AloitussivuSavon rykmenttiHenkikomppaniaRuotu → 68 ☰ 

Henkikomppania: ruotu 68<>

Ruotutalot ovat kylissä: Hiirimäki, Hytölä, Sokkala (Ristiina)

Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Pål Henriksson Seppäläinen 1695 20.11.1700 Vanha rykmentti 1695 1
Mårten Viljakainen mainittu 1712 2
Henrik Utter 1722 14.3.1749 3
Jöran Hyvelsten 23.10.1749 10.1750 4
Erik Stadig 25.2.1751 3.2.1763 5
Anders Tuukkanen 7.9.1770 23.5.1771 6
Petter Toijanen 23.5.1771 7
Anders Rolig Kakriainen 21.5.1771 8.1.1773 8
Anders Huhtiainen 30.6.1773 21.8.1773 9
Abraham Gideon von Becker 3.9.1773 25.8.1777 ruotu 78 10
Elias Björn 7.6.1778 22.10.1788 täydennysmies 52/54 11
Jakob Vink Vitikainen 22.10.1788 8.8.1790 12
Tomas Fyr 9.8.1790 1.11.1796 täydennysmies 68/69 13
Didrik Johan Longe 1.11.1796 14
Johan Klot 16.4.1798 mainittu 1807 täydennysmies 68/69 15
Zakris Har mainittu 1809 täydennysmies 68/69 16

Varamiehet

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Ruodun 68 varamies
Simon Saikkonen mainittu 1752 mainittu 1760 1
1776 lähtien ruotujen 68 ja 69 yhteinen varamies numero 34
Anders Vik Vanhanen 8.1.1773 27.9.1778 ruotu 21 2,2
Adam Kock Kokkonen 17.6.1779 mainittu 1788 3,3
Erik Skön 23.4.1789 1.2.1790 ruotu 69 4,4
Tomas Fyr 16.3.1790 11.8.1790 ruotu 68 5,5
Abraham Grym 1792 12.2.1795 6,6
Johan Klot 16.4.1798 ruotu 68 7,7
Zakris Har 1803 mainittu 1806 ruotu 68 8,8


Lähteet

VaramiehetOikealle osoittavat nuolet (⇒) ovat linkkejä skannattuihin kuviin

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Mårthen Thomass: Willickain
Katselmus 1720 15.9.1720
-
Katselmus 1721 21.9.1721
-
Katselmus 1735 14.6.1735
Hindrich Utter Sawol 34 13 gift (1722) 1701
Katselmus 1751 22.4.1751
Erich Stadig
Katselmus 1754 9.4.1754
Erich Stadig
Katselmus 1758 16.2.1758
Eric Stadig 27 7 (1751) 1731
Katselmus 1763 3.2.1763
Eric Stadig Christina 32 12 gift (1751) 3.6.1763 saa eron 1731
Katselmus 1767 18.8.1767
Hindrich Utter 14.3.1749 hylättiin
Jöran Hyfwelst: 23.10.1749 otettu _.10.1750 kuoli
Erich Stadig 25.2.1751 otettu 3.2.1763 hylättiin
-
Katselmus 1772 26.3.1773
And: Rolig 8.1.1773 hylättiin
-
Katselmus 1775 21.8.1775
Anders Tukain 7.9.1770 ruotu­mies 23.5.1771 vapautettu
Petter Tåijoin 23.5.1771 palkka­mies kelpaamaton
Anders Rolig palkka­mies 8.1.1773 hylättiin
Anders Huchtiain 30.6.1773 ruotu­mies 21.8.1773 sai eron
Abraham Gideon von Becker Syssmä 20 1 11/12 ogift 11 2 1/4 30.9.1773 vapaaehtoinen 1755
Katselmus 1778 7.9.1778
Abr: Gid: von Bäcker ruotuun 78
Elias Biöen Christina 23 1/4 ogift 5 6 1/2 7.6.1778 täydennys­mies 52/54 1755
Katselmus 1782 11.7.1782
Elias Biörn Christina 27 4 1/12 gift 5 6 1/2 (1778) 1755
Katselmus 1785 6.7.1785
Elias Biörn Christina 30 7 1/12 gift 5 6 1/2 (1778) 1755
Katselmus 1788 29.9.1788
Elias Björn Christina 33 15 1/3 gift 5 8 7/8 (1773) 1755
Katselmus 1789 4.11.1789
Elias Biörn 22.10.1788 kotitilan hoitoon
Jacob Vinck Christina 26 1 ogift 5 5 22.10.1788 palkka­mies 1763
Katselmus 1790 17.9.1790
Jacob Winek 8.8.1790 kuoli
Thomas Fyhr Manduharju 25 1/2 gift 5 6 9.8.1790 täydennys­mies 68/69 1765
Katselmus 1795 10.6.1795
Thomas Fyyr Mändyhariu 29 4 1/2 gift 5 6 (1791) 1766
Katselmus 1798 28.6.1798
Thomas Fyhr ruotu­mies 1.11.1796 kotitilan hoitoon
Didric Joh: Longe 1.11.1796 palkkaamaton Jääkärijoukkoon
Johan Klot Christina 24 1 1/2 ogift 5 8 16.4.1798 täydennys­mies 68/69 1774
Katselmus 1801 15.6.1801
Johan Klot Christina 27 4 1/2 ogift 5 8 (1797) 1774
Katselmus 1804 25.6.1804
Johan Klot Kristina 30 7 ogift 5 8 (1797) 1774
Katselmus 1809 22.6.1809
Zachris Har Menduharju 37 7 gift 6 (1802) 1772
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Mårthen Thomass: Willickain  
 
Katselmus 1720 15.9.1720
-  
 
Katselmus 1721 21.9.1721
-  
 
Katselmus 1735 14.6.1735
Hindrich Utter (1722) 34 Sawol
  13 gift 1701
Katselmus 1751 22.4.1751
Erich Stadig  
 
Katselmus 1754 9.4.1754
Erich Stadig  
 
Katselmus 1758 16.2.1758
Eric Stadig (1751) 27
  7 1731
Katselmus 1763 3.2.1763
Eric Stadig (1751) 32 Christina
3.6.1763 saa eron 12 gift 1731
Katselmus 1767 18.8.1767
Hindrich Utter  
14.3.1749 hylättiin
Jöran Hyfwelst: 23.10.1749 otettu
_.10.1750 kuoli
Erich Stadig 25.2.1751 otettu
3.2.1763 hylättiin
-  
 
Katselmus 1772 26.3.1773
And: Rolig  
8.1.1773 hylättiin
-  
 
Katselmus 1775 21.8.1775
Anders Tukain 7.9.1770 ruotu­mies
23.5.1771 vapautettu
Petter Tåijoin 23.5.1771 palkka­mies
  kelpaamaton
Anders Rolig   palkka­mies
8.1.1773 hylättiin
Anders Huchtiain 30.6.1773 ruotu­mies
21.8.1773 sai eron
Abraham Gideon von Becker 30.9.1773 vapaaehtoinen 20 11 Syssmä
  1 11/12 2 1/4 ogift 1755
Katselmus 1778 7.9.1778
Abr: Gid: von Bäcker  
  ruotuun 78
Elias Biöen 7.6.1778 täydennys­mies 52/54 23 5 Christina
  1/4 6 1/2 ogift 1755
Katselmus 1782 11.7.1782
Elias Biörn (1778) 27 5 Christina
  4 1/12 6 1/2 gift 1755
Katselmus 1785 6.7.1785
Elias Biörn (1778) 30 5 Christina
  7 1/12 6 1/2 gift 1755
Katselmus 1788 29.9.1788
Elias Björn (1773) 33 5 Christina
  15 1/3 8 7/8 gift 1755
Katselmus 1789 4.11.1789
Elias Biörn  
22.10.1788 kotitilan hoitoon
Jacob Vinck 22.10.1788 palkka­mies 26 5 Christina
  1 5 ogift 1763
Katselmus 1790 17.9.1790
Jacob Winek  
8.8.1790 kuoli
Thomas Fyhr 9.8.1790 täydennys­mies 68/69 25 5 Manduharju
  1/2 6 gift 1765
Katselmus 1795 10.6.1795
Thomas Fyyr (1791) 29 5 Mändyhariu
  4 1/2 6 gift 1766
Katselmus 1798 28.6.1798
Thomas Fyhr   ruotu­mies
1.11.1796 kotitilan hoitoon
Didric Joh: Longe 1.11.1796 palkkaamaton
  Jääkärijoukkoon
Johan Klot 16.4.1798 täydennys­mies 68/69 24 5 Christina
  1 1/2 8 ogift 1774
Katselmus 1801 15.6.1801
Johan Klot (1797) 27 5 Christina
  4 1/2 8 ogift 1774
Katselmus 1804 25.6.1804
Johan Klot (1797) 30 5 Kristina
  7 8 ogift 1774
Katselmus 1809 22.6.1809
Zachris Har (1802) 37 6 Menduharju
  7 gift 1772

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotRiikaLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Hend: Utter
1733 Hendrich Utter
1734 Hendrich Utter
1735 Hendrich Utter
1736 Hendrich Utter
1737 Hend. Utter
1738 Hendrich Utter
1739 Hend: Utter
1741 Hendrich Utter
1744 Hindrich Utter
1745 Hindrick Utter
1746 Hindrich Utter
1747 Hend: Utter
1748 Hind: Utter
1749 Hindrich Utter 14.3.1749 hylätty
1750 Jöran Hyfwelsten
1751 Jöran Hyfwelsten 1750 kuoli
Erich Stadig 25.2.1751 palkkamies
1752 Erich Stadig
1753 Erik Stadig
1754 Erich Stadig
1755 Erick Stadig
1756 Erik Stadig
1757 Erik Stadig
1758 Eric Stadig
1759 Erik Stadig
1760 Erich Stadig
1761 Erich Stadig
1762 Erik Stadig
1763 Erick Stadig 3.2.1763 hylätty
-
1764 -
1766 -
1767 -
1768 -
1769 -
1770 Anders Tukain 7.9.1770 otettu
1771 Anders Tukain 25.11.1770 otettu 26.12.1770 poistui
Petter Toijain 23.5.1771 palkkamies kelpaamaton
Anders Kakriain Rolig 23.5.1771 palkkamies
1773 And: Rolig 8.1.1773 hylätty
And: Huhtiain 30.6.1773 ruotumies 21.8.1773 poistettu
1775 Abrah: v Becker
1776 Abraham von Becker
1777 Abrah won Becker
1778 Elias Biörn 7.6.1778 täydennysmies
1779 Elias Biörn
1780 Elias Biörn
1781 Elias Biörn
1782 Elias Biörn
1783 Elias Biörn
1784 Elias Biörn
1785 Elias Biörn
1786 Elias Biörn
1787 Elias Biörn
1788 Björn
1789 Biörn 22.10.1788 kotitilan hoitoon
Jacob Vitikainen Vinck 22.10.1788 palkkamies
1790 Jacob Vinck 8.8.1790 kuoli
Thomas Fyhr 9.8.1790 täydennysmies
1791 Thomas Fyhr
1792 Tomas Fyyr
1793 Tomas Fyyr
1794 Tomas Fyyr
1795 Thom: Fyr
1796 Tomas Fyyr
1797 Tohmas Fyr 1.11.1796 kotitilan hoitoon
Didric Joh Lång 1.11.1796 palkkaamaton
1798 Johan Klot
1799 Johan Klot
1800 Johan Klot
1801 Johan Klot
1802 Johan Klot
1803 Johan Klot
1804 Johan Klot
1805 Johan Kloot
1806 Johan Klodt
1807 Johan Klodt

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1770 7.9.1770
-
And: Mändyin 7.9.1770 entinen rakuuna
And: Ands Tackoin Christina 35 gift 7.9.1770 tilan mies 1735
Luettelo 1773 7.4.1773
Anders Anderson Tukain 25.11.1770 ruotumies 23.5.1771 vapautettu
Petter Toijain 23.5.1771 palkkamies kelpaamaton
And: Rolig 24 14.6.1771 palkkamies 1749
Luettelo 1773b 30.6.1773
- 8.1.1773
Anders Eriksson Huchtiain 30.6.1773 otettu
Luettelo 1774 28.2.1774
Anders Rolig 8.1.1773 hylätty
And: Huhtiain 30.6.1773 ruotumies 21.8.1773 poistettu
Abram Gideon von Becker Tavastland 19 ogift 30.9.1773 palkkaamaton 1755

Miehistöluettelot Riiassa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Påhl Hinderson Säppäläin
1700_11 Påhl Hinderson Säppäläin
1700_12 Påhl Hinderson Säppäläin 29.11.1700 kuoli

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1722_9 Hindrich Uter
1722_10 Hind: Uter
1722_11 Hind: Utter
1730_1 Hindrick Utter
1730_2 Hind: Utter
1730_3 Hindrich Utter
1730_4 Hendrich Utter
1730_5 Hindrich Utter
1744 Hendrich Utter
1745 Hendrich Utter
1746 Hendrich Utter
1747 Hendrich Utter
1748 Hind: Utter
1752 Erich Stadig
1752b Erich Stadig
1753 Erich Stadig
1754 Erich Stadig
1756 Eric Stadig

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Sotilaseläkkeet

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaLäänintilitVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Sotilaskonttorin nimiluettelo myönnetyistä eläkkeistä

Arvo Nimi Syntynyt Palv.vuosia Kotipaikka Myönnetty Rivi Kommentti
Soldat Johan Klot 12 , 2257
Soldat Zacharias Haar 12 , 2258

Koko komppania

Vanhempi rykmentti

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaLäänintilitSotilaseläkkeetRuotutalollisetVapaa teksti

Katselmus Ruotu Nimi Pitäjä Kylät
Savon rykmentti, Henkikomppania
x.8.1700 Riga 68 Påhl Hinderson Säppäläin
Eversti Joakim von Cronmanin rykmentti, 3. komppania
Kapteeni Sigfrid Rappengrenin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa
1.4.1695 .. 1.9.1695 Narven Påhl Hindersson Säppelein
Eversti Joakim von Cronmanin rykmentti, 3. komppania
Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa
1.1.1696 .. 1.6.1696 Narven Påhl Säppel:

Nämä miehet on tunnistettu samaksi vanhemmassa ja uudemmassa rykmentissä

Ruotutalolliset katselmusluetteloissa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiVapaa teksti

Katselmus⇒ Kylät Talolliset
1735 Hirimäkj
Hirimäkj
Hirimäkj
Anders Tuukain
Matts Huchtiain
Niells Huchtiain
1778 Hirimäki
Hytelä
Såckala
And: Tukain
Eric Huhtiain
Lars Mardikain
1801 Hirvimäki
Hytölä
Såikala
Esaias Tukain
Anders Sirijäin
Eric Mannin

Vapaa teksti

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Tieto Viite
Zacharias Har, palasi kotiin Mäntyharju pitäjän- ja kirkonkokous 26.8.1810

Muihin lähteisiin perustuvaa tietoa


Varamiehet

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 68 varamies
-
Katselmus 1779_v 17.6.1779
Ruotujen 68 ja 69 yhteinen varamies numero 34
Anders Vanhain Vik 27.9.1778 sotilaaksi ruotuun 21
-
Katselmus 1781_v 5.2.1781
Adam Kockoin Kock Christina 20 7/12 ogift 10 4 1/2 1761
Katselmus 1788_v 29.9.1788
And. Kock Christina 27 gift 5 10 1/4 1761
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Eric Skiön Christina 25 1/2 ogift 5 1 23.4.1789 otettu 1764
Katselmus 1795_v 12.2.1795
Abram Grym Mendyharju 26 3 3/4 gift 12 3 1/2 (1792) 12.2.1795 hylätty 1769
Katselmus 1806_v 10.3.1806
Zachris Haar Menduharju 34 3 3/4 gift 6 (1803) 1772
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 68 varamies
-  
 
Katselmus 1779_v 17.6.1779
Ruotujen 68 ja 69 yhteinen varamies numero 34
Anders Vanhain Vik  
27.9.1778 sotilaaksi ruotuun 21
-  
 
Katselmus 1781_v 5.2.1781
Adam Kockoin Kock   20 7/12 10 Christina
  4 1/2 ogift 1761
Katselmus 1788_v 29.9.1788
And. Kock   27 5 Christina
  10 1/4 gift 1761
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Eric Skiön 23.4.1789 otettu 25 5 Christina
  1/2 1 ogift 1764
Katselmus 1795_v 12.2.1795
Abram Grym (1792) 26 12 Mendyharju
12.2.1795 hylätty 3 3/4 3 1/2 gift 1769
Katselmus 1806_v 10.3.1806
Zachris Haar (1803) 34 6 Menduharju
  3 3/4 gift 1772

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
Ruotujen 68 ja 69 yhteinen varamies numero 34
1777_v Anders Wik
1778_v Anders Wik
1779_v Adam Kock 17.6.1779 otettu
1783_v Adam Kåck
1784_v Adam Kåck
1785_v Adam Kåck
1786_v Adam Kåick
1787_v Adam Kiäck
1789_v Skiön 23.4.1789 otettu
1790_v Eric Skiön 1.2.1790 ruotuun 69
Thomas __ 16.3.1790 ruotumies 11.8.1790 ruotuun 68
-

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773_v 8.1.1773
Ruodun 68 varamies
-
Luettelo 1773b_v 30.6.1773
  ruotu poissa
Luettelo 1774_v 28.2.1774
-
Luettelo 1776_v 20.9.1776
-
Luettelo 1790_v 8.3.1790
Ruotujen 68 ja 69 yhteinen varamies numero 34
Eric Skiön 2.2.1790 sotilaaksi ruotuun 69
Luettelo 1791_v 1.4.1791
Thomas Fyhr 11.8.1790 sotilaaksi ruotuun 68

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelot

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1752_v Simon Saickoin 13 år gl:
1753_v Simon Saikoin
1754_v Simon Saickoin
1754b_v Simon Saikoin
1754c_v Simon Saikoin
1756_v Simon Saikoin
1757_v Simon Sakoin
1758_v Simon Saikoin
1758b_v Simon Saikoin
1759_v Simon Saikoin
1760_v Simon Saikoin

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

KatselmuksetNimetKylätRuotu 67Ruotu 69

© Ari Vesalainen, Väinö Holopainen 2024