AlkuSavon rykmenttiMajurin komppania → Uudempi ruotulaitos

Savon rykmentti: Majurin komppania

Uudempi ruotulaitos

Savon rykmentti siirtyi uudempaan ruotulaitokseen vuonna 1695. Miehet siirrettiin uusien muodostettujen komppanioiden ruotuihin.

Viimeinen koko vanhemman rykmentin katselmus on vuodelta 1685, ja osittainenkin vuodelta 1690. Ensimmäinen koko uudemman rykmentin nimiluettelo on vuodelta 1700.

Tässä luetellut 25 miestä on tunnistettu samoiksi molemmissa rykmenteissä.

Uudempi rykmentti 1700 Vanhempi rykmentti 1685, 1689-90
Ruotu Nimi Viite Komp. Ruotu⇒ Nimi Pitäjä Kylät
2 Mårten Ohlson Lauhian 1 1 8 Mårthen Olofsson Landiain Mikkeli Kyrckeby, Alama
3 Matz Bertellson Karialain 3 3 33 Mattz Bertilson Karjalain Mikkeli Wålingo
10 Walentin Walentinsson 11 3 Wallentin Wallentinsonn
10 Walentin Walentinsson 12 3 Wallentin Wallentinsonn
10 Walentin Walentinsson 14 3 Vallentin Valentinson
18 Anders Eskillson Rahikain 1 1 13 Anders Eskellsson Rahikain Mikkeli Hachkala, Saikala, Taipalby, Lahnama
25 Johan Ohlsson Heurin 3 3 42 Johan Olufzson Heijain Hirvensalmi Halkola, Hyryla
31 Sigfred Matzsson Pajunen 1 1 4 Sigfredh Matsson Pajunen Mikkeli Harjuma
35 Anders Christerson Kapoin 1 1 7 Anders Christersson Kåpoin Mikkeli Harjuma
37 Erich Johansson Tåjain 11 3 Erich Johanson Tåijain
39 Anders Johansson Kinnarj 1 1 75 Anders Johansson Kimmer Mikkeli Harjuma, Harjujärfwi
40 Johan Staffanson Biörn 1 1 76 Johan Staffansson Biörnin Mikkeli Ihastjärfwi, Wärälä
44 Johan Johanson Säppälain 1 1 9 Johan Johansson Seppäläin Mikkeli Alama, Wächmais
45 Anders Clemetzson Williakain 13 1 Anders Clemitson Williakain
51 Nielss Simonsson Häilain 1 1 10 Niels Simonsson Heilain Mikkeli Harjuma, Suosari
60 Johan Joranson Tåffolain 11 3 Johan Jöranson Tåffwalain
60 Johan Joranson Tåffolain 14 3 Johan Jörensson Tåffelain
68 Nielsson Anderson Biörnborgh 3 3 28 Niels Anderson Biörneborgh Mikkeli Wiliakala, Wanhamäkj
74 Matz Anderson Ihalain 1 1 6 Matz Andersson Ihalain Mikkeli Ihastjärwi
75 Gustaff Ludwichson Tråckoin 3 3 36 Gustaf Lådwikson Tråckain Mikkeli Wålingo, Kårpijärfwj
86 Jöran Henderson Auffwikain 5 5 5 Jöran Hendersson Aulikain Kangasniemi Wajalax, Kaihalamäkj, Pöyhälä, Suråla
88 Larss Christerson Nousiain 5 5 7 Lars Christersson Nåusiain Kangasniemi Äkråntaipal, Pölwänälä
95 Simon Jöranson Håffwinen 5 5 12 Simon Jöransson Howinen Kangasniemi Synsiäranda
96 Måns Eskillsson Laitinen 5 5 13 Måns Eskellsson Laitinen Kangasniemi Synsiäranda
105 Mattz Mattzon Winikain 5 5 22 Matz Matsson Winikain Kangasniemi Päckola, Kähkola, Rytkylä
106 Eskill Eskillsson Ingorin 3 3 52 Eskiell Eskelson Ingerin Ristiina Tiusala, Jautila
107 Petter Larsson Såckain 5 5 23 Peer Larsson Såikain Kangasniemi Äkrontaipal, Kaihilamäki
117 Oluff Hendersson Pentinen 5 5 30 Olof Hendersson Pentinen Kangasniemi Mannila, Ruckala, Håckaniemi

Uudempi rykmentti

Viite Luettelon kuvaus Katselmus Ruotuja SVAR kuvat
Savon rykmentti
SE/KrA/0022/1700/4 (1700), Rullor 1620-1723, Östersjöprovinserna, 1700, jan.-aug.
Majurin komppanian miehistöluettelo x.8.1700 (Riga) 129 267

Vanhempi rykmentti

Viite Luettelon kuvaus Katselmus Ruotuja SVAR kuvat
eversti Joachim von Cronmanin rykmentti
SE/KrA/0022/1685/16, Rullor 1620-1723, Rullor 1685, Sverige och Finland Inf., Drag. Del 2, 1685, Rulla 16
1 Henkikomppanian katselmus 17.8.1685 (Nyslott) 143 274
3 Majurin komppanian katselmus 17.8.1685 (Nyslåtth) 141 302
5 Kapteeni Seulenbachin komppanian katselmus 17.8.1685 (Nyslåt) 108 328
eversti Joakim von Cronmanin rykmentti
SE/KrA/0022/1689/12 (1689-1690), Rullor 1620-1723, Rullor 1689, Ingermanland och Keksholms län, Del 2
11 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.5.1689 .. 1.4.1690 (Narwen) - 114, 144, 150, 171, 192, 215, 221, 226, 231, 236, 241, 246
12 Kapteeni Erich Göösin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 19.5.1689 .. 1.9.1689 (Narwen) - 117, 139, 156, 177, 197
13 Everstiluutnantti Berndt Brakelin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 13.4.1690 (Narven) - 248
14 Kapteeni Gustaf Gyllenspångin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 13.4.1690 (Narva) - 254

© Väinö Holopainen 2020