AloitussivuSavon henkikirjatPuumalan pitäjä1792 → Henkikirja ☰ 

Puumala henkikirja 1792

Sivu 424AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
1 Bengtilä/Penttilä Herr Capitain Wesmans Bost: Kro Bost Vessman upbränd af Fienden
2 L:B: Johan Kiskin mh:o 1 1 Kiiskinen af Ryssen förstörd 2
Torp Hans Ikäheimoin mh:o Ikäheimonen frie för Barn
1 Hamula 3 1 Fendriken Gustaf Schatolovits f: Kro Schatelowitz Hushållerskan Ewa Gadding, Pig Brita Kaipain, d:r Pål Rysse, Inh: Lisa Åberg 4
2 L:B: Hindrik Heikin 1 Heikkinen Bror Påhl 2
2 Bst d:r Hindrik Kaipain mh:o 1 1 Kaipainen 2
1 L:B: Hindrik Piskoin 1 Piskonen 1
2 Bst d:r Markus Kåndiain mh:o 1 1 Kontiainen 2
2 11 Hindrik Härkäin 1 Cav Härkönen Brs måg Gustaf mh:o, Son Johan mh:o, Son Hindr mh:o, Son Danjel, dot Ewa, B:r Heskeel mh:o 11
Inh: Pär Mietins E:a Miettinen utfattig och Siuck:
3 2 Lars Ikäheimoin mh:o 1 1 Inf Ikäheimonen 2
1 Bst d:r Hindrik Sårjåins E:as f: Sorjonen utfattig, dot Karin 1
1 Inh: Mickel Ikoins h:o 1 Ikonen 1
4 2 Johan Kåtra mh:o 1 1 Kro Kotro 2
Bst d:r Johan Hämäläins E:as f: Hämäläinen utfattig
5 Hindrik Kåtras h:o 1 Kro Kotro Son Esaias mh:o, Son Anders mh:o 5
res: K: Johan Kietawain Kietäväinen v33 v34
Sold: Wargs h:o Varg 33 fri för Barn
5 1 2 1 Adam Lindströms folk Cav Lindström Son Karl, Son vice Länsman Hendrik, Pig Anna, Sold Ryds h:o 4
1 Utrid: Pär Ryhäin 1 Ryhänen 1
2 Bst d:r Simon Haikoin mh:o 1 1 Haikonen 2
2 Sigfred Helps folk Cav Helpi Son Anders mh:o, Jäg: Help och h:o 2
1 Torp Thomas Ahwenoins h:o 1 Ahvenainen 1
1 häst, 2 kiör, 16 K:rs utsäde
1 Harmala/Harmaala Fendriken Gust: Pontus w. Chreutlens E:as f: Kro Creutlein Son Sergeanten Carl, Jäg: Johan Sabel, Pig Marg Pafwilain, Pig Maria Kächköin, i adelsmans kost
2 LB Thomas Räppoin mh:o 1 1 Reponen 2
1 Bst d:r Måns Kaupin 1 Kauppinen 1
2 2 Karl Räpoin mh:o 1 1 Kro Reponen 2
1 Inh Jacob Limatains h:o 1 Liimatainen 1
3 2 Sergeanten Anders Lindebergs h:o 1 Cav Lindeberg Pig Maria Kaipain, Jäg: Johan Lind och h:o 2
1 Hauhala 6 Krister Kåndiains E:as f: Kro Kontiainen BLM Lars mh:o, BLM Jacob, Son Mats, B:r Mickel mh:o 5
Inh Mats Waklin mh:o 1 1 Vaklin
6 Anders Mickelsson Kåndiains Enckas folk Kro Kontiainen Sold Johan Arpiains h:o, Son Johan, Son Mats, B:r Pär mh:o, B:r Mickels E:a 6

Sivu 426AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
2 Hauhala Bef:man Adolph Friedrich Lingrens hemman Cav Lindgren
4 LB Pär Piskoin mh:o 1 1 Piskonen B:r Anders, B:r Mickel 4
2 Inh: Johan Kåndiains f: Kontiainen Inh: Son Mats, dot Anna 2
1 Himahuha/Himahuuha 2 Pål Andersson Aufwin mh:o 1 1 Kro Auvinen 2
3 Mats Aufwin mh:o 1 1 Kro Auvinen Son Pär 3
2 Thomas Thomesson Aufwins E:as f: Kro Auvinen måg Lars, Son Thome h:o 2
2 Johan Kuosmains f: Kro Kuosmanen Stiufson Thomas mh:o 2
2 4 Pål Kituin mh:o 1 1 Cav Kitunen utflyttadt, B:r Mats mh:o 4
1 Bst d:r Johan Räsia 1 Räsiä 1
6 LB Olof Höröins E:a 1 Hörönen BLM Johan Karfwin mh:o, dot Marg, Son Anders mh:o 6
1 Huchkala/Huuhkaala 7 Johan Eriksson Lukoins mh:o 1 1 Kro Luukkonen Stiufmor Maria, B:r Lars h:o, Fr B:r Pär mh:o, Far B:r Son Johan 7
2 3 Lars Matsson Ihalains E:a 1 Inf Ihalainen Swåg: Mats mh:o 3
3 Jöran Lukoin mh:o 1 1 Inf Luukkonen B:r Johan 3
1 Huchtima/Huhtimaa Fendriken Gustaf Chreutlens Erf:rs hemman Cav Creutlein Brukas under Ett på Harmala N:o 1
5 Johan Räpoin mh:o 1 1 Cav Reponen Inh Jacob Lentman mh:o, B:r Pär 5
2 Mats Mårtensson mh:o 1 1 Cav Reponen 2
2 4 Lars Läskins E:as f: Rust Leskinen B:r Simons h:o, måg Anders Encka, Brs måg Lenhard mh:o 4
6 Pär Läskins E:as f: Rust Leskinen B:r Simon mh:o, B:r Mårten mh:o, dot Ewa, Drag: Larss h:o 6
2 Inh Mats Kangain mh:o 1 1 Kankainen 2
1 Bst d:r Johan Kåckoin 1 Kokkonen 1
3 5 Lars Mårtensson Sårjåin mh:o 1 1 Inf Sorjonen B:r Mårten mh:o, B:r Johan 5
3 i Bst Johan Sårjåins E:a 1 Sorjonen Lösa K: Abram Kyllöin, des Syst Ewa Kyllöin 3
1 Hurisalo/Hurissalo 3 Bertil Pardain mh:o 1 1 Inf Partanen F:r B:r Son Thomas, Sold Thomas 3
Sold Pär Frodes E:a Frödig 7 utfatt:
8 Mickel Anderss: Måndåins h:o 1 Inf Montonen Son Anders mh:o, Son Thomas, Son Mickel, Bror Anders mh:o, Bror Mårtens E:a 8
2 11 Anders Leinoins E:as f: Cav Leinonen B:r Pål mh:o, B:r Pär mh:o, B:r Mårten, B:r Bertil, B:r Anders mh:o, B:r Bengts h:o, Brs Son Anders mh:o 11
1 Bst d:r Johan Jukarins h:o 1 Jukarainen 1
6 Anders Andersson Leinoin mh:o 1 1 Cav Leinonen B:r Adam, B:r Thomas, B:r Mickel, Syst Anna 6
3 3 Lars Jukarin 1 Cav Jukarainen B:r Anders mh:o, Jäg: Mats Kåndia 3
1 Bst d:r Lars Jukarins f: Jukarainen Son Lars 1
Halfwa hemmanet öde Cav
4 5 Pär Kåndiain 1 Cav Kontiainen dot Anna, dot Rigina, Son Johan, Son Lars 5
1 Hykylä/Hylkylä 4 Mats Ingin mh:o 1 Kro Inkinen Måg Thomas mh:o, dot Anna 4
2 Johan Ingin mh:o 1 1 Kro Inkinen 2
3 Johan Mietins Encka 1 Kro Miettinen Son Hindrik mh:o, Son och Jäg: Johan och h:o 3
2 1 Brukas af Kåndiaiser i Hauhala Kro Kontiainen Inh: Simon Ingins h:o 1

Sivu 428AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
3 Hykylä/Hylkylä 4 Thomas Summains E:a 1 Kro Summanen B:r Johan, B:r Lars mh:o, Sold Adam 4
2 Bst Mats Randalain mh:o 1 1 Rantalainen 2
4 4 Johan Hämäläins h:o 1 Kro Hämäläinen B:r Mats E:a, Son Johan, Sold Jungs h:o 3
5 2 Jöran Mietin mh:o 1 1 Kro Miettinen 2
6 2 Mickel Karfwin mh:o 1 1 Kro Karvinen 2
1 Ihalais/Ihalainen 6 Johan Pålsson Leinoin mh:o 1 1 Cav Leinonen Fr Bror Son Anders E:a, Fr Brs Son Hindrik mh:o, B:r dot Maria 6
4 Johan Hindrikss: Leinoin mh:o 1 1 Cav Leinonen B:r Pål mh:o 4
2 Bst d:r Mats Kångain mh:o 1 1 Kaipainen 2
1 Inh: Mickel Leinoins f: Leinonen dot Kirstin 1
2 Anders Måndoins Erf:rs hemman Cav Montonen
6 Mickel Mårtensson Måndoins f: Montonen Son Mårten mh:o, Son Mickel mh:o, Son Mats, Br dot: Anna 6
5 Mats Johansson Måndoin 1 Montonen B:r Anders, B:r Johan mh:o, B:r Hindriks E:a 5
3 Bst d:r Pär Hujains E:a 1 Hujanen Son Pål, Son Johan 3
3 6 1 Pär Sållas E:a 1 Cav Solla Sold: Tåps h:o, Son Pär mh:o, dot Maria, dot Ewa, dot Anna 7
5 Hindrik Talikain mh:o 1 1 Cav Talikainen B:r Anders, Son Lars, Son Johan 5
1 Ikåila/Ikola 2 Hans Måndoins Erf:r Cav Montonen Son Hans, Inh Jöran Lappalains E:a 2
1 Junnimäki/Junninmäki 4 Thomas Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen B:r Hindrik, B:r Anders 4
1 Adam Matsson Lukoins E:a 1 Cav Luukkonen 1
4 Mats Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen B:r Johan, dot Anna 4
6 Anders Johansson Lukoins E:as f: Cav Luukkonen Son Anders, Son Thomas, dot Maria, dot Anna, dot Elin, dot Ewa 6
2 Torp Esaias Mannins f: Manninen frie för Barn, B:r Zakris, d:r P: Johan 2
1 häst, 2 kiör, 8 K:rs utsäde
2 Hindrik Staffansson Lukoin 1 Cav Luukkonen Syst Anna 2
4 Johan Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen Son Hindrik, Son Johan 4
1 Kaipola/Kaipaala Lieutenanten Georg Amnorins Bost: Cav bost Amnorin
Inh Hindrik Såpain mh:o Sopanen frie för Barn
2 underlagt hemman
3 3 Hindrik Sårjas E:as f: Cav Sorjonen Son Hindrik, dot Ewa, BLM Johan 3
2 LB Pål Såpain mh:o 1 1 Sopanen 2
4 4 Sexman Erik Widmans f: Cav Vidman Son Erik mh:o, dot Anna, Pig Kirstin 4
Res: K: Hindrik Lukoin och h:o Luukkonen
5 2 Johan Johansson Wirolain mh:o 1 1 Kro Virolainen 2
5 Johan Härkäin mh:o 1 1 Kro Härkönen B:r Karl, B:r Erik, Syst Ewa 5
3 Krister Wirolain mh:o 1 1 Kro Virolainen Sold Mats Kånstigs h:o 3
1 Johan Kåtrås Encka 1 Kro Kotro 1
1 Kaupila/Kauppila 3 Magnus Jacobss: Sårjåins f: Cav Sorjonen Son Mats, Son Johan mh:o 3

Sivu 430AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
Kaupila/Kauppila 6 Marckus Olofssons f: Cav B:r Anders mh:o, måg Esaias mh:o, dot: Elin, dot Malin 6
3 Jacob Andersson Sårjåin 1 Cav Sorjonen Stiuf Far Pål mh:o 3
1 Torp Adam Kangains f: Kankainen fri för Barn, Pig Elin 1
1 häst, 2 kiör, 16 K:rs utsäde
1 1 Sold: Hindrick Lukoins h:o 1 Luukkonen 13 dot Brita 2
2 2 Johan Pärsson Kiljuin 1 Cav Kiljunen d:r Pål Lukoin 2
4 Johan Kiljuins f: Cav Kiljunen Son Bengt, Son Johans h:o, Far B:r Son Grels mh:o 4
4 Pär Matsson Kiljuin 1 Cav Kiljunen Son Pär, Son Mats mh:o 4
3 N:o 1 underlagt hemman Cav
1 Kiljula 6 Pär Kiljuins Erf:r Cav Kiljunen dot Maria, måg Danjel mh:o, måg Mårten mh:o, dot Sisilja 6
1 Mats Kiljuins h:o 1 Cav Kiljunen 1
2 Simon Kiljuins E:as f: Cav Kiljunen Son Simon, dot Marg 2
4 LB Pål Jukarain 1 Jukarainen utflyttadt, Stiufson Anders mh:o, Stiufson Thomas 4
2 Brukas af föregående och eftergående under Ett Cav
3 3 Krister Summains h:o 1 Cav Summanen Son Erik mh:o 3
3 Torp Pär Hujain mh:o 1 1 Hujanen Syst Maria 3
1 stoo, 1 koo, 16 K:rs utsäde
4 Erik Summain mh:o 1 1 Cav Summanen B:r Pär mh:o 4
2 Bst d:r Bengt Kiljuin mh:o 1 1 Kiljunen 2
2 Johan Kåndin mh:o 1 1 Kontiainen 2
1 Kitula Brukas i Lukola N:o 2 af Mats Lukoin Cav Luukkonen
2 4 Hindrik Lukoins E:as f: Cav Luukkonen Son Mats, Son Hindrik, Stiuf B:r Eriks E:a, Stiuf B:r Thome E:a, dot Anna 4
2 Anders Lukoins E:as f: Cav Luukkonen Son Anders, Son Johans E:a 2
2 Bst d:r Marckus Pälkoin mh:o 1 1 Pelkonen 2
2 Mats Lukoins E:a 1 Cav Luukkonen af Fienden förstörd, Son Mats 2
3 1 Krister Lukoins E:as f: Cav Luukkonen upbränd, Son Olof 1
2 Lars Lukoin 1 Cav Luukkonen upbränd, B:r Olof 2
3 Johan Lukoins E:a 1 Cav Luukkonen upbränd, Son Anders, Son Hans 3
3 Mats Lukoins E:a 1 Cav Luukkonen upbränd, B:r Jacob, B:r Anders 3
2 Thomas Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen upbränd 2
4 Lantmätt: Anders Hirns Rusth: Rust Hirn
5 LB Förra Lots Erik Arpoin mh:o 1 1 Arponen Bror Mats mh:o, Syst Brita 5
4 Befalningsman och Tygskrifwaren Adolph Friedric Lindgren mh:o 1 1 Rust Lindgren d:r Thomas, Pig Karin, Jäg: Jonas 4
3 Hindrik Arpoins E:as f: Rust Arponen Son Thomas, Son Hindrik mh:o 3
3 Mats Arpoin 1 Rust Arponen B:r Johan mh:o 3
5 7 Johan Olofsson Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen af Ryssen förstörd, B:r Olof, B:r Thomas, B:r Erik, B:r Mårten mh:o 7
1 Kietäwälä/Kietävälä 6 Thomas Matsson Lukoins h:o 1 Rust Luukkonen Stiuf B:r Johan mh:o, Sona Enckans man Pär mh:o, Drag: Johans h:o 6
5 Thomas Lukoin mh:o 1 1 Rust Luukkonen B:r Mats mh:o, B:r Johan 5

Sivu 432AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
Kietäwälä/Kietävälä 1 Mats Lukoins Erf:r Rust Luukkonen Son Mats 1
2 Torp Anders Widikå mh:o 1 1 Viitikko 2
1 häst, 2 kiör, 16 K:rs utsäde
Bst d:r res: K: Pål Halander och h:o Halander
2 7 Pär Kietawains E:as f: Cav Kietäväinen d:r Mårten, Son Danjel, B:r Johan mh:o, B:r Thomas mh:o, B:r Danjels h:o 7
4 1 Anders Leinoins E:as f: Cav Leinonen Son Adam, Son Mats mh:o, Pig Maria, Sold Ståhls h:o 5
3 4 Mats Kietäwäin mh:o 1 1 Kro Kietäväinen B:r Olofs h:o, dot Karin 4
2 Thomas Limatain mh:o 1 1 Kro Liimatainen 2
4 4 Olof Hakulins f: Kro Hakulinen Son Simon mh:o, Son Mats h:o, Son Adams h:o 4
3 Måns Månsson Lukoins E:as f: Kro Luukkonen Son Anders, BLM Anders, Inh Anders Lukåin 3
5 2 Anders Lukoins E:a 1 Cav Luukkonen dot Karin 2
3 LB Mickel Immoin mh:o 1 1 Cav Immonen Son Mickel 3
6 9 Mats Matsson Ikoins E:a 1 Cav Ikonen B:r Mickel mh:o, Son Mats mh:o, Son Johan, Son Mickel, B:r dot Maria, B:r dot Anna 9
3 Pål Matsson Ikoins E:a 1 Cav Ikonen dot Brita, dot Maria 3
7 Halfwa brukas af N:o 2 under Ett Pär Kietäwäin Cav Kietäväinen
6 Jacob Putoins f: Cav Puttonen Son Jacob mh:o, Son Anders mh:o 6
1 Kyllölä 6 Mårten Lukoin mh:o 1 1 Kro Luukkonen Son Adam, Son Elias, Syst dot Maria, Syst Brita 6
5 Mats Matssons E:as f: Kro Kyllönen Son Bengt mh:o, Son Pål mh:o, Sona Son Mats E:a, Sold: Willig 5
2 4 Mats Måndoins E:as f: Cav Montonen utflyttadt, Son Erik mh:o, Pig Ewa, d:r Heskeel 4
5 Erik Räpoin mh:o 1 1 Cav Reponen Son Hans, Bror Mats mh:o 5
3 4 Thomas Huttuins folk Cav Huttunen Son Hans, Son Johan, Son Mats mh:o 4
2 Bst d:r Mats Haltuins f: Huttunen dot Maria, dot Anna 2
Bst d:r Hans Huttuin Huttunen utfattig
1 Kyrckioby/Kirkonkylä Fältweb: Petter Schatolowits Bost: Inf Bost: Schatelowitz
3 Fältweb: Petter Reinholt Jacks f: Jack Far Gabriels h:o, Pig Anna, B:r Fuorieren Friedrihs h:o 3
2 Upsyningsman Jonas Bergman mh:o 1 1 Bergman 2
2 Bst d:r Johan Kietäwäin mh:o 1 1 Kietäväinen 2
2 vice Pastoren Melartins Erf:rs hemman Cav Melartin Brukas med dagswärcken
3 underlagt hemman Cav
4 6 Capelan Jonatan Melartin 1 Kap:Bohl Melartin B:r dot Anna, d:r Anders, Jäg: Mats Swan, Pig Maria, Pig Kirstin, Pig Karin 6
2 Bst d:r Johan Liutu mh:o 1 1 Liutu 2
3 Bst d:r Lars Jukarin mh:o 1 1 Jukarainen Inh Anna Karpin 3
1 Kåckola/Kokkola H:r Majoren Döbens Bost: Inf:Bost: Döbeln?
2 Bst d:r Mickel Lind mh:o 1 1 Lind 2
2 LB Mickel Hämäl: mh:o 1 1 Hämäläinen 2
1 Kåndiala/Kontila 4 Mickel Kåndiains E:as f: Rust Kontiainen Son Jöran mh:o, Sona Son Anders, Sona dot Maria 4
5 Erik Räpoin mh:o 1 1 Rust Reponen Son Johan mh:o, dot Anna 5
2 Mats Kåndiains h:o 1 Rust Kontiainen d:r Samuel Ikoin 2

Sivu 434AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
Kåndiala/Kontila 2 Torp Eskel Uckoin mh:o 1 1 Uikkanen 2
1 häst, 2 kiör, 16 K:rs utsäde
5 Jöran Kåndiains E:a 1 Rust Kontiainen Son Pål, dot Kirstin, dot Maria, d:r Pär 5
Dragon Mats Hurris h:o Hurin fri för Barn
1 Bst d:r Jöran Hämäläins E:a 1 Hämäläinen 1
Torp Pär Uckoin mh:o Ukkonen nybygge, fri för barn
8 Mickel Randalain mh:o 1 1 Rust Rantalainen B:r Mats mh:o, des dot Elin, B:r Johan mh:o, des dot Elin 8
1 Inh Pär Randalain 1 Rantalainen 1
1.2 Kärinniemi/Keriniemi 8 Johan Puttoin 1 Cav Puttonen B:r Dafwid mh:o, B:r Hindr mh:o, B:r Mickel mh:o, d:r Hindr 8
7 Eskel Lukoin 1 Cav Luukkonen B:r Son Eskels h:o, B:r Mårtens E:a, d:r Adam, måg Mårten mh:o, dot Lisa 7
2 Bst d:r Dafwid Rautiain mh:o 1 1 Rautiainen 2
3 Torp Hendrik Summains h:o 1 Summanen Son Jacob mh:o 3
2 kiör, 8 K:rs utsäde
3 4 Johan Kåndiains E:as f: Cav Kontiainen Son Adam, Son Lars mh:o, d:r Pär 4
Inh Lars Sårioins E:a Sorjonen fri för Barn
1 Bst d:r Thomas Kietäwäin 1 Kietäväinen 1
2 Torp Simon Hakulin mh:o 1 1 Hakulinen 2
1 stoo, 1 koo, 8 K:rs utsäde
Brukas af N:o 4 under Ett Cav
4 9 Johan Kainulains E:as f: Cav Kainulainen Pig Karin Päyköin, Son Israel, Son Pål mh:o, Sona Son Thomas, Sona Son Mickels h:o, Sona Son Johan mh:o, Sona Son Anders 9
2 Inh Hindrik Pitkäin mh:o 1 1 Pitkänen 2
1 Lambela/Lampila 2 Johan Pålsson Kiljuin mh:o 1 1 Cav Kiljunen 2
3 Pär Kiljuin mh:o 1 1 Cav Kiljunen B:r Mats 3
2 Hans Kiljuin mh:o 1 1 Cav Kiljunen 2
2 3 Länsman Paul Andersin mh:o 1 1 Inf Andersin d:r Johan Halapain, Jäg: Lars Limatain 3
2 Bst d:r Mats Lukoin mh:o 1 1 Luukkonen 2
3 Justitiarien Georg Zygneij Bost: Inf Bost Cygnaeus han uptagen i Christina
3 LB Adam Saikoins E:a 1 Saikkonen måg Johan mh:o 3
2 LB Lars Sårjåins h:o 1 Sorjonen B:r Jöran 2
i Bst Anders Ingins h:o Inkinen utfattig
LB och Jäg: Johan Glödstad Glödstaf frie
1 Limatila/Liimattala 15 Anders Abramsson Matinens f: Cav Matinen dot Maria, dot Sisilja för 4 år, Sona? Son Matz, B:r dot Brita, B:r Son Johan mh:o, dot Mats mh:o, dot Abrams E:a, Sona Son Adam, Son Adam mh:o 15
Bst d:r Jacob Kärckäin Kärpänen utfattig
2 8 Mats Johansson Lukoin mh:o 1 1 Kro Luukkonen Sold Segermans h:o, Far Brs dot Anna, Far Brs dot Lisa, Cousins Sona Son Lars, Cousin Lars, Cuosins Son Mats 8
3 5 Thomas Lukoins E:as f: Kro Luukkonen B:r Son Mats mh:o, B:r Son Hindr mh:o, B:r Adams h:o 5
6 Lars Lukoin mh:o 1 1 Kro Luukkonen B:r Adam, B:r Mats, B:r Erik mh:o 6
4 5 Johan Wiskarin mh:o 1 1 Kro Viskari B:r Pär, B:r Hindrik, B:r Salamon 5
4 Jacob Wiskarin 1 Kro Viskari B:r Pär, Son Pär mh:o 4
4 Salamon Wiskaris E:a 1 Kro Viskari Son Pär, B:r Pär mh:o 4

Sivu 436AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
1 Lindusalo/Lintusalo 2 Adam Håttin mh:o 1 1 Cav Hottinen 2
6 Mats Håttin mh:o 1 1 Cav Hottinen B:r Johan mh:o, des dot Karin, B:r Son Lars 6
2 2 Johan Kiljuins f: Cav Kiljunen Perheenjäsenten nimet puuttuvat? 2
2 Bst d:r Mats Läskin mh:o 1 1 Leskinen 2
2 Mats Kåtra mh:o 1 1 Cav Kotro 2
3 1 Fendriken Johan Lemkes f: Inf bost Lemke d:r Pär Limatain 1
2 Bst d:r Abram Matinen mh:o 1 1 Matinen 2
2 Bst d:r Anders Kaupin mh:o 1 1 Kauppinen 2
4 6 Mats Magnesson Räpoins f: Cav Reponen Son Mats, B:r dot Kirstin, B:r Johans E:a, Son Lars mh:o, Son Måns h:o 6
5 11 Mats Mårtensson Räpoins f: Inf Reponen B:r Son Mårten, B:r Son Adam mh:o, B:r Son Eskels h:o, B:r Son Jacob, Son Mårten, dot Karin, B:r Johan mh:o, B:r Mårten mh:o 11
2 Bst d:r Olof Sårjåin 1 Sorjonen gåss: Johan Summain 2
1 Lukola/Luukkola 2 Mickel Lukoins Encka 1 Rust: Luukkonen Son Johan 2
4 Anders Lukoin mh:o 1 1 Rust: Luukkonen Far br dot Anna, B:rs Son Anders Encka 4
3 Johan Lukoins h:o 1 Rust: Luukkonen Son Anders, Son Lars 3
4 Sergeanten Jacob Wilhelm Norrings h:o 1 Rust: Norring d:r Anders, Jäg: Lars, Pig Ewa, Pig Lena 4
4 Bst d:r Lars Jukarain mh:o 1 1 Jukarainen Inh i Drag: torp Pär Liutu mh:o 4
2 i Bst Anders Kåtrås f: Kotro Son Adam, dot Hedwig 2
2.3 11 Mats Lukoins E:as f: Cav Luukkonen Son Pär, B:r Son Johan, B:r Son Jacob mh:o, B:r Son Lars mh:o, B:r Son Mats, Son Mats mh:o, Son Johans E:a, Bror Thomas 11
4 4 Krister Lukoins E:a 1 Cav Luukkonen B:r Son Johan mh:o, dot Sisilja 4
2 Johan Adamsson Lukoins E:a 1 Cav Luukkonen Pig Elin 2
5 Johan Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen B:r Hindrik, B:r Mats mh:o 5
1 1 Torp Anders Artel 1 Artell Bror Extrabesökarn Hendrik 2
4 Johan Thomasson Lukoins E:a 1 Cav Luukkonen Swåg: Pär mh:o, dot Elin 4
2 Adam Lukoins E:a 1 Cav Luukkonen B:r Mickel 2
5.6 5 Dragon Mats Lukmans h:o 1 Rust Lukman Son Mats mh:o, B:r Mats, Stiufsson Pär 5
1 Dragon Linds h:o 1 Lind fri för Barn, Syst Anna 1
4 Johan Johansson Liutu mh:o 1 1 Rust Liutu BLM Thomas mh:o 4
1 Bst d:r Anders Liutus f: Liutu Bräck:, Son Anders 1
1 Bst d:r Anders Matsson Liutu 1 Liutu 1
3 Mats Liutu 1 Rust Liutu Perheenjäsenten nimet puuttuvat? 3
2 Pär Aufwin mh:o 1 1 Auvinen 2
1 Maljala 9 Hans Måndoins f: Cav Montonen Sona Son Anders, Son Anders mh:o, Son Hans mh:o, Son Johan mh:o, Son Pär mh:o 9
2 2 Måns Måndoin mh:o 1 1 Cav Montonen Res: K: Pär Aspes h:o 2
2 1 i Bst: Johan Ingins h:o 1 Inkinen Sold Johan Dysters h:o, Son Hendrik 3
3 LB Mårten Käriäin mh:o 1 1 Cav Kääriäinen B:r Josep 3
3 4 Hans Hemains f: Cav Himanen Son Hans, Son Johan, Son Adam, dot Anna 4
4 2 Anders Lappalain mh:o 1 1 Kro Lappalainen 2
5 6 Mårten Johansson Måndoins E:as f: Kro Montonen B:r Johan mh:o, Son Johan mh:o, dot Karin, B:L:Ms Son Mickel 6
1 Magnula/Maunola 11 1 Pär Kiljuins E:as f: Cav Kiljunen Son Johan mh:o, Son Mats mh:o, d:r Pär Pursiain, dot Karin, Sold Smeds h:o, B:r Son Mats mho, han för 4 år 12
1 Torp: Pär Pursiains f: Pursiainen fri för Barn, dot Brita 1
2 kiör, 3 får, 8 K:rs utsäde

Sivu 438AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
2 Magnula/Maunola 5 Anders Kiljuins E:as f: Cav Kiljunen Sold Smeds E:a, Son Anders mh:o, Son Pärs h:o, Sona dot Kirstin, Sona dot Maria 5
5 Mats Kiljuins folk Cav Kiljunen Son Mårten mh:o, Son Mats mh:o, dot Sophia 5
3 Bst d:r Jöran Härkäin mh:o 1 1 Härkönen Son Lars, Sold Mickel Nätt 3
3 5 Pär Kiljuins h:o Cav Kiljunen B:r Jacob, B:r Anders mh:o, B:r Adam mh:o 5
3 Lars Larsson Kiljuins h:o 1 Cav Kiljunen Son Erik mh:o 3
Bst d:r Res: K: Johan Kiljuin Kiljunen
3 Johan Kiljuin mh:o 1 1 Cav Kiljunen Syst Karin 3
4 5 Hans Karfwoins E:as f: Inf Karvinen Bror dot Marg, Brs måg Stanislaus E:a, B:r Son Hans, B:r Anders h:o, d:r Mickel Räpoin 5
3 Torp Hindrik Huikarin mh:o 1 1 Huikarinen B:r Simon 3
1 häst, 2 kiör, 16 K:rs utssäde
3 Israel Karfwoin mh:o 1 1 Inf Karvinen B:r Simons h:o 3
5 4 Mats Lukoin mh:o 1 1 Inf Luukkonen B:r Simon mh:o 4
4 Adam Lukoins h:o 1 Inf Luukkonen Son Simon mh:o, dot Ewa 4
1 Mietula/Miettula 6 1 Lars Sårjåin mh:o 1 1 Cav Sorjonen B:r Hindrick mh:o, B:r Mats, Sold Weks h:o, Inh Brita Härköin 7
5 Jacob Sårjåins h:o 1 Cav Sorjonen Son Jacob, Son Lars mh:o, dot Brita 5
2 4 Thomas Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen B:r Hindrik mh:o 4
Lans Secreteraren Meinanders E:a Cav Meinander Brukar denna dehl
3 Hindrik Lukoin 1 Cav Luukkonen B:r Adam mh:o 3
2 Sokn Skräd Johan Syren mh:o 1 1 Siren 2
1 Torp och Linwäfw: Mats Tarkgren 1 Tarkgren 1
3.5 6 1 Johan Randalain mh:o 1 1 Cav Rantalainen B:r Gustaf, B:r Erik mh:o, Sold h:o Anna, d:r Hindr 7
Sold Hök Hök 21
4 4 1 Anders Räpoin 1 Cav Reponen B:r Johan, B:r Anders h:o, Syst Ewa 5
2 Pär Räpoin mh:o 1 1 Cav Reponen 2
5 5 Johan Kilpoin mh:o 1 1 Cav Kilponen B:r Jöran, Pig Karin, Pig Agneta, res: K: Anders Phil och h:o 5
1 Muranmäki/Muuramäki 3 Mårten Smålander mh:o 1 1 Cav Smolander Slägt Johans E:a 3
2 Johan Waldoin 1 Cav Valtonen 2
3 Johan Andersson Waldoins E:a 1 Cav Valtonen B:r Adam, B:r Anders E:a 3
1 Ninimäki/Niinimäki 3 Gustaf Lukoin 1 Kro Luukkonen dot Lena, dot Kaisa 3
3 Pär Johansson Piskoin mh:o 1 1 Kro Piskonen B:r Anders 3
i Bst Klemet Snälman Snellman utg:
1 Ninisari/Niinisaari 3 Lars Räpoins f Kro Reponen Son Hindrik mh:o, Son Pärs E:a 3
1 i Bst Adam Räpoin 1 Reponen 1
3 i Bst Johan Suikå mh:o 1 1 Suikka Syst Anna 3
4 Mats Räpoin mh:o 1 1 Kro Reponen Son Pär, B:r Johans h:o 4
2 6 Pål Pålsson Luckåins E:a 1 Cav Luukkonen Son Pål, Son Anders mh:o, B:r Johans h:o, d:r Zakris 6
3 6 Lars Larsson Lukoins folk Cav Luukkonen B:r Lars, B:r Johan mh:o, B:r Anders mh:o, dot Anna 6
1 i Bst Kirstin Rimbilain 1 Rimpiläinen 1

Sivu 440AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
Ninisari/Niinisaari 1 Sold Wiks folk Vik 18 fri för Barn, Son Pål 1
4 7 Elias Kåndiains E:as f: Cav Kontiainen Son Hindr mh:o, des dot Anna, B:r Son Pär mh:o, B:r Son Hindr mh:o 7
Inh Lisa Sparre Parri utfattig
9 Hindrik Lakoins E:as f: Cav Luukkonen B:r Son Pål mh:o, B:r Son Hindrik mh:o, B:r Son Pär, B:r Son Mats mh:o, Son Adams h:o, Son Hindriks h:o 9
5 5 Krister Hulkoin mh:o 1 1 Cav Hulkkonen Bror Anders för 3 år 5
5 Mats Hulkoins E:as f: Cav Hulkkonen Son Krister mh:o, måg Anders mh:o, B:r dot Kirstin 5
1 Piskåila/Piskola Majoren Georg Stichts hemman Kro Sticht
2 Sergeanten Carl Hielmans h:o 1 Hielman Pig Anna 2
3 LB Anders Mutains f: Mutanen Son Adolph mh:o, dot: Anna 3
4 Bst Johan Smålander mh:o 1 1 Smolander Son Alexander, Son Anders 4
3 Torp Pär Wäjalain mh:o 1 1 Veijalainen Pig Anna Parckoin 3
1 häst, 3 kiör, 16 K:rs utsäd
2 6 Anders Måndoins h:o 1 Kro Montonen Inh Marg Räisäin, Son Johans h:o, B:r Son Anders, B:r Son Pål mh:o 6
3 2 Johan Piskoins E:as f: Kro Piskonen Son Johan mh:o, Sold Adam 2
7 N.M. Hindrik Piskoin mh:o 1 1 Kro Piskonen Son Johan mh:o, d:r Hindr, Slägt Pär mh:o 7
4 4 Pär Piskoin 1 Kro Piskonen måg Mats mh:o, Inh: B:r Påls E:a 4
4 Hindrik Piskoins f: Kro Piskonen Son Anders, Son Johan, Son Pärs E:a, dot Karin 4
5 3 Anders Lappalain mh:o 1 1 Inf Lappalainen d:r Anders Norman 3
3 Mats Lappalain mh:o 1 1 Inf Lappalainen Inh: Hindrik Lukoins E:a 3
1 Inh Johan Lappalains h:o 1 Lappalainen 1
6 4 Lars Kåndiain mh:o 1 1 Inf Kontiainen B:r Johan, Syst Karin 4
1 Inh Mickel Sållas folk Solla Inh Son Esaias 1
1 Pirtimäki/Pirttimäki 3 Grels Läskin mh:o 1 1 Rust Leskinen d:r Johan, upbränd 3
4 Mats Läskin mh:o 1 1 Rust Leskinen dot Anna, d:r Hindrik 4
4 Anders Johansson Läskin mh:o 1 1 Rust Leskinen Swåger Johan, Swägerska Elin 4
Jäg: Mickel Swärd och h:o Svärd
3 Drag: Zackris Pirtmans h:o 1 Pirtman Inh Johan Måndoin, Inh Mickel Ikoin 3
4 Sexman Lars Kåndiain mh:o 1 1 Rust Kontiainen B:r Mårten, B:r Mats 4
1 Inh Ewa Kainulain 1 Kainulainen 1
2 5 Krister Härkäins E:as f: Cav Härkönen dot Son Pär mh:o, måg Mats mh:o, d:r Hindr 5
3 3 Pär Hamuin 1 Inf Hamunen måg Anders mh:o 3
2 Mickel Hamuin mh:o 1 1 Inf Hamunen 2
1 Pitkälax/Pitkälahti 6 Mats Nymans E:as f: Inf Nyman Pig Karin, måg Mats mh:o, Pig Kirstin, Pig Ewa, d:r Johan 6
1 Pätäjänniemi/Petäjäniemi 3 Johan Andersson Aufwins Encka 1 Cav Auvinen af Ryssen förstörd, B:r Anders mh:o 3
4 Johan Thomasson Aufwins E:a 1 Cav Auvinen Bror Thomas, B:r Pär, Syst Anna 4
1 Ruokotaipal/Ruokotaipale 4 Pär Summains E:as f: Cav Summanen Hela byn af Ryssen förstörd, d:r Johan Matinen, dot Maria, Son Thomas mh:o 4
4 Thomas Summains f: Cav Summanen Son Thomas mh:o, måg Lars mho 4

Sivu 442AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
Ruokotaipal/Ruokotaipale Torp Jonas Johansson Hujain mh:o Hujanen fri för Barn, d:r res: K: Johan
3 Jonas Summain 1 Cav Summanen B:r Pärs h:o, B:r Elie E:a 3
Bst dr Jöran Summains h:o Summanen Swagsynt
2 3 Pål Piskoin 1 Cav Piskonen Son Pål mh:o 3
1 Inh Erik Hujain 1 Hujanen 1
2 Bst dr Anders Hämäläin mh:o 1 1 Hämäläinen 2
2 Johan Piskoin mh:o 1 1 Cav Piskonen 2
Bst dr Johan Hujains E:a Hujanen utfattig
Bst dr Mats Mietins E:a Miettinen utfattig, har ny westelse
7 Mickel Kåndiains f: Cav Kontiainen Son Johan, Son Mats mh:o, Son Esaias mh:o, Son Thome E:a, dot Rigina 7
1 Ryhälä 6 Mårten Mieloins E:a 1 Rust Mielonen måg Johan mh:o, måg Anders mh:o, dot Son Jacob 6
Dragon Leinoins h:o Leinonen fri för barn
5 N.M. Mickel Leinoins E:a 1 Rust Leinonen Måg Aron mh:o, Swåger Anders mh:o 5
5 Mickel Leinoin mh:o 1 1 Rust Leinonen Son Anders, måg Mats mh:o 5
1 Torp Johan Lukoins h:o 1 Luukkonen nybygge 1
2 4 1 Pål Matsson Bengtins E:as f: Cav Penttinen Son Mats mh:o, Sold: Leinoins h:o, Pig Maria, d:r Mats, Inhysingens dot Anna 14 år 5
4 Simon Bengtin mh:o 1 1 Cav Penttinen Bror Pål mh:o 4
3 5 Johan Ingins E:as f: Cav Inkinen dot Son Mats, dot Son Pär mh:o, måg Mats mh:o 5
10 1 Pär Himains E:as f: Cav Himanen Swåg: Pål mh:o, Sold: Gröns h:o, Son Pär för 4 år, Swåger Lars E:a, Swågers måg Johan mh:o, Swågers dot Anna 11
res: K: Mats Kaupin Kauppinen
4 4 1 Anders Mannin mh:o 1 1 Cav Manninen Sold Tims h:o, Bror Brusius mh:o 5
Bst d:r res: K: Jöran Mannin och h:o Manninen
5 1 Pål Tuhkuins Encka 1 Kro Tuhkunen 1
3 LB Mats Kangains f: Kankainen Son Johan, måg Esaias mh:o 3
2 Torp Anders Widikå mh:o 1 1 Viitikko 2
2 kiör, 16 K:rs uts:
6 5 Anders Waldoins f: Kro Valtonen B:r Hindriks h:o, B:r Olofs E:a, B:r Son Lars, måg Johan mh:o 5
1 Råkansalo/Rokansalo 7 1 Anders Kiljuins E:as f: Cav Kiljunen B:r dot Anna, Brs måg Johan mh:o, Son Adam mh:o, B:r Thome E:a, Sold Lars h:o, Soldats Syst dot Brita Aufwin 8
3 Torp Gustaf Råckains E:as f: Rokkanen Son Anders, Son Johan, dot Sisilja 3
1 häst, 1 koo, 16 K:rs utsäd
2 9 1 Erik Räpoins folk Cav Reponen B:r dot Lena, B:r dot Maria, B:r Son Mårten, B:r Son Johan mh:o, B:r Son Zackris, B:r Son Eskels E:a, Son Mårten mh:o, Sold Laxs h:o 10
3 2 Johan Reinikain mh:o 1 1 Inf Reinikainen 2
2 Pär Summains h:o 1 Inf Summanen Son Abram 2
1 Räpoila/Repola 2 Erik Räpoins Erf:r Kro Reponen Sona Enckans man Krister, dot Malin 2
4 Olof Räpoin mh:o 1 1 Kro Reponen B:r Johan, B:r Lars 4
5 NM Mickel Räpoin 1 Kro Reponen dot Maria, BLM Mickel mh:o, Inh Maria Lukoin 5
2 4 Mats Matsson Räpoins E:a 1 Kro Reponen Son Hindrik, Son Mats, dot Maria 4
2 Mickel Mårtensson Räpoin mh:o 1 1 Kro Reponen 2
3 Pär Räpoins f: Kro Reponen Son Mårten, Son Hindrik mh:o 3
3 Mickel Räpoin mh:o 1 1 Kro Reponen Lösa Pig Maria Räpoin 3

Sivu 444AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
1 Såriåla/Sorjola 3 Mats Hakulins E:a 1 Kro Hakulinen upBränd hela byn af Ryssen, B:r Johan mh:o 3
4 Eskel Uckoins Encka 1 Kro Uikkanen Son Pål, B:r Jacob mh:o 4
2 5 Hindrik Ikoin mh:o 1 1 Cav Ikonen Br Son Mats, B:r Son Johan, Br Son Anna 5
Bst dr Anders Lautiains h:o Lautiainen utfattig
7 Anders Kangain mh:o 1 1 Cav Kankainen B:r Philip, Swägersk Lisa, måg Johans E:a, d:r Johan, Soldatens Son Jöran 7
Bst dr Pär Roms E:a Rom Bräck:
1 Såpalanniemi/Sopala 3 Torp: och Smed Johan Uckoins mh:o 1 1 Kap bohl Ukkonen B:r Påls E:a 3
4 LB Anders Aufwin mh:o 1 1 Auvinen B:r Pär mh:o 4
2 LB Johan Johansson Aufwin mh:o 1 1 Auvinen 2
4 LB Johan Aufwins E:as f: Auvinen Son Pär, Son Anders mh:o, dot Anna 4
3 LB Johan Matsson Aufwins h:o 1 Auvinen Swåger Staffan mh:o 3
2 5 Pär Kiljuin mh:o 1 1 Kro Kiljunen B:r Adam mh:o, Syst Karin 5
3 Torp Anders Kiljuin 1 Kro Kiljunen nybygge, Son Anders, dot Maria 3
3 Brusius Kietäwäin mh:o 1 1 Kro Kietäväinen Bror Mats 3
1 Säppälä/Seppälä 3 Lars Aufwins E:as f: Kro Auvinen B:r dot Rigina, B:r dot Brita, måg Thomas 3
2 1 Pär Luitus h:o 1 Kro Liutu 1
3 Olof Johansson Luitu mh:o 1 1 Kro Liutu B:r Pär 3
2 Anders Liutus E:as f: Kro Liutu B:r Olof mh:o 2
3 7 Pär Thomasson Waldoins E:a 1 Kro Valtonen Fr B:r Son Thomas mh:o, B:r Son Johan mh:o, Son Anders mh:o, Sold Redligs h:o 7
1.2 Waldola/Valtola 5 NM Pål Waldoin 1 Rust Valtonen B:r Anders, Son Anders, Son Lars, dot Anna 5
3 Mats Waldoins f: Rust Valtonen Son Mats, Son Anders mh:o 3
2 Pål Pålsson Waldoins h:o 1 Rust Valtonen Son Hindrik 2
3 Anders Waldoins E:as f: Rust Valtonen Son Pål, dot Karin, dot Lisa 3
1 Torp Erik Kiljuins f: Kiljunen fri för Barn, Son Mats 1
1 stoo, 1 koo, 8 K:rs utsäde
1 Wäsiniemi/Vesiniemi vice Pastoren Romani Erf:rs Rusth: Rust Romanus af Ryssen upbränd, nu öde
2 Bst d:r Anders Sparre mh:o 1 1 Parri 2
2 Hör til N:o 1 Cav öde, upbränd
1 Bst d:r Thomas Limatains h:o 1 Liimatainen 1
2 Torp Adam Sipin mh:o 1 1 Sipinen Byger i skogen, Swåg: res: K: Pär och h:o 2
3 6 Johan Kåtrå 1 Cav Kotro B:r Erik mh:o, B:r Anders mh:o, Son Elias 6
4 4 N.M. Anders Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen B:r Johan mh:o 4
1 i Bst Mårten Lukoins h:o 1 Luukkonen 1
5 5 1 Regements Skrifw. Petter Hultin mh:o 1 1 Rust Hultin Pig Lena, Pig Maria, Inh Bertil Mietin, des dot Maria Mietin 4
2 Inh Jacob Kånduin mh:o 1 1 Kontiainen 2
3 Bst d:r Olof Päyhköin mh:o 1 1 Päykkönen Inh Mickel Skiönstedts E:a 3
3 Torp Johan Kyllöin mh:o 1 1 Kyllönen Nybygge, B:r Adam 3

Sivu 446AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
Wäsiniemi/Vesiniemi 2 Bst dr Anders Råckain mh:o 1 1 Rokkanen B:r Drag Adam 2
1 Torp Mats Winters f: Vinter Nybygge och fri för Barn, Son Erik, Son Jäg: Johan 1
6 3 Thomas Kiljuins E:as f: Cav Kiljunen Son Mats, Brs måg Johan mh:o 3
1 Bst d:r Johan Hakulin 1 Hakulinen 1
1 Ollila 4 Johan Kiljuin 1 Cav Kiljunen Son Hans, B:r dot Sophia, dot Elin 4
3 Bengt Bengtsson mh:o 1 1 Cav Kiljunen Son Bengts h:o 3
2 Grels Kiljuins E:a 1 Cav Kiljunen Son Anders 2
2 Hans Bengtsson Kiljuin mh:o 1 1 Cav Kiljunen 2
2 4 Birger Hämäläin mh:o 1 1 Cav Hämäläinen Syst: Son Mickel, des Syst Maria 4
7 Birger Hämäläins f: Cav Hämäläinen B:r Mårten mh:o, Son Pär mh:o, B:rs dot Elin, dot Anna, B:r Son Pär 7
2 Mats Uckoins Enckas f: Cav Ukkonen Son Mats, dot Anna 2
2 Erik Ikäheimoin mh:o 1 1 Cav Hämäläinen 2
Pastoratett/Kirkonkylä 7 Kyrckioherden Lars Poppius mh:o 1 1 Poppius Måg Fendriken Carl Webergs h:o, d:r Johan Töröin, d:r res: K: Pål, Pig Anna Härköin, Pig Anna Piskoin, Pig Kirstin Frimodig 7
1 Adjuncten Johan Heinantius? 1 Heinricius 1
2 Klåck: Abram Frimodig mh:o 1 1 Frimodig 2
1 Torp Adam Pälkoins f: Pelkonen Son Mats 1
4 Torp Pär Hulkoin mh:o 1 1 Hulkkonen B:r Mats mh:o 4
1 Torp Hindrik Härkain 1 Härkönen 1
i Bst Johan Berg Berg utfattig
3 Torp och Smed Erik Purhoin mh:o 1 1 Purhonen dot Karin 3
Torp Bertil Teitins E:a Teittinen utfattig
3 Torp och Sokn Stug Eld: Pål Limatain 1 Liimatainen Bror Adam mh:o 3
2 Torp och Färge K: Grels Ihalain mh:o 1 1 Ihalainen 2
1 Torp Anders Aufwin 1 Auvinen 1
1 Fältweb: och Tul upsyningsman C: Bergenfelt 1 Bergenfelt 1
2 Besökaren Jacob Flinkman mh:o 1 1 Flinkman 2
2 Besökaren Friedrich Artell mh:o 1 1 Artell 2
Mietula Såg Qwarn med 2:ne Ramar
-- 2 Såg K: Hans Ikäheimoin mh:o 1 1 Ikäheimonen 2
-- 2 Såg Smed Mats Haloin mh:o 1 1 Halonen 2
-- 1 Snickaren Johan Thilman 1 Tihlman 1

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin17911793

© Maija-Liisa Laakso 2023