AloitussivuSavon henkikirjatPuumalan pitäjä1791 → Henkikirja ☰ 

Puumala henkikirja 1791

Sivu 436AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
1 Bengtilä/Penttilä Herr Capitain Johan Westman Kro Bost Vestman Bost: upbrändt af Fienden
1 Hamula 2 Fendriken Gust: Scatolowits f: Kro Schatelowitz Hushållerskan Ewa Gadding, Pig Brita Piskoin 2
2 L:B: Hindrik Heikin 1 Heikkinen B:r Pål 2
1 L:B: Hindrik Piskoin 1 Piskonen 1
2 Bst d:r Marckus Kåndiain mh:o 1 1 Kontiainen 2
2 10 Hind: Härkäins folk Cav Härkönen dot Ewa, Son Hindr, Sona måg Gustaf mh:o, Son Johan, Sona Son Hindr mh:o, Sona Son Danjel, Son Mickel mh:o 10
Inh: Pär Mietins E:a Miettinen utfattig och Siuck:
3 3 Lars Ikäheimoin mh:o 1 1 Inf Ikäheimonen dot Marg 3
Inh: Hindrik Sårjåins E:a Sorjonen utfattig
1 Inh: Mickel Ikoins h:o 1 Ikonen 1
4 4 Johan Kåtra mh:o 1 1 Kro Kotro Son Mats E:a, dot Ewa 4
Bst: Johan Hämäläins Encka Hämäläinen utfattig
4 Hindrik Kåtras h:o 1 Kro Kotro Son Elias, Son Anders mh:o 4
Sold: Wargs h:o 1 Varg 33 fri för Barn
5 1 4 Adam Lindström 1 Cav Lindström Son Karl mh:o, Son vice Länsman Hindr, Pig Anna Terroin, dr Hans Lukain 5
1 Utridaren Pär Ryhäin 1 Ryhänen 1
1 Bst d:r Simon Haikoin 1 Haikonen 1
3 Sigfred Help 1 Cav Helpi Son Anders mh:o 3
1 Torp Mårten Kietäwäins f: Kietäväinen Son Mårten 1
1 häst, 2 kiör, 16 K:rs uts:
1 Harmala/Harmaala Fendriken Gustaf Pontus Creutlens Enckas f: Kro Creutlein dr Anders Werolain, Pig Karin Hynnin, dot: Wilhelmina, Pig Maria Mietin i adels__ Kåst
1 i Bst Måns Kaupin 1 Kauppinen 1
2 2 Karl Räpoin mh:o 1 1 Kro Reponen 2
2 LB Thomas Räpoin mh:o 1 1 Reponen 2
1 Inh Jacob Limatains h:o 1 Liimatainen 1
3 2 LB och Sergeanten Johan Norrings h:o 1 Cav Norring Pig Maria Kächköin 2
1 Hauhala 5 Krister Kåndiains E:as f: Kro Kontiainen BLM Lars Larsson Kåndiain mh:o, B:r dot: Karin, B:r Michel mh:o 5
5 Anders Mickelsson Kåndiains E:as f: Kro Kontiainen Son Mats, B:r Pär mh:o, B:r Michels E:a, Sold: Enkan Marg 5
2 Bef:man Adolph Fried: Lindgrens hemman Cav Lindgren
4 LB Pär Piskoin mh:o 1 1 Piskonen B:r Adam, B:r Mårten 4
2 Inh: Johan Kåndiains E:as f: Kontiainen dot Anna, Inh: Son Mats 2
1 Himahuha/Himahuuha 2 Pål Andersson Aufwin mh:o 1 1 Kro Auvinen 2
3 Mats Aufwin mh:o 1 1 Kro Auvinen Son Pär 3

Sivu 438AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
Himahuha/Himahuuha 4 Thomas Thomesson Aufwins E:as f: Kro Auvinen dot Maria, Son Mats, Son Thome h:o, måg Lars, dot Kaisa 4
2 Johan Kuosmains f: Kro Kuosmanen Stiufson Thomas mh:o 2
2 4 Pål Kituin mh:o 1 1 Cav Kitunen nybygge, B:r Mats mh:o 4
1 Bst d:r Johan Räsia 1 Räsiä 1
4 LB Olof Hörröins E:a 1 Hörönen dot Marg, Son Anders mh:o 4
1 Huhkala/Huuhkaala 7 Erik Johansson Lukoins h:o 1 Kro Luukkonen B:r Lars h:o, des Son Lars, B:r Pär mh:o, B:r Johan mh:o 7
2 3 Lars Matsson Ihalains E:a 1 Inf Ihalainen Swåger Mats mh:o 3
4 Jöran Lukoin mh:o 1 1 Inf Luukkonen Pig Ewa Ikäheimoin, Swärmor Elin 4
1 Huchtima/Huhtimaa Fendriken Gust: Chreutlens hemman Cav Creutlein upbränd af Ryssen, Brukas under Ett på Harmala N:o 1
4 Hindrik Räpoins Encka 1 Cav Reponen Son Johan mh:o, Son Pär, upbränd 4
2 Mats Mårtensson mh:o 1 1 Cav upbränd 2
2 6 Lars Läskins Erf:r Rust Leskinen måg Anders mh:o, måg Lenhard mh:o, B:r Simon mh:o 6
5 Pär Läskins Enckas f: Rust Leskinen B:r Simon mh:o, B:r Mårten mh:o, Drag: Lars Kandains h:o 5
2 Bst d:r Johan Kåckoin 1 Kokkonen Syst Anna 2
3 4 Lars Mårtensson Sårjoin 1 Inf Sorjonen Börde, B:r Mårten mh:o, B:r Johan 4
3 Inh: Johan Sårjoins Encka 1 Sorjonen Lösa K: Abram Kyllöin, des Syst Ewa Kyllöin 3
1 Hurisalo/Hurissalo 3 Bertil Pardain mh:o 1 1 Inf Partanen F:r B:r Son Thomas 3
Sold Pär Frodes E:a Frödig 7 fri
5 Mickel Anderss: Mandoins h:o 1 Inf Montonen B:r Anders mh:o, B:r Mårtens E:a, Son Anders 5
2 10 Anders Leinoins E:as f: Cav Leinonen Son Anders mh:o, Son Bengts h:o, B:r Pål mh:o, B:r Son Anders mh:o, B:r Pär mh:o, Son Mårten 10
Bst d:r Johan Jukarin Jukarainen Bräck:
6 Anders Andersson Leinoin 1 Cav Leinonen B:r Adam, B:r Thomas, B:r Mickel, Syst Anna 6
3 2 Lars Jukarins f: Cav Jukarainen B:r Anders mh:o 2
2 Bst d:r Lars Jukarins f: Jukarainen dot Anna, Son Lars 2
Halfwa hemmanet öde Cav
4 3 Pär Kåndiain 1 Cav Kontiainen utan Imition, dot Anna, dot Rigina 3
1 Hykylä/Hylkylä 2 Mats Ingin mh:o 1 1 Kro Inkinen 2
2 Johan Ingin mh:o 1 1 Kro Inkinen 2
3 Johan Mietins E:a 1 Kro Miettinen Son Hindrik mh:o 3
2 1 Brukas af Kåndiaiser i Hauhala Kro Kontiainen utan Imition, Inh: Simon Ingins h:o 1
3 3 Thomas Summain mh:o 1 1 Kro Summanen B:r Johan 3
1 Bst dr Mats Randalains h:o 1 Rantalainen 1
4 3 Johan Hämäläins h:o 1 Kro Hämäläinen B:r Mats E:a, Son Johan 3
5 3 Jöran Mietin mh:o 1 1 Kro Miettinen Inh: Mats Arpiains E:a 3
6 2 Mickel Karfwoin mh:o 1 1 Kro Karvinen utan Imition 2

Sivu 440AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
1 Ihalais/Ihalainen 5 Johan Pålsson Leinoin 1 Cav Leinonen dot Maria, B:r Son Hindr mh:o, B:r Son Adams E:a 5
4 Johan Hindriksson Leinoin mh:o 1 1 Cav Leinonen B:r Påls h:o, Inh: Adam Widikås E:a 4
2 Bst d:r Mats Kaipain mh:o 1 1 Kaipainen 2
1 Inh: Mickel Leinoins f: Leinonen dot Elin 1
2 1 Anders Måndoins E:a 1 Cav Montonen 1
5 Mickel Mårtensson Måndoins f: Montonen Son Mårten mh:o, Son Mickel, Son Mats, Br dot: Anna 5
4 Mats Johansson Måndoin 1 Montonen B:r Johan, B:r Anders, B:r Hindriks E:a 4
2 Bst d:r Pål Hujains E:a 1 Hujanen Son Pål 2
3 5 1 Pär Sållas E:a 1 Cav Solla Sold: Tåps h:o, Son Pär, dot Ewa, dot Anna, Son Joh 6
4 Hindrik Talikain mh:o 1 1 Cav Talikainen utan Imition, Son Lars, B:r Anders 4
1 Ikåila/Ikola 1 Hans Måndoins Erf:r Cav Montonen Sona dot Brita Johansdot 1
1 Junnimäki/Junninmäki 3 Thomas Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen B:r Hendrik 3
1 Adam Matsson Lukoins E:a 1 Cav Luukkonen 1
3 Mats Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen B:r Johan 3
4 Anders Johansson Lukoins E:as f: Cav Luukkonen Son Thomas, dot Maria, dot Anna, dot Elin 4
1 Torp Esaias Mannins f: Manninen frie för Barn, B:r Zakarias 1
1 häst, 2 kiör, 8 K:rs utsäde
2 Johan Staffansson Lukoin 1 Cav Luukkonen B:r Hemming 2
1 Johan Lukoin 1 Cav Luukkonen 1
1 Kaipola/Kaipaala Lieutenanten Georg W: Nandelstedts Bost: Cav bost Nandelstadh han uptagen i Jockas
Inh: Hindr Såpain mh:o Sopanen frie för Barn
3 LB Johan Såpains E:a 1 Sopanen Son Hendr, B:r Anders 3
1 LB Mats Sårjuins E:a 1 Sorjonen 1
2 underlagt hemman
3 3 Hindrik Såriains E:as f: Cav Sorjonen Son Hindr, B:r Son Johan, B:r Kristers Enk. 3
2 LB Pål Såpain mh:o 1 1 Sopanen 2
4 4 Sexman Erik Widmans f: Cav Vidman dot Anna, Son Erik mh:o, Pig Kirstin Sårja 4
Res: K: Hindrik Lukoin mh:o Luukkonen
5 2 Johan Johansson Wirolain mh:o 1 1 Kro Virolainen 2
4 Johan Härkäin mh:o 1 1 Kro Härkönen B:r Karl, B:r Erik 4
Bst d:r Lars Sårjas h:o Sorjonen utfattig
3 Krister Wirolain mh:o 1 1 Kro Virolainen Sold Mats Kånstigs h:o 3
1 Johan Kåtrås E:a 1 Kro Kotro utan Imition 1
1 Kaupila/Kauppila 3 Marckus Jacobsson Sårjåins f: Cav Sorjonen Son Mats, Son Johan mh:o 3
5 Marckus Olofssons f: Cav B:r Anders mh:o, måg Esaias mh:o, dot: Elin 5

Sivu 442AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
Kaupila/Kauppila 4 Jacob Andersson Sårjåin mh:o 1 1 Cav Sorjonen Stiuf far Pål mh:o 4
1 Torp Adam Kangains f: Kankainen frie för barn, Pig Maria Wätämäin 1
1 häst, 2 kiör, 16 K:rs utsäde
1 Sold: Hindrick Lukoins h:o Luukkonen 13 1
2 1 Johan Pärsson Kiljuin 1 Cav Kiljunen 1
3 Johan Kiljuins folk Cav Kiljunen Fr br Son Grels mh:o, Son Johans h:o 3
3 Pär Matsson Kiljuin 1 Cav Kiljunen Son Mats, Son Pär 3
2 Anders Kåtras f: Cav Kotro Son Adam, dot Hedwig 2
3 N:o 1 underlagt hemman Cav
1 Kiljula 4 Pär Kiljuins Erf:r Cav Kiljunen måg Danjel mh:o, måg Mårten mh:o 4
1 Mats Kiljuins h:o 1 Cav Kiljunen 1
Simon Kiljuins E:as hemman Cav Kiljunen
3 LB Pål Jukarin 1 Jukarainen Stiufson Anders mh:o 3
2 Brukas af före och efter gående under Ett Cav
3 2 Krister Summains f: Cav Summanen har Imition, Son Erik 2
1 Torp: Pär Hujain 1 Hujanen 1
1 stoo, 16 K:rs utsäde
3 Erik Summains h:o 1 Cav Summanen B:r Pär mh:o 3
2 Inh: Bengt Kiljuin mh:o 1 1 Kiljunen 2
2 Johan Kåntin mh:o 1 1 Kontiainen 2
1 Kitula Brukas i Lukola N:o 2 Matts Lukoin Cav Luukkonen
2 3 1 Hindrik Lukoins Enckas f: Cav Luukkonen Sold Frimodigs h:o, Son Hindr, dot Anna, B:r Eriks E:a 4
2 Anders Lukoins E:as f: Cav Luukkonen Son Anders, Son Johans h:o 2
2 Bst d:r Marckus Pälkoin mh:o 1 1 Pelkonen 2
1 Mats Lukoins E:a 1 Cav Luukkonen af Fienden Rujunerat 1
3 2 Krister Lukoins E:as f: Cav Luukkonen Upbränd af Ryssen, Son Lars, Son Påls h:o 2
2 Lars Lukoin 1 Cav Luukkonen Upbränd af Ryssen, B:r Olof 2
4 Johan Lukoins Encka 1 Cav Luukkonen Upbränd af Ryssen, Son And, Son Hans, dot Karin 4
3 Mats Lukoins Encka 1 Cav Luukkonen Upbränd af Ryssen, B:r Jacob, B:r Anders 3
1 Thomas Lukoin 1 Cav Luukkonen Upbrand af Ryssen, utan Imition 1
4 Lantmattaren Anders Hirns Rusth: Rust Hirn
5 LB Förra Lotsen Erik Arpoin mh:o 1 1 Arponen B:r Mats mh:o, Syst Brita 5
4 Befalningsman Adolph Fried: Lindgren mh:o 1 1 Rust Lindgren d:r Thomas Kiljuin, Pig Karin Kandain 4
3 Hindrik Arpoins E:as f: Rust Arponen Son Thomas, Son Hindr mh:o 3
3 Mats Arpoin 1 Rust Arponen B:r Johan mh:o 3
5 6 Johan Olofsson Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen af Ryssen förstörd, B:r Mårten mh:o, B:r Thomas, B:r Erik 6
1 Kietäwälä/Kietävälä 5 Thomas Matsson Lukoin mh:o 1 1 Rust Luukkonen Stiuf B:r Johan mh:o, Stiuf B:r Pärs E:a 5
1 Drag: Ströms h:o 1 Ström 1

Sivu 444AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
Kietäwälä/Kietävälä 5 Thomas Lukoin mh:o 1 1 Rust Luukkonen B:r Johan, B:r Mats mh:o 5
Inh: Hans Ikäheimoin mh:o Ikäheimonen fri för Barn
2 Mats Lukoins Erf:r Rust Luukkonen Son Mats, dot Karin 2
2 Torp: Anders Widikå mh:o 1 1 Viitikko 2
Bst d:r Anders Päyköins Encka Päykkönen Bräck:
2 8 Pär Kietawäins E:as f: Cav Kietäväinen Son Danjel, d:r Mårten Kietäwäin, B:r Johan mh:o, B:r Thomas mh:o, B:r Danjel mh:o 8
1 Inh: Johan Lukoins E:a 1 Luukkonen 1
3 Anders Leinoins E:as f: Cav Leinonen Son Adam, Son Mats mh:o 3
3 3 Mats Kietäwäin mh:o 1 1 Kro Kietäväinen B:r Olofs h:o 3
2 Thomas Limatain mh:o 1 1 Kro Liimatainen 2
4 3 Olof Hakulins f: Kro Hakulinen Son Simon, Son Adams h:o, Son Mats h:o 3
3 Måns Månss: Lukoins E:as f: Kro Luukkonen Son Anders, måg Johans E:a, BLM Hindr Lukoin 3
5 4 Anders Lukoins Enckas f: Cav Luukkonen Son Pär, Son Johan mh:o, dot Marg 4
3 Hindrik Kituins Enka 1 Cav Kitunen B:r Johan, Son Mats 3
6 6 Mats Matsson Ikoins Encka 1 Cav Ikonen B:r Mickel mh:o, Son Mats mh:o, dot Maria 6
2 Inh: Johan Liutu mh:o 1 1 Liutu 2
3 Pål Matsson Ikoins E:a 1 Cav Ikonen dot Ewa, dot Brita 3
7 Halfwa brukas af N:o 2 under Ett Pär Kietäwäin Cav Kietäväinen
4 1 Jacob Putoins folk Cav Puttonen Son Jacob mh:o, Son Anders mh:o, Sold Mats Uds h:o 5
1 Kyllölä 3 Mårten Lukoin mh:o 1 1 Kro Luukkonen Syst Brita 3
6 Mats Matssons Enckas f: Kro Kyllönen Son Bengt mh:o, Son Pål mh:o, dot Son Mats E:a, Sold: Syst: Maria 6
2 2 Mats Måndoins E:as f: Inf Montonen nybygge, Son Erik mh:o 2
5 Erik Räpoin mh:o 1 1 Inf Reponen B:r Mats mh:o, Son Hans 5
3 4 Thomas Huttuins f: Cav Huttunen Son Mats mh:o, Son Hans, Son Johan 4
1 Bst d:r Mats Huttuins f: Huttunen dot Maria 1
1 Bst d:r Hans Huttuin 1 Huttunen 1
1 Kyrckioby/Kirkonkylä Fältweb: Petter Schatolowits Inf Bost: Schatelowitz
2 Upsyningsman Jonas Bergman mh:o 1 1 Bergman 2
2 Bst d:r Johan Kietäwäin mh:o 1 1 Kietäväinen 2
2 vice Pastoren Melartins Erf:rs hemman Cav Melartin Brukas under Ett med N:o 4
3 underlagt hemman Cav
4 5 vice Pastoren Joseph Melartins E:a 1 Kap:Bohl Melartin d:r Thomas Limatain, Pig Anna Härkein, Pig Kirstin Läskin, nads års Predikanten Jonatan Melartin 5
3 Bst d:r Lars Jukarin mh:o 1 1 Jukarainen Syst Caisa 3
Torp Nils Rautiain mh:o Rautiainen fri för Barn
1 Kåckola/Kokkola Öfwersten och Ridd: samt Commendeuren Jöran Jägerhorns Bost: Inf:Bost: Jägerhorn han i St: Michell uptagen
2 Bst d:r Mickel Lind mh:o 1 1 Lind 2
2 LB Mickel Hämälain mh:o 1 1 Hämäläinen 2

Sivu 446AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
1 Kåndiala/Kontila 3 Mickel Kåndiains E:as f: Rust Kontiainen Son Jöran mh:o, Sona Son Anders 3
4 Erik Räpoin mh:o 1 1 Rust Reponen Son Johan, dot Kirstin 4
2 Mats Kåndiains h:o 1 Rust Kontiainen d:r Pär Jukarain 2
3 Torp Eskel Uckoin mh:o 1 1 Uikkanen Inh: Pål Hämäläins E:a 3
1 häst, 2 kiör, 16 K:rs utsäde
3 Jöran Kåndiains E:a 1 Rust Kontiainen Son Pål, dot Kirstin 3
Drag: Mats Hurins h:o Hurin fri för Barn
1 Bst d:r Jöran Hämäläins E:a 1 Hämäläinen 1
Torp Pär Uckoin mh:o Ukkonen nybygge och fri för barn
6 Mickel Randalain mh:o 1 1 Rust Rantalainen B:r Mats mh:o, B:r Johan mh:o 6
1 Bst d:r Pär Randalain 1 Rantalainen 1
1.2 Karinniemi/Keriniemi 7 Johan Puttoin 1 Cav Puttonen B:r Hindrik mh:o, B:r Dafwid mh:o, B:r Mickel mh:o 7
6 Eskel Lukoin 1 Cav Luukkonen B:r Son Mårtens E:a, B:r Son Eskels h:o, dot Lisa, måg Mårten mh:o 6
2 Bst d:r Dafwid Rautiain mh:o 1 1 Rautiainen 2
3 Torp Hindrik Summains h:o 1 Summanen Son Jacob, Inh: Karl Trygs E:a 3
2 kiör, 8 K:rs utsäde
3 3 Johan Kåndiains E:as f: Cav Kontiainen Son Lars mh:o, Son Adam 3
3 Bst Adam Kietäwäin 1 Kietäväinen B:r Pär, Syst: Karin 3
3 Torp Simon Hakulin 1 Hakulinen Inh: Hindrik Pitkäin mh:o 3
1 stod, 1 koo, 8 K:rs utsäde
Cav Brukas af N:o 4 under Ett
4 8 Johan Kainulains E:as f: Cav Kainulainen Sona Son Thomas, Sona Son Mickels h:o, Sona Son Johan mh:o, Son Israel, Son Pål mh:o, Sona Son And Israelss 8
1 Lambila/Lampila 2 Johan Kiljuin mh:o 1 1 Cav Kiljunen Hela byn upbränd af Ryssen 2
3 Pär Kiljuin mh:o 1 1 Cav Kiljunen B:r Mats 3
2 Hans Kiljuin mh:o 1 1 Cav Kiljunen 2
2 2 Förra Länsman Gabriel Jacks h:o 1 Inf Jack Fuorieren Wilhelms h:o, Son Faltweb: Petter 2
2 Bst d:r Nils Lukoin mh:o 1 1 Luukkonen 2
3 Justiarjen Georg Zygneij Bost: Inf Bost Cygnaeus han uptagen i Christina
3 LB Adam Saikoins E:a 1 Saikkonen måg Johan Sapan mh:o 3
4 LB Lars Sårjoins h:o 1 Sorjonen B:r Jöran, B:r Mats E:a, afsk: Sold Jacob Heinoins h:o 4
i Bst Anders Ingins h:o Inkinen utfattig
1 Limatala/Liimattala 7 Anders Abramsson Matinens f: Cav Matinen B:r dot Brita, Son Johan mh:o, Son Mats h:o, dot Maria, dot Lisa, B:r Son Adam 7
Bst d:r Jacob Kärpäin Kärpänen utfattig
2 6 Mats Johansson Lukoin mh:o 1 1 Kro Luukkonen B:r Hendrik mh:o, Cuosins Son Mats, dot Lisa 6
3 4 Thomas Lukoins f: Kro Luukkonen B:r Son Mats mh:o, B:r Adams h:o, B:r Son Hindr 4

Sivu 448AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
Limatala/Liimattala 7 Lars Lukoin mh:o 1 1 Kro Luukkonen B:r Adam mh:o, B:r Erik mh:o, B:r Mats 7
4 4 Johan Wiskarin mh:o 1 1 Kro Viskari B:r Salamon, B:r Hindr 4
3 Mats Wiskarin 1 Kro Viskari Son Mats, dot Karin 3
4 Salamon Wiskarins E:a 1 Kro Viskari Son Pär, B:r Pär mh:o 4
1 Lindusalo/Lintusalo 2 Adam Håttin mh:o 1 1 Cav Hottinen 2
5 Mats Håttin mh:o 1 1 Cav Hottinen B:r Johan mh:o, des dot Karin 5
2 3 Johan Kiljuins f: Cav Kiljunen Son Lars mh:o, Pig Brita Huikarin 3
2 Bst d:r Mats Läskin mh:o 1 1 Leskinen 2
1 Mats Kåttrå 1 Kotro 1
3 1 Fendriken Johan Lemkes f: Inf bost Lemke d:r Pär Limatain 1
2 Bst d:r Abram Matinen mh:o 1 1 Matinen 2
2 Bst d:r Anders Kaupin mh:o 1 1 Kauppinen 2
4 6 Mats Magnesson Räpoins f: Cav Reponen B:r dot Stina, B:r Johans h:o, Son Lars mh:o, Son Mats, Son Måns h:o 6
5 10 Mats Mårtensson Räpoins f: Inf Reponen B:r Son Mårten, Son Mårten, Son Adam mh:o, B:r Mårten, B:r Johan mh:o, B:r Eskels h:o, B:r Son Jacob, dot Karin 10
2 Bst d:r Olof Sårjoin 1 Sorjonen gåss: Johan Summain 2
1 Lukåla/Luukkola 4 Anders Lukoin mh:o 1 1 Rust: Luukkonen B:r Son Anders E:a, Fr brs dot Stina 4
4 Johan Lukoin mh:o 1 1 Rust: Luukkonen Son Anders, B:r Mickels h:o 4
5 Sergeanten Abram Hobins Erf:r Rust: Hobin måg Sergeanten Jacob Norrings h:o, Pig Ewa Taipal, Swagerska Lisa Blylod, d:r Johan Lifländer, d:r Adam Kangain 5
2 i Bst Mårten Räpoin mh:o 1 1 Reponen 2
2 Bst d:r Lars Jukarain mh:o 1 1 Jukarainen 2
2.3 10 Mats Lukoins E:as f: Cav Luukkonen B:r Son Johan Hindriksson, Mats, B:r Thomas mh:o, B:r Son Jacob mh:o, B:r Son Lars mh:o, Son Johan mh:o 10
4 4 Krister Lukoins E:a 1 Cav Luukkonen B:r Son Johan mh:o, dot Sisilia 4
4 Adam Johansson Lukoins E:a 1 Cav Luukkonen Son Adam, Son Johan mh:o 4
3 Johan Lukoin 1 Cav Luukkonen Son Mats mh:o 3
3 Torp Anders Artel 1 Artell Syst Karin, B:r Hindr 3
3 Johan Thomasson Lukoins E:a 1 Cav Luukkonen Swager Pär Hulkoin mh:o 3
2 Adam Lukoins Encka 1 Cav Luukkonen B:r Mickel 2
5.6 5 Dragon Mats Lukmans h:o 1 Rust Lukman Son Mats, B:r Mats, Inh: B:r Pål mh:o 5
1 Dragon Lindhs f: Lind fri för Barn, Syst Anna 1
4 Johan Johansson Liutu mh:o 1 1 Rust Liutu BLM Thomas Mietin mh:o 4
Bst d:r Anders Liutu B Liutu Bräck:
1 Bst d:r Anders Matsson Liutu 1 Liutu 1
6 Mats Liutu mh:o 1 1 Rust Liutu dot Anna, Swagers dot Maria, Swag Pär mh:o 6
1 Maljala 8 Hans Måndoins f: Cav Montonen Son Anders mh:o, Son Hans mh:o, Son Pär mh:o, Son Johan, Sona Son Anders 8
2 1 Johan Måndoins E:as f: Cav Montonen Son Måns 1
3 i Bst: Johan Ingins h:o 1 Inkinen Son Mats, Son Hindrik 3
4 LB Mårten Käriäin 1 Cav Kääriäinen dot Anna, B:r Pål, B:r Jöran 3
3 4 Hans Himains h:o 1 Cav Himanen Son Hans, Son Johan, dot Anna 4

Sivu 450AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
4 Maljala 2 Anders Lappalain mh:o 1 1 Kro Lappalainen 2
Inh: Mickel Holmberg Holmberg fri för Barn
5 6 Mårten Johansson Måndoins E:as f: Kro Montonen Son Johan mh:o, B:r Johan mh:o, dot Karin, B:L:mans Son Mickel 6
1 Magnula/Maunola 5 1 Pär Kiljuins E:as f: Cav Kiljunen Börde, Sold Johan Smeds h:o, Son Johan mh:o, Son Mats mh:o, d:r Pär Pursiain 7
Torp: Pär Pursiain mh:o Pursiainen frie för Barn
2 kiör, 3 får, 8 K:rs utsäde
2 4 Anders Kiljuins E:as f: Cav Kiljunen Sold Smeds E:a, Son Anders mh:o, Son Lars h:o 4
5 Mats Kiljuins f: Cav Kiljunen Son Mårten mh:o, Son Mats mh:o, dot Sophia 5
1 Bst d:r Jöran Härkäin 1 Härkönen 1
3 5 Pär Kiljuins h:o 1 Cav Kiljunen B:r Anders mh:o, B:r Adam mh:o 5
3 Lars Larsson Kiljuins h:o 1 Cav Kiljunen Son Erik, Pig Anna Räpoin 3
2 Bst d:r Esaias Kiljuin mh:o 1 1 Kiljunen 2
3 Lars Kiljuins f: Cav Kiljunen Son Johan mh:o, Sona dot Karin 3
4 4 Hans Karfwins Enckas f: Inf Karvinen B:r dot Marg, Son Anders h:o, B:r måg Stanislaus mh:o 4
4 Torp Hindrik Huikarin mh:o 1 1 Huikarinen Syst Anna, B:r Simon 4
1 häst, 2 kiör, 16 K:rs utssäde
4 Israel Karfwoin mh:o 1 1 Inf Karvinen B:r Simons h:o, d:r Gustaf Randalain 4
5 5 Mats Lukoin mh:o 1 1 Inf Luukkonen B:r Simon mh:o, d:r Johan Randalain 5
3 Torp Erik Randalain mh:o 1 1 Rantalainen Syst Susanna 3
1 häst, 2 kiör, 2 får, 16 K:rs uts:
2 Inh Pär Wirolain mh:o 1 1 Virolainen 2
4 Adam Lukoins h:o 1 Inf Luukkonen Son Simon mh:o, Son Mats 4
1 Mietula/Miettula 5 Lars Sårjoin mh:o 1 1 Cav Sorjonen B:r Mats, B:r Hindrick mh:o 5
4 Jacob Sårjoins folk Cav Sorjonen Son Jacob, Son Lars mh:o, dot Karin 4
2 3 Thomas Lukoin 1 Cav Luukkonen B:r Hindr mh:o 3
1 Sold: Johan Fasts E:a 1 Fast 28 1
Lans Secreteraren Meinanders Encka Cav Meinander Brukar denna dehl 1
3 Hindrik Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen uta Imition, B:r Adam 3
2 Sokn Skräd: Johan Syren mh:o 1 1 Siren 2
1 Torp och Linwäfw: Mats Tarkgren 1 Tarkgren 1
3.5 5 Anders Kåtras Erf:r Cav Kotro Pig Karin Sårjoin, Pig Agneta Sårjoin, B:r Son Johan mh:o, B:r Son Jöran 5
Sold Höks Hök 21
Bst Jäg: Mats Kåndiain och h:o Kontiainen
1 Thomas Widikå 1 Cav Viitikko 1
4 3 Anders Räpoin 1 Cav Reponen B:r Anders h:o, Syst Ewa 3
2 Pär Räpoin mh:o 1 1 Cav Reponen 2
1 Muramäki/Muuramäki 5 Mats Matsson Waldoins Erf:r Cav Valtonen Cousin Adam Andersson, dot Elin, B:r Son Johans Encka, B:r Son Anders E:a, F:r B:r S: Johan 5
1 Ninimäki/Niinimäki 3 Gustaf Lukain 1 Kro Luukkonen dot Lena, dot Kaisa 3
3 Pär Johansson Piskoin mh:o 1 1 Kro Piskonen B:r Anders 3

Sivu 452AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
Ninimäki/Niinimäki 1 i Bst Klemet Snälmans h:o 1 Snellman 1
1 Ninisari/Niinisaari 2 i Bst Mårten Räpoin 1 Kro Reponen Son Adam 2
2 i Bst Johan Suika mh:o 1 1 Suikka 2
3 Lars Räpoins f: Kro Reponen Son Hindrik mh:o, Son Pärs Encka 3
3 Mats Räpoin mh:o 1 1 Kro Reponen B:r Johans h:o 3
2 4 Pål Pålsson Lukoins Encka 1 Cav Luukkonen Son Pål, Son Anders, B:r Anders h:o 4
3 5 Lars Larsson Lukoins f: Cav Luukkonen B:r Johan mh:o, Son Anders, Son Lars, B:r dot Karin 5
2 i Bst Elin Rimbiläin 1 Rimpiläinen Syst Kirstin 2
1 Sold Wiks h:o Vik 18 fri för Barn, Son Pål 1
4 4 Elias Kåndiains Enckas f: Cav Kontiainen Son Hindr, B:r Son Hindr mh:o, B:r Son Pär 4
7 Hindrik Lukoins E:as f: Cav Luukkonen B:r Son Pål, B:r Son Hindr mh:o, Son Adam, Son Hindriks h:o, Son Mats, Son Pär 7
5 2 Krister Hulkoin mh:o 1 1 Cav Hulkkonen 2
4 Mats Hulkoins E:as f: Cav Hulkkonen Son Krister mh:o, måg Anders Hackman mh:o 4
1 Piskåila/Piskola Majoren Georg Stichts hemman Kro Sticht
1 Sergeanten N:N: Hielmans h:o 1 Hielman 1
3 LB Anders Mutains f: Mutanen Son Adolph mh:o, dot: Anna 3
2 Bst d:r Johan Smålander mh:o 1 1 Smolander 2
2 Bst d:r Pär Wäjalain mh:o 1 1 Veijalainen 2
2 7 Anders Måndoin mh:o 1 1 Kro Montonen Inh: Agneta Räisäin, dot Brita, Bror Anders, B:r Son Pål, Son Johans h:o 7
3 2 Johan Piskoins E:as f: Kro Piskonen Son Johan mh:o 2
6 Hindrik Piskoin mh:o 1 1 Kro Piskonen B:r dot Anna, Son Johan mh:o, Slägt Pär 18 år 6
4 4 Pär Piskoin 1 Kro Piskonen utan Imition, Inh: B:r Påls E:a, måg Mats mh:o 4
3 Hindr Piskoins f: Kro Piskonen Son Anders, Son Johan, Son Pärs E:a 3
2 Lösa K: Mats Hök mh:o 1 1 Hök 2
5 2 Lars Lappalains E:as f: Inf Lappalainen Son Anders mh:o 2
2 Sexman Mats Lappalain mh:o 1 1 Inf Lappalainen 2
2 Inh: Johan Lappalains h:o 1 Lappalainen Inh: Elin Kåckoin 2
6 4 Johan Kåndiains E:as f: Inf Kontiainen Son Lars, Son Johan, dot Karin, dot Marg 4
1 Inh: Mickel Sallas f: Solla Son Esaias 1
1 Pirtimäki/Pirttimäki 5 Johan Läskins Enckas f: Rust Leskinen Son Mats mh:o, Son Grels mh:o, d:r Hindr Lukoin 5
2 Anders Johansson Läskin mh:o 1 1 Rust Leskinen 2
Jäg: Mickel Swärd och h:o Svärd
2 Drag: Zakarias Pirtman h:o 1 Pirtman Inh: Johan Mondoins h:o 2
3 Lars Kåndiain mh:o 1 1 Rust Kontiainen utan Imition, d:r Mats 3
2 3 Krister Härckäins E:as f: Cav Härkönen dot Son Pär, måg Mats mh:o 3
3 4 Pär Hännin mh:o 1 1 Inf Hamunen utan Imition, dot Kirstin, Stiufss Hindrik 4
2 Mickel Hännin mh:o 1 1 Inf Hamunen 2
1 Pitkälax/Pitkälahti 5 Mats Nymans E:as f: Inf Nyman Pig Karen Harlen, d:r Johan Leinoin, måg Mats mh:o, d:r Anders Ingin 5

Sivu 454AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
1 Pätäjänniemi/Petäjäniemi 4 Johan Andersson Aufwin mh:o 1 1 Cav Auvinen B:r Anders mh:o 4
5 Johan Thomasson Aufwin mh:o 1 1 Cav Auvinen B:r Thomas, B:r Pär, Syst Anna 5
1 Ruokotaipal/Ruokotaipale 5 Pär Summains E:as f: Cav Summanen d:r Johan Matinen, dot Ewa, Son Thomas mh:o, dot Maria 5
3 Thomas Summains f: Cav Summanen Son Thomas, Måg Lars mho 3
3 Torp Jonas Johansson Hujain mh:o 1 1 Hujanen Syst Susanna 3
1 stod, 2 kiör
3 Jonas Summain 1 Cav Summanen B:r Pärs h:o, B:r Elie h:o 3
1 Bst dr Grels Hujains f: Hujanen dot Ewa 1
Bst dr Jöran Summains h:o Summanen Swagsynt
2 3 Pål Piskoin 1 Cav Piskonen Son Pål mh:o 3
2 Inh Erik Hujain mh:o 1 1 Hujanen 2
1 Bst dr Anders Hämäläin 1 Hämäläinen 1
2 Johan Piskoin mh:o 1 1 Cav Piskonen 2
1 Bst dr Johan Hujains E:a 1 Hujanen 1
Bst dr Mats Mietins E:a Miettinen utfattig, har eij wist wistelse
6 Mickel Kåndiains folk Cav Kontiainen Son Johan, Son Esaias mh:o, Son Mats, Son Thome E:a, dot Rigina 6
1 Ryhälä 5 Mårten Mieloins E:a 1 Rust Mielonen måg Johan mh:o, måg Jacobs Encka, Inh Pär Huttuins E:a 5
1 Dragon Leimans h:o 1 Leiman 1
6 N:M: Michel Leinoins Enka 1 Rust Leinonen Måg Anders mh:o, Inh: Ewa Lukoin, lisäksi epäselvää tekstiä 6
5 Mickel Leinoin mh:o 1 1 Rust Leinonen Son Anders, måg Mats mh:o 5
1 Torp: Johan Lukoins h:o 1 Luukkonen nybygge 1
2 3 1 Pål Matsson Bengtins E:as f: Cav Penttinen Son Mats mh:o, d:r Jacob Lukoin, Sold: Leinoins h:o 4
4 Simon Bengtin mh:o 1 1 Cav Penttinen Fr Br Pål, Pig Elin Luitu 4
1 Inh: Karin Sårjoin 1 Sorjonen 1
3 3 Johan Ingins E:as f: Cav Inkinen dot Son Pär, måg Mats mh:o 3
6 1 Pär Himains E:a 1 Cav Himanen Swåg: Pål mh:o, Swåg: Lars E:a, Sold: Gröns h:o, d:r Mats Kåtrå, dot Anna 7
2 Inh: Mats Kaupin mh:o 1 1 Kauppinen 2
4 4 Anders Mannin mh:o 1 1 Cav Manninen B:r Brusius mh:o 4
Bst res: K: Jöran Mannin och h:o Manninen
5 4 Pål Tuhkuin 1 Kro Tuhkunen Lösa K: Pär Kainulain mh:o, d:r Mats Kangain 4
1 Torp Mats Kangains f: Kankainen Son Johan 1
1 häst, 2 kiör, 16 K:rs utsäde
2 Anders Tuhkuins Erf:r Kro Tuhkunen nybygge, BLman Anders Widikå mh:o 2
6 6 Anders Waldoins h:o 1 Kro Valtonen Börde, B:r Hindriks h:o, måg Johan mh:o, B:r Olofs E:a, B:r Son Lars 6
1 Råkansalo/Rokansalo 6 1 Anders Kiljuins E:as f: Cav Kiljunen B:r dot Anna, Brs måg Johan mh:o, Sold: Lars h:o, B:r Thome E:a, Brs måg Pärs E:a, Son Adam mh:o 7
2 Torp: Gustaf Råckains E:as f: Rokkanen fri för Barn, Son Anders, Son Johan 2
1 häst, 2 kiör, 16 K:rs utsäde
2 9 1 Erik Räpoins f: Cav Reponen B:r dot Lena, B:r dot Maria, B:r Son Mårten, B:r Eskels h:o, B:r Johan mh:o, Son Mårten mh:o, Sold Laxs h:o, B:r Son Zakarias 10

Sivu 456AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
3 Råkansalo/Rokansalo 2 Johan Reinikain mh:o 1 1 Inf Reinikainen 2
2 Pär Summains h:o 1 Inf Summanen Son Abram 2
1 Räpoila/Repola 2 Erik Räpoins Erf:r Kro Reponen Sona Enckans man Krister, dot Magdalena 2
4 Olof Räpoin mh:o 1 1 Kro Reponen B:r Johan, B:r Lars 4
2 NM Mickel Räpoin 1 Kro Reponen dot Maria 2
2 Mickel Räpoin mh:o 1 1 Kro Reponen 2
2 4 Mats Matsson Räpoins E:a 1 Kro Reponen Son Hindr, Son Mats, dot Maria 4
2 Mickel Mårtensson Räpoin mh:o 1 1 Kro Reponen 2
4 Pär Räpoins f: Kro Reponen Son Mickel, Son Mårten, Son Hindr mh:o 4
2 Erik Räpoin 1 Kro Reponen Son Mickel 2
1 Sårjola/Sorjola 2 Mats Hakulins E:a 1 Kro Hakulinen upbränd af Ryssen, B:r Johan 2
5 Eskel Uckoins E:a 1 Kro Uikkanen upbränd af Ryssen, B:r Jacob mh:o, B:r Påls E:a, Son Pål 5
2 4 Hindr Ikoin mh:o 1 1 Cav Ikonen upbränd af Ryssen, Fr Br Son Mats, Br dot Anna 4
Bst dr Anders Lautiains h:o Lautiainen utfattig
6 Anders Kangain mh:o 1 1 Cav Saikkonen Swågers ? Lisa, måg Johans E:a, d:r Philip Kangain, d:r Johan Såriain 6
1 Bst dr Pär Roms 1 Rom 1
1 Såpalanniemi/Sopala 1 Torp: och Smed Johan Uckoins f: Kap bohl Ukkonen fri för Barn, B:r Påls E:a 1
4 LB Anders Aufwin mh:o 1 1 Auvinen B:r Pär mh:o 4
2 LB Johan Johansson Aufwin 1 1 Auvinen 2
4 LB Johan Aufwins Enckas f: Auvinen Son Pär, dot Anna, Son Anders mh:o 4
3 LB Johan Matsson Aufwins h:o 1 Auvinen Swåger Staffan mh:o 3
2 4 Pär Kiljuin mh:o 1 1 Kro Kiljunen Son Anders mh:o 4
3 Anders Kiljuin 1 Kro Kiljunen Son Anders, dot Maria 3
4 Brusius Kietäwäin mh:o 1 1 Kro Kietäväinen B:r Mats, i Bst Bertil Hielps E:a 4
1 Säppälä/Seppälä 4 Lars Aufwins f: Kro Auvinen Hela byn upbränd af Ryssen, måg Thomas mh:o, B:r dot Rigina, B:r dot Brita 4
2 2 Pär Luitu 1 Kro Liutu dot Maria 2
5 Olof Johansson Luitu mh:o 1 1 Kro Liutu Sold Dafwid, B:r Olofs E:a, B:r Pär, B:r dot Elin 5
3 Anders Liutus Encka 1 Kro Liutu B:r Olof mh:o 3
3 6 Pär Thomasson Waldoins E:as f: Kro Valtonen Fr B:r Son Thomas mh:o, B:r Son Johan mh:o, Son Anders mh:o 6
1.2 Waldola/Valtola 4 NM Pål Waldoin 1 Rust Valtonen upbränd hela byn, Börde, dot Anna, B:r Anders, Son Anders 4
3 Mats Waldoins f: Rust Valtonen Son Anders mh:o, Son Mats 3
5 Pål Pålsson Waldoins h:o 1 Rust Valtonen Son Hindr, B:r dot Karin, dot Lisa, B:r Son Pål 5
Drag: Mickel Walstedts h:o Wahlstedt Son och Drag: Mats, fången
Torp Erik Kiljuin mh:o Kiljunen fri för Barn
1 stoo, 1 koo, 8 K:rs utsäde

Sivu 458AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
1 Wäsiniemi/Vesiniemi vice Pastoren Råmanie Erf:rs Rusthåld Rust Romanus upbränd af Ryssen, res:K: Simon Kangain
2 Bst d:r Hindr Lukoins f: Luukkonen upbränd, måg Anders mh:o 2
2 Hör til N:o 1 Cav upbränd
1 Torp Adam Sipins h:o 1 Sipinen Bygger i skogen 1
3 4 Johan Kåtrå 1 Cav Kotro B:r Anders mh:o, dot Lisa 4
4 2 N.M. Anders Lukoin 1 Cav Luukkonen Son Johan, måg Jacob mh:o 2
1 Inh. Bertil Mietin 1 Miettinen 1
5 4 Regements Skrifw. Petter Hultin mh:o 1 1 Rust Hultin Pig Marg Pafwilain, d:r Johan Kiljuin 4
Drag: Mickel Ids Encka Id fri för Barn
3 Inh. Olof Päyköin mh:o 1 1 Päykkönen Inh Mickel Skiönstedts E:a 3
3 Torp Johan Kyllöin mh:o 1 1 Kyllönen Nybygge, B:r Adam 3
2 Bst dr Anders Råckain mh:o 1 1 Rokkanen 2
1 Torp Johan Kainulain 1 Kainulainen 1
1 Torp Mats Winters f: Vinter Nybygge, fri för Barn, Son Erik 1
6 3 Thomas Kiljuins Enckas f: Cav Kiljunen Son Anders, Brs måg Johan mh:o 3
1 Bst d:r Johan Hakulin 1 Hakulinen 1
1 Ållila/Ollila 2 Johan Kiljuin 1 Cav Kiljunen Son Hans 2
2 Bengt Bengtsson mh:o 1 1 Cav Kiljunen 2
2 Grels Kiljuins E:a 1 Kiljunen Son Anders 2
2 Hans Bengtsson Kiljuin 1 Cav Kiljunen B:r Anders E:a 2
2 4 Birger Larsson Hämäläin mh:o 1 1 Cav Hämäläinen Syst: Son Mickel, Syst Maria 4
4 Birger Hämäläins f: Cav Hämäläinen B:r Mårten mh:o, des dot Elin, Son Pär 4
3 Mats Uckoins E:as f: Cav Ukkonen Son Mats, dot Susanna, dot Anna 3
3 Erick Ikäheimoin mh:o 1 1 Cav Hämäläinen Inh: Swåg: Hindriks E:a 3
Pastoratett/Kirkonkylä 7 Kyrckioherden Herr Lars Poppius mh:o 1 1 Poppius dot Lena, Pig Anna Mondoin, d:r Jöran Rysse, Swåg: Conrechtoren Georg Helsinius, husen upbrända af Ryssen 7
2 Klåck: Abram Frimodig mh:o 1 1 Frimodig 2
1 Torp Dafwid Pälkoin 1 Pelkonen Bror Johan 1
2 Torp Pär Hulkoin Hulkkonen fri för Barn, B:r Mats mh:o 2
1 Torp Hendr Härkäin 1 Härkönen 1
3 Torp och Smed Erik Purhoin mh:o 1 1 Purhonen dot Karin 3
3 Torp och Sokn stugo Eldare Pål Limatain 1 Liimatainen B:r Adam mh:o 3
1 Torp Bertil Teitins h:o 1 Teittinen 1
1 Torp Färge K: Grels Ihalain 1 Ihalainen 1
2 Torp Färge K: Anders Aufwin mh:o 1 1 Auvinen 2
1 Besökaren Hindrick Åberg 1 Åberg 1
2 Besökaren Jacob Flinkman mh:o 1 1 Flinkman 2

Sivu 460AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
Pastoratett/Kirkonkylä 1 vice Besökaren Friedric Artell 1 Artell 1
2 Länsman Paul Andersin mh:o 1 1 Andersin 2
Mietula Såg Qwarn med 2:ne Ramar
-- 3 Förra Såg Karlen Hans Ikäheimoin mh:o 1 1 Ikäheimonen B:r Johan 3
-- Jäg: Lars Sårjoin och h:o Sorjonen

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin17901792

© Maija-Liisa Laakso 2023