AloitussivuSavon rykmenttiEverstiluutnantin komppaniaLäänintilit, apuverot ja kulut → Suostuntavero 1756

Savon rykmentti: Everstiluutnantin komppania

Sotilaiden maksuluettelo läänintileistä 1756

Suostuntavero 1756

Förtekning uppå Riksens Högloflige Stånders Allmänna Bevillning Som nedannämde Soldater komma at erlägga för År 1756. Öfwerste Lieutt:s Compag:

Randasalmi 7.3.1757

Ruotu Nimi Hopea­rahaa Kommentit
2 Petter Sillain 4 1/3
3 Johan Pölström 4 1/3
4 Olof: Frisk 4 1/3
5 Giärt Stadig 4 1/3
6 Michel Ikähäimoin 4 1/3
7 Eric Georg Andersin 4 1/3
8 Anders Fiäder 4 1/3
9 Klemet Färdig 4 1/3
10 Petter Järn 4 1/3
11 Olof Klöster 4 1/3
12 Michel Polack 4 1/3
13 Joh: Tårback 4 1/3
14 Matts Tillkain 4 1/3
15 Lars Lasion 4 1/3
16 Petter Judin 4 1/3
17 Petter Gåsman 4 1/3
18 Hindrich Kukoin 4 1/3
19 Petter Häggström 4 1/3
20 Joseph Immoin 4 1/3
21 Jacob Kobin 4 1/3
22 Petter Tropihl 4 1/3
23 Casper Pittkäin 4 1/3
25 Johan Tornberg 4 1/3
26 Samuel Svarts 4 1/3
27 Påhl Sparf 4 1/3
28 Hindrich Willman 4 1/3
29 Adam Kåpparberg 4 1/3
30 Jacob Liflander 4 1/3
31 Pål Grönlund 4 1/3
32 Mårten Kärnitz 4 1/3
33 Michel Matilain 4 1/3
34 Anders Bastion 4 1/3
35 Grels Läskinen 4 1/3
36 Pål Skrikberg 4 1/3
37 Joh. Ahlforss 4 1/3
38 Nils Mager 4 1/3
39 Pål Purdinen 4 1/3
40 Gustaf Ruskain 4 1/3
46 Matts Hielte 4 1/3
48 Sigfred Svana 4 1/3
49 Matts Sill 4 1/3
50 Elias Kyhlsten 4 1/3
51 Hindrich Tegelberg 4 1/3
52 Lars Purström 4 1/3
53 Nils Håffberg 4 1/3
54 Johan Mohell 4 1/3
55 Petter Talroth 4 1/3
56 Erich Ekebom 4 1/3
57 Ivar Stålt 4 1/3
58 Joh: Eklund 4 1/3
59 Eric Dunder 4 1/3
60 Anders Tiger 4 1/3
61 Hendrich Biörckegren 4 1/3
62 Joh Starck 4 1/3
63 Adam Leijon 4 1/3
64 Anders Neglick 4 1/3
65 Petter Järnberg 4 1/3
66 Thomas Hylsten 4 1/3
67 Olof Walström 4 1/3
68 And: Keinnan 4 1/3
69 Jacob Kållare 4 1/3
71 Nils Turson 4 1/3
72 Lars Kiämpe 4 1/3
106 Anders Friwillig 4 1/3
107 Lars Klosterberg 4 1/3
120 Herman Zitting 4 1/3
121 Johan Silfverberg 4 1/3
122 Pål Aspberg 4 1/3
123 Johan Karell 4 1/3
124 Matts Ahlström 4 1/3
125 Pål Lager 4 1/3
126 Petter Orre 4 1/3
127 Lars Lappberg 4 1/3
128 Hindrich Wädur 4 1/3
129 Abraham Lafström 4 1/3
130 Pål Bastberg 4 1/3
131 Abraham Malmsten 4 1/3
132 Olof Laijbeck 4 1/3
133 Petter Dahl 4 1/3
134 Abraham Röngren 4 1/3
135 Matts Berg 4 1/3
136 Gregorius Storm 4 1/3
137 Joh Hierpe 4 1/3
138 Pål Tapper 4 1/3
139 Hindrich Frimodig 4 1/3

Lähde: Nide 8859 Astia

© Väinö Holopainen 2023