AloitussivuSavon henkikirjatIisalmen pitäjä1722 → Henkikirja ☰ 

Iisalmi henkikirja 1722

Sivu 1719AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Alapitkenkylä/Alapitkä - 2 - Ifwar Hilduin m:h: 1 1 Hiltunen
1 1 Hans Hujains Enckia - 1 Hujanen
Såldat Häckeins hustru - 1 121
Caupila/Kauppila - 1 - Carll Tirinens hust: - 1 Tirinen
- 3 - Bertill Leynoin m:h: 1 1 Leinonen
St:S: Peer Kaupinen 1 - Kauppinen
- 2 - Grels Kaupin m: hust: 1 1 Kauppinen
Haiastaipall/Haajaistaival - 4 - Wisse Cumbulain m:h: 1 1 Kumpulainen
S: Johan Cumbul m:h: 1 1 Kumpulainen
- 2 - Oloff Kumbulain m:h: 1 1 Kumpulainen
Haiassby/Haajainen - 2 - Påhl Rångain medh hust: 1 1 Ronkainen
- 2 - Christer Råifwain m:h: 1 1 Roivainen
- 2 - Oloff Junduin m:h: 1 1 Juntunen
- 2 - Hindrich Håiska mh: 1 1
- 2 - Hindrich Pulckas hust: - 1 Pulkka
Son Anders Pulcka 1 - Pulkka

Sivu 1720AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Hapajerfwy/Haapajärvi - 5 - Påhl Eskellins hustru - 1 Eskelinen
Son Petter Eskelin m:h 1 1 Eskelinen
dåtter Margaretha - 1 Eskelinen
dotter Beatha - 1 Eskelinen
- 2 - Lars Ersson Pardain m:h: 1 1 Partanen
- 2 - Mattz Packoinen m:h: 1 1 Pehkonen
- 1 - Isach Pessoins hustru - 1 Pesonen
- 2 - Mattz Pessoin m:h: 1 1 Pesonen
- - 2 Hindrich Mårtenssons hu - 1
Sonn Anders 1 -
- 4 - Petter Lappalain m:h: 1 1 Lappalainen
Måg Peer Johansson m:h: 1 1
- 2 - Rassmus Ackoin m:h: 1 1 Akkanen
- 2 - Erich Pessoin m: hust: 1 1
- - 5 Hindrich Huloin m:h: 1 1
Hindrich Ruåtzalains h: - 1 Ruotsalainen
St:S: Hindrich medh hust: 1 1
Härnäjärfwi/Hernejärvi - - 3 Philip Philipsson 1 - Korhonen
Måg Johan Karakain m:h: 1 1 Kaarakainen
2 Jacob Mähöin m:h: 1 1 Mähönen
- - 2 Peer Njrain m:h: 1 1 Niiranen
Häinämäkj/Heinämäki - - 4 And: Cumbulain m:h: 1 1 Kumpulainen
Son Peers hustru - - Kumpulainen
Påhl Kinnuin m: hust: 1 1 Kinnunen
- 2 - Hindrich Tickain m: hust: 1 1 Tikkanen

Sivu 1721AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Häinämäkj/Heinämäki - 2 - Samuel Uttriain m:h: 1 1 Utriainen
- 3 - Petter Kärckäin 1 Kärkkäinen
Son Anders m: hust: 1 1 Kärkkäinen
- 2 - Påhl Tickain m:h: 1 1 Tikkanen
- 2 - Lars Lappalain m:h: 1 1 Lappalainen
- 3 - Johan Huttuin med h: 1 1 Huttunen
Dreng Joh. 1 -
Wänämäki/Venetmäki - 4 - Eskil Larss. Lippoins h. - 1 Lipponen
S:S: Eskil Mårtensson mh. 1 1 Lipponen
Bror Anders 1 - Lipponen
Hautajerfwj/Hautajärvi - - 1 Påhl Tenhuins hustru - 1 Tenhunen
- - 2 Peer Kärckäin m:h: 1 1 Kärkkäinen
- 2 - Peer Ohlsson Pöxä m:h: 1 1 Pöksyläinen
- 2 - Oloff Johanss. Kärckäins h. - 1 Kärkkäinen
Bror Lars Kärckäin 1 - Kärkkäinen
Idensallmiby/Iisalmi - - 3 Andres Kajanus 1 - Cajanus
Son Isach med hustrun 1 1 Cajanus
- - 3 Carl Kajanij Enckia - 1 Cajanus
Dreng Hapain 1 -
Piga Gertrudh - 1
- - 3 Oloff Huttuin mh 1 1 Huttunen
B:S. Henrich Påhlsson 1 - Huttunen
- - 4 Bertill Huttuin m:h: 1 1 Huttunen
Måg Peer Kärckäin m:h 1 1 Kärkkäinen
- - 2 Daniel Johanss. Kaupin mh: 1 1 Kauppinen
- - 3 Anders Johanssons hust: - 1
S: Michel Andersson m:h: 1 1

Sivu 1722AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Idensallmiby/Iisalmi - - 2 Niels Ackain m. hust: 1 1 Akkanen
Jummisby/Juminen - 2 - Påhl Ruåtzalain m: hust: 1 1 Ruotsalainen
- 2 - Heming Hind:ss. Hynnin m:h: 1 1 Hynynen
- 5 - Michell Hemingsson m:h: 1 1 Hynynen
Son Heming med hust: 1 1 Hynynen
Son Michell 1 - Hynynen
- 1 - Heming Hynnings Enck: - 1 Hynynen
- 4 - Anders Häiskain m:h. 1 1 Heiskanen
Bror Hindrich m:h: 1 1 Heiskanen
- 5 - Påhl Häiskain 1 - Heiskanen
S: Lars Heiskain m:h: 1 1 Heiskanen
Bl:M: Peer Heiskain m:h: 1 1 Heiskanen
Jyngenemj/Jynkänniemi - 4 - Jerimias Rynoins h: - 1 Ryynänen
Son Jerimias m:h: 1 1 Ryynänen
T: Cåussmains hustru - 1 Kuosmanen
Jåutzenemj/Joutsenniemi - 4 - Peer Erichss. Ruåtzal m:h: 1 1 Ruotsalainen
B:S: Erich Peersson m:h: 1 1 Ruotsalainen
Jåckisby/Jokela - 4 - Oloff Jåckelain m:h: 1 1 Jokelainen
Såld: Samuels hustru - 1 92
Bl:M: Lars Huttuins h:u - 1 Huttunen
Kilpsarij/Kilpisaari - 2 - Hindrich Jåckelain m:h: 1 1 Jokelainen
- - 4 Johan Huttin m:h: 1 1 Huttunen
Swåg: Christer Ryttkoin m:h: 1 1 Rytkönen
2 - - Brofåug: Brusius Snickar m.h 1 1 Snickare
- 4 - Bertil Hynninen m:h: 1 1 Hynynen
Måg Michel Haloin m:h: 1 1 Halonen

Sivu 1723AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Kilpsarij/Kilpisaari - 4 - Thomas Huttuin m:hust: 1 1 Huttunen
Måg Samuel med hust: 1 1
Korpjärfwj/Korpijärvi - 4 - Jeremias Jeremiass: m:h: 1 1
Bror Thomas m:hust: 1 1
- 7 - Bertill Juutin m:h: - 1 Juutinen
Bror Johan med hust: 1 1 Juutinen
B:r Christers hustru - 1 Juutinen
Sonn Johan 1 - Juutinen
Son Oloff medh hust: 1 1 Juutinen
Kariala/Karjala - 2 - Johan Anderss: Niskain m:h: 1 1 Niskanen
Kiwisto/Kivistö - 2 - Påhl Ållickain m:h: 1 1 Ollikainen
- 1 1 Gabriel Ålickains hu - 1 Ollikainen
Soldatz hustru - 1 *
- 4 - Oloff Ålickain m:h 1 1 Ollikainen
Bror Johan med hust:u 1 1 Ollikainen
- 2 - Påhl Peersson Rynain m:h: 1 1 Ryynänen
Kåppola/Koppola - 3 - Staffan Påhlsson m:h 1 1
Son Påhl 1 -
- 2 - Staffan Coussmain m:h. 1 1 Kuosmanen
Karfwasalmj/Karvasalmi - 2 1 Philip Rynein m:h 1 1 Ryynänen
Sold:s Pölleins hustru - 1 Pöllänen 119
- 3 - Christer Wäissäin m:h 1 1 Väisänen
Bror Peer 1 - Väisänen
- 3 - Påhl Rynein med hust 1 1 Ryynänen
Bror Mattz 1 - Ryynänen
- 2 - Hindrich Ålckoin m:h: 1 1 Ollikainen

Sivu 1724AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Karfwasalmj/Karvasalmi - 2 - Lars Parcko med hust: 1 1
Käräiänsarj/Kääriänsaari - 3 1 Lars Heiskain m:hust: 1 1 Heiskanen
Son Ands Larsson 1 - Heiskanen
Såld:s Niroins Hustru - 1 Niiranen 96
Kuifwanemj/Kuivaniemi - 1 - Lars Johansson 1 -
- 2 - Thomas Purckoin m:h: 1 1
Kåtanemj/Kotaniemi - 5 - Mattz Jauhuinen mh: 1 1 Jauhiainen
dreng Dawidh 1 -
d: Jöran Hämä:n m:h: 1 1 Hämäläinen
Kalljojerfi/Kalliojärvi - 2 - Lars Turpain m:h: 1 1 Turpeinen
- 2 - Cnuth Kärkäin m:h: 1 1 Kärkkäinen
- 2 - Peer Kärkain m:h: 1 1 Kärkkäinen
- 2 - Hans Kärckäin m:h: 1 1 Kärkkäinen
- 2 - Petter Tapoin m:h: 1 1
- 3 - Johan Kärckäins hust: - 1 Kärkkäinen
S. Påhl Johansson m:h: 1 1 Kärkkäinen
- 1 - Peer Nif:ilains hust: - 1 Nevalainen
- 3 - Petter Kärckäin mh:h. 1 1 Kärkkäinen
Sonn Lars 1 - Kärkkäinen
Kåskenbÿ/Koskenkylä - 2 - Anders Jacobss. m:h: 1 1
Kiuruwäsj/Kiuruvesi - 4 - Hindrich Larssons hust: - 1 Tikkanen
S: Påhl Tickain m:h: 1 1 Tikkanen
dotter - 1

Sivu 1725AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Kiuruwäsj/Kiuruvesi - 6 - Lars Tickains hustru - 1 Tikkanen
Son Ifwar med hust: 1 1 Tikkanen
F:b: Hindrich med hust: 1 1 Tikkanen
dotter Margaretha - 1 Tikkanen
- 2 - Lars Nielss: Lindh m:h: 1 1 Lind
- 2 - Påhl Tickain med hust: 1 1 Tikkanen
- 2 - Oloff Lappalain mh 1 1 Lappalainen
- 3 - Johan Kaickoin mh 1 1 Kaikkonen
Sonn Peer 1 - Kaikkonen
- 2 - Hindrich Rämäxin m:h: 1 1 Remes
- 2 - Johan Lappalain m:h: 1 1 Lappalainen
- 1 - And:s Ohlsson Hyf:oin 1 - Hyvönen
- 4 - Johan Kättuin m:h 1 1 Kettunen
Sonn Anders m:h 1 1 Kettunen
Laaka - 3 - Johan Rönckä m:h 1 1 Rönkä
Sonn Elias 1 - Rönkä
Luckarila/Lukkarila - 2 - Påhl Ålickain m:h 1 1 Ollikainen
- 2 - Christer Saf:olain m:h 1 1 Savolainen
- 2 - Lars Luuckarin m:h: 1 1 Lukkarinen
- 3 - Hemingh Luckarins hust: - 1 Lukkarinen
Sonn Ifwar m:h 1 1 Lukkarinen
Lambajerf:i/Lampaanjärvi - - 4 Oloff Nissinen m:h 1 1 Nissinen
Bror Erich med hust: 1 1 Nissinen
- - 2 Johan Ohlsson m:h 1 1
- 4 - Niels Huijain m:hust: 1 1 Hujanen
Sonn Påhl 1 - Hujanen
dotter - 1 Hujanen
- 2 - Brussius Ruåtzalain m:h: 1 1 Ruotsalainen

Sivu 1726AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Lambajerf:i/Lampaanjärvi - 2 - Petter Tickain m:hust: 1 1 Tikkanen
- 4 1 Erich Kärkoin m:h 1 1 Kärkkäinen
S. Peer Erichsson m:h. 1 1 Kärkkäinen
Såld. Påhls hustru - 1 *
- 2 - Påhl Ticckain m:h: 1 1 Tikkanen
- 2 - Hindrich Turf:in m:h. 1 1
Läppälax/Leppälahti - 3 - Ellias LappwäteL. hu - 1 Lapveteläinen
S: Peer Elliassonn 1 - Lapveteläinen
Sold: Peers hustru - 1 2
- 2 - Enewaldh Enewaldss. m:h. 1 1
- 1 - Oloff Keijoin 1 - Kejonen
- 2 - Hindrich Ryttkein m:h: 1 1 Rytkönen
Lappwätelanby/Lappetelä - 1 1 Olof Erichssonn 1 -
Såldat.s hustru - 1 10
- 2 - Påhl Kattain m:h: 1 1 Katainen
- 3 - Lars Harakas hust: - 1 Harakka
S. Oloff Larsson m:h: 1 1 Harakka
- 2 - Staffan HämäLn m:h: 1 1 Hämäläinen
- 2 - Lars Katajain m:h: 1 1
- 3 - Mattz LappwetL:s hust: - 1 Lapveteläinen
Bror Erich med hust 1 1 Lapveteläinen
- 2 - Matz Matss Kärkoin m:h. 1 1 Kärkkäinen
- 2 - Erich Ållickain m:h 1 1 Ollikainen
Lötemäkj/Löytynmäki - 1 - Anders Räisein 1 - Räisänen
- 4 - Lars Ihalain m:h: 1 1 Ihalainen
S: Lars Larssonn 1 - Ihalainen
F:b: Niels Ihalains hust: - 1 Ihalainen

Sivu 1727AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Lötemäkj/Löytynmäki - 5 - Ifwar Lydickain m:h: 1 1 Lyytikäinen
Peer Wäisein m:h: 1 1 Väisänen
Måg Eskiel Pakalains hust: - 1
Lammassahlo/Lammassalo 4 - - Sacell: HL Mart: Kostianus mh. 1 1 Costianus
d: Mattz Herranen 1 - Herranen
Pijga Ljssa - 1
- 3 - Anders Niskain m:h: 1 1 Niskanen
dotter Margaretha - 1 Niskanen
2 - - KlåckL Isack Marinus mh. 1 1 Marinus
- 6 - Johan Johansson m:h: 1 1
Sonn Johan 1 -
d: Johan Niskain m:h: 1 1 Niskanen
dotter Anna - 1 Niskanen
- - 1 T:e Lars Johanssons hust: - 1
Läfwänemj/Leväniemi 1 - - Spödgub: Johan KämäL 1 - Kämäläinen
- 2 - Mattz Kumbulain m:h: 1 1 Kumpulainen
- 4 - Christer Röngäs m:h: 1 1 Rönkä
Son Samuel m:h: 1 1 Rönkä
Lupuaby/Luupuvesi - 2 - Johan Andersson m:h: 1 1
- 2 - Thomas Pardain m:h: 1 1 Partanen
- 4 - Oloff Kånonen m:h: 1 1 Kononen
Son Hindrich m:h: 1 1 Kononen
- 2 - Påhl Ohlsson m:h: 1 1
- 4 - Mattz Kämäräin m:h: 1 1 Kämäräinen
Br Petter m:hust: 1 1 Kämäräinen

Sivu 1728AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Lupuaby/Luupuvesi - 2 - Påhl Kämäräins hust: - 1 Kämäräinen
Son Lars Påhlssonn 1 - Kämäräinen
Martisenjerfvj/Marttisenjärvi - 2 - Peer Mackoinen m:h: 1 1 Makkonen
Mardickala/Martikkala - 3 - Hindrich Lauckain m:h: 1 1 Laukkanen
dreng Påhl Tiuru 1 -
- 2 1 Hindrich Samuelsson m:h: 1 1
Sålds Lappalains hust: - 1 Lappalainen *
- 3 - Christer Peersson m:h: 1 1
Syster Susanna - 1
Mjkajerfwj/Mikkajärvi - 2 - Lars Råifwas m:h: 1 1 Roivainen
Niemisjerfwj/Niemisjärvi - 2 - Peer Peerss. Hyfwärin m:h: 1 1 Hyvärinen
- - 2 Hindrich Niskain m:h: 1 1 Niskanen
- - 5 Hind: Kaikoinen m:h: 1 1 Kaikkonen
Bror Påhl m:h 1 1 Kaikkonen
Bror Son Påhl 1 - Kaikkonen
- - 2 Michell Tapanoin m:h: 1 1 Tapaninen
- - 2 Staffan Tickain m:h: 1 1 Tikkanen
- - 2 Påhl Kärckäin m:h: 1 1 Kärkkäinen
- - 4 Jacob Hyfwerin m:h: 1 1 Hyvärinen
Måg Oloff Kånoinen m:h: 1 1 Kononen
- - 2 Daniel Hyfwerin m:h: 1 1 Hyvärinen
- 2 - Oloff Räisein m:h: 1 1 Räisänen
- - 3 Hindrich Kämäräins h - 1 Kämäräinen
B Lars Kämäräin m:h: 1 1 Kämäräinen
Närkoby/Nerkoo - - 3 Oloff Nissin m h: 1 1 Nissinen
dreng Mattz Prutoin 1 -
- - 4 Påhl Wäisein m:h: 1 1 Väisänen
Sonn Peer med hust 1 1 Väisänen

Sivu 1729AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Närkoby/Nerkoo - 4 - Michell Kächkoin m:h: 1 1 Kähkönen
Bror Philiph m:h: 1 1 Kähkönen
- 3 - Marckus Pardain 1 - Partanen
S: Påhl Pardain m:h 1 1 Partanen
- 1 - Ands Anderssonn 1 -
- - 4 Påhl Wäissein m:h: 1 1 Väisänen
dreng Niels Sonnin m:h 1 1 Sonninen
- - 2 Johan Wäissein m:h: 1 1 Väisänen
- 1 - Staffan Mardickains h: - 1 Martikainen
- 3 - Anders Lappalain m:h: 1 1 Lappalainen
bror Påhl 1 - Lappalainen
Narfwanlax/Naarvanlahti - 3 - Lars Hilduins hust: - 1 Hiltunen
Måg Månss Eskelein m:h: 1 1 Eskelinen
- 2 - Niels Sigfredsson m:h: 1 1
- 1 - Niels Johanssons hust: - 1
- - 4 Michell Hardickain m:h: 1 1 Hartikainen
dreng Olof Otinen 1 - Otinen
Solds Olofs hustru - 1 *
Niemismäkj/Niemismäki - 2 - Mattz Pyckeläin m:h: 1 1 Pykäläinen
Nissilä - 2 - Niels Mattsson 1 -
Son Påhl 1 -
- - 5 Jeremias Mackoin 1 - Makkonen
Niels Påhlsson Nissin m:h: 1 1 Nissinen
Swåg:r Johan Kätteuin m:h: 1 1 Kettunen
- 2 - Påhl Påhlssonn m:h: 1 1
- 3 - Mattz Jlcko m:h 1 1
bror Hindrich 1 -
Åjnasjerfvj/Oinasjärvi - 2 - Lars Huttuin m:h: 1 1 Huttunen

Sivu 1730AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Ållickala/Ollikkala - 5 - Philiph Mardickain m:h: 1 1 Martikainen
Sonn Påhl m:hust 1 1 Martikainen
d: Hindrich Peerssons hust: - 1
- 2 - Ifwar Mardickains hust - 1 Martikainen
Son Hindrich 1 - Martikainen
- 5 - Jöran Mardickains hust: - 1 Martikainen
S: Jöran Jöranssonn 1 - Martikainen
B:S: Jöran Peerssonn 1 - Martikainen
B:S: Oloff 1 - Martikainen
dotter Kirstin - 1 Martikainen
- 2 - Peer Peersson Mardickain m:h: 1 1 Martikainen
- 2 1 Lars Nielsson m:h: 1 1 Sonninen
Solds hustru Marja - 1 *
- 4 - Hindrich Nielsson m:h: 1 1 Sonninen
Bror Ifwar m:hust: 1 1 Sonninen
- 3 - Staffan Ifwarsson m:h: 1 1
Syster Walborg - 1
- - 4 Oloff Nielsson Hujan m:h: 1 1 Hujanen
Måg Erich SuåmaL. m:h: 1 1 Suomalainen
- 2 1 Påhl Staffansson m:h: 1 1
Såld:s hustru - 1 *
Fuhrires bostelL.
- - 3 Isach Sonninen m:h: 1 1 Sonninen
Son Isach Isachsson 1 - Sonninen
- - 2 Påhl Ålickain m:h: 1 1 Ollikainen
- - 2 Ifwar Staffanss. m:h: 1 1

Sivu 1731AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Ållickala/Ollikkala - - 4 Staffan Staffansson m:h: 1 1
Måg Lars Råifwin m:h: 1 1 Roivainen
- - 2 Peer Hansson m:h: 1 1
- - 3 Lars Ackain m:h 1 1 Akkanen
d: Mattz hustru - 1
Pardala/Partala - 2 - Johan Kaupin m:h. 1 1 Kauppinen
- - 2 Joseph Pardain m:h: 1 1 Partanen
2 Mattz Cassourin m:h: 1 1
Pahlois/Paloinen 3 - - Lorens Ranström m:h: 1 1 Ranström
Pijga Carin - 1
- - 3 Heming Käriäin m:h: 1 1 Kääriäinen
St:S: Bertill 1 -
1 Lars Hintoin 1 -
- - 2 Petter Hynnins Enck: 1 - Hynynen
Son Christer Peersson 1 - Hynynen
Pårowäsj/Porovesi - 2 - Hindrich Nijrain m:h: 1 1 Niiranen
Påtåjärfwj/Petäjäjärvi - 2 - Oloff Peersson m:h: 1 1
Pörsenmäkj/Pörsänmäki - 3 - Erich Rautaparda 1 - Partanen
Son Oloff med hust: 1 1 Partanen
- 4 - Mattz LappaL. m:h: 1 1 Lappalainen
Son Hindrich m:h: 1 1 Lappalainen
- - 2 Johan Hyrckäs m:h: 1 1
- 2 - Lars Carlsson m:h: 1 1
- 2 - Hans Nirain m:h: 1 1 Niiranen
- 4 - Philip Ruåtzalain m:h: 1 1 Ruotsalainen
BL.M: Erich med hust: 1 1
- 2 - Påhl Läskin m: hust: 1 1 Leskinen

Sivu 1732AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Pörsenmäkj/Pörsänmäki - 2 - Petter Härckoin m:h: 1 1 Härkönen
- - 2 Hindrich Pardain mh: 1 1 Partanen
- - 1 Påhl LappwetL:s hust: - 1 Lapveteläinen
Pajuierfwj/Pajujärvi - - 2 Heming RuåtzaL. m:h: 1 1 Ruotsalainen
3 - Lars Ryttkoin m:h: 1 1 Rytkönen
Swåg:r Lars Cuasmain 1 - Kuosmanen
- 2 - Lars Ruåtzalain m:h: 1 1 Ruotsalainen
- - 2 Oloff RuåtzaL:n m:h: 1 1 Ruotsalainen
Pöriäläby/Pyöriälä - 2 - Johan Achonen m:h: 1 1
- - 3 Johan Mattss Kaupin m:h: 1 1 Kauppinen
dreng Ifwr Katainen 1 - Katainen
Pielawässj/Pielavesi - 5 - Johan Johansson m:h: 1 1
B: Thomas hust: - 1
And.s Såikin m:h: 1 1
- 4 - Mattz Niskains hust: - 1 Niskanen
d: Michel Eskielss: m:h: 1 1
Piga Margareta - 1
- - 3 Johan Törnqwists hust: - 1
Niels Niskainen m:h: 1 1 Niskanen
Pajumäkj/Pajumäki - 1 - Joseph Tickain 1 - Tikkanen
Pahkamäkj/Pahkamäki - 1 - Margareta Huttutar - 1 Huttunen
Ryhälä - 2 - Staffan Rychan m:h: 1 1 Ryhänen
- 2 - Elias Peersson m:h: 1 1 Pulkka

Sivu 1733AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Ruåtanmäkj/Ruotaanmäki - 2 - Jacob Lappalain m:h: 1 1 Lappalainen
- 1 - Christer Huttuin 1 - Huttunen
- 2 - Peer Pulcka m:hust: 1 1 Pulkka
Ruåtanlax/Ruotaanlahti - 5 - Lars Lappalain m:h: 1 1 Lappalainen
Sonn Peer med h: 1 1 Lappalainen
Son Lars Lappalain 1 - Lappalainen
- 3 - Påhl Niskain m:hust: 1 1 Niskanen
Piga Kajssa - 1
Råutakoby/Rutakko - 2 - Oloff Huttuin m:h: 1 1 Huttunen
- 2 - Mattz Rönckäin m:h: 1 1 Rönkkö
- 2 - Peer Sirfwiäins hust: - 1 Sirviö
Son Petter 1 - Sirviö
- 2 - Lars Röchäin m:h: 1 1
- 1 - Påhl Tickain 1 - Tikkanen
- 1 - Niels Röncke 1 - Rönkkö
- 2 - Hindrich Pardain m:h: 1 1 Partanen
Råkosenby/Ruokonen - 4 - Hindrich RuåtzaL: m:h: 1 1 Ruotsalainen
Son Hindrich m:h: 1 1 Ruotsalainen
Rytkenkylä/Rytky - 2 - Påhl Peersson m:h: 1 1
- 4 - Niels Lauckain m:h: 1 1 Laukkanen
Bror Samuel m:h: 1 1 Laukkanen
- 4 - Lars Rättyn m:h 1 1 Räty
Swåg Gabriel Kärkein m:h: 1 1 Kärkkäinen
Rämäxälä/Remeskylä - 3 - Mattz Rämäxäins hust: - 1 Remes
Bror Hindrich m:hust: 1 1 Remes
- - 4 Påhl Mattsson m:hust: 1 1
BL:M: Johan Johanss: m:h: 1 1

Sivu 1734AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Rämäxälä/Remeskylä - - 3 Peer Peerssonn m:h: 1 1
Son Peer Peerssonn 1 -
- - 1 Peer Anderssonns hust: - 1
- - 2 Anders Hyfwerin m:h: 1 1 Hyvärinen
Sahlamakyla/Salahmi - 3 - Eskiell Mackoin m:h: 1 1 Makkonen
S: Samuel Eskielsson 1 - Makkonen
- 2 - Påhl Mackoin m:h: 1 1 Makkonen
Swennimäkj/Vänninmäki - 4 - Johan Kaupins hust: 1 - Kauppinen
S: Michell Kaupin m:h: 1 1 Kauppinen
S: Bertill 1 - Kauppinen
- 2 - Johan Johanss Rönkö m:h 1 1 Rönkkö
- 2 - Thomas Råpo m:h: 1 1 Repo
- 2 - Johan Mattsson m:h: 1 1
- 2 - Hindrich KainuL:n m:h: 1 1 Kainulainen
Suckeoby/Sukeva - 3 - Johan KomoL. m:h: 1 1 Komulainen
Bror Zacharias 1 - Komulainen
- 2 - Marckus Kackin m:h: 1 1 Kakkinen
- 2 - Oloff Kutelain m:h: 1 1 Kutilainen
Sangajerfwj/Sonkajärvi - 1 1 Påhl Kainulains hust: - 1 Kainulainen
Såldat:s hustru - 1 77
- 2 - Oloff Eskelin m:h: 1 1 Eskelinen
- 1 - Olof Hyfwerin 1 - Hyvärinen
- 2 - Anders Ryhein m:h: 1 1 Ryhänen
- 1 - Thomas Huttuin 1 - Huttunen
- 2 - Oloff Peerss: EskeL.n mh: 1 1 Eskelinen
Sutelankylä/Sutela - 3 - Mattz Larsson Sutinen mh: 1 1 Sutinen
St.Moder Lars Enckia - 1

Sivu 1735AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Sutelankylä/Sutela - 2 - Lars Luckain m:h: 1 1
- 2 - Johan Ruåtzalain m:h: 1 1 Ruotsalainen
- 4 - Johan Suttinen m:h: 1 1 Sutinen
B:r Påhl medh h:n 1 1 Sutinen
- 6 - Peer Hansson m:h: 1 1 Lappalainen
Hans Peersson m:h: 1 1 Lappalainen
F:B:S Hans Thomassonn 1 - Lappalainen
ST: Moder - 1
Sulkawa/Sulkava - 3 - Mattz Nåusiain m:h: 1 1 Nousiainen
Bror Påhls Enckia - 1 Nousiainen
- 4 - Lars Nåusiain m:h: 1 1 Nousiainen
St:B: Anders Kanckuin 1 - Kankkunen
B: Lars Måusinen Nousiainen
- 2 1 Oloff Ohlsson Hyfwöin m:h: 1 1 Hyvönen
Såld:s Lars Grundbergz h: - 1 Grundberg *
- - 3 Anders Käriäins hust - 1 Kääriäinen
Bror Påhl medh hn 1 1 Kääriäinen
- 2 - Staffan Ohlsson Hyfwoin m:h: 1 1 Hyvönen
- - 2 Påhl Piedickein m:h: 1 1 Pietikäinen
- 6 - Mårten Kärkein m:h: 1 1 Kärkkäinen
BL.M: Niels Nåusiain mh 1 1 Nousiainen
D:d Johan Tapainain m:h: 1 1 Tapaninen
- 3 1 Staffan Janhuin 1 - Jauhiainen
St:S: Erich Thenuin m:h: 1 1 Tenhunen
Såld: Hillströms hust: 1 1 Hillström *
- 2 - Hindrich Karpain m:h: 1 1 Karppainen
- 2 - Mattz Kärckein m:h 1 1 Kärkkäinen

Sivu 1736AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Salmjerfwij/Salmijärvi - 3 - Daniel Jauhiains hust - 1 Jauhiainen
Swåg Johan Launoins Ea - 1 Launonen
B: Peers hustru - 1 Jauhiainen
Tåifwicko/Toivakko - - 3 Olof Rautapardas h. - 1 Partanen
S: Påhl Rautaparda m:h: 1 1 Partanen
Taipalaby/Taipale - 3 - Hindrich Ryttckain m:h: 1 1 Rytkönen
B:S: Johan 1 - Rytkönen
- 2 - Lars Hackarin m:h: 1 1 Hakkarainen
- 3 - Oloff Huttuin m:h: 1 1 Huttunen
Son Påhl 1 - Huttunen
- 4 - Sigfred Pulckin m:h: 1 1 Pulkkinen
d: Mattz KämäLn 1 - Kämäräinen
Son Michels hustru - 1 Pulkkinen
Tommonmäkij/Tommonmäki - 4 - Samuel Niskain mh: 1 1 Niskanen
BL.M: Samuel RuåtzaL: m:h: 1 1 Ruotsalainen
Walkiamäkj/Valkeamäki - - 2 Påhl Ohlsson m:h: 1 1
- - 2 Erich Nijrain m:h: 1 1 Niiranen
- - 2 Lars Kättuin m:h: 1 1 Kettunen
- - 4 Johan Huiskain m:h: 1 1
Johan Peerss: Kättuin m:h 1 1 Kettunen
- - 2 Peer Junduin m:h: 1 1 Juntunen
- 4 - Anders Pulcka 1 - Pulkka
Son Mattz m:h: 1 1 Pulkka
St:S: Anders 1 -
- 2 - Peer Larss. Rämäxen m:h: 1 1 Remes
- 5 - Petter LappaLn m:h: 1 1 Lappalainen
S: Peer Peersson m:h: 1 1 Lappalainen
F:B: Påhls hustru - 1 Lappalainen

Sivu 1737AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Wärämäjerfw/Vieremäjärvi - 2 - Hindrich Anderss. m:h: 1 1
- 2 - Niels Åssenbruck 1 - Åsenbrygg
Piga Marija - 1
- 2 - Hindrich Kärkoin m:h: 1 1 Kärkkäinen
- 1 - Lars Larssons Enckia Anna - 1
- 3 - Påhl Nissin m:h: 1 1 Nissinen
Sonn Oloff 1 - Nissinen
7 - - Sacel: HL Joh: Gummerus m:h: 1 1 Gummerus
dotter Anna - 1 Gummerus
dreng:r Niels och Christer 2 -
Pigor Märtta och Kirstin - 2
Wjtankylä/Viitaa - 4 - Påhl Huttuin m:h: 1 1 Huttunen
S: Anders Huttuin m:h: 1 1 Huttunen
- 1 - Johan Lyras hustru - 1 Lyyra
Ullmala/Ulmala - - 4 Oloff Tijkain m:h: 1 1 Tiikkainen
Swåg: Hendrich m:h: 1 1
1 - - Kyrkiowerd Isach Pardanus 1 -
1 - - Ernest Klöfwer 1 - Klöver
- - 6 Mattz Ryttkein m:h: 1 1 Rytkönen
Måg Peer LappaLn 1 - Lappalainen
Swåg Johan Kiskin m:h: 1 1 Kiiskinen
S. Peer Peersson LappaL. 1 - Lappalainen
- 3 - Mattz Nielsson m:h: 1 1
Olof Sichwoins dotter - 1 Sihvonen
- - 2 Påhl Wäisäinen m.h: 1 1 Väisänen
- 2 - Johan Wäisäin m:h: 1 1 Väisänen
- - 2 Anders Ackain m:h: 1 1 Akkanen

Sivu 1738AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Ullmala/Ulmala - - 2 Christer Tijkain m:h: 1 1 Tiikkainen
Munstersk: bosteL
- - 1 Johan Mähöin 1 - Mähönen
- - 2 Mattz Wäisein m:h: 1 1 Väisänen
5 - - Niels Nielsson m:h 1 1
Son Johann 1 -
B: Niels m:h. 1 1
- - 1 Ellias Ullmains hust - 1 Ulmanen
- 2 - Petter Ullmain m:h: 1 1 Ulmanen
- - 2 Oloff Påhlsson m:h: 1 1
- 2 - Johan Mattsson m:h: 1 1
Wächmaisjerfwj/Vehmasjärvi - 1 - Ifwar Lappalains hust - 1 Lappalainen
- 3 - Lars Laurickain m:h: 1 1 Laukkanen
Sonn Lars 1 - Laukkanen
- 3 - Erich Tuåfwinen m:h: 1 1 Tuovinen
Bror Michell 1 - Tuovinen
- 2 - Peer Lappalain m:h 1 1 Lappalainen
- 2 - Michell Läfwiäns hust - 1 Levänen
Sonn Niels 1 - Levänen
Warpaisjerfwj/Varpanen - - 3 Petter Halloins hustru - 1 Halonen
Son Simon med hust 1 1 Halonen
- - 3 Anders Halloin m:h 1 1 Halonen
Såld:s Matz Frisks hust - 1 Frisk 86
Wijando/Vianto - 1 - Påhl Ruåtzalains hust: - 1 Ruotsalainen
1 2 - Christer Puruin m:h: 1 1 Puurunen
Corp. Mich: Lydings hustru - 1 Lyding 1
Wäsälämäkj/Väisälänmäki - 2 1 Hans Puroin m:h 1 1 Puurunen
Såld:s Ifwar Coussmains h: - 1 Kuosmanen 4

Sivu 1739AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Wäsälämäkj/Väisälänmäki - 4 - Christer Wäisein m:hust: 1 1 Väisänen
Sonn Heming med hust 1 1 Väisänen
2 - - Smedh Mårten Asickain m:h: 1 1 Asikainen
- 3 - Hindrich Jäskeläin m:h: 1 1 Jääskeläinen
d: Christer Tijkain 1 - Tiikkainen
Wänämäkj/Venetmäki - 2 - Mårten Lippoin m:h: 1 1 Lipponen
Warasslax/Vaaraslahti - 5 - Påhl Påhlsson Nåussiain m:h: 1 1 Nousiainen
B: Lars med hust 1 1 Nousiainen
dreng Lars Kassuin 1 -
- 3 - Påhl Lauckain m:h: 1 1 Laukkanen
Swåg:r Lars Piedickein 1 - Pietikäinen
- 4 - Jacob Räissein m:h: 1 1 Räisänen
B:r Samuel 1 - Räisänen
B:S: Jacob Ohlsson 1 - Räisänen
- 4 - Ellias Tickain m:h 1 1 Tikkanen
Måg Lauckain m:h: 1 1 Laukkanen
Ångiwäsj/Onkivesi - 4 - Anders Ruåtzalain m:h: 1 1 Ruotsalainen
Bror Påhl 1 - Ruotsalainen
Syster Anna - 1 Ruotsalainen
- 3 - Påhl Ruåtzalain m:h: 1 1 Ruotsalainen
BL. Påhl Hilduins hust: - 1 Hiltunen
- 2 - Olof Hujainen mh: 1 1 Hujanen
- 4 - Staffan Jullkoin m:h: 1 1 Julkunen
S: Mattz med hust 1 1 Julkunen
- 2 - T: Påhl Ruåtzalain m:h: 1 1 Ruotsalainen
Idensallmj/Pappila - 1 - T: Petter Lappalain 1 - Lappalainen
1 1 T: Staffan Mähöins hust: - 1 Mähönen
Såldt:s Källbäckz hustru - 1 Källbäck 125

Sivu 1740AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Idensallmj/Pappila 1 - T: Anders Karakain 1 - Kaarakainen
- 2 - T: Peer Dyckert med h: 1 1
- 2 - T: Mattz Tåppin 1 - Toppinen
Son Mattz hustru - 1 Toppinen
- 1 - T: Michell Leppein 1 - Leppänen
- 1 - T: Lars Kutelain 1 - Kutilainen
- 2 - T Lars Piedickeins hu - 1 Pietikäinen
dreng Mattz Kockarin 1 - Kokkarinen
4 - - HL:r Kyrckioherden Jacob Hofren 1 - Hoffren
dotter Brijtha - 1 Hoffren
dreng Mattz 1 -
Pijga Brijta - 1

Sivu 1817AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Specification uppå fölliande Personer i Safwolax Medledehls Härad som ifrån 1722 Åhrs Mantahls Längd blifwit utsluten

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Häinämäkj/Heinämäki - 1 - Nils Ihalain Ihalainen
Läppälax/Leppälahti - 1 - Enewaldt Enewaldtson
Ryttkeby/Rytky - 2 - Påhl Tapoin
Seläwä/Sälevä - 3 - Olof Nissinen Nissinen
- 2 - Peer Nissinen Nissinen
- 3 - Michell Haloin Halonen
Sutela - 2 - Johan Ullmoin Ulmanen

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin17111727

© Väinö Holopainen 2023