AloitussivuSavon ruodutusluettelotSulkavan pitäjä → 1656 ruodutus- ja väenottoluettelo ☰ 

Sulkava ruodutus- ja väenottoluettelo 1656

Nimet aakkosjärjestyksessäVäenottoluettelo

Sulkawa Sochn

Uthskrifningz Rulla öfwer Wyborgz och Nyeslotz Landzhöfdingedomen...Pro Anno 1656. Nye Slottz Lähn


Vero- ja kruununtilat ♦ Skatt och Chrono sampt Infanterietz hemman som inthet Brukes af Officerne

Talolliset

Ruotu 73Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 870

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Rokonemj/Ruokoniemi
Morthen Jörensson Hielp Helpi
Mattz Hansson Hanskj Hanski
Peer Olufsson Klosterin Luostarinen
Thomas Halloin Halonen
Kardila/Kaartila
Johan Peersson Kardinen Kaartinen
Måns Michellsson Cardin Kaartinen
Tannila/Tannila
Jacob Hendrichsson Kontiainen
Peer Olufsson Kaartinen
Oloff Hendrichsson Tannin Tanninen
Kammola/Kammola
Johan Kammoin Kammonen
Hintizila/Hintsala
Elias Hintzain Hintsanen
Hyfwärila/Hyvärilä
Grells Pardain S:n Anders Grellsson Knecht Partanen

Ruotu 74Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 870

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Hyfwerilä/Rauhaniemi
Peer Johansson Hatain Haatainen
Hendrich Hintzain Hintsanen
Lohilax/Lohilahti
Erich Johansson Sinkoin Sinkkonen
Christer Knuutsson Luostarinen
Johan Mähoin Mähönen
Kaitas/Kaitainen
Lars Kaipoin Knecht Kaipainen
Thomas Radikain Raatikainen
Grells Radikain Raatikainen
Mattz Pannoin Paunonen
Tannila/Eerikkälä
Morthen Peersson Mullj Mulli
Mändys/Mäntynen
Mattz Peersson Wihawain Vihavainen
Peer Knuutsson Halloin Halonen
Oloff Kijskinen Kiiskinen

Ruotu 75, Ruotuun kuuluu myös 4 miestä Puumalasta Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 870

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Aufwila/Auvila
Hendrich Hendrichsson Hölker Hölker
Kaipola/Kaipola
Anders Kaipoins E:a Kaipainen
Rokoniemj/Ruokoniemi
Bertill Peersson Hatain Haatainen
Sipilä/Sipilä
Oloff Larsson Sipinen
Kardila/Kaartila
Måns Kardinen Kaartinen
Kammola/Kammola
Philpus Kuckoin Kukkonen
Karialanmäkj/Karjulanmäki
Christer Heifwä Häivä
Kaitais/Kaitainen
Johan Inginen Inkinen
Tunnila/Tunnila
Anders Larsson Tunninen Tunninen
Måns Peersson Tunninen Tunninen

Läänitykset ♦ Frellse aff Wijborgz och Nyeslotz Lähn Pro Anno 1656

Henrik Seulenbergin läänitys ♦ Hendrich Seulenbergz

SeulenbergLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 906

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Hyfwerila/Halttula
Johan Ryhain Ryhänen
Michell Nackahattu Nahkahattu
Mattz Titain Tiittanen

Henrik Arvidsson Suurmanin läänitys ♦ Hendrich Suurmans

SuurmanLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 909

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Mendyis/Mäntynen
Anders Wihawain Vihavainen

Erik Jespersson Lilliesköldin läänitys ♦ Erich Lilliensköldz

LilliesköldLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 910

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Sairamäckj/Sairalanmäki
Thomas Hamuinen Hamunen

Jöran Pistolekorsin läänitys ♦ Jöran Pistolkorses

PistolekorsLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 910

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Tunnila/Tunnila
Jacob Bertellsson Kurckj Kurki
Anders Heldemoin Heltimoinen

Herman von Burghausenin läänitys ♦ Herman von Burkhausens

BurghausenLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 910

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Hyfwerilä/Mäntynen
Peer Olsson Rennare Rännare

Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Viborg och Nyslott, 1656, Rulla 5
SVAR SE/KrA/0025/0/4 alkaen kuvasta 870, 906, 909, 910

Lähdekopio:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Viborg och Nyslott, 1656, Rulla 633
SVAR SE/KrA/0025/0/192 alkaen kuvasta 286

Nimet aakkosjärjestyksessä16551660

© Maija-Liisa Laakso 2023