AlkuSavon rykmenttiPieksämäen komppania → Uudempi ruotulaitos

Savon rykmentti: Pieksämäen komppania

Uudempi ruotulaitos

Savon rykmentti siirtyi uudempaan ruotulaitokseen vuonna 1695. Miehet siirrettiin uusien muodostettujen komppanioiden ruotuihin.

Viimeinen koko vanhemman rykmentin katselmus on vuodelta 1685, ja osittaisetkin vuosilta 1689-96. Ensimmäinen koko uudemman rykmentin nimiluettelo on vuodelta 1700.

Tässä luetellut 57 ruodun miehet on tunnistettu samoiksi molemmissa rykmenteissä. He muodostavat 45 % koko komppanian vahvuudesta 126 ruotua.

Uudempi rykmentti 1700 Vanhempi rykmentti 1685, 1689-91, 1694-96
Ruotu Nimi Viite Komp. Ruotu⇒ Nimi Pitäjä Kylät
1 Påhl Påhlsson Wilhu 6 6 1. korp Påhl Påhlssonn Willhuin Pieksämäki
2 Påhl Peersson Rusain 35 6 Påel Persson Rusain
5 Simon Mårthenson Mannin 41 Simon Manninen
42 Simon Manninen
7 Bertill Frilla 38 6 Bertell Carlsson Frilla
8 Peer Mattson Håckain 6 6 5 Peer Matss: Håckain Pieksämäki Letenmäkj
17 Oloff Mattsson Hämäläin 6 6 11 Oloff Matsson Hämäläin Pieksämäki Sijkamäki, Sarkaniemi
18 Oloff Ohlson Hurskain 6 6 12 Oloff Oloffsson Hurskain Pieksämäki Längälmä
20 Hindrich Åjnoin 35 6 Hindrik Oinoin
36 6 Hinrich Åijnoin
37 6 Hinrich Åijnoin
21 Påhl Johanson Kurikain 38 6 Påhl Kurikain
41 Påhl Kurikain
24 Michell Peerss: Suchoin 22 6 Michell Suhoinen
38 6 Michell Suhoin
39 6 Michell Suhoin
40 6 Michel Suhoin
25 Oloff Erichson Laitinen 6 6 16 Oloff Erichss Laitinen Pieksämäki Suonijoki
26 Påhl Michelsson Kajnul: 6 6 17 Påhl Michelss Kainulain Pieksämäki Käriänniemi, Tåholax
27 Jöran Sämäinen 36 6 Jöran Sämäin
37 6 Jöran Sämäin
41 Jören Sämäinen
42 Jöran Sämäinen
29 Oloff Johansson Hämäläin 41 Oloff Johanson Hämelein
30 Peer Thomason Laitinen 21 6 Petter Thomasonn Laitinen
31 Påhl Larsson Tårnioin 6 6 21 Påhl Laarsson Tårnioin Pieksämäki Påchialax
32 Petter Johansson Laurikain 41 Petter Laurikain
42 Petter Laurikain
33 Niels Johanson Karialain 6 6 23 Niels Johansson Karialain Pieksämäki Wäisälä
34 Isach Manninen 35 6 Isaak Mannin
36 6 Isaak Manninen
37 6 Isaak Manninen
36 Lars Peerson Pöndin 22 6 Lars Peerson Pöndinen
24 6 Lars Peersson Pödinen
38 6 Larss Peersson Pöndinen
38 Abraham Tarf:ain 35 6 Abraham Thomassn Tarvain
39 Peer Larsson Laitinen 6 6 75 Peer Larsson Laitinen Pieksämäki Pyhitty
41 Niels Jacobson Läikas 6 6 54 Niels Jacobsson Leikas Pieksämäki Kyrckby
42 And:s Hinderson Kandain 42 Anders Hindrichsson Kandain
48 Hendrich Thomass: Laitinen 6 6 57 Hindrich Thomass Laitinen Pieksämäki Knutila, Suontentaipal
39 6 Hinrich Laitin
50 Sigfredh Läpiäin 6 6 22 Sigfredh Sigfredss Läppiäinen Pieksämäki Haukiwori
52 Mattz Påchialain 38 6 Matz Påchialain
39 6 Mattz Poialain
40 6 Matz Påhialain
54 Peer Peerson Nysein 19 6 Peer Peerssonn Nyssein
20 6 Peer Peerssonn Nyssein
21 6 Peer Peerssonn Nyssein
35 6 Per Persson Nysein
36 6 Peer Nysäin
37 6 Peer Nysain
39 6 Peer Nyssäin
40 6 Pehr Nysain
56 Jacob Wijnikain 41 Jacob Wijnikain
42 Jacob Winikain
59 Thomas Pienoin 6 6 15 Thomas Thomass Pienoin Pieksämäki Markala, Karckoila
62 Johan Johansson Nikulain 38 6 Johan Johansson Nikulain
67 Påhl Påhlsson Tåmberin 21 6 Påhl Tämberinen
41 Påhl Påhlson Tåmberin
72 Samuell Muldain 6 6 76 Samuel Nielsson Muldain Pieksämäki Wechmas, Outila, Surnumäki
73 Jöran Anderss: Hämäläin 22 6 Jören Hämäläin
38 6 Jöran Andersson Hämälain
39 1 Jöran Hämäläin
40 2 Jöran Hämmel:
74 Christer Franss: Janhuin 40 6 Christer Frantzsson
76 Sigfredh Rämäinen 41 Sigfredh Dafwidson Rämuinen
78 Peer Thomasson Pöndin 41 Petter Thomason Pöndinen
42 Petter Thomasson Pöndinen
82 Hindrich Mäkäräin 6 6 83 Hindrich Johanss Mäkeräin Pieksämäki Wäyrylä, Wipero, Hulkola
41 Hindrich Mäkerein
86 Niels Thomass: Häckinen 6 6 86 Niels Thomasson Häckinen Pieksämäki Kyrckby
36 6 Nielss Häckinen
37 6 Nielss Häckinen
41 Niels Thomason Häckinen
42 Niels Thomasson Häckinen
87 Michell Johanson Läskinen 6 6 87 Michell Johansson Leskinen Pieksämäki Tickalamäki
89 Mattz Michelss: Tirroin 6 6 89 Matz Michelss Tijrin Pieksämäki Letenmäki, __tilaby, Käpysahlo, Pispalamäki
38 6 Matz Michelsson Tirroin
40 6 Matz Tirronen
90 Grels Läpiäin 21 6 Grels Läpiein
35 6 Grels Sigfridsson Lepiein
36 6 Greelss Lippiäin
37 6 Greelss Lippiain
39 6 Greelss Sigfredson Lebiain
40 6 Grelz Leppiain
92 Mattz Luckarin 38 6 Matz Luckarinen
42 Mattz Luckarin
93 Johan Månss: Tackuin 41 Johan Månson Tackuin
95 Anders Mattson Tarf:ain 41 Anders Matson Tarfwain
96 Grels Thomass: Simoin 19 1 Grels Thomassonn Simoin
22 1 Greels Thomason Simon
24 1 Greels Thomassonn Simoin
38 1 Grelz Thomason Simoin
97 Johan Mattson Hyf:ein 41 Johan Matson Hyfwäin
99 Niels Christersson Luukoin 41 Niels Christerson Luukoin
102 Lars Ohlson Puroin 41 Larss Ohlson Puroin
104 Eskiell Eskiellson Turdiain 1 1 104 Eskell Eskellsson Turdiain Leppävirta Samais
105 Johan Thomass: Achokas 41 Johan Thomason Ahokas
110 Hinddrich Erichson Såpain 41 Hendrich Erichson Såpoin
42 Hindrich Erichsson Såpoinen
114 And:s Hinderson Kinnuin 38 8 Anders Hendersson Kinnuin
117 Oloff Staffanson Pjrain 39 8 Olåff Pijrain
119 Lars Michellson Turuin 38 8 Larss Michelsson Turuin
39 2 Lars Turhoin
41 Lars Michellson Turuin
42 Lars Michellsson Turuin
121 Sigfred Hinderson Såpain 38 6 Sigfred Hendersson Såpain
122 Påhl Ohlson Turuin 41 Påhl Turuinen

Uudempi rykmentti

Viite Luettelon kuvaus Katselmus Ruotuja SVAR kuvat
Savon rykmentti
SE/KrA/0022/1700/4 (1700), Rullor 1620-1723, Östersjöprovinserna, 1700, jan.-aug.
Pieksämäen komppanian miehistöluettelo x.8.1700 (Riga) 126 284

Vanhempi rykmentti

Viite Luettelon kuvaus Katselmus Ruotuja SVAR kuvat
eversti Joachim von Cronmanin rykmentti
SE/KrA/0022/1685/16, Rullor 1620-1723, Rullor 1685, Sverige och Finland Inf., Drag. Del 2, 1685, Rulla 16
1 Henkikomppanian katselmus 17.8.1685 (Nyslott) 143 274
6 Kapteeni Gyllenspångin komppanian katselmus 17.8.1685 (Nyslåt) 142 345
eversti Joakim von Cronmanin rykmentti
SE/KrA/0022/1689/12 (1689-1690), Rullor 1620-1723, Rullor 1689, Ingermanland och Keksholms län, Del 2
19 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.5.1689 .. 1.9.1689 (Narwen) - 114, 144, 150, 171, 192
20 Kapteeni Erich Göösin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 19.5.1689 .. 1.9.1689 (Narwen) - 117, 139, 156, 177, 197
21 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.10.1689 .. 1.4.1690 (Narwen) - 215, 221, 226, 231, 236, 241, 246
22 Everstiluutnantti Berndt Brakelin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 13.4.1690 (Narven) - 248
eversti Joakim von Cronmanin rykmentti
Digitaaliarkisto, Inkerin ja Käkisalmen läänin tositekirja, 1691, Nide 9771
24 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.5.1691 .. 1.9.1691 (Narwen) - 1610, 1635, 1659, 1681, 1703
eversti Joakim von Cronmanin rykmentti
Digitaaliarkisto, Inkerin ja Käkisalmen läänin tositekirja, 1694, Nide 9783
35 Everstiluutnantti Ebbe Ludvig Tollin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 31.3.1694 .. 1.9.1694 (Narfven) - 1067, 1086, 1105, 1123, 1142, 1161
36 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.10.1694 .. 1.12.1694 (Narven) - 1183, 1189, 1195
eversti Joakim von Cronmanin rykmentti
Digitaaliarkisto, Inkerin ja Käkisalmen läänin tositekirja, 1695, Nide 9787
37 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.1.1695 .. 1.9.1695 (Narven) - 557, 563, 568, 583, 607, 624, 643, 641, 679
38 Kapteeni Sigfrid Rappengrenin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.4.1695 .. 1.9.1695 (Narven) - 586, 610, 628, 646, 664, 682
39 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.10.1695 .. 1.12.1695 (Narven) - 691, 698, 704
eversti Joakim von Cronmanin rykmentti
Digitaaliarkisto, Inkerin ja Käkisalmen läänin tositekirja, 1696, Nide 9791
40 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.1.1696 .. 1.6.1696 (Narven) - 1034, 1040, 1046, 1058, 1078, 1096
41 Majuri Claes Jacob von Werdenhoffin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa, uusi komppaniajako 1.4.1696 .. 1.6.1696 (Narva) - 1049, 1079, 1087
42 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa, uusi komppaniajako 1.10.1696 .. 1.12.1696 (Narven) - 1108, 1114, 1120

© Väinö Holopainen 2020