AloitussivuSavon rykmenttiHenkikomppaniaLäänintilit, kulut → Nimiluettelot 1728

Savon rykmentti: Henkikomppania

Sotilaiden nimiluettelot läänintileistä 1728

Tammikuu 1728: Komennuksella Lappeenrannassa

Lijf Compagnie Willmanstrand 20.12.1727

Januarij Månadz Rulla uppå den dehl af Kong: Maij:ts Savolax och Nyslått lähns Infanterie Regemente, som till Guarnizons förstärckning här i Willmanstrand Commenderat är, och Komma att niuta underhåld som fölljer

Ruotu Nimi Kommentti
4 Johan Hwitkåpp
11 Hind: Hålja
13 Petter Kiski
20 Christer Kackoin
23 Petter Flinck
25 Påhl Streng
27 Mattz Smeed
28 Lars Boofast
33 Abram Ruotzalain
35 Lars Fröigdman
38 Johan Speelman
58 Jacob Lyding
59 Nills Biörkqwist
66 Mattz Häckin
78 Lars Wijnberg
88 Anders Hasselqwist
95 Jöran Manck
99 Mattz Dahlgren
100 Michell Örnström
101 Anders Åkerman kuuluu ruotuun 107
122 Jöran Hångain
124 Påhl Plogbijhl

Lähde: Nide 8786 Astia Kuvat ylösalaisin ja käänteisessä järjestyksessä

Helmikuu 1728: Komennuksella Lappeenrannassa

Lijf Compagnie Willmanstrand 30.1.1728

Februarij Månadz Rulla uppå den dhel af Kong: Maij:ts Savolax och Nyslått lähns Infanterie Regemente, som till Guarnizons förstärckning här i Willmanstrand Commenderad är, och Komma att niuta underhåld som fölljer

Ruotu Nimi Kommentti
4 Johan Hwitkåpp
11 Hind: Hållja
13 Pett: Kiski
23 Pett: Flinck
25 Påhl Sträng
27 Matz Smed
28 Lars Boofast
33 Abram Ruotzalain
35 Lars Fröigdman
38 Johan Speelman
58 Jacob Lyding
59 Nills Biörkqwist
66 Matz Häckinen
78 Lars Wijnberg
88 Anders Hasselqwist
95 Jöran Manck
99 Matz Dahlgren
100 Mich: Örnström
101 And: Åkerman kuuluu ruotuun 107
122 Jöran Hångain
124 Påhl Plogbijhl

Lähde: Nide 8786 Astia Kuvat ylösalaisin ja käänteisessä järjestyksessä

Maaliskuu 1728: Komennuksella Lappeenrannassa

Lijf Compag: Willmanstrandh 27.2.1728

Martj Månadz Rulla uppå den dhel af Kong: Maij:ts Savolax och Nyslått lähns Infanterie Regemente, som till Gwarnizons förstärckning här i Willmanstrand Commenderade äro, och Komma att niuta underhåld som fölier

Ruotu Nimi Kommentti
4 Johan Hwittkop
11 Hindrick Hålia
13 Petter Kiski
23 Petter Flinck
25 Påhl Strängh
28 Lars Boofast
33 Abraham Ruotzalain
38 Johan Speelman
58 Jacob Lyding
59 Niels Biörkqwist
66 Mattz Häckinen
78 Lars Winberg
99 Mattz Dallgreen
100 Michel Örnström
101 Anders Åckerman kuuluu ruotuun 107
122 Jöran Hångain
124 Påhl Plågbijhl

Lähde: Nide 8786 Astia Kuvat ylösalaisin ja käänteisessä järjestyksessä

Maaliskuu 1728: Komennuksella Lappeenrannassa

Lijff Compagniet Willmanstrand 22.3.1728

Rulla Uppå den Commenderingen af Kong: Maij:tz Savolax och Nysltåtz Lähns Regemente, som Komma att Niuta deras Prowiant och underhåld if:n och med d:n 23 Martj 1728 till månadz sluth Nembl:n

Ruotu Nimi Kommentti
6 Johan Limatta
53 Petter Hager
63 Simon Dahlström
76 Christer Modig
93 Hindrich Puhacka
112 Anders Kihlo
116 Marckus Malmberg

Lähde: Nide 8786 Astia Kuvat ylösalaisin ja käänteisessä järjestyksessä

Huhtikuu 1728: Komennuksella Lappeenrannassa

Lijf Compagnie Willmanstrandh 30.3.1728

Aprill Månadz Rulla uppå dett manskap af Kong: Maij:ts Savolax och Nyslått lähns Infanterie Rege:te, som till Guarnisons förstärckningen här i Willmanstrand Commenderade äro, och Komma att niuta underhåld för hela månadh

Ruotu Nimi Kommentti
4 Johan Hwittkopp
6 Johan Limatta
11 Hind: Hållia
23 Petter Flinck
25 Påhl Sträng
28 Lars Bofast
33 Abrah: Rotzalain
38 Johan Spehlman
53 Petter Häger
66 Mattz Häckin
76 Christer Modig
78 Lars Wijnberg
93 Hind: Puhacka
99 Mattz Dahlgreen
100 Michell Örnström
101 And:s Åckerman kuuluu ruotuun 107
112 And:s Killo
116 Marcus Mahlberg
122 Jöran Hångain
124 Påhl Plogbijhl

Lähde: Nide 8786 Astia Kuvat ylösalaisin ja käänteisessä järjestyksessä

Toukokuu 1728: Komennuksella Lappeenrannassa

Lijf Compag: Willmanstrand 30.4.1728

Maij Månadz Rulla uppå den dehl af Kong: Maij:tts Savolax och Nyslotts läns Infanterie Regemente som till Guarnizons förstärckningen i Willmanstrand Commenderade äro, och komma att niuta underhåld som fölljer

Ruotu Nimi Kommentti
6 Johan Limatta
11 Hindrich Hållja
23 Petter Flinck
28 Lars Bofast
33 Abraham Ruotzalain
38 Johan Spellman
52 Jacob Lyding
53 Petter Häger
63 Simon Dahlström
66 Mattz Häckin
76 Christer Modig
78 Lars Winberg
93 Henrich Puhaka
99 Matts Dalström
100 Michel Örnström
101 Anders Åkerman kuuluu ruotuun 107
112 Anders Kihlo
116 Marcus Malmberg
122 Jöran Hångain
124 Påhl Plogbjhl

Lähde: Nide 8786 Astia Kuvat ylösalaisin ja käänteisessä järjestyksessä

Kesäkuu 1728: Komennuksella Lappeenrannassa

Lijf Compag:t Willmanstrand 31.5.1728

Junii Månadz Rulla Uppå den dhel af Kong: Maij:ts Savolax Nyslotts Lähns Regemente som till Willmanstrandz Guarnizons förstärckning här Commenderade äro, och komma att niuta Underhåld Nembl:n

Ruotu Nimi Kommentti
6 Johan Limata
11 Hindrich Hållija
12 Lars Ahlqwist
16 Påhl Taipalain
28 Lars Boofast
33 Abraham Rotzalain
45 Mattz Carllberg
52 Johan Lyding
53 Petter Hägär
55 Swen Blåmberg
63 Simon Dahlström
79 Mårten Snickare
76 Christer Modig
87 Påhl Wahlström
101 Christer Karg
102 Johan Bööck
93 Hindrich Puhacka
112 Anders Killo
116 Marcus Malmberg
120 Johan Örnström

Lähde: Nide 8786 Astia Kuvat ylösalaisin ja käänteisessä järjestyksessä

Heinäkuu 1728: Komennuksella Lappeenrannassa

Lijf Compag: Willmanstrand 28.6.1728

Julj Månadz Rulla Uppå den dhel af Kong: Maij:ts Savolax Nyslotts Lähns Infanterie Regemente som till Willmanstrandz Gurnizons förstärckning här Commenderade äro, och komma att niuta Underhåld Nembl:n

Ruotu Nimi Kommentti
6 Johan Limata
11 Hindrik Håja
12 Lars Ahlquist
16 Påhl Taipallain
28 Lars Bofast
33 Abram Rotsallain
45 Måhns Kålberg
52 Jackob Lyding
53 Petter Häger
55 Swen Blomberg
63 Simon Dahlström
76 Christer Modig
79 Mårten Snickare
87 Påhl Walsten
93 Hindrik Puhacka
101 Christer Kargh
102 Johan Bååk
112 Anders Killo
116 Markus Malmberg
120 Johan Österman

Lähde: Nide 8786 Astia Kuvat ylösalaisin ja käänteisessä järjestyksessä

Elokuu 1728: Komennuksella Lappeenrannassa

Lijf Comp: Willmanstrand 15.8.1728

Augustj Månadz Rulla Uppå den dhel af Kong: Maij:ts Savolax Nyslåtts Lähns Infant:e Regemente som till Willmanstrandz Guarnizons förstärckning här Commenderade äro, och komma att niuta Underhåld Nembl:n

Ruotu Nimi Kommentti
6 Johan Ljmatain
11 Hind. Hålja
12 Lars Ahlqwist
16 Påhl Taipalin
28 Lars Bofast
33 Abram Rotzalain
45 Måns Carlberg
52 Jacob Lyding
53 Petter Häger
55 Swen Blomberg
63 Simon Dahlström
72 Mårten Snickare kuuluu ruotuun 79
87 Påhl Wahlsten
93 Hind. Puhacka
101 Christ. Kargh
102 Johan Bock
112 Marckus Kjlo
116 Anders Malmberg
120 Johan Österman

Lähde: Nide 8786 Astia Kuvat ylösalaisin ja käänteisessä järjestyksessä

Syyskuu 1728: Komennuksella Lappeenrannassa

Lijf Comp:et Wilmarstrand 31.8.1728

September Månadz Rulla Uppå de af Kong: Maij:ts Savolax och Nyslåtts Lähns Infanterie Regemente hitt till Guarnesons förstärckning Commenderade Nb:n

Ruotu Nimi Kommentti
6 Johan Limatain
11 Hind. Hålia
12 Lars Ahlqwist
16 Påhl Taipalin
26 Hind: Lindman
28 Lars Bofast
31 Petter Ringe
33 Abram Råtzalain
36 Bengdt Stubbe
45 Måns Carlberg
50 Hans Hardikain
52 Jacob Lyding
53 Petter Häger
55 Swen Blomberg
61 Anders Räfwenkloo
63 Simon Dahlström
71 Lars Sijkström
72 Mårthen Snickare
84 Staff: Järnstöör
87 Påhl Wahlsteen
90 Eskell Abbor
91 Mårthen Nyckell
93 Hind. Puhacka
97 Adam Hindström
101 Christer Kock
102 Johan Bock
109 Hind Fors
112 Marckus Kjlo
116 Anders Malmberg
120 Johan Österman

Lähde: Nide 8786 Astia Kuvat ylösalaisin ja käänteisessä järjestyksessä

Lokakuu 1728: Komennuksella Lappeenrannassa

Lijf Comp:ie Willmanstrand 1.10.1728

October Månadz Rulla af Kong: Maij:tz Safwolax och Nyslåtz lähns Ordinarie Infanterie Regemente, Uppå det manskap som hitt till Wilmanstrands Guarnezons förstärckning Commenderade äro, Nb:n

listan loppu puuttuu

Ruotu Nimi Kommentti
11 Hindrik Hållia
26 Hind. Lindman
28 Lars Bofaast
31 Petter Ringe
33 Abram Råtzalajn
36 Bengdt Stubba
50 Hans Mardikain
52 Jacob Lyding
56 Hind. Engmark
61 Anders Räfwenkloo
71 Lars Sijkström
84 Staff Järnstör
90 Eskill Abbor

Lähde: Nide 8786 Astia Kuvat ylösalaisin ja käänteisessä järjestyksessä

Aukeama 491 puuttuu

Marraskuu 1728: Komennuksella Lappeenrannassa

Lijf Compag:ie Willmarstr: 1.11.1728

November Månadz Rulla af Kong: Maij:tz Safwolax och Nyslåtz lähns Ordinarie Regemente, Uppå det manskap som hitt till Wilmanstrands Guarnezons förstärckning Commenderade äro, Nembl:n

Ruotu Nimi Kommentti
11 Hind. Hållia
26 Hind. Lindman
28 Lars Bofaast
31 Petter Ringe
33 Abram Råtzalain
36 Bengdt Stubba
50 Hans Mardikain
52 Jacob Lyding
56 Hind. Engmark
69 Anders Räfwenkloo kuuluu ruotuun 61
71 Lars Sydström
84 Staff Järnstöör
90 Eskill Abbor
91 Mårthen Myckell
97 Adam Hindström
107 Hind. Fårs

Lähde: Nide 8786 Astia Kuvat ylösalaisin ja käänteisessä järjestyksessä

Joulukuu 1728: Komennuksella Lappeenrannassa

Lijf Compag:ie Wilmarst: 30.11.1728

December Månadz Rulla af Kong: Maij:ts Safwolax och Nyslåtz Ordinarie Regemente till Footh Uppå det Manskap som hitt till Wilmanstrandh Guarnezouns förstärckning Commenderade äro Nb:n

Ruotu Nimi Kommentti
11 Hind. Hållia
26 Hind. Lindman
28 Lars Bofaast
31 Petter Ringe
33 Abram Råtzalain
36 Bengdt Stubba
50 Hans Mardikain
52 Jacob Lydingh
56 Hind. Engmark
69 Anders Rafwenkloo kuuluu ruotuun 61
71 Lars Sydström
79 Adam Hindström

Lähde: Nide 8786 Astia Kuvat ylösalaisin ja käänteisessä järjestyksessä

Marraskuu 1728: Kenkä- ja sukkaraha

Lijf Compag: Willmanstrand 6.11.1728

Förteckning Uppå dhet Ödes Manskap af Safwolax och Nyslåttz Lähns Regemente till foot, hwilka komma at undfå Skoo- och Strumpe Peningar, Nembl:n

Ruotu Nimi Kommentti
11 Hindrich Hållja
28 Lars Bofast
35 Abraham Ruotzelain kuuluu ruotuun 33
52 Jakob Lyding

Lähde: Nide 8786 Astia Kuvat ylösalaisin ja käänteisessä järjestyksessä

© Väinö Holopainen 2024