AloitussivuSavon rykmenttiHenkikomppaniaLäänintilit, kulut → Nimiluettelot 1722

Savon rykmentti: Henkikomppania

Sotilaiden nimiluettelot läänintileistä 1722

Syyskuu 1722: Komennuksella Lappeenrannassa

af Lijff Compagnie Lapstrand 15.9.1722

Nambn Rulla uppå dett Manskap som ähr Commenderat till Lapstrand af Savolax Nyslåtz Lähns Regemente till footh hwilcka hafwer hafft Prowiant if:n Rothårne till och med d: 15 Sept:r och nu anhålles för dem Proviant, N:n

Ruotu Nimi Kommentti
Dawid Swan
12 Lars Alqwist
26 Hindrich Lindman
27 Matz Smedh
34 Matz Killjuin
37 Ellias Kakkinen
38 Johan Spehlman
46 Påhl Parkinen
48 Erich Leinoin
49 Hans Himain
39 Johan Willjackain
50 Matz Häckinen
51 Johan Tambour
56 Hindrich Ängmark
Thomas Fristman
67 Michell Harfoth
68 Hindrich Uter
69 Johan Spåra
64 Lars Walknut
47 Michell Skiäg

Alkuperäisessä lähteessä ei ole ruotunumeroita. Ruotunumerot on päätelty muista lähteistä.

Lähde: Nide 8768, sivu 2569 Astia

Lokakuu 1722: Komennuksella Lappeenrannassa

aff Lijf Compagnie Lapstrand 28.9.1722

October Månadz Nambn Rulla på det manskap som ähr Comen:e till Lapstrand af Safwolax Nyslåtz Lähns Regemente till foth för hwilcka anhålles Prowiant för Åfwan Nemde Månad

Ruotu Nimi Kommentti
David Swan
12 Lars Alqwist
26 Hind: Lindman
27 Matz Smed
34 Mattz Killiunen
37 Ellias Kackinen
38 Johan Spelman
46 Påhl Parkinen
48 Erich Läinåin
49 Hans Himain
39 Johan Williakain
50 Mattz Häckinen
51 Johan Tambour
56 Hind: Ängmark
Tomas Fråstman
67 Michel Harfoth
68 Hind: Uter
69 Johan Spåra
64 Lars Wahlknuth
47 Michell Skägg

Alkuperäisessä lähteessä ei ole ruotunumeroita. Ruotunumerot on päätelty muista lähteistä.

Lähde: Nide 8768, sivu 2573 Astia

Marraskuu 1722: Komennuksella Lappeenrannassa

aff Lijf Compag:e Lapstrand 14.10.1722

November Rulla På det manskapp som är Comenderat till Lapstrand af Safwolax Nyslåtz Lähns Regemente till foth för hwilcka anhålles Profwiant. Nembl:

Ruotu Nimi Kommentti
David Swaan
12 Larss Ahlqwist
26 Hind: Lindman
27 Mattz Smed
34 Mattz Killiunen
37 Ellias Kackinen
38 Johan Spelman
46 Påhl Parkinen
48 Erich Läinånen
49 Hans Himain
39 Johan Williakain
50 Mattz Häckin
51 Johan Tambour
56 Hind: Ängmark
Thomas Fråstman __ Siuk if: d: 15 Sept:e
67 Michell Harfoth
68 Hind: Utter
69 Johan Spåra
64 Larss Wahlknuth
47 Michell Skiäg

Alkuperäisessä lähteessä ei ole ruotunumeroita. Ruotunumerot on päätelty muista lähteistä.

Lähde: Nide 8768, sivu 2577 Astia

© Väinö Holopainen 2024