AloitussivuSavon henkikirjatPuumalan pitäjä1694 → Henkikirja ☰ 

Puumala henkikirja 1694

Sivu 2137A (aukeaman 2137 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Bengtila/Penttilä 5 Johan Eskelsson mh 2 Hämäläinen
B. Mattz mh 2 Hämäläinen
d. Påhl Larsson 1
Himahuha/Himahuuha 3 Johan Aufwin mh 2 Auvinen
Absentia 1
2 And. Pehrson mh 2 Auvinen
5 Mattz Himains h 1 Himanen
B. Mattz mh 2 Himanen
B. Anders mh 2 Himanen
Huchtima/Huhtimaa 2 Josep Tijmoin mh 2 Timonen
3 Johan Lieskin mh 2 Leskinen
Rytt. hustru 1

Sivu 2137B (aukeaman 2137 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Huchtima/Huhtimaa 4 1 Pehr Brusius mh 2 Narinen
B:r Brusius mh 2 Narinen
Soldatz hustru 1
Huckalaby/Huuhkaala 3 Laars Larsson mh 2 Huuhkainen
B.m. Laars mh 1 Hamunen
5 Grelss Ihalain 1 Ihalainen
S. Mattz mh 2 Ihalainen
S. Johan mh 2 Ihalainen
Hamula 2 Johan Jacobss mh 2 Hamunen
3 Pehr Ryhäin mh 2 Ryhänen
B. Mattz 1 Ryhänen
4 Mattz Aisillain mh 2 Asilainen
S. Mårten mh 2
5 Måns Reppoin mh 2 Reponen
B. Jöran mh 2 Reponen
Absentia 1
6 1 Mattz Ryhin mh 2 Ryhänen
B. Pehr mh 2 Ryhänen
B. Anders mh 2 Ryhänen
Soldatz hustru 1
Harmala/Harmaala 4 Johan Kilpoin mh 2 Kilponen
B:r Mattz mh 2 Kilponen
4 Mattz Pehrsson mh 2 Harmainen
d. Philip Harmain mh 2 Harmainen
2 Mårten Läskin mh 2 Leskinen
Junnimäkij/Junninmäki 6 Påhl Luckoins h 1 Luukkonen
B. Anders mh 2 Luukkonen
B:r Pehr mh 2 Luukkonen
B. Johan 1 Luukkonen

Sivu 2138A (aukeaman 2138 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Kyrkioby/Kirkonkylä 3 H:r Israels E:a 1 Ithimaeus
d. Mattz Lijkoin mh 2 Liikanen
Kietäwäla/Kietävälä 9 Thomas Mattss mh 2 Luukkonen
B. Jöran mh 2 Luukkonen
B. Laars mh 2 Luukkonen
B. Hindrich mh 2 Luukkonen
Rytt. hustru 1
4 Johan Pehrss mh 2 Kietäväinen
B:r Pehr mh 2 Kietäväinen
2 Påhl Aufwins h 1 Auvinen
S. Hindrich 1 Auvinen
3 1 Peer Påhlss mh 2 Auvinen
S. Påhl 1 Auvinen
Soldatt hustru 1
3 Hind. Mårtens. mh 2 Kietäväinen
B. Pehrs h 1 Kietäväinen
4 Pehr Lamain mh 2 Laamanen
B. Laars mh 2 Laamanen
4 Påhl Ikoin mh 2 Ikonen
B. Johan mh 2 Ikonen
2 Pehr Christerss mh 2
2 Mattz Lamain mh 2 Laamanen
Kuckola/Kokkola 4 Johan Clemets. mh 2 Liimatainen
M. Laars mh 2 Kontinen
Killiula/Kiljula 5 Pehr Mattson 1 Kiljunen
S. Pehr mh 2 Kiljunen
d. Anders Jöransson 1
d. Jöran Summoins E:a 1 Summanen
7 Pehr Larsson 1 Kiljunen
B.S. Laars mh 2 Kiljunen
B.S. Mattz mh 2 Kiljunen
B Bertell mh 2 Kiljunen

Sivu 2138B (aukeaman 2138 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Kittula/Kitula 8 Peher Kittuin mh 2 Kitunen
B:r Anders mh 2 Kitunen
B. Laars mh 2 Kitunen
B:r Johan mh 2 Kitunen
5 Påhl Bengtin mh 2 Penttinen
B. Mattz mh 2 Penttinen
B:r Laars 1 Penttinen
6 Brusius Luckoin 2 Luukkonen
S. Anders mh 2 Luukkonen
B:r Erich mh 2 Luukkonen
3 Måns Safwol: mh 2 Savolainen
Rytt. hustru 1
Kaupila/Kauppila 6 Markus Saijrain mh 2 Sorjonen
B. Laars mh 2 Sorjonen
S. Jöran mh 2 Sorjonen
6 Mattz Karfwoin mh 2 Karvinen
B. Hans mh 2 Karvinen
B. Thomas mh 2 Karvinen
Kaipoila/Kaipaala 3 Christer Rockains h 1 Rokkanen
S. Jacob mh 2 Rokkanen
6 Mattz Kaipoin mh 2 Kaipainen
S. Anders mh 2 Kaipainen
S. Hindrich mh 2 Kaipainen
8 Oloff Parkin 1 Parkkinen
S. Påhl mh 2 Kaipainen
S. Pehr mh 2 Kaipainen
d. Johan Kåttil: 1 Kotilainen
d. Johan Sormoins h 1 Sormunen
Soldatz hustru 1

Sivu 2139A (aukeaman 2139 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Kaipoila/Kaipaala 5 Thomas Kackoin 1 Kekkonen
B:r Johan Påhlsson 1 Kekkonen
B. Påhl mh 2 Kekkonen
Mohr 1
Kylälä/Kyllölä 2 Johan Hindss. mh 2 Kyllönen
6 Thomas Huttuins h 1 Huttunen
B:r Mattz mh 2 Huttunen
B. Thomas 1 Huttunen
B. Hans mh 2 Huttunen
5 Påhl Mattss: mh 2 Kyllönen
B:r Mattz 1 Kyllönen
d. Olof Saikoin mh 2 Saikkonen
Kärniemj/Keriniemi 11 Mattz Hackelin 1 Hakulinen
S. Olof mh 2 Hakulinen
S. Eskells h 1 Hakulinen
S. Johan mh 2 Hakulinen
S. Mattz 1 Hakulinen
S. Olof mh 2 Hakulinen
S. Påhl mh 2 Hakulinen
5 Pehr Hackul: mh 2 Hakulinen
B:r Påhl mh 2 Hakulinen
d. Anders Huttuin 1 Huttunen
Lambila/Lampila 2 Christer Kåttroin mh 2 Kotro
5 1 Johan Lambin mh 2 Lampinen
B. Johan mh 2 Lampinen
B. Mattz 1 Lampinen
Soldatz hustru 1
5 Måns Sorjoins h 1 Sorjonen
dåtter 1
B. Mattz mh 2 Sorjonen
B. Pehr 1 Sorjonen

Sivu 2139B (aukeaman 2139 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Lukoila/Luukkola 9 Mårten Hindss. mh 2 Luukkonen
B. Johan mh 2 Luukkonen
B. Mårten mh 2 Luukkonen
B:r Hindrich mh 2 Luukkonen
B.S. Hindrich 1 Luukkonen
9 Laars Luckoin mh 2 Luukkonen
B:r Pehr mh 2 Luukkonen
B. Olof mh 2 Luukkonen
B. Simoin mh 2 Luukkonen
B.S. Josep 1 Luukkonen
7 Johan Johans: mh 2 Luukkonen
B. Jacob mh 2 Luukkonen
B. Michell mh 2 Luukkonen
Soldatz hustru 1
8 Eskell Rynoin mh 2 Ryynänen
B. Sylwester mh 2 Ryynänen
B. Olof mh 2 Ryynänen
S. Mårten 1 Ryynänen
Rytt. hustru 1
Lijmatala/Liimattala 5 1 Thomas Luckoin mh 2 Luukkonen
B. Erich mh 2 Luukkonen
d. Påhl Rackain 1 Rokkanen
Soldatz hustru 1
3 Abram Matin mh 2 Matinen
S. Thomas 1 Matinen
7 Hindrich Pehrss: 1 Liimatainen
B. Pehr mh 2 Liimatainen
B. Erich mh 2 Liimatainen
d. Johan Harmain mh 2 Harmainen

Sivu 2140A (aukeaman 2140 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Lijmatala/Liimattala 5 Oloff Andss. mh 2 Liimatainen
S. Anders mh 2 Liimatainen
S. Laars 1 Liimatainen
2 T. And. Rockain mh, hest 1 Koo 1 st 2 Rokkanen
Lindusalo/Lintusalo 4 Swen Kyllin mh 2 Kiljunen
S. Mattz mh 2 Kiljunen
3 Pehr Rackoin mh 2 Rokkanen
B:r Anders 1 Rokkanen
2 Jöran Wittckain 1 Vitikainen
B. Abram 1 Vitikainen
4 Måns Repoin mh 2 Reponen
S. Mattz mh 2 Reponen
4 Laars Sackoin mh 2 Saikkonen
B:r Anders mh 2 Saikkonen
Muramäkj/Muuramäki 9 Christer Malldoin 1 Valtonen
S. Bertel mh 2 Valtonen
S. Mattz mh 2 Valtonen
S. Anders mh 2 Valtonen
S. And: Bertelss mh 2 Valtonen
Magnula/Maunola 8 Grelss Killuin mh 2 Kiljunen
S. Pehr mh 2 Kiljunen
S. Michell mh 2 Kiljunen
S. Mattz mh 2 Kiljunen
5 Johan Killuins h 1 Kiljunen
S. Anders mh 2 Kiljunen
S. Mattz mh 2 Kiljunen
5 Christer Hindss 1 Kiljunen
S. Anders Laarsson mh 2 Kiljunen
d. Pehr Månss. mh 2

Sivu 2140B (aukeaman 2140 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Magnula/Maunola 8 Hind. Kallin mh 2 Kallinen
S. Pehr mh 2 Kallinen
S. Pehr Påhlss. mh 2 Kallinen
d. Pehr Cappun mh 2
4 Jacob Kähäräin mh 2 Kähäräinen
B:r Jöran mh 2 Kähäräinen
Mietula/Miettula 8 Pehr Kangain mh 2 Kankainen
S. Johan mh 2 Kankainen
S. Erich mh 2 Kankainen
B. Simon mh 2 Kankainen
4 Hind. Johansson 1 Miettunen
S. Johan mh 2 Miettunen
S. Laars E:a 1 Miettunen
8 Hind. Meittiens h 1 Miettunen
S. Pehr mh 2 Miettunen
S. Laars mh 2 Miettunen
S. Jöran mh 2 Miettunen
dåtter 1
3 Jöran Reppoin 1 Reponen
M. Pehr Taifwain mh 2 Taivainen
Ninisarij/Niinisaari 9 Pehr Turkiain 1 Turkiainen
B:r Påhl mh 2 Turkiainen
B S. Pehr Hindss 1 Turkiainen
S. Pehr mh 2 Turkiainen
B.S. Johan mh 2 Turkiainen
Rytt. hustru 1
4 Påhl Häckein E:a 1 Häkkinen
S. Mårten 1 Häkkinen
d. Christer Pijskoin mh 2 Piskonen
4 Samuel Turkiain 2 Turkiainen
S. Thomas 1 Turkiainen
S. Hindrich 1 Turkiainen

Sivu 2141A (aukeaman 2141 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Ninisarij/Niinisaari 6 Mattz Kåttra mh 2 Kotro
B. Pehr mh 2 Kotro
d. Erich Hångain 2 Honkanen
6 1 Mattz Hullkoin mh 2 Hulkkonen
B:r Laars mh 2 Hulkkonen
dåtter 1
d. Måns Michelss 1
Soldatz hustru 1
Ållila/Ollila 4 Mattz Killunn mh 2 Kiljunen
B. Påhl mh 2 Kiljunen
8 Biöriell Hemel: 1 Hämäläinen
S. Mattz mh 2 Hämäläinen
S. Markus mh 2 Hämäläinen
d. Johan Larss mh 2
Rytt hustru 1
Petaniemj/Petäjäniemi 4 Anders Hattain mh 2 Haatainen
B. Påhl mh 2 Haatainen
Pijrtmäkj/Pirttimäki 4 Johan Lambin mh 2 Lampainen
d. Pehr h 1
Rytt hustru 1
2 Mårten Larss. mh 2 Kietäväinen
3 And. Hackeljns E:a 1 Hakulinen
B. Johan mh 2 Hakulinen
Pällilä/Pellilä 4 1 Pehr Erichss. mh 2 Sinkkonen
B:r Johan mh 2 Sinkkonen
Soldatz hustru 1
4 Pehr Pällin mh 2 Pellinen
S. Johan mh 2 Pellinen
3 Oloff Nackorin 1 Naukkarinen
B Anders mh 2 Naukkarinen

Sivu 2141B (aukeaman 2141 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Rokotaipal/Ruokotaipale 6 Erich Summoin mh 2 Summanen
S. Johans h 1 Summanen
S. Pehr mh 2 Summanen
Rytt. hustru 1
6 Grelss Hujain mh 2 Hujanen
B:r Påhl mh 2 Hujanen
B:r Anders 1 Hujanen
Bem: wille döllja sin b:n dy dubelt 1
Rokansalo 7 Pehr Johanss mh 2 Rokkanen
B. Mattz mh 2 Rokkanen
B. Thomas mh 2 Rokkanen
Rytt. hustru 1
5 Laars Andss. h 1 Rokkanen
S. Pehr mh 2 Rokkanen
S. Erich mh 2 Rokkanen
5 Abraham Larss. mh 2 Rokkanen
S. Laars mh 2 Rokkanen
S. Johan 1 Rokkanen
Repola 4 And. Ihalain mh 2 Ihalainen
B.M. Mattz Johanss. 2 Summa
7 Hind. Rapoin mh 2 Reponen
S. Erich mh 2 Reponen
d. And. Safwol: mh 2 Savolainen
Rytt. hustru 1
Ryhälä 7 Mattz Afwoin 1 Auvinen
S. Staffan mh 2 Auvinen
S. Johan mh 2 Auvinen
d. Jöran Kiskin 1 Kiiskinen
Rytt hustru 1

Sivu 2142A (aukeaman 2142 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Ryhälä 5 Mattz Räppoin mh 2 Reponen
B:r Pehr mh 2 Reponen
B:r Markus 1 Reponen
5 Johan Lappwettel: mh 2 Lapveteläinen
B:r Anders mh 2 Lapveteläinen
d. Pehr Sormin 1 Sormunen
5 Mårten Luckoin mh 2 Luukkonen
d. Johan mh 2
Rytt. hustru 1
7 And. Hijmain mh 2 Himanen
B:r Mårten mh 2 Himanen
B:r Johan hustru 1 Himanen
B.M. Arfwe Berner 2
4 Grelss Matss. mh 2 Kiljunen?
B:r Samuel Kyllin mh 2 Kiljunen
Säppälä/Seppälä 3 Pehr Råcka mh 2 Rokka
B. Johan 1 Rokka
3 Simon Reinikain mh 2 Reinikainen
Rytt. hustru 1
4 Mattz Kietawain 1 Kietäväinen
B:r Grelss mh 2 Kietäväinen
dåtter 1
8 1 Oloff Puijckoin 1 Päykkönen
S. Laars mh 2 Päykkönen
B:r Lars Hindss. mh 2 Päykkönen
B:r And: Olofss mh 2 Päykkönen
B:r Olof Hindss hustru 1 Päykkönen
Soldatz h 1
Soroila/Sorjola 4 Anders Soroin med hustru 2 Sorjonen
B:r Pehr mh 2 Sorjonen

Sivu 2142B (aukeaman 2142 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Soroila/Sorjola 6 Mattz Ihalain mh 2 Ihalainen
d. Påhl Kaipain 1 Kaipainen
d. Lars Saikoin mh 2 Saikkonen
Rytt hustru 1
Sipilansarj/Sipilänsaari 4 Johan Hulkin 1 Hulkkonen
S. Johan mh 2 Hulkkonen
dåtter Margareta 1 Hulkkonen
Wesniemj/Vesiniemi 5 Påhl Luckoin mh 2 Luukkonen
B. Eskell mh 2 Luukkonen
Rytt hustru 1
6 Johan Karjl: 1 Kainulainen
S. Johan mh 2 Kainulainen
S. Mårten mh 2 Kainulainen
Rytt hustru 1
4 Johan Kottro mh 2 Kotro
S. Johan 1 Kotro
Pijga Maria 1
3 1 Brofougd. Christer Kåttro mh 2 Kotro
B:r Mattz 1 Kotro
Rytt hustru 1
6 Lars Kondin mh 2 Kontinen
B:r Christer mh 2 Kontinen
B:r Påhl 1 Kontinen
Rytt hustru 1
2 Mårten Winkain mh 2 Vitikainen
Waldola/Valtola 10 And. Waldoin mh 2 Valtonen
S. Påhl Andss mh 2 Valtonen
S. Påhl Larss: mh 2 Valtonen
B.S. Lars Larss. mh 2 Valtonen
B.S. Matz Andss. mh 1 Valtonen
Rytt hustru 1

Sivu 2143A (aukeaman 2143 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Condiala/Kontila 11 Abram Kondin mh 2 Kontinen
B. Michell mh 2 Kontinen
B:r Mattz Larss. mh 2 Kontinen
B:r Laars mh 2 Kontinen
B. Anders mh 2 Kontinen
Rytt hustru 1
Hurjsalo/Hurissalo 4 Pehr Hansson E:a 1 Timonen
B:r Laars mh 2 Timonen
B:r Pehr 1 Timonen
6 1 And. Länhoin mh 2 Leinonen
B. Grelss mh 2 Leinonen
B S. Anders mh 2 Leinonen
Soldatz hustru 1
5 Laars Jukarin mh 2 Jukarainen
S. Anders mh 2 Jukarainen
S. Michell 1 Jukarainen
3 Påhl Eskellss. mh 2 Leinonen
d. Bertell 1
Hylkälä/Piskola 6 Mårten Pettuin 1 Pettinen
B:r Israll mh 2 Pettinen
B:r Laars 1 Pettinen
d. Mårten Wäster mh 2 Vester
Hylkylä 6 Peer Parkoin mh 2 Parkkonen
B:r Johan mh 2 Parkkonen
B:r Staffan mh 2 Parkkonen
5 Bertell Pardain mh 2 Partanen
B. Hans mh 2 Partanen
B:r Grelss 1 Partanen
4 Mårten Ingein mh 2 Inkinen
d. Thomas mh 2
5 Jöran Ingein mh 2 Inkinen
B. Pehr mh 2 Inkinen
B:r Laars 1 Inkinen

Sivu 2143B (aukeaman 2143 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Hylkylä 3 Michell Randal: mh 2 Rantalainen
S. Hindrich 1 Rantalainen
Hauhola/Hauhala 6 1 And. Mondoin mh 2 Montonen
B. Johan mh 2 Montonen
B:r Pehr mh 2 Montonen
Soldatz hustru 1
Ihala/Ihalainen 3 Grels Kondoin mh 2 Kontinen
d. Mårten 1
4 Cnuth Sallo mh 2 Solla
B:r Påhl h 1 Solla
B:r Beniam 1 Solla
6 Pehr Sallo mh 2 Solla
S. Pehr mh 2 Solla
S. Påhl mh 2 Solla
Ikoila/Ikola 6 Johan Mondoin mh 2 Montonen
S. Hans mh 2 Montonen
S. Bertell mh 2 Montonen
Malliala/Maljala 6 Thomas Påhlsson mh 2 Maljanen
B:r Johan mh 2 Maljanen
d. Johan mh 2
4 Laars Käheräins h 1 Kähäräinen
B:r Jöns mh 2 Kähäräinen
B:r Påhl 1 Kähäräinen
4 1 Jöns Kurf:n mh 2 Kuivanen
S. Thomas mh 2 Kuivanen
Soldatz hustru 1
3 Pehr Seppel: mh 2 Seppäläinen
B. Johans h 1 Seppäläinen
Pittkalax/Pitkälahti 4 Thomas Pijdckain med hustru 2 Pietikäinen
S. Thomas mh 2 Pietikäinen

Sivu 2144A (aukeaman 2144 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Piskala/Piskola 3 And. Lijmatin mh 2 Liimatainen
B:r Johan 1 Liimatainen
4 Laars Andss. E:a 1 Piskonen
S. Hindrich mh 2 Piskonen
S. Anders 1 Piskonen
3 Lars Christerss. mh 2 Piskonen
d. Niels Matts 1
2 Anders Lapplain mh 2 Lappalainen
3 Laars Jacobss mh 2 Metelinen?
B:r Frans 1 Metelinen?
Kyrkioby/Kirkonkylä 4 LändzM. Påhl Wockolain mh 2 Vokkolainen
d. Påhl 1 Ukkonen
d. Påhl Lambin 1 Lampinen
2 Staffan Kangain mh, Koo 1st fåhr 2 st 2 Kankainen
1 Johan Helloins h 1 Halonen?
2 Brofougd: Pehr Rockain 2 Rokkanen
1 Scherh: Johan Bertelss hustru 1
1 Corpral: Ratkas h 1
1 Kirstin Mattzdåtter 1
6 Kyrckioh: H:r Anthon Brutigum mh 2 Breutigam
d. Erich Lambain 1 Lampainen
d. Johan Harmoin 1 Harmainen
d. Christer Pajuin 1 Pajunen
Piga Maria 1
1 Cap: H:r Sawanders E:a 1 Savander
7 Cap: H:r Lars Rosenius 2 Rosenius
d. Markus Putto mh 2 Puttonen
d. Mattz Olofsson 1 Kietäväinen
d. And. Alfwoin mh 2 Alvinen
2 Klock: Christer Kondin mh 2 Kontiainen

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin16931697

© Maija-Liisa Laakso 2023