AloitussivuSavon rykmenttiHenkikomppaniaRuotu → 63 ☰ 

Henkikomppania: ruotu 63<>

Ruotutalot ovat kylissä: Koivakkala (Ristiina)

Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Erik Matsson Koljonen mainittu 1700 mainittu 1702 1
Mickel Parkattinen 30.7.1712 2
Simon Dalström 1723 1742 3
Mickel Rukonen 4.4.1746 14.3.1749 4
Anders Granat 3.2.1752 17.5.1756 5
Georg Didrik Munck 13.2.1759 23.4.1762 Everstiluutnantin komppania ruotu 4 6
Krister Paasonen 7.9.1770 26.10.1770 7
Anders Brask 26.10.1770 8.1.1773 8
Anders Brask 27.3.1773 6.1.1789 uudestaan 9
Anders Snygg 9.3.1789 1.2.1790 täydennysmies 62/63 10
Magnus Glad 1.2.1790 2.7.1790 täydennysmies 62/63 11
Adam Rolig 14.8.1790 11.10.1790 täydennysmies 62/63 12
Karl Magnus Stålhana 1.3.1791 mainittu 1807 13

Varamiehet

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Ruodun 63 varamies
Mats Kokkonen 8.1.1773 28.2.1774 ruotu 60 1
Isak Mollen 28.2.1774 2
Krister Kananen 1775 3
1776 lähtien ruotujen 62 ja 63 yhteinen varamies numero 31
Krister Kär 30.12.1776 17.6.1779 2,4
Anders Snygg Siiriäinen mainittu 1781 9.3.1789 ruotu 63 3,5
Måns Glad 8.4.1789 1.2.1790 ruotu 63 4,6
Adam Rolig 8.4.1790 3.7.1790 ruotu 63 5,7
Johan Stark 1792 mainittu 1795 6,8
Tomas Håll 25.9.1804 ruotu 62 7,9
Mickel Bråd 8.3.1805 mainittu 1806 8,10


Lähteet

VaramiehetOikealle osoittavat nuolet (⇒) ovat linkkejä skannattuihin kuviin

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaLäänintilitRuotutalolliset

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Michell Mattzsson Parkatin 30.7.1712 karkasi
Katselmus 1720 15.9.1720
-
Katselmus 1721 21.9.1721
-
Katselmus 1735 14.6.1735
Simon Dahlström Saw 37 12 gifft (1723) 1698
Katselmus 1754 9.4.1754
Anders Granat
Katselmus 1758 16.2.1758
-
Katselmus 1763 3.2.1763
Georg Did: Munck 23.4.1762 Everstiluutnantin komppaniaan
-
Katselmus 1767 18.8.1767
Simon Dahlström 1742 kuoli
Michel Cleme_sonj Ruchoin 4.4.1746 palkka­mies 14.3.1749 hylättiin
Anders Granat 3.2.1752 otettu 17.5.1756 kuoli
Georg Dietrich Munck 13.2.1759 vapaaehtoinen 23.4.1762 Everstiluutnantin komppaniaan
-
Katselmus 1772 26.3.1773
And: Brask 8.1.1773 hylättiin
-
And: Brask 26.3.1773 otetaan uudestaan
Katselmus 1775 21.8.1775
Christer Pasoin 7.9.1770 otettu 26.10.1770 esitti miehen tilalleen
Anders Brask 26.10.1770 palkka­mies 8.1.1773 hylättiin
Anders Brask Christina 32 4 ogift 11 1 1/4 27.3.1773 otettiin uudelleen 1743
Katselmus 1778 7.9.1778
Anders Brask Christina 35 7 5/6 ogift 5 7 1/4 (1771) 1743
Katselmus 1782 11.7.1782
Anders Brask Christina _9 11 1/4 gift 5 7 1/4 (1771)
Katselmus 1785 6.7.1785
Anders Brask Christina 42 14 1/4 gift 5 7 1/4 (1771) 1743
Katselmus 1788 29.9.1788
And: Brask Christina 45 17 1/2 gift 5 7 1/4 (1771) 1743
Katselmus 1789 4.11.1789
Anders Brask 6.1.1789 kuoli
Anders Snygg Christina 2 1/2 ogift 5 5 9.3.1789 täydennys­mies 62/63 1787
Katselmus 1790 17.9.1790
Anders Snygg 1.2.1790 kuoli
Magnus Glad 2.7.1790 kuoli Rotilassa
Adam Rolig Christina 28 1/2 ogift 5 7 14.8.1790 täydennys­mies 62/63 1762
Katselmus 1795 10.6.1795
Adam Rolig 11.10.1790 kuoli
Carl Magnus Stålhana Christina 24 4 1/4 ogift 6 1.3.1791 rumpali 1771
Katselmus 1798 28.6.1798
Carl Magnus Ståhlhana Christina 27 9 1/4 gift 6 (1789) 1771
Katselmus 1801 15.6.1801
Carl Magn: Stålhana Christina 30 12 1/4 gift 6 (1789) 1771
Katselmus 1804 25.6.1804
Carl Magn: Stålhana Kristina 33 15 1/2 gift 6 (1789) 1771
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Michell Mattzsson Parkatin  
30.7.1712 karkasi
Katselmus 1720 15.9.1720
-  
 
Katselmus 1721 21.9.1721
-  
 
Katselmus 1735 14.6.1735
Simon Dahlström (1723) 37 Saw
  12 gifft 1698
Katselmus 1754 9.4.1754
Anders Granat  
 
Katselmus 1758 16.2.1758
-  
 
Katselmus 1763 3.2.1763
Georg Did: Munck  
23.4.1762 Everstiluutnantin komppaniaan
-  
 
Katselmus 1767 18.8.1767
Simon Dahlström  
1742 kuoli
Michel Cleme_sonj Ruchoin 4.4.1746 palkka­mies
14.3.1749 hylättiin
Anders Granat 3.2.1752 otettu
17.5.1756 kuoli
Georg Dietrich Munck 13.2.1759 vapaaehtoinen
23.4.1762 Everstiluutnantin komppaniaan
-  
 
Katselmus 1772 26.3.1773
And: Brask  
8.1.1773 hylättiin
-  
 
And: Brask 26.3.1773 otetaan uudestaan
 
Katselmus 1775 21.8.1775
Christer Pasoin 7.9.1770 otettu
26.10.1770 esitti miehen tilalleen
Anders Brask 26.10.1770 palkka­mies
8.1.1773 hylättiin
Anders Brask 27.3.1773 otettiin uudelleen 32 11 Christina
  4 1 1/4 ogift 1743
Katselmus 1778 7.9.1778
Anders Brask (1771) 35 5 Christina
  7 5/6 7 1/4 ogift 1743
Katselmus 1782 11.7.1782
Anders Brask (1771) _9 5 Christina
  11 1/4 7 1/4 gift
Katselmus 1785 6.7.1785
Anders Brask (1771) 42 5 Christina
  14 1/4 7 1/4 gift 1743
Katselmus 1788 29.9.1788
And: Brask (1771) 45 5 Christina
  17 1/2 7 1/4 gift 1743
Katselmus 1789 4.11.1789
Anders Brask  
6.1.1789 kuoli
Anders Snygg 9.3.1789 täydennys­mies 62/63 2 5 Christina
  1/2 5 ogift 1787
Katselmus 1790 17.9.1790
Anders Snygg  
1.2.1790 kuoli
Magnus Glad  
2.7.1790 kuoli Rotilassa
Adam Rolig 14.8.1790 täydennys­mies 62/63 28 5 Christina
  1/2 7 ogift 1762
Katselmus 1795 10.6.1795
Adam Rolig  
11.10.1790 kuoli
Carl Magnus Stålhana 1.3.1791 rumpali 24 6 Christina
  4 1/4 ogift 1771
Katselmus 1798 28.6.1798
Carl Magnus Ståhlhana (1789) 27 6 Christina
  9 1/4 gift 1771
Katselmus 1801 15.6.1801
Carl Magn: Stålhana (1789) 30 6 Christina
  12 1/4 gift 1771
Katselmus 1804 25.6.1804
Carl Magn: Stålhana (1789) 33 6 Kristina
  15 1/2 gift 1771

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotRiikaLäänintilitRuotutalolliset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Simon Dahlström
1733 Simon Dahlström
1734 Simon Dahlström
1735 Simon Dahlström
1736 Simon Dahlström
1737 Simon Dahlström
1738 Simon Dahlström
1739 Simon Dahlström
1741 Simon Dahlström
1744 -
1745 -
1746 Michel Ruchuin 14.4.1746 otettu
1747 Michell Ruihuin
1748 Michel Ruchuin
1749 Michel Ruchuin 14.3.1749 hylätty
1750 -
1751 -
1752 Anders Granat 3.2.1752 kulkumies
1753 Anders Granat
1754 Anders Granat
1755 And: Granat
1756 Anders Granat 23.5.1756 kuoli
1757 -
1758 -
1759 Georg D: Munck 13.2.1759 vapaaehtoinen
1760 Georg D: Munk vapaaehtoinen
1761 Georg Did: Munk
1762 Giorg Did: Munk 23.4.1762 Everstiluutnantin komppaniaan
1763 -
1764 -
1766 -
1767 -
1768 -
1769 -
1770 Christer Pasain 7.9.1770 otettu
1771 Christer Pasoin 17.9.1770 otettu
Anders Anderson Brask 6.10.1770 palkkamies
1773 And: Brask 8.1.1773 hylätty
And: Brask 27.3.1773 otettu uudestaan
1775 Anders Brask
1776 Anders Brask
1777 Anders Brask
1778 Anders Brask
1779 Anders Brask
1780 Anders Brask
1781 Anders Brask
1782 Anders Brask
1783 And: Brask
1784 And: Brask
1785 And: Brask
1786 And Brusk
1787 Anders Brask
1788 Brask
1789 Brask 6.1.1789 kuoli
Anders Snygg 9.3.1789 täydennysmies
1790 Anders Snygg 1.2.1790 kuoli
Magnus Glad 1.2.1790 täydennysmies 2.7.1790 kuoli Ruotilassa
Adam Rolig 3.7.1790 täydennysmies
1791 Adam Rolig 11.10.1790 kuoli Haapaniemessä
Magnus Ståhlhana 1.3.1791 palkkaamaton rumpali
1792 Carl Magnus Ståhlhana
1793 Carl Mag: Ståhlhana
1794 Carl Mag: Ståhlhana
1795 Carl Mag: Stålhana
1796 Carl Mag: Stålhana
1797 C;M: Stålhana
1798 Carl Mag: Stålhana
1799 C:M: Stålhana
1800 Carl Mag: Stålhana
1801 C.M. Stålhane
1802 Carl M: Stålhana
1803 Carl M: Stålhane
1804 Carl: M: Stålhana palkkaamaton
1805 C:M: Stålhana
1806 C:M: Stålhana
1807 C:M: Stålhana

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaLäänintilitRuotutalolliset

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1770 7.9.1770
-
Mats Kockoin 7.9.1770 poika kelpaamaton
Christ: Pasoin Menduharju 24 gift 7.9.1770 tilan mies 1746
Luettelo 1773 7.4.1773
Christer Pasoin ruotumies 26.10.1770 vaihdettu
Anders Brask Christina 30 ogift 26.10.1770 palkkamies 1743
Luettelo 1791 1.4.1791
Adam Rolig 11.10.1790 kuoli Haapaniemen sairaalassa
Magnus Ståhlhane Christina 20 1.3.1791 rumpali 1771

Miehistöluettelot Riiassa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotLäänintilitRuotutalolliset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Erich Mattson Kållioin
1700_11 Erich Michelson Kållioin
1700_12 Erich Michelson Kållioin
1701_1 Erich Michelson Kållioin
1701_2 Erich Michellsson Kollioin
1701_3 Erich Michellsson Kollioin
1701_4 Erich Michelsson Kollioin
1701_5 Erich Michelsson Kollioin
1701_6 Erich Michelsson Kollioin
1701_7 Erich Michelsson Collioin
1701_8 Erich Kollioin
1701_9 Erich Collioin
1701_10 Erik Michelsson Collioin
1701_11 Erik Michelsson Collioin
1701_12 Erik Michelsson Collioin
1702_1 Erich Michellsson Collioin
1702_2 Erich Michelsson Collioin
1702_3 Erich Michellsson Collioin
1702_4 Erich Michellsson Kollioin

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRuotutalolliset

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1728_3 Simon Dahlström
1728_5 Simon Dahlström
1728_6 Simon Dahlström
1728_7 Simon Dahlström
1728_8 Simon Dahlström
1728_9 Simon Dahlström
1735_2 Simon Dahlström
1735_3 Simon Dahlström
1735_4 Simon Dahlström
1735_5 Simon Dahlström
1735_6 Simon Dahlström
1735_7 Simon Dahlström
1735_8 Simon Dahlström
1735_8 Simon Dahlström
1735_9 Simon Dalström
1735_10 Simon Dahlström
1735_11 Simon Dahlström
1746 Michell Rusain 14.4.1746 otettu
1747 Michell Ruihuin
1748 Michell Ruihuin
1752 And:s Granat 3.2.1752 kulkumies
1752b Anders Granat 3.2.1752 kulkumies
1753 Anders Granat
1754 Anders Granat
1756 Anders Granat 1.5.1756 kuoli
1773 Anders Brask

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Ruotutalolliset katselmusluetteloissa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaLäänintilit

Katselmus⇒ Kylät Talolliset
1735 Kåifwakalaby
Kåifwakalaby
Kautiala
Mattz Lasoin
Michell Jäntärä
Lars Kautiain
1778 Kåifvakala
Kåifvakala
Kåifvakala
Mats Kautiain
Per Korhoin
Per Tiusain
1801 Koivackala
Koivackala
Koivackala
Johan Jynter
Carl Kautiain
Pehr Tiusain


Varamiehet

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotSotilaseläkkeet

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 63 varamies
Matts Kåckoin 28.2.1774 sotilaaksi ruotuun 60
Christer Käriain
Katselmus 1779_v 17.6.1779
Ruotujen 62 ja 63 yhteinen varamies numero 31
Christer Kiär St: :Michell 23 ogift 11 1 1/4 30.12.1776 otettu 1756
Katselmus 1781_v 5.2.1781
Anders Siriäin Snygg Christina 19 ogift 10 5 3/4 1762
Katselmus 1788_v 29.9.1788
And. Snygg Christina 26 gift 5 7 1/2 1762
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Mangnus Glad Christina 25 1/2 ogift 5 7 8.4.1789 otettu 1764
Katselmus 1795_v 12.2.1795
Johan Starck Lifland 35 3 3/4 gift 11 (1792) 1760
Katselmus 1806_v 10.3.1806
Thomas Håll 25.9.1804 sotilaaksi ruotuun 62
Michel Bråd Christina 23 1 ogift 5 9 8.3.1805 palkka­mies 1783
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 63 varamies
Matts Kåckoin  
28.2.1774 sotilaaksi ruotuun 60
Christer Käriain  
 
Katselmus 1779_v 17.6.1779
Ruotujen 62 ja 63 yhteinen varamies numero 31
Christer Kiär 30.12.1776 otettu 23 11 St: :Michell
  1 1/4 ogift 1756
Katselmus 1781_v 5.2.1781
Anders Siriäin Snygg   19 10 Christina
  5 3/4 ogift 1762
Katselmus 1788_v 29.9.1788
And. Snygg   26 5 Christina
  7 1/2 gift 1762
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Mangnus Glad 8.4.1789 otettu 25 5 Christina
  1/2 7 ogift 1764
Katselmus 1795_v 12.2.1795
Johan Starck (1792) 35 11 Lifland
  3 3/4 gift 1760
Katselmus 1806_v 10.3.1806
Thomas Håll  
25.9.1804 sotilaaksi ruotuun 62
Michel Bråd 8.3.1805 palkka­mies 23 5 Christina
  1 9 ogift 1783

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotSotilaseläkkeet

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
Ruotujen 62 ja 63 yhteinen varamies numero 31
1777_v Christer Kär 30.12.1776 otettu
1778_v Christer Kär
1779_v Christer Kär 17.6.1779 poistettu
-
1783_v And: Snygg
1784_v And: Snygg
1785_v Anders Snyg 13.8.1785 ruotuun 61
-
1786_v And: Snygg
1787_v Anders Snygg
1789_v Snygg 9.3.1789 ruotuun 63
Mag: Glad 8.4.1789 otettu
1790_v Magnus Glad 1.2.1790 ruotuun 63
Adam Rolig 8.4.1790 ruotumies 3.7.1790 ruotuun 63
-

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotSotilaseläkkeet

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773_v 8.1.1773
Ruodun 63 varamies
-
Mats Kockoin 19 8.1.1773 poika 1754
Luettelo 1773b_v 30.6.1773
  ruotu poissa
Luettelo 1774_v 28.2.1774
Mats Käckoin Haikoin 7.4.1773 otettu 28.2.1774 sotilaaksi ruotuun 60
Isach Mollen 14 28.2.1774 poika 1760
Luettelo 1776_v 20.9.1776
-
Luettelo 1780_v 21.2.1780
Ruotujen 62 ja 63 yhteinen varamies numero 31
Christer Rör
Anders Erichson Simain Snygg Christina 18 ogift 2.10.1779 otettu 1762
Luettelo 1790_v 8.3.1790
Magnus Glad 1.2.1790 sotilaaksi ruotuun 63
Luettelo 1791_v 1.4.1791
Adam Rolig 3.7.1790 sotilaaksi ruotuun 63

Sotilaseläkkeet

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelot

Arvo Nimi Syntynyt Palv.vuosia Kotipaikka Myönnetty Rivi Kommentti
Reserv Michel Brådd 1782 6 , 4201 (numero 31)

Koko komppania

KatselmuksetNimetKylätRuotu 62Ruotu 64

© Ari Vesalainen, Väinö Holopainen 2024