AloitussivuSavon rykmenttiHenkikomppaniaRuotu → 13 ☰ 

Henkikomppania: ruotu 13<>

Ruotutalot ovat kylissä: Sokkala, Vitsiälä (Ristiina)

Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Grels Grelsson Kurvinen 1695 1701 ruotu 1 Vanha rykmentti 1689 1
Petter Kiiskinen mainittu 1712 14.3.1729 2
Simon Beckström 12.2.1730 23.8.1741 3
Anders Valkonen 8.1742 4
Tomas Paajanen 28.8.1746 3.2.1763 5
Simon Beckström Beck 18.8.1767 15.2.1768 täydennysmies 13 6
Anders Procope 2.5.1768 27.9.1770 ruotu 72 ruotu 78 7
Erik Vallin 29.11.1771 11.9.1772 8
Jöran Ekorre Orava 30.6.1773 28.2.1774 9
Erik Vallin 28.2.1774 26.8.1775 uudestaan 10
Petter Hjälm 20.9.1776 1.2.1790 11
Birgel Pytt 3.4.1790 13.9.1794 12
Henrik Nord Kvist 13.9.1794 mainittu 1807 13
Last mainittu 1809 palkkarästikomitea 14

Varamiehet

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Ruodun 13 varamies
Simon Beckström Pekkanen mainittu 1752 18.8.1767 ruotu 13 1
Karl Martikainen 30.6.1773 30.6.1773 2
Lars Martikainen 28.2.1774 3
1776 lähtien ruotujen 13 ja 14 yhteinen varamies numero 7
Karl Mark Martikainen mainittu 1775 29.6.1777 4,4
Pål Sparv Heikkinen 21.2.1780 18.10.1788 ruotu 71 5,5
Mickel Brav 19.2.1790 1.4.1790 ruotu 14 6,6
Fredrik Färdig 1.4.1791 1.4.1791 7,7
Esajas Sparv 1792 mainittu 1806 8,8


Lähteet

VaramiehetOikealle osoittavat nuolet (⇒) ovat linkkejä skannattuihin kuviin

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaLäänintilitPalkkarästikomiteaSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Petter Kiskinen
Katselmus 1716 23.10.1716
Petter Kiskinen Sawulax och Christina Socken 30 5 gifter (1711) 1686
Katselmus 1719 31.10.1719
Petter Riskij
Katselmus 1720 15.9.1720
Petter Kiski Safwolax 34 9 1 (1711) 1686
Katselmus 1721 21.9.1721
Petter Kiskj Safwolax 35 10 1 (1711) 1686
Katselmus 1735 14.6.1735
Petter Kjski 14.3.1729 sai eron
Simon Beckström Saw 24 5 gifft 12.2.1730 palkka­mies 1711
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Thomas Pajain
Katselmus 1749_6 4.6.1749
Thomas Pajain
Katselmus 1751 22.4.1751
Thomas Pajain
Katselmus 1754 9.4.1754
Thomas Pajain
Katselmus 1758 16.2.1758
Thom Pajajain 33 12 (1746) 1725
Katselmus 1763 3.2.1763
Thom: Pajain Hirfv:S:n 38 18 gift (1745) 3.2.1763 saa eron 1725
Katselmus 1767 18.8.1767
Simon Bäckström 23.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Anders Walkoin palkka­mies _.8.1742 kuoli
Thomas Pajanen 28.8.1746 palkka­mies 3.2.1763 hylättiin
-
Simon Bäckström 38 gift 18.8.1767 palkka­mies 1729
Katselmus 1772 26.3.1773
Erich Vallin 11.9.1772 poistettiin
-
Katselmus 1775 21.8.1775
Simon Beck 15.2.1768 kuoli
Anders Procopä ruodusta 72 27.9.1770 ruotuun 78
Erich Walin 29.11.1771 Savon jääkärijoukosta 11.9.1772 poistettiin
Jöran Ekman 30.6.1773 ruotu­mies 28.2.1774 vapautettiin
Eric Walin Sörmaland 30 1 5/12 ogift 11 2 3/4 28.2.1774 otettiin uudelleen 1745
Katselmus 1778 7.9.1778
Eric Wallin 26.8.1775 sai eron
Petter Hielm Christina 22 2 gift 5 7 20.9.1776 täydennys­mies 1756
Katselmus 1782 11.7.1782
Petter Hielm Christina 26 5 1/3 gift 5 7 (1777) 1756
Katselmus 1785 6.7.1785
Petter Hielm Christina 29 8 5/6 gift 5 7 (1777) 1756
Katselmus 1788 29.9.1788
Petter Hielm Christina 32 11 1/2 gift 5 7 (1777) 1756
Katselmus 1789 4.11.1789
Petter Hjelm Christina 33 12 1/2 gift 5 7 (1777) 1756
Katselmus 1790 17.9.1790
Petter Hielm 1.2.1790 kuoli Rotilassa
Birgel Pytt Christina 21 1/2 ogift 5 6 3.4.1790 palkka­mies 1769
Katselmus 1795 10.6.1795
Birgel Pytt 13.9.1794 poistettiin
Hinric Nord Quist Lifland 24 1/4 3/4 gift 5 10 13.9.1794 palkka­mies 1771
Katselmus 1798 28.6.1798
Henric Qvist Lifland 27 1/4 3 3/4 gift 5 10 (1795) 1771
Katselmus 1801 15.6.1801
Henric Qwist Lifland 30 1/4 6 3/4 gift 5 10 (1795) 1771
Katselmus 1804 25.6.1804
Henric Qvist Lifland 33 1/4 9 3/4 gift 5 10 (1795) 1771
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Petter Kiskinen  
 
Katselmus 1716 23.10.1716
Petter Kiskinen (1711) 30 Sawulax och Christina Socken
  5 gifter 1686
Katselmus 1719 31.10.1719
Petter Riskij  
 
Katselmus 1720 15.9.1720
Petter Kiski (1711) 34 Safwolax
  9 1 1686
Katselmus 1721 21.9.1721
Petter Kiskj (1711) 35 Safwolax
  10 1 1686
Katselmus 1735 14.6.1735
Petter Kjski  
14.3.1729 sai eron
Simon Beckström 12.2.1730 palkka­mies 24 Saw
  5 gifft 1711
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Thomas Pajain  
 
Katselmus 1749_6 4.6.1749
Thomas Pajain  
 
Katselmus 1751 22.4.1751
Thomas Pajain  
 
Katselmus 1754 9.4.1754
Thomas Pajain  
 
Katselmus 1758 16.2.1758
Thom Pajajain (1746) 33
  12 1725
Katselmus 1763 3.2.1763
Thom: Pajain (1745) 38 Hirfv:S:n
3.2.1763 saa eron 18 gift 1725
Katselmus 1767 18.8.1767
Simon Bäckström  
23.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Anders Walkoin   palkka­mies
_.8.1742 kuoli
Thomas Pajanen 28.8.1746 palkka­mies
3.2.1763 hylättiin
-  
 
Simon Bäckström 18.8.1767 palkka­mies 38
  gift 1729
Katselmus 1772 26.3.1773
Erich Vallin  
11.9.1772 poistettiin
-  
 
Katselmus 1775 21.8.1775
Simon Beck  
15.2.1768 kuoli
Anders Procopä   ruodusta 72
27.9.1770 ruotuun 78
Erich Walin 29.11.1771 Savon jääkärijoukosta
11.9.1772 poistettiin
Jöran Ekman 30.6.1773 ruotu­mies
28.2.1774 vapautettiin
Eric Walin 28.2.1774 otettiin uudelleen 30 11 Sörmaland
  1 5/12 2 3/4 ogift 1745
Katselmus 1778 7.9.1778
Eric Wallin  
26.8.1775 sai eron
Petter Hielm 20.9.1776 täydennys­mies 22 5 Christina
  2 7 gift 1756
Katselmus 1782 11.7.1782
Petter Hielm (1777) 26 5 Christina
  5 1/3 7 gift 1756
Katselmus 1785 6.7.1785
Petter Hielm (1777) 29 5 Christina
  8 5/6 7 gift 1756
Katselmus 1788 29.9.1788
Petter Hielm (1777) 32 5 Christina
  11 1/2 7 gift 1756
Katselmus 1789 4.11.1789
Petter Hjelm (1777) 33 5 Christina
  12 1/2 7 gift 1756
Katselmus 1790 17.9.1790
Petter Hielm  
1.2.1790 kuoli Rotilassa
Birgel Pytt 3.4.1790 palkka­mies 21 5 Christina
  1/2 6 ogift 1769
Katselmus 1795 10.6.1795
Birgel Pytt  
13.9.1794 poistettiin
Hinric Nord Quist 13.9.1794 palkka­mies 24 1/4 5 Lifland
  3/4 10 gift 1771
Katselmus 1798 28.6.1798
Henric Qvist (1795) 27 1/4 5 Lifland
  3 3/4 10 gift 1771
Katselmus 1801 15.6.1801
Henric Qwist (1795) 30 1/4 5 Lifland
  6 3/4 10 gift 1771
Katselmus 1804 25.6.1804
Henric Qvist (1795) 33 1/4 5 Lifland
  9 3/4 10 gift 1771

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotRiikaLäänintilitPalkkarästikomiteaSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Simon Bekström
1733 Simon Beckström
1734 Simon Bekström
1735 Simon Beckström
1736 Simon Beckström
1737 Simon Beckström
1738 Simon Beckström
1739 Simon Beckström
1741 Simon Beckström
1744 -
1745 -
1746 Thomas Paijain 28.8.1746 otettu
1747 Thomas Pajain
1748 Thomas Pajain
1749 Thomas Pajain
1750 Thomas Paijanen
1751 Thomas Pajain
1752 Thomas Pajain
1753 Thomas Pajain
1754 Thomas Pajanen
1755 Thomas Paiain
1756 Thomas Pajain
1757 Thomas Pajain
1758 Tho: Pajain
1759 Thom: Pajain
1760 Tomas Pajain
1761 Tho: Pajain
1762 Thomas Pajain
1763 Thomas Pajain 3.2.1763 hylätty
-
1764 -
1766 -
1767 Sim: Bäck 18.8.1767 otettu
1768 Simon Beck 15.2.1768 kuoli
Anders Procopä 2.5.1768 ruodusta 72
1769 Anders Procopä
1770 Anders Procopä
1771 Anders Procopee 21.9.1770 ruotuun 78
-
1773 -
Jöran Årawa Ekorn 30.6.1773 ruotumies
1775 Eric Wallin 26.8.1775 sai eron
-
1776 Petter Mietin 20.9.1776 täydennysmies
1777 Petter Hielm
1778 Petter Hielm
1779 Petter Hielm
1780 Petter Hielm
1781 Petter Hielm
1782 Petter Hielm
1783 Petter Hielm
1784 Petter Hielm
1785 Petter Hielm
1786 Petter Hielm
1787 Petter Hielm
1788 Hielm
1789 Hjelm
1790 Petter Hjelm 1.2.1790 kuoli
Birger Pytt 3.4.1790 palkkamies
1791 Birger Pytt
1792 Birgel Pytt
1793 Birgel Pytt
1794 Birgel Pytt ruotumies 24.8.1794
Hendric Qwist 24.8.1794 palkkamies
1795 Hend: Qwist
1796 Hendric Qwist
1797 Hind. Qvist
1798 Henr: Qvist
1799 Hendric Qvist
1800 Hendric Qvist
1801 Hindr. Quist
1802 Hind. Qvist
1803 Hinrich Qvist
1804 Hendric Qvist
1805 Henric Qvist
1806 Henric Qvist
1807 Henric Qvist

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaLäänintilitPalkkarästikomiteaSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773 7.4.1773
Eric Wallin 29.11.1771 otettu 11.9.1772 poistettu
-
Luettelo 1773b 30.6.1773
- 11.9.1772
Jöran Årawa 30.6.1773 ruotumies
Luettelo 1774 28.2.1774
Eric Wallin 11.9.1772 poistettu
Jöran Ikhorn Christina 26 gift 30.6.1773 ruotumies 1748
Luettelo 1790 8.3.1790
Petter Hielm 1.2.1790 kuoli Rotilan sairaalassa
-
Luettelo 1795 12.2.1795
Bergel Pytt ruotumies 13.9.1794 vaihdettu
Henric Nord Qwist 24 13.9.1794 entinen jääkäri 1771

Miehistöluettelot Riiassa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotLäänintilitPalkkarästikomiteaSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Grels Grelson Kurf:in
1700_11 Grels Grelson Kurf:in
1700_12 Grels Grelson Kurfwin
1701_1 Grels Grelson Kurfwin ruotuun 1

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaPalkkarästikomiteaSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1727_11 Petter Kiski
1727_12 Petter Kiski
1728_1 Petter Kiski
1728_2 Pett: Kiski
1728_3 Petter Kiski
1734_2 Siimon Beckström
1734_3 Siimon Beckström
1734_4 Siimon Beckström
1734_5 Siimon Beckström
1734_6 Siimon Beckström
1734_7 Siimon Beckström
1734_8 Siimon Beckström
1734_9 Siimon Beckström
1734_10 Siimon Beckström
1734_11 Siimon Beckström
1734_12 Siimon Beckström
1735_1 Simon Beckström
1746 Thomas Paiain 28.8.1746 otettu
1747 Thomas Pajain
1748 Thomas Pajain
1752 Thomas Pajain
1752b Thomas Pajain
1753 Thomas Pajain
1754 Thomas Pajanen
1756 Thomas Pajain
1767 Simon Bäck 18.8.1767 otettu
1768 Simon Beck 15.2.1768 kuoli
1773 Jöran Ekorn 30.6.1773 otettu

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Palkkarästikomitean tositteet

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Tositteet Nimi Muonaraha Lisätieto
1810-12 Last 1:11

Sotilaseläkkeet

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaLäänintilitPalkkarästikomiteaVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Vadstenan sotilashuonekassa

Vuosi Virka Nimi Eronnut Palv.vuosia Ikä Myönnetty Kuollut
1732 Soldat Thomas Pajain 2.9.1771 8.3.1768
1755 Soldat Thomas Pasain 1763 18

Eläkettä anoneet sotilaat

Sotilaskonttorin nimiluettelo myönnetyistä eläkkeistä

Arvo Nimi Syntynyt Palv.vuosia Kotipaikka Myönnetty Rivi Kommentti
Soldat Esaias Sparf 18 , 3225 syntymävuosi 17
Sold: Henric Qvist 26 , 1002

Koko komppania

Vanhempi rykmentti

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaLäänintilitPalkkarästikomiteaSotilaseläkkeetRuotutalollisetVapaa teksti

Katselmus Ruotu Nimi Pitäjä Kylät
Savon rykmentti, Henkikomppania
x.8.1700 Riga 13 Grels Grelson Kurf:in
Eversti Joakim von Cronmanin rykmentti, 3. komppania
Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa
1.5.1689 .. 1.9.1689 Narwen Grels Grellsonn Kurfwinen
Eversti Joakim von Cronmanin rykmentti, 3. komppania
Kapteeni Erich Göösin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa
19.5.1689 .. 1.9.1689 Narwen Grels Grellsonn Kurfwinen
Eversti Joakim von Cronmanin rykmentti, 3. komppania
Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa
1.10.1689 .. 1.4.1690 Narwen Grels Grellsonn Kurfwinen
Eversti Joakim von Cronmanin rykmentti, 3. komppania
Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa
1.10.1695 .. 1.12.1695 Narven Greelss Kurfwinen
Eversti Joakim von Cronmanin rykmentti, 3. komppania
Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa
1.1.1696 .. 1.6.1696 Narven Grelz Kurfwinen

Nämä miehet on tunnistettu samaksi vanhemmassa ja uudemmassa rykmentissä

Ruotutalolliset katselmusluetteloissa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaLäänintilitPalkkarästikomiteaSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiVapaa teksti

Katselmus⇒ Kylät Talolliset
1735 Såckalaby
Såckalaby
Såckalaby
Thomas Såckain
Jöran Myntinen
Häradshöfd: Nidelberg
1778 Såckala
Såckala
Witsiälä
Christ: Årava
Jöran Knutilain
Lieut: Duncker
1801 Vitziälä
Såikala
Såikala
vice Past: Calonius
Christer Orava
Påhl Knutilain

Vapaa teksti

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaLäänintilitPalkkarästikomiteaSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Tieto Viite
Geni profiili: Birger Pyttin Geni.com

Muihin lähteisiin perustuvaa tietoa


Varamiehet

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 13 varamies
Carl Mardikain Safwolax Christina 18 3/12 1757
Katselmus 1779_v 17.6.1779
Ruotujen 13 ja 14 yhteinen varamies numero 7
Carl Mardikain Marck 29.6.1777 kuoli
-
Katselmus 1781_v 5.2.1781
Pohl Heikin Sparf Christina 17 ogift 10 1764
Katselmus 1788_v 29.9.1788
Pål Sparf Christina _ ogift 5 9
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Påhl Sparf 18.10.1788 sotilaaksi
-
Katselmus 1795_v 12.2.1795
Esajas Sparf Christina 25 3 3/4 ogift 11 1/2 (1792) 1770
Katselmus 1806_v 10.3.1806
Esaias Sparf Christina 36 14 3/4 gift 5 6 (1792) 1770
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 13 varamies
Carl Mardikain   18 3/12 Safwolax Christina
  1757
Katselmus 1779_v 17.6.1779
Ruotujen 13 ja 14 yhteinen varamies numero 7
Carl Mardikain Marck  
29.6.1777 kuoli
-  
 
Katselmus 1781_v 5.2.1781
Pohl Heikin Sparf   17 10 Christina
  ogift 1764
Katselmus 1788_v 29.9.1788
Pål Sparf   _ 5 Christina
  9 ogift
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Påhl Sparf  
18.10.1788 sotilaaksi
-  
 
Katselmus 1795_v 12.2.1795
Esajas Sparf (1792) 25 11 Christina
  3 3/4 1/2 ogift 1770
Katselmus 1806_v 10.3.1806
Esaias Sparf (1792) 36 5 Christina
  14 3/4 6 gift 1770

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
Ruotujen 13 ja 14 yhteinen varamies numero 7
1777_v Carl Marck 29.6.1777 kuoli
-
1778_v -
1783_v Påhl Sparf
1784_v Pål Sparf
1785_v Påhl Sparf
1786_v Pohl Sparf
1787_v Påhl Sparf
1789_v Sparf 18.10.1788 ruotuun 71
-
1790_v Mickel Braf 19.2.1790 otettu 1.4.1790 ruotuun 14
-

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773_v 8.1.1773
Ruodun 13 varamies
-
Luettelo 1773b_v 30.6.1773
Carl Mardickain 30.6.1773 poika kelpaamaton
Luettelo 1774_v 28.2.1774
-
Lars Martikain 17 28.2.1774 poika 1757
Luettelo 1776_v 20.9.1776
Carl Mardikain Safvolax Christina 20 5/12 ogift 1756
Luettelo 1780_v 21.2.1780
Ruotujen 13 ja 14 yhteinen varamies numero 7
-
Påhl Andersson Heikin 16 21.2.1780 palkkamies 1764
Luettelo 1791_v 1.4.1791
Michel Braf 1.4.1790 sotilaaksi ruotuun 14
Fredric Färdig 1.4.1791 poika kelpaamaton

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelot

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1752_v Simon Peckain
1753_v Simon Peckain
1754_v Simon Peckain
1754b_v Simon Peckain
1754c_v Simon Pekain
1756_v Simon Peckain
1757_v Simon Peckoin
1758_v Simon Peckain
1758b_v Simon Peckain
1759_v Simon Peckain
1760_v Simon Pekain
1764_v Simon Beckström

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

KatselmuksetNimetKylätRuotu 12Ruotu 14

© Ari Vesalainen, Väinö Holopainen 2024