AloitussivuSavon henkikirjatLeppävirran pitäjä1711 → Kylät

Leppävirta henkikirja 1711

Kylähakemisto

Kylä Henkikirja
Haapamäki (Hapomeckj) 2219
Halola (Haloila) 2219
Hankamäki (Hangassmecki) 2219
Huovila (Hofwila) 2219
Huovilansalmi (Howilansalmi) 2219
Juurikkasalmi (Juurickala) 2219
Kartasalo (Kartasahlo) 2221
Keinälänmäki (Käinälämeckj) 2221
Konnuslahti (Kånnusslax) 2219, 2220
Kopolanniemi (Kåpola) 2221, 2222
Kotalahti (Kåtalanlax) 2221
Kurjalanranta (Kurialanranda) 2220, 2221
Kuronlahti (Koronlanlax) 2220
Lapinmäki (Lappimeckj) 2223
Leppämäki (Läppämeckj) 2223
Leppävirta (Läppäwirda) 2222
Lietemäki (Lietameckj) 2223
Luttila (Luttila) 2223
Lylymäki (Lylemeckj) 2223
Monninmäki (Månnimäckj) 2224
Mustinmäki (Mustameckj) 2223, 2224
Niinimäki (Ninimäckj) 2224
Osmajärvi (Ossmaierfwi) 2224
Pappila 2230
Paukarlahti (Paukarlax) 2224, 2225
Petromäki (Petronmeckj) 2225
Pitkälänniemi (Pitkälänemj) 2225
Polvijärvi (Pållfwijerfwi) 2225
Pussilantaival (Pussilantaipal) 2225
Puurtila (Puurdila) 2225
Reinikkala (Reinickala) 2225
Riihiranta (Rijhiranda) 2226
Rummukkala (Rummuckala) 2226
Saahkarlahti (Sachkerlax) 2227, 2228
Saamainen (Samais) 2226, 2227
Saijanlahti (Seijerlax) 2227
Sarkaniemi (Sarckanemj, Sarckomeckj) 2227, 2228
Soinilansalmi (Soinilansalmj) 2227
Sydänmaa (Sydenma) 2226
Tahvanala (Staffalameckj) 2227
Tanskansaari (Danskansari) 2219
Timola (Timola) 2228
Tuppurinmäki (Tuppurala) 2228
Unnukansalo (Unnuckansahlo) 2229
Valkeamäki (Wallkiameckj) 2229
Varistaipale (Waristaipall) 2229
Varkaus (Warckaus) 2229
Vehvilä (Wächwiälä) 2229

NimihakemistoSivut kylittäin

© Väinö Holopainen 2023