AloitussivuSavon ruodutusluettelotRantasalmen pitäjä → 1685 ruodutusluettelo ☰ 

Rantasalmi ruodutusluettelo 1685

Nimet aakkosjärjestyksessä

Randasalmi Sochn

Ei alkuperäinen, sisältö rakennettu Savon rykmentin pääkatselmusluettelosta


Ruotu 132_komp_1, ruotua pitäjissä Joroinen,Rantasalmi Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 287

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Randasalmi S:n och Dito by/Rantasalo
Hans Pällakain

Ruotu 1_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 291

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Niels Grelsson Råpoin Knecht
Randasalo/Rantasalo
Israls Aff Cap: H: Israls Frells:
Johan Junnikain
Påhl Pullkinen
Hindrich Pösoin

Ruotu 2_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 291

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Hans Larsson Pösoin Knecht
Randasalo/Rantasalo
Peer Oloffsson Cuossmain
Anders Michellsson Turuin
Matz Oloffss Hardickain
Samuel Michellssonn

Ruotu 3_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 291

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Johan Mårtenss Myckein Knecht
Osinkonmäki/Osikonmäki
Laars Lydickain
Samuel Päsoin
Måns Hemmingss Myckein
Matz Thomasson Pustin

Ruotu 4_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 291

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Erich Peerssonn Sillain Knecht
Osinkonmäki/Osikonmäki
Laars Ickeheinoin
Clemet Läskinen
Rasmus Olofsson Såfwain
Anders Runttinen

Ruotu 5_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 291

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Matz Mattsson Natuin Knecht
Osinkonmäki/Osikonmäki
Johan Johansson Meelkoin
Laars Olofsson Kärfwin
Lautakokolax/Lahdenkylä
Anders Anderss Tijkin
Arfwed Hanssonn

Ruotu 6_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 291

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Matz Matss Jumpinn Knecht
Lautakokolax/Lahdenkylä
Ophl Påhlsson Natuin
Hans _licka
Samuel __
Sallillä/Sallila
Mårten Tulkj

Ruotu 7_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 291

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Påhl Hanssonn Launin Knecht
Tårasalo/Torasalo
Michell Michelsson Karhu
Johan Olofsson Kuchkoin
Staffan Henderss Sallin
Michel Michellsson Erroin

Ruotu 8_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 291

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Jonas Bästman Knecht
Tårasalo/Torasalo
Anders Staffan Såpunen
Thomas Nauckain
Anders Olofsson Sistoin
Laars Påhlssons Enckia

Ruotu 9_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 291

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Peer Peersson Lydickein Knecht
Joutzenlax/Joutsenlahti
Peer Johansson Väntin
Harjuranda/Harjuranta
Michell Laarsson Laukoin
Matz Michellssonn Kuchkoin
Kanckuins Aff Kanckuins Hemman

Ruotu 10_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 291

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Hindrich Henderss Laitinen Knecht
Harjuranda/Harjuranta
Matz Matsson Kuchkoin
Oloff Jårfwin
Hindrich Matssonn
Påhl Påhlssonn Turunen

Ruotu 11_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 291

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Thomas Påhlsson Korfwinen Knecht
Temasalo/Teemassaari
Peer Erichssonn Erroin
Thomas Laitinen
Påhl Matsson Huckain
Erich Laitin

Ruotu 12_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 291

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Matz Peersson Sijckain Knecht
Pirihlä/Pirilä
Anders Matss Järfwelein
Hapataipal/Haapataipale
Mårten Stallij
Pirihlä/Pirilä
Matz Karpelein
Peer Peerssonn Kärkein

Ruotu 13_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 291

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Peer Andersson Kallinen Knecht
Tuusmäkj/Tuusmäki
Anders Kärkj Mullj
Peer Michellsson Kasinen
Peer Olofss Tirroin el: Rångain
Hindrich Laarsson Remexin

Ruotu 14_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 291

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Johan Jochanssonn Knecht
Tuusmäkj/Tuusmäki
Matz Hendersson Kondia
Oloff Kutilain
Peer Cummeråin
Brusius Laarssonn

Ruotu 15_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 291

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Oloff Grelss Parkuinen Knecht
Tuusmäkj/Tuusmäki
Eskell Vänäin
Swante Mårtenss Condaruten
Kolkontaipal/Kolkontaipale
Hindrich Matsson Ilfwoin
Anders el: Matz Ilfwoin

Ruotu 16_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 292

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Påhl Peerss Nåusiain Knecht
Kolkontaipal/Kolkontaipale
Hindrich Olofss Jouhioin
Peer Nielsson Hylech
Niels Hylech
Böriel Laarssonn Hyfwoin

Ruotu 17_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 292

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Niels Peersson Putkonen Knecht
Kolkontaipal/Kolkontaipale
Peer Andersson Ilfwoin
Brusius Matsson Hämelein
Anders Matsson Runttinen
Daniel Jöransson Taskin

Ruotu 18_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 292

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Påhl Erichsson Kutfwoin Knecht
Kolkontaipal/Kolkontaipale
Anders Matss Marain
Hijsmäkj/Hiismäki
Johan Pylckein
Johan Johansson Hyppein
Michell Staffanssonn

Ruotu 19_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 292

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Thomas Henderss Niråinen Knecht utj Lars Jacobss Kaipains stelle som är bonde på hemm:
Hilldulla/Hiltula
Jacob Kaipain
Matz Arfwedsson Contin
Matz Råtzalain
Johan Andersson Sårfwin

Ruotu 20_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 292

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Hindrich Olofss Asickain Knecht
Hilldulla/Hiltula
Erich Hansson Killpelein
Peer Bertillsson Hämälein
Anders Anderss Clostarin
Tuusmäki/Tuusmäki
Mårten Ilfwoin

Ruotu 21_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 292

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Jeremias Hinderss Råpse Knecht
Parkumäkj/Parkumäki
Jöran Larsson Pullkinn
Peer Peersson Lydickein
Thomas Tillikain Corp:
Tuusmäkj/Tuusmäki
Matz Järfwelein

Ruotu 22_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 292

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Johan Mårtenss Hapiain Knecht
Joutzenmäkj/Joutsenmäki
Staffan Erichsson Kutwoin
Salamon Bertilss Ikeheinoin
Oloff Anderssonn Karpin
Matz Markusonn Janhoin

Ruotu 23_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 292

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Johan Hendersson Keinoin Knecht
Joutzenmäkj/Joutsenmäki
Oloff Kanckuins Hemm:n
Staffan Hendersson Turunen
Peer Nielsson Pelkoin
Samuel Nielsson Innoin

Ruotu 24_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 292

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Hindrich Christerssonn Mäkeläin Knecht
Wahersalo/Vaahersalo
Jöran Matsson Sallin
Lars Asickain
Påhl Suttin
Joutzenmäkj/Joutsenmäki
Oloff Immoin

Ruotu 25_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 292

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Hindrich Johanss Nickoin Knecht
Wahersalo/Vaahersalo
Påhl Hendersson Hannoin
Hans Andersson Lasoin
Påhl Clostnoins Ödhe
Achwensalo/Ahvensalo
Matz Hendersson Pöllin

Ruotu 26_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 292

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Erich Eskelsson Qwintus Knecht
Achwensalo/Ahvensalo
Peer Peersson Pösoin
Oloff Michellss Mulldain
Anders Kinnuin
Matz Matsson Pöllin

Ruotu 27_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 292

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Peer Staffanss Sallin Knecht
Achwensalo/Ahvensalo
Arfwed Anders Kinnuin
Ifwar Kärfwin
Sombasarj/Sompasaari
Peer Johansson Piustin
Thomas Staffansson Dito

Ruotu 28_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 292

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Anders Anderss Sirfwain Knecht
Hefwoinlax/Hevonlahti
Hindrich Malltj
Hindrich Olofsson Cloistoin
Matz Pöllein
Palfwalax/Palvalahti
Anders Arfwedss Clåstoin

Ruotu 29_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 292

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Oloff Christerss Huitin Knecht
Syfweis/Syvänsi
Oloff Juffwoin
_sickoinmäkj/Osikonmäki
Christer Turunen
Samuel Johansson Laitin
Tornjonemj/Tornioniemi
Matz Asickain

Ruotu 46_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 293

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Peer Mårtenss Tullkj Knecht utj Oloff Michellssonn Turunens stelle som rymde
_ellillä/Sallila
Matz Påhlssonn Sallin
Rijtalax/Ritalahti
Erich Nirain
Anders Thomass Ickeheinon
Giorgius Anderssonn

Ruotu 47_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 294

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Matz Hinderss Hylpein Knecht
Tamsalo/Torasalo
Oloff Rauttinen el: Lars Väntin
Räpåmäki/Repomäki
Peer Kättuinen Klokare
Johan Johansson Pöllin
Peer Peerssonn Haraka

Ruotu 48_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 294

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Jören Jörenss Tillikain Knecht
Räpåmäki/Repomäki
Hindrich Påhlsson Korfwin
Anders Anderss Kettuin
Woinsallmj/Voinsalmi
Mårten Hanss nu Mölcha Larss
Staffan Ickeheinoin

Ruotu 49_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 294

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Lars Michellss Såponen Knecht
Woinsallmj/Voinsalmi
Staffan Jörenss Innoin
Peer Nielsson Kårpinn
Laars Påhlsson Innoin
Karhilantaipal/Karhilantaipale
Hindrich Månsson Kettuin

Ruotu 50_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 294

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Michell Israelss Pöllein Knecht
Karhilantaipal/Karhilantaipale
Matz Matsson Råckoin
Pisamalax/Pisamalahti
Lars Larsson Killpelein
Pöllönemi/Pölläkkä
Lars Möchlerssonn
Pisamalax/Pisamalahti
Michell Hindeersson Turuin

Ruotu 51_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 294

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Laars Anderss Ärrein Knecht
Pisamalax/Pisamalahti
Anders Erichssonn Erroin
Matz Matssonn Törein
Rauhamäkj/Rauhamäki
Matz Larssonn Oitinen
Joutzenlax/Joutsenlahti
Matz Staffansson Pöllin

Ruotu 52_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 294

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Oloff Jörenss Pittkoin Knecht
Harjuranda/Harjuranta
Oloff Ohlsson Kasanen
Staffan Larsson Reisain
Johan Kosoin el: Lars Ropoin
Christer Arfwedsson Kinnuin

Ruotu 53_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 294

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Daniel Jacobss Walldåin Knecht
Warkaus/Varkaus
Oloff Peersson Innoin
Temasalo/Teemassaari
Oloff Nattuin
Oloff Peersson Tålfwain
Peer Hinderssonn Tålfwain

Ruotu 54_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 294

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Michell Henderss Lagmain Knecht
Temasalo/Teemassaari
Påhl Laarsson Huckain
Hijsmäkj/Hiismäki
Matz Henderss Rauckoin
Temasalo/Teemassaari
Peer Matssonn Pöllein
Hijsmäkj/Hiismäki
Laars Johanssonn Liutj

Ruotu 55_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 294

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Lars Jörenss Hämäl: Knecht
Tuusmäkj/Tuusmäki
Staffan Peersson Ullmain
Anders Jörensson Kärckein
Simon Cämmärein
Peer Johansson Karfwin

Ruotu 56_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 294

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Erich Matss Håkoin Knecht
Hijsmäkj/Hiismäki
Samuel Tijttuin
Anders Ikeheinoin
Casper Hillduin
Hilldula/Hiltula
Thomas Lappalain

Ruotu 57_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 294

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Oloff Larss Tärfwoin Knecht
Parkumäkj/Parkumäki
Hindrich Hauckain
Johan Hapa Kucko
Peer Cämmärein
Ifwar Jörenssonn Taskin

Ruotu 58_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 294

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Hans Christerss: Immoin Knecht
Joutzenmäkj/Joutsenmäki
Christer Hendersson Immoin
Anders Korhoin
_iukunemj/Puikonniemi
Anders Bertillssonn
Asickalla/Asikkala
Hendrich Matssons Enckia

Ruotu 59_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 294

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Christer Oloffssonn Williakain Knecht
Asickalla/Asikkala
Hindrich Arfwedss Clostarin
Lars Sofringss Asickain
Johan Andersson Paufwinen
Jören Larssons Lenssmans Enckia

Ruotu 60_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 294

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Oloff Ohlss: Bengtinen Knecht
Palfwalax/Palvalahti
Samuel Wäpsälein
Achwensalmj/Ahvensalmi
Matz Peerssonn Pöllinn
Oloff Purdinen
Lars Påhlssonn Kutfwoin

Ruotu 61_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 294

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Matz Påhlss: Karfwinen Knecht
_kammäkj/Raaminmäki
Jacob Jacobssonn Rautiain
Koifwumäkj/Koivumäki
Peer Nielssonn Kärkein
Hefwoinlax/Hevonlahti
Oloff Kufwainn
Michell Condia

Ruotu 62_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 294

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Oloff Larss Hofwinen Knecht
Palfwalax/Palvalahti
Michell Lydickein
Peer Erroin
Tornjonemj/Tornioniemi
Anders Oloffsson Särfwain
_orasallmj/Torasalo
Staffan Heiskuin

Lähde:
Rullor 1620-1723, Rullor 1685, Sverige och Finland Inf., Drag. Del 2, 1685, Rulla 16
SVAR SE/KrA/0022/1685/16(1685) alkaen kuvasta

Nimet aakkosjärjestyksessä1679

© Väinö Holopainen 2023