AlkuSavon ruodutusluettelotRantasalmen pitäjä → 1685 ruodutusluettelo

Rantasalmi ruodutusluettelo 1685

Nimet aakkosjärjestyksessä

Randasalmi Sochn

Ei alkuperäinen, sisältö rakennettu Savon rykmentin pääkatselmusluettelosta


Ruotu 132_komp_1, ruotua pitäjissä Joroinen,Rantasalmi Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 287

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Randasalmi S:n och Dito by
Hans Pällakain

Ruotu 1_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 291

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Niels Grelsson Råpoin Knecht
Randasalo
Israls Aff Cap: H: Israls Frells:
Johan Junnikain
Påhl Pullkinen
Hindrich Pösoin

Ruotu 2_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 291

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Hans Larsson Pösoin Knecht
Peer Oloffsson Cuossmain
Anders Michellsson Turuin
Matz Oloffss Hardickain
Samuel Michellssonn

Ruotu 3_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 291

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Johan Mårtenss Myckein Knecht
Osinkonmäki
Laars Lydickain
Samuel Päsoin
Måns Hemmingss Myckein
Matz Thomasson Pustin

Ruotu 4_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 291

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Erich Peerssonn Sillain Knecht
Laars Ickeheinoin
Clemet Läskinen
Rasmus Olofsson Såfwain
Anders Runttinen

Ruotu 5_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 291

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Matz Mattsson Natuin Knecht
Johan Johansson Meelkoin
Laars Olofsson Kärfwin
Lautakokolax
Anders Anderss Tijkin
Arfwed Hanssonn

Ruotu 6_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 291

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Matz Matss Jumpinn Knecht
Ophl Påhlsson Natuin
Hans _licka
Samuel __
Sallillä
Mårten Tulkj

Ruotu 7_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 291

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Påhl Hanssonn Launin Knecht
Tårasalo
Michell Michelsson Karhu
Johan Olofsson Kuchkoin
Staffan Henderss Sallin
Michel Michellsson Erroin

Ruotu 8_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 291

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Jonas Bästman Knecht
Anders Staffan Såpunen
Thomas Nauckain
Anders Olofsson Sistoin
Laars Påhlssons Enckia

Ruotu 9_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 291

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Peer Peersson Lydickein Knecht
Joutzenlax
Peer Johansson Väntin
Harjuranda
Michell Laarsson Laukoin
Matz Michellssonn Kuchkoin
Kanckuins Aff Kanckuins Hemman

Ruotu 10_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 291

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Hindrich Henderss Laitinen Knecht
Matz Matsson Kuchkoin
Oloff Jårfwin
Hindrich Matssonn
Påhl Påhlssonn Turunen

Ruotu 11_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 291

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Thomas Påhlsson Korfwinen Knecht
Temasalo
Peer Erichssonn Erroin
Thomas Laitinen
Påhl Matsson Huckain
Erich Laitin

Ruotu 12_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 291

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Matz Peersson Sijckain Knecht
Pirihlä
Anders Matss Järfwelein
Hapataipal
Mårten Stallij
Pirihlä
Matz Karpelein
Peer Peerssonn Kärkein

Ruotu 13_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 291

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Peer Andersson Kallinen Knecht
Tuusmäkj
Anders Kärkj Mullj
Peer Michellsson Kasinen
Peer Olofss Tirroin el: Rångain
Hindrich Laarsson Remexin

Ruotu 14_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 291

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Johan Jochanssonn Knecht
Matz Hendersson Kondia
Oloff Kutilain
Peer Cummeråin
Brusius Laarssonn

Ruotu 15_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 291

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Oloff Grelss Parkuinen Knecht
Eskell Vänäin
Swante Mårtenss Condaruten
Kolkontaipal
Hindrich Matsson Ilfwoin
Anders el: Matz Ilfwoin

Ruotu 16_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 292

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Påhl Peerss Nåusiain Knecht
Hindrich Olofss Jouhioin
Peer Nielsson Hylech
Niels Hylech
Böriel Laarssonn Hyfwoin

Ruotu 17_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 292

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Niels Peersson Putkonen Knecht
Peer Andersson Ilfwoin
Brusius Matsson Hämelein
Anders Matsson Runttinen
Daniel Jöransson Taskin

Ruotu 18_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 292

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Påhl Erichsson Kutfwoin Knecht
Anders Matss Marain
Hijsmäkj
Johan Pylckein
Johan Johansson Hyppein
Michell Staffanssonn

Ruotu 19_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 292

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Thomas Henderss Niråinen Knecht utj Lars Jacobss Kaipains stelle som är bonde på hemm:
Hilldulla
Jacob Kaipain
Matz Arfwedsson Contin
Matz Råtzalain
Johan Andersson Sårfwin

Ruotu 20_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 292

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Hindrich Olofss Asickain Knecht
Erich Hansson Killpelein
Peer Bertillsson Hämälein
Anders Anderss Clostarin
Tuusmäki
Mårten Ilfwoin

Ruotu 21_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 292

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Jeremias Hinderss Råpse Knecht
Parkumäkj
Jöran Larsson Pullkinn
Peer Peersson Lydickein
Thomas Tillikain Corp:
Tuusmäkj
Matz Järfwelein

Ruotu 22_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 292

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Johan Mårtenss Hapiain Knecht
Joutzenmäkj
Staffan Erichsson Kutwoin
Salamon Bertilss Ikeheinoin
Oloff Anderssonn Karpin
Matz Markusonn Janhoin

Ruotu 23_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 292

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Johan Hendersson Keinoin Knecht
Oloff Kanckuins Hemm:n
Staffan Hendersson Turunen
Peer Nielsson Pelkoin
Samuel Nielsson Innoin

Ruotu 24_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 292

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Hindrich Christerssonn Mäkeläin Knecht
Wahersalo
Jöran Matsson Sallin
Lars Asickain
Påhl Suttin
Joutzenmäkj
Oloff Immoin

Ruotu 25_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 292

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Hindrich Johanss Nickoin Knecht
Wahersalo
Påhl Hendersson Hannoin
Hans Andersson Lasoin
Påhl Clostnoins Ödhe
Achwensalo
Matz Hendersson Pöllin

Ruotu 26_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 292

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Erich Eskelsson Qwintus Knecht
Peer Peersson Pösoin
Oloff Michellss Mulldain
Anders Kinnuin
Matz Matsson Pöllin

Ruotu 27_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 292

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Peer Staffanss Sallin Knecht
Arfwed Anders Kinnuin
Ifwar Kärfwin
Sombasarj
Peer Johansson Piustin
Thomas Staffansson Dito

Ruotu 28_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 292

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Anders Anderss Sirfwain Knecht
Hefwoinlax
Hindrich Malltj
Hindrich Olofsson Cloistoin
Matz Pöllein
Palfwalax
Anders Arfwedss Clåstoin

Ruotu 29_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 292

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Oloff Christerss Huitin Knecht
Syfweis
Oloff Juffwoin
_sickoinmäkj
Christer Turunen
Samuel Johansson Laitin
Tornjonemj
Matz Asickain

Ruotu 46_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 293

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Peer Mårtenss Tullkj Knecht utj Oloff Michellssonn Turunens stelle som rymde
_ellillä
Matz Påhlssonn Sallin
Rijtalax
Erich Nirain
Anders Thomass Ickeheinon
Giorgius Anderssonn

Ruotu 47_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 294

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Matz Hinderss Hylpein Knecht
Tamsalo
Oloff Rauttinen el: Lars Väntin
Räpåmäki
Peer Kättuinen Klokare
Johan Johansson Pöllin
Peer Peerssonn Haraka

Ruotu 48_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 294

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Jören Jörenss Tillikain Knecht
Hindrich Påhlsson Korfwin
Anders Anderss Kettuin
Woinsallmj
Mårten Hanss nu Mölcha Larss
Staffan Ickeheinoin

Ruotu 49_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 294

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Lars Michellss Såponen Knecht
Staffan Jörenss Innoin
Peer Nielsson Kårpinn
Laars Påhlsson Innoin
Karhilantaipal
Hindrich Månsson Kettuin

Ruotu 50_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 294

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Michell Israelss Pöllein Knecht
Matz Matsson Råckoin
Pisamalax
Lars Larsson Killpelein
Pöllönemi
Lars Möchlerssonn
Pisamalax
Michell Hindeersson Turuin

Ruotu 51_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 294

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Laars Anderss Ärrein Knecht
Anders Erichssonn Erroin
Matz Matssonn Törein
Rauhamäkj
Matz Larssonn Oitinen
Joutzenlax
Matz Staffansson Pöllin

Ruotu 52_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 294

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Oloff Jörenss Pittkoin Knecht
Harjuranda
Oloff Ohlsson Kasanen
Staffan Larsson Reisain
Johan Kosoin el: Lars Ropoin
Christer Arfwedsson Kinnuin

Ruotu 53_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 294

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Daniel Jacobss Walldåin Knecht
Warkaus
Oloff Peersson Innoin
Temasalo
Oloff Nattuin
Oloff Peersson Tålfwain
Peer Hinderssonn Tålfwain

Ruotu 54_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 294

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Michell Henderss Lagmain Knecht
Påhl Laarsson Huckain
Hijsmäkj
Matz Henderss Rauckoin
Temasalo
Peer Matssonn Pöllein
Hijsmäkj
Laars Johanssonn Liutj

Ruotu 55_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 294

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Lars Jörenss Hämäl: Knecht
Tuusmäkj
Staffan Peersson Ullmain
Anders Jörensson Kärckein
Simon Cämmärein
Peer Johansson Karfwin

Ruotu 56_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 294

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Erich Matss Håkoin Knecht
Hijsmäkj
Samuel Tijttuin
Anders Ikeheinoin
Casper Hillduin
Hilldula
Thomas Lappalain

Ruotu 57_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 294

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Oloff Larss Tärfwoin Knecht
Parkumäkj
Hindrich Hauckain
Johan Hapa Kucko
Peer Cämmärein
Ifwar Jörenssonn Taskin

Ruotu 58_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 294

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Hans Christerss: Immoin Knecht
Joutzenmäkj
Christer Hendersson Immoin
Anders Korhoin
_iukunemj
Anders Bertillssonn
Asickalla
Hendrich Matssons Enckia

Ruotu 59_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 294

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Christer Oloffssonn Williakain Knecht
Hindrich Arfwedss Clostarin
Lars Sofringss Asickain
Johan Andersson Paufwinen
Jören Larssons Lenssmans Enckia

Ruotu 60_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 294

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Oloff Ohlss: Bengtinen Knecht
Palfwalax
Samuel Wäpsälein
Achwensalmj
Matz Peerssonn Pöllinn
Oloff Purdinen
Lars Påhlssonn Kutfwoin

Ruotu 61_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 294

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Matz Påhlss: Karfwinen Knecht
_kammäkj
Jacob Jacobssonn Rautiain
Koifwumäkj
Peer Nielssonn Kärkein
Hefwoinlax
Oloff Kufwainn
Michell Condia

Ruotu 62_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 294

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Oloff Larss Hofwinen Knecht
Palfwalax
Michell Lydickein
Peer Erroin
Tornjonemj
Anders Oloffsson Särfwain
_orasallmj
Staffan Heiskuin

Lähde:
Rullor 1620-1723, Rullor 1685, Sverige och Finland Inf., Drag. Del 2, 1685, Rulla 16
SVAR SE/KrA/0022/1685/16(1685) alkaen kuvasta

Nimet aakkosjärjestyksessä1679

© Väinö Holopainen 2021