AloitussivuSavon ruodutusluettelotRantasalmen pitäjä → 1648 väenottoluettelo ☰ 

Rantasalmi väenottoluettelo 1648

Nimet aakkosjärjestyksessä

Randasalmi Sochnn

Extract opå Knechterne aff Nyslåtz Lähn pro Anno 1648 uthnämbde


Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 9

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Joutzenlax/Joutsenlahti
Peer Staphansson Pölleinen 1
Nielss Peersson Putkoinen 1
Tårasalo/Torasalo
Madz Hindrichzsson Hackarainen 1
Teemassalo/Teemassaari
Pååll Madzsson Huckainen 1
Pååll Larsson Huckainen 1
Kålkontaiwal/Kolkontaipale
Byrgiell Larsson Hyfwoinen 1 Der han kan skaffa sig drengh Nielss Madzsson Rautiainen be:dh till näste General munstringh, då blifwer han frij om drengen der goddkänness
Larss Peersson Rijkoinen 1
Hijsmäkj/Hiismäki
Peer Peersson Månåinen 1
Peer Peersson Kossoinen 1
Pååll Madzsson Jerfwelein 1
Sywäis/Syvänsi
Anders Andersson Kissainen 1
Wijssa Nielsson Kockinen 1 Men der han rymmer då skall Michill Eshillsson Turuinen gåå för Rothan
Hindrich Madzsson Sallinen 1
Nielss Hansson Rautiainen 1
Johan Ollsson Hauckainen 1
Madz Andersson Karppinen 1
Michill Larsson Lauckainen 1 Der han förskaffar Larss Hansson Tickainen ifrån Joutzenmäkj för sigh till näste General munstringh då blif:r han frij efter han ähr eendeste mansshielp pä hemmanet.
Mielåjärfwj/Mielojärvi
Hanss Bengdtzsson Tunninen 1
Heinäwäj/Heinävesi
Hindrich Hindersson Karhuinen 1
Hefwånlax/Hevonlahti
Michill Michillsson Sallinen 1 den yngre
Raminmäkj/Raaminmäki
Johan Madzsson Tijlikainen 1

Irtolaiset ♦ Löössdrifware

Irtolaiset

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 9

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Michill Jönsson Lumppa Jurfwainen 1
Larss Hansson Tålfwainen 1
Hanss Caipiainen 1

Ratsastalot ♦ Ryttare Knechter

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 12

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Hanss Påålsson Låuniainen 1
Madz Jönsson Hålåpainen 1
Olof Ollsson Yriäinen 1
Nielss Madzsson Kinnuinen 1

Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Viborg och Nyslott, 1648, Rulla 626-627
SVAR SE/KrA/0025/0/191 alkaen kuvasta 9, rullan sisältö

Nimet aakkosjärjestyksessä16471649

© Väinö Holopainen 2023