suontientaipal) Ruotu 88_komp_6:Ruod

YAlkuun

Yllöin

Hindrich Hinderss (Kölmämäki) Ruotu 67_komp_6:Ruod

Jöns Hindrichss (Kyllmämäki) Ruotu 69_komp_6:Ruod

Laars Laarsson (Wänechmäki) Ruotu 64_komp_6:Ruod

Oloff Hindrichss (Suolitaipal) Ruotu 90_komp_6:Ruod

Oloff Ollss (Kyllmämäki) Ruotu 69_komp_6:Ruod

ÄAlkuun

Äijäläin

Mårten Henderss Ruotu 84_komp_6:Ruod

Tässä hakemistossa on yhteensä 349 nimeä

© Väinö Holopainen 2023