AlkuSavon ruodutusluettelotSulkavan pitäjä → 1648 nimihakemisto

Sulkava ruodutusluettelo 1648

RuodutusluetteloRuodutus- ja väenottoluetteloRuodutuksesta poissaolleetVäenottoluettelo

Nimihakemisto

Linkit osoittavat puhtaaksikirjoitettuihin ruotuihin.


-  A  C  H  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW 
 -  A  C  H  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Erich Philpusson, (Idelax) Ratsastalot 1, (Affwila) Ratsastalot 1

Erich Sigfredzsson, (Idelax) Ratsastalot 1

AAlkuun

Achtin

Pååll, (Låhilax) Ratsastalot 2

Afwuin

Peer, (Affwila) Ratsastalot 1

Wålmar, (Låhilax) Ratsastalot 1

Afwuinen

Erich Johansson, (Ylisenafwuila) Ruotu 2

Peer, (Affwila) Ratsastalot 1

Staphan, (Affwila) Ratsastalot 1

CAlkuun

Caipainen

Anders, (Caipala) Ruotu 4

Johan Larsson, (Caipala) Ruotu 4

Oluff Larsson, (Caitais) Ruotu 4

Peer, (Caipala) Ruotu 4

Cammoinen

Johan Johanson, (Kammåila) Ruotu 3

HAlkuun

Hanschi

Madz Hanson, (Aufwilaby) Ruotu 2

Hatainen

Johan Person, (Rutianniemj) Ruotu 1

Peer, (Ruåkåniemj) Ruotu 1

Heickurinen

Madz, (Låhilax) Ratsastalot 1

Heikurinen

Olof, (Låhilax) Ratsastalot 1

Hilduinen

Anderss Clemetzsson, (Erickälä) Pistolekors:Ruod

Hintzainen

Hendrich Madzson, (Ylisenafwuila) Ruotu 2

Hyfwärinen

Peer Bertillson, (Hywarilä) Ruotu 3

Häiffwä

Christer, (Karialanmäkj) Ruotu 3

Häiwä

Christer, (Karialamäkj) Talolliset:Pois

Härkäinen

Påål, (Leipämäkj) Ruotu 5

Hölker

Peer Hindrichson, (Aufwilaby) Ruotu 2

KAlkuun

Kammoinen

Peer Anderson, (Kammåila) Ruotu 3

Kardinen

Anderss Hindrichzson, (Ruåkåniemj) Ruotu 1

Hindrich Anderson, (Ruåkåniemj) Ruotu 1

Madz, (Låhilax) Ratsastalot 1

Madz Larson, (Kardilaby) Ruotu 1

Madz Larsson, (Kardilaby) Vero- ja kruununtilat:VäenO

Månss Pålson, (Kardilaby) Ruotu 1

Månss Påålsson, (Kardilaby) Talolliset:Pois

Peer Olufzson, (Ruåkåniemj) Ruotu 1

Kechkäinen

Hindrich, (Låhilax) Ratsastalot 1

Kinnuinen

Peer Larsson, (Caipala) Ratsastalot 1

Kischinen

Olof Hindrichson, (Mendus) Ruotu 5

Klostarin

Knut, (Caipala) Ruotu 4

Peer Mårthensson, (Idenlaxby) Ruotu 3

Klostarinen

Peer, (Idelax) Ruotu 4

Peer Mårtensson, (Idelax) Vero- ja kruununtilat:VäenO

Kostiainen

Hindrich, (Idenlaxby) Ruotu 3

Kurckj

Jacob Bertillsson, (Erickälä) Pistolekors:Ruod

LAlkuun

Leinikäinen

Larss Larsson, (Kammåila) Ruotu 3

Leppäinen

Larss, (Låhilax) Ratsastalot 1

Litteinen

Jönss, (Låhilax) Ratsastalot 1

MAlkuun

Mickoinen

Lukas, (Haltula) Ruotu 5

Lukass Månsson, (Låhilax) Ratsastalot 1

Mieloinen

Larss, (Sulkawa) Ruotu 2

Mulj

Mårthen Person, (Erickälä) Ruotu 5

Munck

Anderss, (Aufwilaby) Ruotu 2

Månoinen

Sigfredh Anderson, (Caitais) Ruotu 4

Mähöinen

Johan Persson, (Idelax) Ruotu 4

NAlkuun

Nachkahattu

Michill, (Halttula) Ruotu 5

Nyrhinen

Peer, (Ylisenafwuila) Ruotu 2

OAlkuun

Olkoinen

Christer Erichson, (Telataipal) Ruotu 2

Christer Erichzsson, (Telataipal) Vero- ja kruununtilat:VäenO

PAlkuun

Panoinen

Hindrich Larsson, (Erickälä) Pistolekors:Ruod

Pardain

Grelss Anderson, (Hywarilä) Ruotu 3

Perminen

Jören, (Låhilax) Ratsastalot 1

Pitkäin

Grelss, (Låhilax) Ratsastalot 2

RAlkuun

Radikain

Hindrich Hindrichson, (Idenlaxby) Ruotu 3

Röyhöin

Johan Person, (Halttula) Ruotu 5

SAlkuun

Sauckoinen

Anders Jonson, (Caitais) Ruotu 4

Saukoinen

Anderss Jönsson, (Kaitais) Vero- ja kruununtilat:VäenO

Sinckoin

Erich, (Låhilax) Ratsastalot 1

Sinckoinen

Johan Person, (Låhilax) Ruotu 2

Skumppe

Anders, (Telataipal) Ruotu 2

TAlkuun

Tanninen

Larss Bertilson, (Rutianniemj) Ruotu 1

Larss Jacobsson, (Rutianniemj) Ruotu 1

Oluff Hindrichzson, (Rutianniemj) Ruotu 1

Tarckiainen

Larss, (Sulkawaby) Ratsastalot:VäenO

Tarkeainen

Larss, (Låhilax) Ratsastalot 1

Titainen

Madz, (Haltula) Ruotu 5

Tunninen

Anders Larsson, (Tunnila) Ruotu 5

Anderss Larsson, (Tunnilaby) Talolliset:Pois

Peer Larson, (Caitais) Ruotu 4

UAlkuun

Uckåinen

Oloff, (Låhilax) Ratsastalot 2

VWAlkuun

Wihawainen

Peer Madzson, (Mendus) Ruotu 5

Wätäinen

Larss, (Lingåla) Ruotu 3

Oluff, (Låhilax) Ratsastalot 2

Tässä hakemistossa on yhteensä 81 nimeä

© Maija-Liisa Laakso 2020