AloitussivuSavon rykmenttiHenkikomppania → Uudempi ruotulaitos

Savon rykmentti: Henkikomppania

Uudempi ruotulaitos

Savon rykmentti siirtyi uudempaan ruotulaitokseen vuonna 1695. Miehet siirrettiin uusien muodostettujen komppanioiden ruotuihin.

Viimeinen koko vanhemman rykmentin katselmus on vuodelta 1685, ja osittaisetkin vuosilta 1686-96. Ensimmäinen koko uudemman rykmentin nimiluettelo on vuodelta 1700, ja osittaiset vuodelta 1696.

Tässä luetellut 68 ruodun miehet on tunnistettu samoiksi molemmissa rykmenteissä. He muodostavat 53 % koko komppanian vahvuudesta 127 ruotua.

Uudempi rykmentti 1700 Vanhempi rykmentti 1685, 1689-91, 1693-96
Ruotu Nimi Viite Komp. Ruotu⇒ Nimi Pitäjä Kylät
1 Lars Jorenson Pahloin 1 1 1. korp Lars Jöransson Palain Mikkeli
2 Daniell Sigfredson Rachikain 47 Daniell Rahikain
4 Påhl Larsson Hajain 3 3 9 Påhll Larson Haijain Ristiina Haikola, Såckala
45 3 Påhl Haiain
46 3 Påhl Hajain
7 Dawid Mattson Laitinen 3 3 53 Dawidh Mattzson Laitin Ristiina Kapola, Lydikala
47 Dafwidh Laitiain
13 Grels Grelson Kurf:in 20 3 Grels Grellsonn Kurfwinen
21 3 Grels Grellsonn Kurfwinen
24 3 Grels Grellsonn Kurfwinen
45 3 Greelss Kurfwinen
46 3 Grelz Kurfwinen
14 Jören Simonson Karstuin 20 3 Jören Simonsson Kirstuin
21 3 Jören Simonsson Kirstuin
26 3 Jöran Simonson Karstinen
27 3 Jören Simonsson Karstinen
44 3 Jöran Simonsson Karstinen
45 3 Jöran Karstinen
15 Anders Peerson Räihä 26 3 Anders Persson Ruihuu
27 3 Anders Peersson Ruihu
44 3 Anders Persson Ruihu
18 Thomas Peerson Kaipiain 44 2 Thomas Peersson Kaipiain
19 Erich Hinderson Rahuin 44 3 Erich Hendersson Rahunen
21 Mattz Mårthens: Peukain 42 3 Mattz Peyköynen
43 3 Mattz Pöyköynen
22 Hindrich Bully 3 3 99 Jöran Jöranson Knutilain Mikkeli Kåtkatwändenkylla, Närfwälä
24 Petter Anniain 3 3 1 Peer Persson Anniain Ristiina Parckatnemj, Hauska, Tiusala
27 Anders Hämäläin 47 Anders Hämelein
48 Anders Hämmälein
28 Anders Wäisäin 3 3 55 Anders Anderson Wäisäin Ristiina Tarhoila
30 Sigfred Påhl Karhinen 47 Sigfredh Påhlson Kerrin
31 Michell Larson Williaken 3 3 4 Mich Larson Williackain Ristiina Tarhoila, Paakinemj, Lappilamäkj
32 Mårthen Larson Huttuin 3 3 54 Mårthen Larsson Huttuin Ristiina Huttula, Outila
33 Hindrich Bullj 3 3 76 Hindrich Axelson Bulle Ristiina Råjnilanemj, Härckälä, Latssoila, Mäckälä
34 Erich Staffanson Tiusain 44 3 Erich Staffansson Tiusain
45 3 Erich Tiussain
46 3 Erich Tiusain
35 Johan Johanson Arpiain 3 3 12 Johan Johanson Arpiain Ristiina Pättilä
38 Staffan Anderson Kurf:in 47 Staffan Anderson Kurfwin
48 Staffan Andersson Kurfwin
39 Cnut Cnutson Tarkoin 44 3 Cnuth Cnutsson Tarkiain
45 3 Cnut Tarkiain
46 3 Cnuth Turkinen
41 Lars Jörenson Ihalain 3 3 78 Lars Jöranson Ihalainen Ristiina Kähnemj, Tijrrola, Magkoila
46 3 Jöran Karstinen
43 Michel Mårthenson Himain 1 1 3. korp Matz Matsson Måndby Juva
44 Bertill Christ:rs. Karial: 47 Berttill Christerson Karialain
48 Bertell Christersson Karial:n
46 Michel Mårthenson Himain 3 3 80 Michell Mårthenson Himmain Ristiina Magkoila, Heininemj, Juckarila, Sattila
47 Peer Mattson Pettin 47 Peer Matsson Pättuin
48 Pehr Mattzsson Pattuin
48 Jören Jörenson Hauska 3 3 74 Jöran Jöranson Hauska Ristiina Pättilä, Taipal
49 Johan Hanson Karhoin 3 3 11 Johan Hanson Kårhoin Ristiina Cårpälä, Pättilä
50 Joseph Mattson Ållinen 40 3 Joseph Mattsson Ollinen
41 3 Joseph Mattsson Ollinen
42 3 Josep Ållinen
43 3 Josep Ållinen
47 Joseph Matson Ållin
48 Joseph Mattzsson Ållin
51 Mattz Peerson Witziain 3 3 10 Mattz Person Witzsiain Ristiina Jufwola, Kuomiolax, Öwässj
52 Johan Sigfredson Pundain 45 3 Johan Pundain
46 3 Johan Pundain
54 Lars Anderson Ålkoin 3 3 17 Lars Anderson Ålckoinen Ristiina Ahlasjärfwj, Laurikala
56 Adam Peerson Tiusain 20 3 Adam Pettersonn Tiusain
28 3 Adam Persson Tiusain
40 3 Adam Pettersson Tiusain
41 3 Adam Pettersson Tiusain
65 Petter Petterson Walkåin 44 3 Pehr Persson Walkoin
66 Lars Jönson Räpo 3 3 16 Lars Jönson Räppo Ristiina Minckilä, Hyttölä
67 Mattz Mattson Parka 47 Matz Matson Päckain
68 Påhl Hinderson Säppäläin 44 3 Påhl Hindersson Säppelein
46 3 Påhl Säppel:
71 Påhl Johanson Hämäläin 44 3 Påhl Johansson Hämälain
45 3 Påhl Hämmälain
46 3 Påhl Hämmel:
76 Bertill Anderss: Ålkoin 47 Berttill Anderson Ållikain
79 Mattz Påhlson Packarin 47 Matz Backarin
48 Mattz Backarin
80 Johan Johanson Pahlain 47 Johan Johanson Paalain
48 Johan Johansson Palain
81 Jacob Erichson Ingermanland: 20 3 Jacob Erichsonn Ingermalenningar
21 3 Jacob Erichsonn Ingermalenningar
24 3 Jacob Erichsonn Ingermalenningar
28 3 Jacob Erichsson Ingermanlänningh
44 3 Jacob Erichsson Ingermanländer
45 3 Jacob Ingermaleder
46 3 Jacob Ingermanländ:r
83 Erich Michellson Pippurj 28 3 Erich Michellsson Pippuri
34 3 Erich Pippur
44 3 Erich Michelsson Pippurin
45 3 Erich Pippori
46 3 Erich Pippuri
86 Hindrich Clemetson Kämäl: 3 3 22 Hindrich Klämetzson Kämmäläin Mäntyharju Lachnanemj, Safwinemj
87 Jacob Clemetson Lepisto 47 Jacob Clemetson Läpisto
88 Lars Jacobson Huchtain 35 3 Lars Jacobssonn Huchtiain
36 3 Lars Jacobssonn Huchtiain
37 3 Lars Jacobssonn Huchtiain
38 2 Lars Huchtiain
39 2 Lars Huchtiain
90 Simon Sigfredson Hånnj 47 Simon Simonson Hanno
91 Simon Cnutson Walliaka 3 3 58 Simon Cnuthson Walliakain Ristiina Marjanemj, Taifwola, Ållickala
93 Jören Carlson Mannin 47 Påhl Larson Ållikain
95 Påhl Månson Ihalain 1 1 92 Påhl Månsson Ihalain Mikkeli Åhensalo
47 Påhl Ihalain
96 Johan Mårthenson Haloin 38 3 Johan Haloin
39 3 Johan Haloin
98 Samuel Mårthenson Låtta 3 3 136 Sammuel Mårthenson Låtta Hirvensalmi Kuitula, Tyllickala
100 Mattz Jacobson Martin 28 3 Mattz Jacobsson Martin
47 Matz Jacobson Marttin
48 Mattz Jacobsson Martin
102 Jören Thomason Mannin 3 3 108 Jöran Thomason Mannin Hirvensalmi Malwalammj, Hurula
104 Thomas Christerson Karial:n 3 3 130 Thomas Christerson Karjalain Hirvensalmi Hirfwisalmj, Peurenby
105 Lars Larson Hångain 28 3 Larss Larsson Hångain
44 3 Larss Larsson Hångain
45 3 Lars Hongain
46 3 Larss Hångain
106 Hans Christoph:r Rohr 1 1 6. korp Thomas Hendersson Muur Joroinen
107 Påhl Hanson Hasain 45 3 Påhl Hassain
46 3 Påhl Hasain
109 Michell Larson Pylckein 3 3 131 Michell Larsson Pölckin Hirvensalmi Peurenby, Ripatila
44 3 Michel Larsson Pylkein
110 Johan Clemetson Kärämes 47 Johan Cnutsson Kärämees
114 Hindrich Christerson Karial: 20 3 Hendrich Christerson Karial:n
21 3 Hendrich Christerson Karial:n
26 3 Hindrich Christerson Karjalain
28 3 Hindrich Christersson Karialain
47 Hendrich Christerson Karial:n
48 Hindrich Christersson Karial:n
117 Mattz Jönson Höltäin 40 3 Matts Jöransson Höltä
41 3 Matts Jöransson Höltä
42 3 Mattz Höltä
43 3 Mattz Höltä
118 Johan Peerson Raska 40 3 Johan Persson Raska
41 3 Johan Persson Raska
42 3 Johan Raska
43 3 Johan Raska
47 Johan Peerson Raaska
48 Johan Pehrsson Raska
119 Oloff Thomason Wäisäin 3 3 39 Oluff Thomasson Wäisäin Mikkeli Wanhamäkj, Hackriaisenby, Uckanemj, Kyssiäsalo
122 Jören Hinderson Måinka 3 3 46 Jöran Hinderson Månika Hirvensalmi Lachnamäkj, Månikala
38 2 Jöran Mänicka
39 2 Jöran Mänicka
47 Jören Henderson Monnika
123 Christer Jacobson Hinska 3 3 126 Christer Jacobson Hinska Hirvensalmi Lahnama, Pelckälä
124 Johan Cnutson Hämäläin 40 3 Johan Cnutsson Hämeläin
41 3 Johan Cnutsson Hämeläin
42 3 Johan Hämmäl:in
43 3 Johan Hämmäläin

Uudempi rykmentti

Viite Luettelon kuvaus Katselmus Ruotuja SVAR kuvat
Savon rykmentti
SE/KrA/0022/1700/4 (1700), Rullor 1620-1723, Östersjöprovinserna, 1700, jan.-aug.
Henkikomppanian miehistöluettelo x.8.1700 (Riga) 127 255

Vanhempi rykmentti

Viite Luettelon kuvaus Katselmus Ruotuja SVAR kuvat
eversti Joachim von Cronmanin rykmentti
SE/KrA/0022/1685/16, Rullor 1620-1723, Rullor 1685, Sverige och Finland Inf., Drag. Del 2, 1685, Rulla 16
1 Henkikomppanian katselmus 17.8.1685 (Nyslott) 143 274
3 Majurin komppanian katselmus 17.8.1685 (Nyslåtth) 141 302
eversti Joakim von Cronmanin rykmentti
SE/KrA/0022/1689/12 (1689-1690), Rullor 1620-1723, Rullor 1689, Ingermanland och Keksholms län, Del 2
20 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.5.1689 .. 1.9.1689 (Narwen) - 114, 144, 150, 171, 192
21 Kapteeni Erich Göösin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 19.5.1689 .. 1.9.1689 (Narwen) - 117, 139, 156, 177, 197
24 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.10.1689 .. 1.4.1690 (Narwen) - 215, 221, 226, 231, 236, 241, 246
26 Kapteeni Gustaf Gyllenspångin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 13.4.1690 (Narva) - 254
eversti Joakim von Cronmanin rykmentti
Kansalisaekisto Astia, Inkerin ja Käkisalmen läänin tositekirja, 1691, Nide 9771
27 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.5.1691 .. 1.9.1691 (Narwen) - 874, 899, 923, 945, 967
28 Kapteeni Georg Vilhelm Sturen komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.5.1691 .. 1.9.1691 (Narfwen) - 877, 902, 926, 948, 970
eversti Joakim von Cronmanin rykmentti
Kansalisaekisto Astia, Inkerin ja Käkisalmen läänin tositekirja, 1693, Nide 9779
34 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.4.1693 .. 1.9.1693 (Narfwen) - 1099, 1118, 1142, 1160, 1178, 1196
35 Kapteeni Gustaf Gyllenspångin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 31.3.1693 .. 1.5.1693 (Narfven) - 1108, 1127
36 Kapteeni Gustaf Gyllenspångin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.6.1693 (Narfwen) - 1145
37 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.7.1693 .. 1.9.1693 (Narfwen) - 1163, 1181, 1199
38 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.10.1693 .. 1.1.1694 (Narfwa) - 1208, 1214, 1220, 1226, 1232, 1238
eversti Joakim von Cronmanin rykmentti
Kansalisaekisto Astia, Inkerin ja Käkisalmen läänin tositekirja, 1694, Nide 9783
39 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.4.1694 .. 1.9.1694 (Narva) - 1083, 1102, 1120, 1139, 1157, 1177
40 Everstiluutnantti Ebbe Ludvig Tollin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 31.3.1694 (Narfven) - 1067
41 Everstiluutnantti Ebbe Ludvig Tollin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.5.1694 .. 1.9.1694 (Narven) - 1086, 1105, 1123, 1142, 1161
42 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.10.1694 .. 1.12.1694 (Narven) - 1183, 1189, 1195
eversti Joakim von Cronmanin rykmentti
Kansalisaekisto Astia, Inkerin ja Käkisalmen läänin tositekirja, 1695, Nide 9787
43 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.1.1695 .. 1.9.1695 (Narven) - 557, 563, 568, 583, 607, 624, 643, 641, 679
44 Kapteeni Sigfrid Rappengrenin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.4.1695 .. 1.9.1695 (Narven) - 586, 610, 628, 646, 664, 682
45 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.10.1695 .. 1.12.1695 (Narven) - 691, 698, 704
eversti Joakim von Cronmanin rykmentti
Kansalisaekisto Astia, Inkerin ja Käkisalmen läänin tositekirja, 1696, Nide 9791
46 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.1.1696 .. 1.6.1696 (Narven) - 1034, 1040, 1046, 1058, 1078, 1096
47 Majuri Claes Jacob von Werdenhoffin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.4.1696 .. 1.6.1696 (Narva) - 1049, 1069, 1087
48 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.10.1696 .. 1.12.1696 (Narven) - 1108, 1114, 1120

© Väinö Holopainen 2024