AloitussivuSavon ruodutusluettelotRantasalmen pitäjä → 1685 nimihakemisto

Rantasalmi ruodutusluettelo 1685

Ruodutusluettelo

Nimihakemisto

Linkit osoittavat puhtaaksikirjoitettuihin ruotuihin.


-  A  B  C  E  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  VW  Ä  muut 
 -  A  B  C  E  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  VW  Ä  muut

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Anders Bertillssonn (_iukunemj) Ruotu 58_komp_2:Ruod

Arfwed Hanssonn (Lautakokolax) Ruotu 5_komp_2:Ruod

Brusius Laarssonn (Tuusmäkj) Ruotu 14_komp_2:Ruod

Giorgius Anderssonn (Rijtalax) Ruotu 46_komp_2:Ruod

Hendrich Matsson (Asickalla) Ruotu 58_komp_2:Ruod

Hindrich Matssonn (Harjuranda) Ruotu 10_komp_2:Ruod

Isral (Randasalo) Ruotu 1_komp_2:Ruod

Johan Jochanssonn Ruotu 14_komp_2:Ruod

Jören Larsson (Asickalla) Ruotu 59_komp_2:Ruod

Laars Påhlsson (Tårasalo) Ruotu 8_komp_2:Ruod

Lars Möchlerssonn (Pöllönemi) Ruotu 50_komp_2:Ruod

Michell Staffanssonn (Hijsmäkj) Ruotu 18_komp_2:Ruod

Mårten Hanss (Woinsallmj) Ruotu 48_komp_2:Ruod

Mölcha Larss (Woinsallmj) Ruotu 48_komp_2:Ruod

Samuel Michellssonn (Randasalo) Ruotu 2_komp_2:Ruod

AAlkuun

Asickain

Hindrich Olofss Ruotu 20_komp_2:Ruod

Lars (Wahersalo) Ruotu 24_komp_2:Ruod

Lars Sofringss (Asickalla) Ruotu 59_komp_2:Ruod

Matz (Tornjonemj) Ruotu 29_komp_2:Ruod

BAlkuun

Bengtinen

Oloff Ohlss: Ruotu 60_komp_2:Ruod

Bästman

Jonas Ruotu 8_komp_2:Ruod

CAlkuun

Cloistoin

Hindrich Olofsson (Hefwoinlax) Ruotu 28_komp_2:Ruod

Clostarin

Anders Anderss (Hilldulla) Ruotu 20_komp_2:Ruod

Hindrich Arfwedss (Asickalla) Ruotu 59_komp_2:Ruod

Clostnoin

Påhl (Wahersalo) Ruotu 25_komp_2:Ruod

Clåstoin

Anders Arfwedss (Palfwalax) Ruotu 28_komp_2:Ruod

Condaruten

Swante Mårtenss (Tuusmäkj) Ruotu 15_komp_2:Ruod

Condia

Michell (Hefwoinlax) Ruotu 61_komp_2:Ruod

Contin

Matz Arfwedsson (Hilldulla) Ruotu 19_komp_2:Ruod

Cummeråin

Peer (Tuusmäkj) Ruotu 14_komp_2:Ruod

Cuossmain

Peer Oloffsson (Randasalo) Ruotu 2_komp_2:Ruod

Cämmärein

Peer (Parkumäkj) Ruotu 57_komp_2:Ruod

Simon (Tuusmäkj) Ruotu 55_komp_2:Ruod

EAlkuun

Erroin

Anders Erichssonn (Pisamalax) Ruotu 51_komp_2:Ruod

Michel Michellsson (Tårasalo) Ruotu 7_komp_2:Ruod

Peer (Palfwalax) Ruotu 62_komp_2:Ruod

Peer Erichssonn (Temasalo) Ruotu 11_komp_2:Ruod

HAlkuun

Hannoin

Påhl Hendersson (Wahersalo) Ruotu 25_komp_2:Ruod

Hapa Kucko

Johan (Parkumäkj) Ruotu 57_komp_2:Ruod

Hapiain

Johan Mårtenss Ruotu 22_komp_2:Ruod

Haraka

Peer Peerssonn (Räpåmäki) Ruotu 47_komp_2:Ruod

Hardickain

Matz Oloffss (Randasalo) Ruotu 2_komp_2:Ruod

Hauckain

Hindrich (Parkumäkj) Ruotu 57_komp_2:Ruod

Heiskuin

Staffan (_orasallmj) Ruotu 62_komp_2:Ruod

Hillduin

Casper (Hijsmäkj) Ruotu 56_komp_2:Ruod

Hofwinen

Oloff Larss Ruotu 62_komp_2:Ruod

Huckain

Påhl Laarsson (Temasalo) Ruotu 54_komp_2:Ruod

Påhl Matsson (Temasalo) Ruotu 11_komp_2:Ruod

Huitin

Oloff Christerss Ruotu 29_komp_2:Ruod

Hyfwoin

Böriel Laarssonn (Kolkontaipal) Ruotu 16_komp_2:Ruod

Hylech

Niels (Kolkontaipal) Ruotu 16_komp_2:Ruod

Peer Nielsson (Kolkontaipal) Ruotu 16_komp_2:Ruod

Hylpein

Matz Hinderss Ruotu 47_komp_2:Ruod

Hyppein

Johan Johansson (Hijsmäkj) Ruotu 18_komp_2:Ruod

Håkoin

Erich Matss Ruotu 56_komp_2:Ruod

Hämelein

Brusius Matsson (Kolkontaipal) Ruotu 17_komp_2:Ruod

Hämäl:

Lars Jörenss Ruotu 55_komp_2:Ruod

Hämälein

Peer Bertillsson (Hilldulla) Ruotu 20_komp_2:Ruod

IAlkuun

Ickeheinoin

Laars (Osinkonmäki) Ruotu 4_komp_2:Ruod

Staffan (Woinsallmj) Ruotu 48_komp_2:Ruod

Ickeheinon

Anders Thomass (Rijtalax) Ruotu 46_komp_2:Ruod

Ikeheinoin

Anders (Hijsmäkj) Ruotu 56_komp_2:Ruod

Salamon Bertilss (Joutzenmäkj) Ruotu 22_komp_2:Ruod

Ilfwoin

Anders (Kolkontaipal) Ruotu 15_komp_2:Ruod

Hindrich Matsson (Kolkontaipal) Ruotu 15_komp_2:Ruod

Matz (Kolkontaipal) Ruotu 15_komp_2:Ruod

Mårten (Tuusmäki) Ruotu 20_komp_2:Ruod

Peer Andersson (Kolkontaipal) Ruotu 17_komp_2:Ruod

Immoin

Christer Hendersson (Joutzenmäkj) Ruotu 58_komp_2:Ruod

Hans Christerss: Ruotu 58_komp_2:Ruod

Oloff (Joutzenmäkj) Ruotu 24_komp_2:Ruod

Innoin

Laars Påhlsson (Woinsallmj) Ruotu 49_komp_2:Ruod

Oloff Peersson (Warkaus) Ruotu 53_komp_2:Ruod

Samuel Nielsson (Joutzenmäkj) Ruotu 23_komp_2:Ruod

Staffan Jörenss (Woinsallmj) Ruotu 49_komp_2:Ruod

JAlkuun

Janhoin

Matz Markusonn (Joutzenmäkj) Ruotu 22_komp_2:Ruod

Jouhioin

Hindrich Olofss (Kolkontaipal) Ruotu 16_komp_2:Ruod

Juffwoin

Oloff (Syfweis) Ruotu 29_komp_2:Ruod

Jumpinn

Matz Matss Ruotu 6_komp_2:Ruod

Junnikain

Johan (Randasalo) Ruotu 1_komp_2:Ruod

Jårfwin

Oloff (Harjuranda) Ruotu 10_komp_2:Ruod

Järfwelein

Anders Matss (Pirihlä) Ruotu 12_komp_2:Ruod

Matz (Tuusmäkj) Ruotu 21_komp_2:Ruod

KAlkuun

Kaipain

Jacob (Hilldulla) Ruotu 19_komp_2:Ruod

Lars Jacobss Ruotu 19_komp_2:Ruod

Kallinen

Peer Andersson Ruotu 13_komp_2:Ruod

Kanckuin

(Harjuranda) Ruotu 9_komp_2:Ruod

Oloff (Joutzenmäkj) Ruotu 23_komp_2:Ruod

Karfwin

Peer Johansson (Tuusmäkj) Ruotu 55_komp_2:Ruod

Karfwinen

Matz Påhlss: Ruotu 61_komp_2:Ruod

Karhu

Michell Michelsson (Tårasalo) Ruotu 7_komp_2:Ruod

Karpelein

Matz (Pirihlä) Ruotu 12_komp_2:Ruod

Karpin

Oloff Anderssonn (Joutzenmäkj) Ruotu 22_komp_2:Ruod

Kasanen

Oloff Ohlsson (Harjuranda) Ruotu 52_komp_2:Ruod

Kasinen

Peer Michellsson (Tuusmäkj) Ruotu 13_komp_2:Ruod

Keinoin

Johan Hendersson Ruotu 23_komp_2:Ruod

Kettuin

Anders Anderss (Räpåmäki) Ruotu 48_komp_2:Ruod

Hindrich Månsson (Karhilantaipal) Ruotu 49_komp_2:Ruod

Killpelein

Erich Hansson (Hilldulla) Ruotu 20_komp_2:Ruod

Lars Larsson (Pisamalax) Ruotu 50_komp_2:Ruod

Kinnuin

Anders (Achwensalo) Ruotu 26_komp_2:Ruod

Arfwed Anders (Achwensalo) Ruotu 27_komp_2:Ruod

Christer Arfwedsson (Harjuranda) Ruotu 52_komp_2:Ruod

Kondia

Matz Hendersson (Tuusmäkj) Ruotu 14_komp_2:Ruod

Korfwin

Hindrich Påhlsson (Räpåmäki) Ruotu 48_komp_2:Ruod

Korfwinen

Thomas Påhlsson Ruotu 11_komp_2:Ruod

Korhoin

Anders (Joutzenmäkj) Ruotu 58_komp_2:Ruod

Kosoin

Johan (Harjuranda) Ruotu 52_komp_2:Ruod

Kuchkoin

Johan Olofsson (Tårasalo) Ruotu 7_komp_2:Ruod

Matz Matsson (Harjuranda) Ruotu 10_komp_2:Ruod

Matz Michellssonn (Harjuranda) Ruotu 9_komp_2:Ruod

Kucko (Hapa Kucko)

Johan (Parkumäkj) Ruotu 57_komp_2:Ruod

Kufwainn

Oloff (Hefwoinlax) Ruotu 61_komp_2:Ruod

Kutfwoin

Lars Påhlssonn (Achwensalmj) Ruotu 60_komp_2:Ruod

Påhl Erichsson Ruotu 18_komp_2:Ruod

Kutilain

Oloff (Tuusmäkj) Ruotu 14_komp_2:Ruod

Kutwoin

Staffan Erichsson (Joutzenmäkj) Ruotu 22_komp_2:Ruod

Kårpinn

Peer Nielsson (Woinsallmj) Ruotu 49_komp_2:Ruod

Kärckein

Anders Jörensson (Tuusmäkj) Ruotu 55_komp_2:Ruod

Kärfwin

Ifwar (Achwensalo) Ruotu 27_komp_2:Ruod

Laars Olofsson (Osinkonmäki) Ruotu 5_komp_2:Ruod

Kärkein

Peer Nielssonn (Koifwumäkj) Ruotu 61_komp_2:Ruod

Peer Peerssonn (Pirihlä) Ruotu 12_komp_2:Ruod

Kärkj Mullj

Anders (Tuusmäkj) Ruotu 13_komp_2:Ruod

Kättuinen

Peer (Räpåmäki) Ruotu 47_komp_2:Ruod

LAlkuun

Lagmain

Michell Henderss Ruotu 54_komp_2:Ruod

Laitin

Erich (Temasalo) Ruotu 11_komp_2:Ruod

Samuel Johansson (_sickoinmäkj) Ruotu 29_komp_2:Ruod

Laitinen

Hindrich Henderss Ruotu 10_komp_2:Ruod

Thomas (Temasalo) Ruotu 11_komp_2:Ruod

Lappalain

Thomas (Hilldula) Ruotu 56_komp_2:Ruod

Lasoin

Hans Andersson (Wahersalo) Ruotu 25_komp_2:Ruod

Laukoin

Michell Laarsson (Harjuranda) Ruotu 9_komp_2:Ruod

Launin

Påhl Hanssonn Ruotu 7_komp_2:Ruod

Liutj

Laars Johanssonn (Hijsmäkj) Ruotu 54_komp_2:Ruod

Lydickain

Laars (Osinkonmäki) Ruotu 3_komp_2:Ruod

Lydickein

Michell (Palfwalax) Ruotu 62_komp_2:Ruod

Peer Peersson Ruotu 9_komp_2:Ruod (Parkumäkj) Ruotu 21_komp_2:Ruod

Läskinen

Clemet (Osinkonmäki) Ruotu 4_komp_2:Ruod

MAlkuun

Malltj

Hindrich (Hefwoinlax) Ruotu 28_komp_2:Ruod

Marain

Anders Matss (Kolkontaipal) Ruotu 18_komp_2:Ruod

Meelkoin

Johan Johansson (Osinkonmäki) Ruotu 5_komp_2:Ruod

Mulldain

Oloff Michellss (Achwensalo) Ruotu 26_komp_2:Ruod

Mullj (Kärkj Mullj)

Anders (Tuusmäkj) Ruotu 13_komp_2:Ruod

Myckein

Johan Mårtenss Ruotu 3_komp_2:Ruod

Måns Hemmingss (Osinkonmäki) Ruotu 3_komp_2:Ruod

Mäkeläin

Hindrich Christerssonn Ruotu 24_komp_2:Ruod

NAlkuun

Nattuin

Oloff (Temasalo) Ruotu 53_komp_2:Ruod

Natuin

Matz Mattsson Ruotu 5_komp_2:Ruod

Ophl Påhlsson (Lautakokolax) Ruotu 6_komp_2:Ruod

Nauckain

Thomas (Tårasalo) Ruotu 8_komp_2:Ruod

Nickoin

Hindrich Johanss Ruotu 25_komp_2:Ruod

Nirain

Erich (Rijtalax) Ruotu 46_komp_2:Ruod

Niråinen

Thomas Henderss Ruotu 19_komp_2:Ruod

Nåusiain

Påhl Peerss Ruotu 16_komp_2:Ruod

OAlkuun

Oitinen

Matz Larssonn (Rauhamäkj) Ruotu 51_komp_2:Ruod

PAlkuun

Parkuinen

Oloff Grelss Ruotu 15_komp_2:Ruod

Paufwinen

Johan Andersson (Asickalla) Ruotu 59_komp_2:Ruod

Pelkoin

Peer Nielsson (Joutzenmäkj) Ruotu 23_komp_2:Ruod

Pittkoin

Oloff Jörenss Ruotu 52_komp_2:Ruod

Piustin

Peer Johansson (Sombasarj) Ruotu 27_komp_2:Ruod

Thomas Staffansson (Sombasarj) Ruotu 27_komp_2:Ruod

Pullkinen

Påhl (Randasalo) Ruotu 1_komp_2:Ruod

Pullkinn

Jöran Larsson (Parkumäkj) Ruotu 21_komp_2:Ruod

Purdinen

Oloff (Achwensalmj) Ruotu 60_komp_2:Ruod

Pustin

Matz Thomasson (Osinkonmäki) Ruotu 3_komp_2:Ruod

Putkonen

Niels Peersson Ruotu 17_komp_2:Ruod

Pylckein

Johan (Hijsmäkj) Ruotu 18_komp_2:Ruod

Pällakain

Hans (Randasalmi S:n och Dito by) Ruotu 132_komp_1:Ruod

Päsoin

Samuel (Osinkonmäki) Ruotu 3_komp_2:Ruod

Pöllein

Matz (Hefwoinlax) Ruotu 28_komp_2:Ruod

Michell Israelss Ruotu 50_komp_2:Ruod

Peer Matssonn (Temasalo) Ruotu 54_komp_2:Ruod

Pöllin

Johan Johansson (Räpåmäki) Ruotu 47_komp_2:Ruod

Matz Hendersson (Achwensalo) Ruotu 25_komp_2:Ruod

Matz Matsson (Achwensalo) Ruotu 26_komp_2:Ruod

Matz Staffansson (Joutzenlax) Ruotu 51_komp_2:Ruod

Pöllinn

Matz Peerssonn (Achwensalmj) Ruotu 60_komp_2:Ruod

Pösoin

Hans Larsson Ruotu 2_komp_2:Ruod

Hindrich (Randasalo) Ruotu 1_komp_2:Ruod

Peer Peersson (Achwensalo) Ruotu 26_komp_2:Ruod

QAlkuun

Qwintus

Erich Eskelsson Ruotu 26_komp_2:Ruod

RAlkuun

Rauckoin

Matz Henderss (Hijsmäkj) Ruotu 54_komp_2:Ruod

Rautiain

Jacob Jacobssonn (_kammäkj) Ruotu 61_komp_2:Ruod

Rauttinen

Oloff (Tamsalo) Ruotu 47_komp_2:Ruod

Reisain

Staffan Larsson (Harjuranda) Ruotu 52_komp_2:Ruod

Remexin

Hindrich Laarsson (Tuusmäkj) Ruotu 13_komp_2:Ruod

Ropoin

Lars (Harjuranda) Ruotu 52_komp_2:Ruod

Runttinen

Anders (Osinkonmäki) Ruotu 4_komp_2:Ruod

Anders Matsson (Kolkontaipal) Ruotu 17_komp_2:Ruod

Råckoin

Matz Matsson (Karhilantaipal) Ruotu 50_komp_2:Ruod

Rångain

(Tuusmäkj) Ruotu 13_komp_2:Ruod

Råpoin

Niels Grelsson Ruotu 1_komp_2:Ruod

Råpse

Jeremias Hinderss Ruotu 21_komp_2:Ruod

Råtzalain

Matz (Hilldulla) Ruotu 19_komp_2:Ruod

SAlkuun

Sallin

Jöran Matsson (Wahersalo) Ruotu 24_komp_2:Ruod

Matz Påhlssonn (_ellillä) Ruotu 46_komp_2:Ruod

Peer Staffanss Ruotu 27_komp_2:Ruod

Staffan Henderss (Tårasalo) Ruotu 7_komp_2:Ruod

Sijckain

Matz Peersson Ruotu 12_komp_2:Ruod

Sillain

Erich Peerssonn Ruotu 4_komp_2:Ruod

Sirfwain

Anders Anderss Ruotu 28_komp_2:Ruod

Sistoin

Anders Olofsson (Tårasalo) Ruotu 8_komp_2:Ruod

Stallij

Mårten (Hapataipal) Ruotu 12_komp_2:Ruod

Suttin

Påhl (Wahersalo) Ruotu 24_komp_2:Ruod

Såfwain

Rasmus Olofsson (Osinkonmäki) Ruotu 4_komp_2:Ruod

Såponen

Lars Michellss Ruotu 49_komp_2:Ruod

Såpunen

Anders Staffan (Tårasalo) Ruotu 8_komp_2:Ruod

Sårfwin

Johan Andersson (Hilldulla) Ruotu 19_komp_2:Ruod

Särfwain

Anders Oloffsson (Tornjonemj) Ruotu 62_komp_2:Ruod

TAlkuun

Taskin

Daniel Jöransson (Kolkontaipal) Ruotu 17_komp_2:Ruod

Ifwar Jörenssonn (Parkumäkj) Ruotu 57_komp_2:Ruod

Tijkin

Anders Anderss (Lautakokolax) Ruotu 5_komp_2:Ruod

Tijttuin

Samuel (Hijsmäkj) Ruotu 56_komp_2:Ruod

Tillikain

Jören Jörenss Ruotu 48_komp_2:Ruod

Thomas (Parkumäkj) Ruotu 21_komp_2:Ruod

Tirroin

Peer Olofss (Tuusmäkj) Ruotu 13_komp_2:Ruod

Tulkj

Mårten (Sallillä) Ruotu 6_komp_2:Ruod

Tullkj

Peer Mårtenss Ruotu 46_komp_2:Ruod

Turuin

Anders Michellsson (Randasalo) Ruotu 2_komp_2:Ruod

Michell Hindeersson (Pisamalax) Ruotu 50_komp_2:Ruod

Turunen

Christer (_sickoinmäkj) Ruotu 29_komp_2:Ruod

Oloff Michellssonn Ruotu 46_komp_2:Ruod

Påhl Påhlssonn (Harjuranda) Ruotu 10_komp_2:Ruod

Staffan Hendersson (Joutzenmäkj) Ruotu 23_komp_2:Ruod

Tålfwain

Oloff Peersson (Temasalo) Ruotu 53_komp_2:Ruod

Peer Hinderssonn (Temasalo) Ruotu 53_komp_2:Ruod

Tärfwoin

Oloff Larss Ruotu 57_komp_2:Ruod

Törein

Matz Matssonn (Pisamalax) Ruotu 51_komp_2:Ruod

UAlkuun

Ullmain

Staffan Peersson (Tuusmäkj) Ruotu 55_komp_2:Ruod

VWAlkuun

Walldåin

Daniel Jacobss Ruotu 53_komp_2:Ruod

Williakain

Christer Oloffssonn Ruotu 59_komp_2:Ruod

Väntin

Lars (Tamsalo) Ruotu 47_komp_2:Ruod

Peer Johansson (Joutzenlax) Ruotu 9_komp_2:Ruod

Vänäin

Eskell (Tuusmäkj) Ruotu 15_komp_2:Ruod

Wäpsälein

Samuel (Palfwalax) Ruotu 60_komp_2:Ruod

ÄAlkuun

Ärrein

Laars Anderss Ruotu 51_komp_2:Ruod

muutAlkuun

__

Samuel (Lautakokolax) Ruotu 6_komp_2:Ruod

_licka

Hans (Lautakokolax) Ruotu 6_komp_2:Ruod

Tässä hakemistossa on yhteensä 239 nimeä

© Väinö Holopainen 2023