AloitussivuSavon ruodutusluettelotSulkavan pitäjä → 1640b jousiluettelo ☰ 

Sulkava jousiluettelo 1640b

Nimet aakkosjärjestyksessä

Sulkava Cappelgeldh

Mantals Lengdh på Sulkava Cappelgeldh 1640


Vero- ja kruununtilat

Talolliset

Iitlahden kymmeneskunta ♦ Idelax Tijendh

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 69

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Ei kylätietoa
Madz Madzsson Autio 1 Autio
Hans Polsson Pitkäin 1 uptagit ödes hemman Pitkänen
Henrich Persson Radikain 2 Raatikainen
Henrich Hendersson Radikain Son Raatikainen
Peer Grelsson Caipain 4 gammall Kaipainen
Grels Persson Caipain Son Kaipainen
Anders Persson Son, legde 1638 Kaipainen
Johan Persson Son, 12 åhr Kaipainen
Johan Larsson Caipain 1 Kaipainen
Knuth Persson Klåstarin 1 ofärdig Luostarinen
Oluff Larsson Caipain 1 Kaipainen
Christer Matzsson Mursuin 1 lithen ung poike___skrefuen knecht till Narfven Mursunen
Sigfredh Andersson Monoin 2 Mononen
Anders Johansson Sauckoin Son, ofärdig Saukkonen
Thomas Sigfredsson Radikain 1 Raatikainen
Lars Larsson Radikain 1 gammall Raatikainen
Madz Grelsson Panoin 3 Paunonen
Bertill Madzsson Panoin Son Paunonen
Thomass Madzsson Son, legde 1640 Paunonen
Anders Olsson Säppäin 1 Seppänen
Peer Larsson Tunninen 1 Tunninen
Anders Bertilsson Kurcki 1 Kurki
Lars Olsson Erickain 2 gammal, öfuer 60 åhr Eerikäinen
Oluff Larsson Erickain Son Eerikäinen
Påll Persson Erickain 1 haf:r tarmlop Eerikäinen
Peer Persson Muli 1 ofärdig Mulli
Sigfredh Madzsson Kinain förrymdt 17 Aprilis Kinanen
Lars Madzsson förrymdt 17 Aprilis Kinanen
Anders Kaipoin 1 odugl: och bräkligh, utstruckit för skatt 1639 Kaipainen
Peer Persson Erickäin 3 Eerikäinen
Jören Persson Erickäin Eerikäinen
Peer Persson

Partalan kymmeneskunta ♦ Partala Tijendh

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 70

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Lars Olsson Wätäin 2 gammall öfuer 60 åhr Väätäinen
Erich Larsson Wätäin Son Väätäinen
Nilis Nilsson Korhoin 3 gammall öfuer 60 åhr Korhonen
Lars Nilsson Korhoin Son Korhonen
Philpus Nilsson Son Korhonen
Peer Bertilsson Hyfuärin 2 Hyvärinen
Oluff Persson Wuhuvainoin Måg Vihavainoinen
Peer Persson Hyfuärin 1 Hyvärinen
Grels Andersson Partain 1 Partanen
Lars Läijnickäin 1 ofärdig Leinikäinen
Anders Mickelsson Cammoin 3 haf:r tarmlop och gammall Kammonen
Peer Andersson Cammoin Son Kammonen
Madz Andersson Son Kammonen
Johan Morthensson Cammoin 1 Kammonen
Mickell Persson Wätäin 1 Väätäinen
Peer Hansson Matilain 1 gammall uthfattigh Casserat Knecht Matilainen

Ruokoniemen kymmeneskunta ♦ Rockoniemi Tijendh

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 70

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Oluff Peersson Cardinen 4 gammall öfuer 60 åhr Kaartinen
Peer Olsson Cardinen Son Kaartinen
Nilis Olsson Cardinen Son Kaartinen
Oluff Olsson Son, ofärdig Kaartinen
Henrich Andersson Cardinen 1 Kaartinen
Isack Nilsson Pylckänen 1 Pylkkänen
Peer Hatain 2 gammall Knecht och ofärdig Haatainen
Isack Jörensson Tijain SysterS. Tiainen
Madz Hansson Hanski 3 gammall öfuer 60 åhr Hanski
Hans Madzsson Son Hanski
Madz Madzsson Son Hanski
Jören Morthensson Hielp 3 gammall öfuer 60 åhr Helpi
Johan Jörensson Hielp Son Helpi
Morthen Jörensson Son, legde 1637 Helpi
Måns Pålsson Cardinen 1 Kaartinen
Mickell Månsson Cardinen 3 gammall Kaartinen
Måns Mickellsson Son Kaartinen
Jören Mickellsson Son Kaartinen
Henrich Auffuinen 2 gammall Auvinen
Madz Henrichsson Son Auvinen
Erich Johansson Auffuinen 2 Auvinen
Bertill Erichsson Son Auvinen
Jacob Hatain 2 gammall Haatainen
Oluff Jacobsson Son Haatainen
Knuth Olsson Sipinen 3 Sipinen
Oluff Knuthzsson Son Sipinen
Madz Knuthzsson Son Sipinen
Lars Olsson Sipinen 1 ofärdig Sipinen
Peer Persson Cardinen 1 Kaartinen
Lars Cardinen 1 gammall Kaartinen
Madz Larsson Cardinen 1 Son Kaartinen
Johan Hatain 1 ofärdig Haatainen
Henrich Olsson Tanninen 2 gammall Tanninen
Oluff Henrichsson Son Tanninen
Oluff Olsson Tanninen 1 Tanninen
Lars Bertilsson Tanninen 1 Tanninen
Simon Sigfredhsson Pöllöin 1 ofärdig Pöllänen
Lars Meloin 1 Mielonen
Madz Persson Luckoin 1 Luukkonen
Lars Tanninen 1 uthgammal Knecht, ____ för skattar 1639 Tanninen

Ratsastalot ♦ Ryttare

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 70

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Erich Mickellsson 3 fordom und:lagman
Mårthen Persson Klostarin Dreng Luostarinen
Johan Morthensson Dreng

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 71

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Henrich Andersson Säppäin 4 Seppänen
Lars Andersson Säppäin Bror Seppänen
Johan Staffansson Mähyin Dreng Mähönen
Nilis Andersson Innain Dreng Innanen
Peer Larsson Kinain 4 Kinanen
Lars Larsson Kinain Bror Kinanen
Madz Larsson Bror Kinanen
Johan Larsson Bror Kinanen
Oluff Olsson Mäckiläin 5 Mäkeläinen
Frans Olsson Bror Mäkeläinen
Påll Olsson Mäckiläin Son Mäkeläinen
Peer Andersson Spanninen dreng Spanninen
Påll Jönsson Järffuiläin dreng Järveläinen
Bertill Kurcki 2 Cass: Rytt: Kurki
Jacob Bertillsson Son Kurki
Anders Clemetsson Heldimoin 3 Heltimoinen
Mickell Clemetsson Bror Heltimoinen
Christer Morthensson Koiwisto Dreng Koivisto
Morthen Persson Muli 3 Mulli
Henrich Morthensson Son Mulli
Peer Morthensson Son Mulli
Jören Mickellsson Wckoin 4 Ukkonen
Mickell Mickellsson Brod. Ukkonen
Ambrosius Mickellsson Brod. Ukkonen
Thomass Ambrosiusson BroorS Ukkonen
Anders Olsson Wihawainoin 4 Vihavainoinen
Oluff Olsson Broor Vihavainoinen
Peer Andersson Son Vihavainoinen
Anders Andersson Son Vihavainoinen
Lars Staffansson Cammoin 4 fins inted i Rullan, Roteres Kammonen
Staffan Larsson Son Kammonen
Lars Jönsson Cammoin BroorS Kammonen
Anders Jönsson Cammoin BroorS Kammonen
Henrich Hansson Tijtain 3 Tiittanen
Christer Madzsson Lamain Måg Laamanen
Madz Cardinen Kaartinen
Anders Persson Wätäin 4 öfuer 60 åhr Väätäinen
Anders Andersson Son Väätäinen
Morthen Andersson Son Väätäinen
Oluff Andersson Son Väätäinen
Anders Jönsson Cammoin 3 Kammonen
Erich Mickellsson Partain Måg Partanen
Madz Erichsson Hämäläin Dreng Hämäläinen
Jacob Olsson Wätäin 4 Väätäinen
Oluff Olsson Wätäin Brod. Väätäinen
Anders Olsson Brod. Väätäinen
Oluff Morthensson Wätäin Dreng Väätäinen
Madz Persson Heickurin 5 Heikkurinen
Henrich Erichsson Heickurin Son Heikkurinen
Anders Persson Hotacka Dreng Hotakka
Johan Jönsson Lambain Dreng Lampainen
Thomas Jönsson Hamuin Dreng Hamunen
Anders Bengdtsson Tuchkuin 4 Tuhkunen
Staffan Mickellsson Broor Tuhkunen
Mickell Staffansson BrS Tuhkunen
Eskill Larsson Päckyin Dreng
Thomass Polsson Rotinen 3 Ruottinen
Johan Olsson Kelpoin SytesM
Staffan Andsson Rotinen Dreng Ruottinen
Anders Larsson Rotinen 3 Ruottinen
Lars Larsson Rotinen Broor Ruottinen
Ambrosius Andersson Rotinen SytesM Ruottinen
Anders Matzsson Hatain 5 Haatainen
Peer Matzsson Brod., ofärdig Haatainen
Henrich Matzsson Brod. Haatainen
Erich Matzsson Brod. Haatainen
Madz Andersson Hatain Son Haatainen
Oluff Olsson Condiain 5 Kontiainen
Hans Olsson Broor Kontiainen
Oluff Olsson Condiain Son Kontiainen
Peer Olsson Condiain Son Kontiainen
Mickell Olsson Condiain Son Kontiainen

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 72

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Lars Tijtain 8 Tiittanen
Ambrosius Hackulinen Mågh Hakulinen
Lars Jönsson Tijtain Bro:S Tiittanen
Sigfred Jönsson Tiittanen
Jören Pernoin SytesM: Pärnänen
Lars Jörensson Pernoin Son, Sergeant i Tysklandh Pärnänen
Henrich Matzsson Hintzain Dreng Hintsanen
Jöns Nilsson Caipoin Dreng Kaipainen
Henrich Andersson Käckyin 4 Kekkonen
Oluff Olsson Hatzoin Dreng Hatsonen
Anders Henrichsson Uckoin Dreng Ukkonen
Henrich Thomasson Pellinen Dreng Pellinen

Läänitykset

Jöran Pistolekorsin läänitys ♦ Leutenampten Jören Olssons Sättegårdh, Partalaniemi

Säterikartanon asukkaat Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 72

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Påll Madzsson Ickoinen 3 Swent: Ikonen
Madz Jönsson Partainen Partanen
Henrich Madzsson Panoin Paunonen
Madz Persson Muli 3 Dreng Mulli
Per Sigfredsson Weijalain Dreng Veijalainen
Erich Olsson Sigfuoin Dreng

Rajapiirin talonpojat, Jören Olssons frelsses Bönder 1/4 mijhl från Säthegården Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 72

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Lars Nilsson Hyfuärin 2 Hyvärinen
Thomas Jeskäläin Jääskeläinen

Pappilat

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 72

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Henrich Läskinen förordning aff Bispen till Kyrckiones Tuukerman Leskinen
Pappilan rengit ♦ Ericus Georgij Drengier
Sigfredh Nilsson Caipoin 2 Kaipainen
Lars Hansson Condiain Kontiainen

Lautamiehet

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 72

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Thomass Simonsson Lentzman Holopainen
Oluff Wätäin Väätäinen
Oluff Condiain Kontiainen
Lars Tijtain Tiittanen

Ruodutuksesta poisjätettäviä

Sairaat ja vanhat, Siucke och Gamble Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 72

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Lars Andersson Rotinen Ryttare Ruottinen
Påll Staffansson Rotinen Rytt: Ruottinen
Anders Mähynen Utgammall Knecht Mähönen
Erich Uckoin Ukkonen
Oluff Condiain Ryttare Kontiainen
Oluff Wätäin Ryttare Väätäinen
Madz Persson Radikain Utarm Raatikainen
Jöns Tijtain Ryttare Tiittanen
Mickell Hasuin uth____ Hasunen
Madz Madzsson Hatain Ryttare Haatainen
Henrich Bertillsson hafuer fallande siuckan

Irtolaiset ♦ Lössdrifuare

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 72

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Hans Hansson Tunninen ofärdig och gammall Knecht Tunninen
Hans Ollsson Cardinen hafuer fallande siuckan Kaartinen

Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Viborg och Nyslott, 1640, Rulla 616
SVAR SE/KrA/0025/0/189 alkaen kuvasta 69, rullan sisältö

Nimet aakkosjärjestyksessä16401642

© Maija-Liisa Laakso 2023