AloitussivuSavon ruodutusluettelotSulkavan pitäjä → 1649b nihdinlunastusmaksuluettelo ☰ 

Sulkava nihdinlunastusmaksuluettelo 1649b

Nimet aakkosjärjestyksessä

Sulckawa Sochn

Längdh Oppå dem som hafwa..löst sigh ifrå Knechteskrifuingen medh Penningar uthi Nyieslåtz Lähn för åhr 1649


Vero- ja kruununtilat

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 140

Etunimi Patronyymi Sukunimi Maksu Kommentti Normalisoitu
Ei kylätietoa
Hindrich Hinderson Radikain 15 Raatikainen
Johan Peerson Mähönen 15 Mähönen
Johan Larson Caipoinen 15 Kaipainen
Oluf Larsson Caipoinen 15 Kaipainen
Peer Larsson Tunninen 10 Tunninen
Anders Larsson Tunninen 10 Tunninen
Mårten Peerson Muli 10 Mulli
Lars Olufson Sipinen 15 Sipinen
Hindrich Kardinen 15 Kaartinen
Måns Påålsson Cardinen 15 Kaartinen
Johan Haatainen 15 Haatainen
Oluf Hinderson Tanninen 15 Tanninen
Erich Aufwin 15 Auvinen
Hendrich Hintzainen 15 Hintsanen
Peer Henderson Höllker 15 Hölker
Erich Ollckoinen 10 Olkkonen
Jöns Peerson Sinkoinen 15 Sinkkonen
Grels Pardainen 15 Partanen
Peer Anderson Cammoinen 15 Kammonen
Johan Cammoinen 10 Kammonen
Jacob Wätäinen 15 Väätäinen
Peer Bärtillson Hyfuärinen 15 Hyvärinen
Nills Corhåinen 15 Korhonen
Grells Pardainen 10 Partanen
Peer Caipoinen 15 Kaipainen

Ratsastalot ♦ Rytternes Öfwerlöpz Fålck

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 140

Etunimi Patronyymi Sukunimi Maksu Kommentti Normalisoitu
Peer Larsson Kinainen 15 Kinanen
Lars Anderson Säppäinen 15 Seppänen
Frandz Olufzsonn Mäkeläinen 15 Mäkeläinen
Oluf Cåndiainen 15 Kontiainen
Anders Haatainen 20 Haatainen
Jöns Tijtainen 20 Tiittanen
Anders Lehuoinen 15 Lehvonen
Lars Cammoinen 15 Kammonen
Anders Wätäinen 15 Väätäinen
Madz Heckurin 15 Heikkurinen
Anders Tuhkuinen 15 Tuhkunen

Läänitykset

Jöran Pistolekorsin läänitys ♦ Jören Olufzsons Frällsse

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 141

Etunimi Patronyymi Sukunimi Maksu Kommentti Normalisoitu
Bärtill Kurkinen 7:16 Kurki
Anders Hilduinen 7:16 Heltimoinen
Pååll Erickäinen 7:16 Eerikäinen
Peer Erickäinen 7:16 Eerikäinen

Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Viborg och Nyslott, 1649, Rulla 628-629
SVAR SE/KrA/0025/0/191 alkaen kuvasta 140, rullan sisältö

Nimet aakkosjärjestyksessä16491653

© Maija-Liisa Laakso 2023