AloitussivuSavon ruodutusluettelotRantasalmen pitäjä → 1648 nimihakemisto

Rantasalmi ruodutusluettelo 1648

Väenottoluettelo

Nimihakemisto

Linkit osoittavat puhtaaksikirjoitettuihin ruotuihin.


C  H  J  K  L  M  P  R  S  T  Y 
 C  H  J  K  L  M  P  R  S  T  Y

CAlkuun

Caipiainen

Hanss [Irtolaiset] Väenottoluettelo

HAlkuun

Hackarainen

Madz Hindrichzsson (Tårasalo) Väenottoluettelo

Hauckainen

Johan Ollsson (Sywäis) Väenottoluettelo

Huckainen

Pååll Larsson (Teemassalo) Väenottoluettelo

Pååll Madzsson (Teemassalo) Väenottoluettelo

Hyfwoinen

Byrgiell Larsson (Kålkontaiwal) Väenottoluettelo

Hålåpainen

Madz Jönsson [Ratsastalot] Väenottoluettelo

JAlkuun

Jerfwelein

Pååll Madzsson (Hijsmäkj) Väenottoluettelo

Jurfwainen (Lumppa Jurfwainen)

Michill Jönsson [Irtolaiset] Väenottoluettelo

KAlkuun

Karhuinen

Hindrich Hindersson (Heinäwäj) Väenottoluettelo

Karppinen

Madz Andersson (Sywäis) Väenottoluettelo

Kinnuinen

Nielss Madzsson [Ratsastalot] Väenottoluettelo

Kissainen

Anders Andersson (Sywäis) Väenottoluettelo

Kockinen

Wijssa Nielsson (Sywäis) Väenottoluettelo

Kossoinen

Peer Peersson (Hijsmäkj) Väenottoluettelo

LAlkuun

Lauckainen

Michill Larsson (Sywäis) Väenottoluettelo

Lumppa Jurfwainen

Michill Jönsson [Irtolaiset] Väenottoluettelo

Låuniainen

Hanss Påålsson [Ratsastalot] Väenottoluettelo

MAlkuun

Månåinen

Peer Peersson (Hijsmäkj) Väenottoluettelo

PAlkuun

Putkoinen

Nielss Peersson (Joutzenlax) Väenottoluettelo

Pölleinen

Peer Staphansson (Joutzenlax) Väenottoluettelo

RAlkuun

Rautiainen

Nielss Hansson (Sywäis) Väenottoluettelo

Nielss Madzsson (Kålkontaiwal) Väenottoluettelo

Rijkoinen

Larss Peersson (Kålkontaiwal) Väenottoluettelo

SAlkuun

Sallinen

Hindrich Madzsson (Sywäis) Väenottoluettelo

Michill Michillsson (Hefwånlax) Väenottoluettelo

TAlkuun

Tickainen

Larss Hansson (Sywäis) Väenottoluettelo

Tijlikainen

Johan Madzsson (Raminmäkj) Väenottoluettelo

Tunninen

Hanss Bengdtzsson (Mielåjärfwj) Väenottoluettelo

Turuinen

Michill Eshillsson (Sywäis) Väenottoluettelo

Tålfwainen

Larss Hansson [Irtolaiset] Väenottoluettelo

YAlkuun

Yriäinen

Olof Ollsson [Ratsastalot] Väenottoluettelo

Tässä hakemistossa on yhteensä 32 nimeä

© Väinö Holopainen 2023