AloitussivuSavon ruodutusluettelotRantasalmen pitäjä → 1679 ruodutus- ja väenottoluettelo ☰ 

Rantasalmi ruodutus- ja väenottoluettelo 1679

Nimet aakkosjärjestyksessäVäenottoluettelo

Randasallmj Sochn

Uhtskrijfning Rulla öfwer Wijborgz och Nyslottz sampt Kymmänägårds lähn Pro: A:o 1679


Vero- ja kruununtilat

Talolliset

Ratsuväen palkkatalot

Ruotu 47Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 966

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Parkumäkj/Parkumäki
Hendrich Hendersson Kåsoin 1
Joutzenmäkj/Joutsenmäki
Olof Johansson Imoin 1
Nils Swensson Korpin 1 Knecht
Salamon Bertilsson 1
Hefwonlax/Hevonlahti
Matz Larsson Pölläin 1
Sombasarj/Sompasaari
Thomas Staffansson Pustin 1
Achuensalmj/Ahvensalmi
Mattz Persson Pölläin 1
Peter Peersson 1 B:r
Ossickonmäkj/Osikonmäki
Lars Ikeheimoin 1
Sallilla/Sallila
Mårten Mattsson Tulkj 1
Lautakotolax/Lahdenkylä
Anders Hansson Tijkain 1
Repomäkj/Repomäki
Mattz Peersson Haraka 1
Peer Persson 1 B:r
Hindrich Hendersson Kerfwin 1
Karhilantaipall/Karhilantaipale
Mattz Hendersson Kettuin 1
Måns Hendersson 1 B:r
Tornionemj/Tornioniemi
Påhl Kinnuin 1
Peter Påhlsson 1 Son

Ruotu 48Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 966

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Hariuranda/Harjuranta
Peter Olsson Huckain 1
Hendrich Olofsson 1 B:r
Warkaus/Varkaus
Olof Petersson Immoin 1
Temasalo/Teemassaari
Mattz Persson Eroin 1 Knecht
Tuusmäkj/Tuusmäki
Eskell Persson Kåsoin 1
Peer Michelsson 1 St: S:n
Hans Ullmain 1
Reijola/Reijola
Mårten Kandaratin 1
Kollkontaipal/Kolkontaipale
Anders Mattsson Rautiain 1
Johan Peersson Pyllkäin 1
Tammänlax/Tammenlahti
Jöran Jöransson 1
Olof Andersson Karpain 1
Staffan Turuin 1
Puikoinnemj/Puikonniemi
Anders Bertillsson 1
Achwensalmj/Ahvensalmi
Olof Swensson Pardin 1
Erich Nielsson Condia 1
Sombasarj/Sompasaari
Thomas Persson Pustin 1
Rannimäkj/Raaminmäki
Jacob Jacobsson Rautiain 1

Ruotu 49Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 966

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Mattz Persson Kärkäin 1

Ruotu 49, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 967

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Samuel 1 B:r
Palwalax/Palvalahti
Olof Andersson Klostarin 1
Peer Arfwedsson 1 B:r S:n

Rakuunoiden palkkatalot

Ruotu 49, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 967

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ossikonmäkj/Osikonmäki
Michell Jatin eller Paxu 1
Samuel Mattsson Pustin 1
Hemming Månsson Mykäin 1
Lautakotulax/Lahdenkylä
Arfwed Hansson 1
Hans Hansson 1 B:r
Torasalo/Torasalo
Mickell Mickelsson Karhu 1 Knecht
Johan Ollsson Huckain 1
Hendrich Staffansson Salin 1
Staffan 1 B:r
Pisamalax/Pisamalahti
Michell Hendersson Turuin 1
Erich 1 B:r
Oloff 1 B:r
Erich Andersson Ehroin 1
Woinsalmj/Voinsalmi
Anders Staffansson Ikeheimoin 1

Ruotu 50Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 967

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Rauhamäkj/Rauhamäki
Mattz Larsson Oitin 1
Bengt Larsson 1 B:r
Joutzenlax/Joutsenlahti
Peer Påhlsson Såpain 1
Hariuranda/Harjuranta
Mattz Christersson Kinnuin 1
Oloff Kasin 1
Hendrich Persson Tolfwain 1
Peer Peersson 1 B:r
Oloff Peersson 1 B:r
Påhl Mattsson Huckain 1
Mattz Påhlsson 1 Son
Lars Påhlsson Huckain 1
Tuusmäkj/Tuusmäki
Thomas Andersson Kärkäin 1
Kolkontaipall/Kolkontaipale
Anders Börielsson Hyfwäin 1
Thomas 1 B:r
Nils Nilsson Hylech 1 Knecht
Hijsmäkj/Hiismäki
Påhl Ifwarsson Kärkäin 1
Anders Ikeheimoin 1
Reijola/Reijola
Mattz Bengtsson Hardikain 1

Ruotu 51Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 967

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Bengt Hardikain 1
Hilldula/Hiltula
Erich Knutsson Klostarin 1
Parkumäkj/Parkumäki
Hendrich Thomasson Tijlikain 1
Thomas Thomasson 1 B:r, Knecht
Asikala/Asikkala
Peter Larsson Asikain 1
Johan Andersson Parfwiain 1
Anders Sallinen 1 Lagl:n Munsellij Dräng
Michell Michelsson Asikain 1
Mickell Kettuin 1 Lensmans Jöran Larssons Dreng
Achvensalmj/Ahvensalmi
Hendrich Mattsson Pölläin 1
Arfwedh Arfwesson Keinuin 1
Wahersalo/Vaahersalo
Lars Asikain 1
Tuusmäkj/Tuusmäki
Johan Tirroinen 1

Jalkaväen palkkatalot

Ruotu 51, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 967

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Lautakotolax/Lahdenkylä
Påhl Mattsson Natuinen 1
Rijtalax/Ritalahti
Johan Hartwijcksson 1
Pisamalax/Pisamalahti
Lars Larsson Kilpelein 1
Petter Larsson 1 B:r

Ruotu 52Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 967

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Joutzenlax/Joutsenlahti
Petter Johansson Wäntinen 1
Hendrich Wäntinen 1 Dreng
Hariuranda/Harjuranta
Mickell Mickellsson Laukainen 1
Temasalo/Teemassaari
Thomas Brusiusson Laitinen 1
Tuusmäkj/Tuusmäki
Anders Kämäräin 1 el:r Mattz Kaukuin
Petter Kämäräin 1

Ruotu 52, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 968

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Parkunmäkj/Parkumäki
Wollmar Mattsson Nikoin 1
Petter Kämäräin 1
Johan Hapakoka 1
Joutzemäkj/Joutsenmäki
Christer Immoinen 1
Wahersalo/Vaahersalo
Påhl Påhlsson Hannoinen 1
Torasalo/Torasalo
Anders Säppäin 1
Hefwonlax/Hevonlahti
Hindrich Klostarinen 1 Knecht

Läänitykset

Herman Harneskiöldin läänitys ♦ Wäb:ne Herman Harneskiöldz Lijffstijdz Frälsse

Ruotu 52, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 968

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Wahersalo/Vaahersalo
Petter Hannoinen 1
Achensalmj/Ahvensalmi
Lars Muldain 1 el:r Jöns Naukarin
Rauhamäkj/Rauhamäki
Mattz Heiskainen 1

Johan Pistolekorsin läänitys (1) ♦ H:r Johan Pistolkors Frälsse

Ruotu 52, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 968

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Tuusmäkj/Tuusmäki
Påhl Andikain 1

Läänitykset

Henrik Seulenbergin läänitys ♦ Sahl: Hendrich Sewlenbergz Norkiöpingz besluutzz Frälsse

Ruotu 1Seu, osa ruodusta Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1009

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Hariuranda/Harjuranta
Oluf Kotilainen 1 Knecht
Oluf Wänäinen 1

Hans Klickin läänitys ♦ Capiten Sahl: Hans Klieckz Frälsse

Ruotu 1Seu, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1009

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ossikoumäkj/Osikonmäki
Johan Rassmusson Sorfwain 1
Samuel Lainainen 1
Porosalmj/Porosalmi
Staffan Heiskainen 1
Tornioniemj/Tornioniemi
Anders Andersson Sorfwain 1

Nils Grotenfeltin läänitys ♦ Wälb:ne Mårthen Brennerfeldz Erfwingars nu Öfwerst.s Grotenfeltz Frällsse

Ruotu 1Seu, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1009

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Hariuranda/Harjuranta
Anders Immoinen 1
1 Son Lijten
Mårten Immoinen 1
6 Bogar som frelsset för 678 Skyldigh blef

Herman Harneskiöldin läänitys ♦ Harnskildtz Frällsse

Ruotu 1Har, osa ruodusta Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1010

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Repomäkj/Repomäki
Anders Kettuin 1
Woinsalmj/Voinsalmi
Hendrich Nilsson Korppin 1
Lars Immoin 1
Torasalo/Torasalo
Mattz Larsson 1
Lars Larsson Wänttin 1
Parkunmäkj/Parkumäki
Anders Lasainen 1

Mårten Brennerfeltin läänitys ♦ Wälb:ne Mårten Brennerfältz Frällsse

Ruotu 1Lep, osa ruodusta Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1014

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Hariuranda/Harjuranta
Anders Immoinen 1
1 Son Lijten

Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Sverige - Finland, 1679, Rulla 42
SVAR SE/KrA/0025/0/41 alkaen kuvasta 966

Nimet aakkosjärjestyksessä16781685

© Väinö Holopainen 2023