AlkuSavon rykmenttiPuumalan komppania → Uudempi ruotulaitos

Savon rykmentti: Puumalan komppania

Uudempi ruotulaitos

Savon rykmentti siirtyi uudempaan ruotulaitokseen vuonna 1695. Miehet siirrettiin uusien muodostettujen komppanioiden ruotuihin.

Viimeinen koko vanhemman rykmentin katselmus on vuodelta 1685, ja osittainenkin vuodelta 1690. Ensimmäinen koko uudemman rykmentin nimiluettelo on vuodelta 1700.

Tässä luetellut 29 miestä on tunnistettu samoiksi molemmissa rykmenteissä.

Uudempi rykmentti 1700 Vanhempi rykmentti 1685, 1689-90
Ruotu Nimi Viite Komp. Ruotu⇒ Nimi Pitäjä Kylät
4 Hindrich Tärewäin 2 2 40 Hindrich Matssonn Täräwein Puumala Pijrtimäkj, Kerriniemi, Kiettäwällä
5 Philiph Hättij 2 2 41 Philip Peersson Håttj Puumala Kaipolla, Harmmalla
8 Oloff Ohlson Liukoin 2 2 43 Oloff Ohlsson Liukåin Puumala Limatalla, Giestgifware
9 Peer Påhlson Malliain 2 2 44 Peer Påhlss Malliain Puumala _illiala
11 Grels Sutinen 2 2 129 Grels Grelss Suttin Sulkava Mietulla, Huchtama, Sårialla
13 Hindrich Pullingh 2 2 130 Hindrich Michellsson Pullinen Sulkava Hammulla, Ryhällä
31 Oloff Hanson Lydickein 3 3 138 Oluff Hanson Lydikäin Puumala Hylckälä, Hauhoila
34 Peer Anderson Kerstinen 3 3 140 Petter Anderson Kirstinen Puumala Kaipola, Ninimäkj
46 Hans Steenbergh 2 2 30 Hans Jörenss Stenberg Sääminki _hlanemi
48 Anders Erichson Mustoin 13 2 Anders Erichson Mustoin
54 Peer Anderson Tåif:ain 2 2 37 Peer Anderss Tåifwain Sääminki Ingilla, Ikanemj
61 Erich Anderson Kämäräin 13 2 Anders Anderson Kämärein
63 Mattz Person Ambrain 13 2 Matz Peerson Ambiain
71 Oloff Saf:olain 11 2 Oloff Ohlsonn Safwolain
73 Samuell Anderson Tirroin 2 2 73 Samuel Anderss Tirroin Sääminki Kallislax
74 Oloff Renny 2 2 74 Oloff Staffanssonn Rännij Sääminki Kurkella, Reinickalla, Läskellä
78 Christer Ohlson Uttriain 2 2 78 Christer Olofss Utriain Sääminki Åtawanemi, Cardilanranda
80 Johan Peerson Innain 2 2 77 Johan Peerss: Immoin Sääminki Kåmmernemj, Åtawanemi
88 Mattz Sigredson I:fwoin 2 2 113 Matz Sigfredss Ifwonen Sulkava Cardilla, Karjulalamäkj
97 Thomas Sulkawain 3 3 121 Thomas Thomason Sulckaulain Hirvensalmi Häyrylä, Wapula, Karstula
98 Cnuth Ukoin 1 1 11 Knuth Knutsson Uckoin Mikkeli Wächmois
100 Erich Mannikain 1 1 17 Erich Hendersson Mannikain Mikkeli Wätämäsalmi, Måndola
101 Anders Påhlson Sairain 1 1 18 Anders Påhlsson Sairuin Mikkeli Taipallaby, Marjaniemi
102 Peer Peerson Säppäläin 1 1 19 Peer Peersson Säppäläin Mikkeli Kächkylä, Marjaniemi
114 Sigfredh Jörenson Wanhain 1 1 93 Sigfredh Johansson Wanhain Mikkeli Kärjälä
120 Anders Clåstarin 2 2 34 Anders Påhlss Clostarin Sääminki Rijtosarj, Kapajakola
121 Jören Thomason Tåif:akain 1 1 98 Jöran Thomasson Tåiwakain Mikkeli Parckilla, Marianiemi, Wänälä
124 Mattz Jörenson Wänäin 1 1 99 Matz Jöransson Wänäin Mikkeli Wänälä
125 Lars Larson Wänäin 14 6 Lars Larsson Wännänen

Uudempi rykmentti

Viite Luettelon kuvaus Katselmus Ruotuja SVAR kuvat
Savon rykmentti
SE/KrA/0022/1700/4 (1700), Rullor 1620-1723, Östersjöprovinserna, 1700, jan.-aug.
Puumalan komppanian miehistöluettelo x.8.1700 (Riga) 129 273

Vanhempi rykmentti

Viite Luettelon kuvaus Katselmus Ruotuja SVAR kuvat
eversti Joachim von Cronmanin rykmentti
SE/KrA/0022/1685/16, Rullor 1620-1723, Rullor 1685, Sverige och Finland Inf., Drag. Del 2, 1685, Rulla 16
1 Henkikomppanian katselmus 17.8.1685 (Nyslott) 143 274
2 Everstiluutnantin komppanian katselmus 17.8.1685 (Nyslåt) 141 290
3 Majurin komppanian katselmus 17.8.1685 (Nyslåtth) 141 302
eversti Joakim von Cronmanin rykmentti
SE/KrA/0022/1689/12 (1689-1690), Rullor 1620-1723, Rullor 1689, Ingermanland och Keksholms län, Del 2
11 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.5.1689 .. 1.4.1690 (Narwen) - 114, 144, 150, 171, 192, 215, 221, 226, 231, 236, 241, 246
13 Everstiluutnantti Berndt Brakelin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 13.4.1690 (Narven) - 248
14 Kapteeni Gustaf Gyllenspångin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 13.4.1690 (Narva) - 254

© Väinö Holopainen 2020