AloitussivuSavon rykmenttiHenkikomppaniaRuotu → 64 ☰ 

Henkikomppania: ruotu 64<>

Ruotutalot ovat kylissä: Hytölä, Koivakkala (Ristiina)
4. korpraalin ruotu (ennen 1710)

Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Pål Eriksson Hyvönen 1695 4.10.1703 1
Petter Johansson Snöboll 1.8.1704 1706 majoittaja 2
Henrik Axelsson Nukarainen 25.7.1706 rumpali 3
Gustav Lång mainittu 1712 15.6.1717 4
Lars Vallknut mainittu 1722 21.5.1734 5
Jonas Eskilsson Torniainen 21.5.1734 2.12.1734 6
Petter Tusenberg 2.12.1734 1739 7
Erik Väckström 1739 3.6.1763 8
Gabriel Erik Procope 15.9.1767 13.7.1770 9
Elias Torner 9.12.1770 8.1.1773 täydennysmies 64 10
Elias Torner 17.3.1773 26.8.1775 täydennysmies 64 11
Jakob Gabriel Hougberg 31.12.1775 28.1.1777 ruotu 115 12
Magnus Käck 7.6.1778 mainittu 1807 täydennysmies 10/11/12 13

Varamiehet

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Ruodun 64 varamies
Johan Utter mainittu 1752 mainittu 1764 1
Esajas Torner Torninen 8.1.1773 17.3.1773 ruotu 64 ruotu 64 2
1776 lähtien ruotujen 64 ja 66 yhteinen varamies numero 32
Johan Stadig 14.3.1777 8.10.1778 ruotu 22 3,3
Mickel Knut Nuutilainen mainittu 1780 17.3.1783 4,4
Erik Noll 21.2.1786 22.6.1789 5,5
Johan Noll 10.4.1790 ruotu 66 6,6
Salomon Hurri 1.4.1791 7,7
Anders Rem 1793 mainittu 1795 8,8
Johan Kors 1.11.1805 ruotu 66 9,9
Anders Skarp Kaipiainen 9.8.1806 mainittu 1807 10,10


Lähteet

VaramiehetOikealle osoittavat nuolet (⇒) ovat linkkejä skannattuihin kuviin

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotPalkkausluettelotVärväysluettelotRiikaLäänintilitSotilaseläkkeetRuotutalolliset

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Gustaff Johansson Långh
Katselmus 1716 23.10.1716
Gustaff Lång Sawulax och Christina Socken 50 6 gifter (1710) 1666
Katselmus 1719 31.10.1719
Gustaff Långh 15.6.1717 kuoli
Katselmus 1720 15.9.1720
-
Katselmus 1721 21.9.1721
-
Katselmus 1735 14.6.1735
Lars Wallknutt 21.5.1734 sai eron
Jonas Eskillsson 21.5.1734 ruotu­mies 2.12.1734 esitti miehen tilalleen
Petter Tiusenberg Saw. 36 1/2 1/2 gifft 2.12.1734 palkka­mies 1699
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Erich Weckström
Katselmus 1749_6 4.6.1749
Erich Wäckström
Katselmus 1754 9.4.1754
Erich Wäckström
Katselmus 1758 16.2.1758
Eric Wäckström 49 16 (1742) 1709
Katselmus 1763 3.2.1763
Eric Wäkström Menduh: 54 25 gift (1738) 3.6.1763 saa eron 1709
Katselmus 1767 18.8.1767
Petter Tuisenberg 1739 sai eron
Erich Wäckström 1739 otettu 3.6.1763 sai eron
-
Katselmus 1772 26.3.1773
Esaias Torner 8.1.1773 hylättiin
-
Esaias Torner 26.3.1773 otetaan uudestaan
Katselmus 1775 21.8.1775
Gabriel Eric Procopä 15.9.1767 otettu 13.7.1770 poistettiin
Elias Torneer 9.12.1770 palkka­mies 8.1.1773 hylättiin
Elias Torneer Christina 25 4 gift 10 5 3/4 27.3.1773 otettiin uudelleen 1750
Katselmus 1778 7.9.1778
Esaias Torner 26.8.1775 kelpaamaton
Jör: G: Hougberg 31.12.1775 ruodusta 115 28.1.1777 varusmestariksi
Magnus Käck Christina 19 1/4 ogift 5 8 1/2 7.6.1778 täydennys­mies 10/11/12 1759
Katselmus 1782 11.7.1782
Magnus Kiäck Christi_ 23 4 1/12 ogift 5 9 (1778) 1759
Katselmus 1785 6.7.1785
Magnus Kiäck Christina 26 4 _/12 gift 5 9 (1781) 1759
Katselmus 1788 29.9.1788
Mag: Käck Christina 29 7 1/3 gift 5 9 (1781) 1759
Katselmus 1789 4.11.1789
Magnus Kiäck Christina 46 18 1/2 gift 5 7 1/4 (1771) 1743
Katselmus 1790 17.9.1790
Magnus Knäck Christina 47 19 1/2 gift 5 7 1/4 (1771) 1743
Katselmus 1795 10.6.1795
Magnus Kieck Christina 51 23 1/2 gift 5 7 1/4 (1772) 1744
Katselmus 1798 28.6.1798
Magnus Kieck Christina 54 26 1/2 gift 5 7 1/4 (1772) 1744
Katselmus 1801 15.6.1801
Magnus Kieck Christina 57 29 1/2 gift 5 7 1/4 (1772) 1744
Katselmus 1804 25.6.1804
Magnus Kiäck Kristina 54 27 1/2 gift 5 7 1/4 (1777) 1750
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Gustaff Johansson Långh  
 
Katselmus 1716 23.10.1716
Gustaff Lång (1710) 50 Sawulax och Christina Socken
  6 gifter 1666
Katselmus 1719 31.10.1719
Gustaff Långh  
15.6.1717 kuoli
Katselmus 1720 15.9.1720
-  
 
Katselmus 1721 21.9.1721
-  
 
Katselmus 1735 14.6.1735
Lars Wallknutt  
21.5.1734 sai eron
Jonas Eskillsson 21.5.1734 ruotu­mies
2.12.1734 esitti miehen tilalleen
Petter Tiusenberg 2.12.1734 palkka­mies 36 1/2 Saw.
  1/2 gifft 1699
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Erich Weckström  
 
Katselmus 1749_6 4.6.1749
Erich Wäckström  
 
Katselmus 1754 9.4.1754
Erich Wäckström  
 
Katselmus 1758 16.2.1758
Eric Wäckström (1742) 49
  16 1709
Katselmus 1763 3.2.1763
Eric Wäkström (1738) 54 Menduh:
3.6.1763 saa eron 25 gift 1709
Katselmus 1767 18.8.1767
Petter Tuisenberg  
1739 sai eron
Erich Wäckström 1739 otettu
3.6.1763 sai eron
-  
 
Katselmus 1772 26.3.1773
Esaias Torner  
8.1.1773 hylättiin
-  
 
Esaias Torner 26.3.1773 otetaan uudestaan
 
Katselmus 1775 21.8.1775
Gabriel Eric Procopä 15.9.1767 otettu
13.7.1770 poistettiin
Elias Torneer 9.12.1770 palkka­mies
8.1.1773 hylättiin
Elias Torneer 27.3.1773 otettiin uudelleen 25 10 Christina
  4 5 3/4 gift 1750
Katselmus 1778 7.9.1778
Esaias Torner  
26.8.1775 kelpaamaton
Jör: G: Hougberg 31.12.1775 ruodusta 115
28.1.1777 varusmestariksi
Magnus Käck 7.6.1778 täydennys­mies 10/11/12 19 5 Christina
  1/4 8 1/2 ogift 1759
Katselmus 1782 11.7.1782
Magnus Kiäck (1778) 23 5 Christi_
  4 1/12 9 ogift 1759
Katselmus 1785 6.7.1785
Magnus Kiäck (1781) 26 5 Christina
  4 _/12 9 gift 1759
Katselmus 1788 29.9.1788
Mag: Käck (1781) 29 5 Christina
  7 1/3 9 gift 1759
Katselmus 1789 4.11.1789
Magnus Kiäck (1771) 46 5 Christina
  18 1/2 7 1/4 gift 1743
Katselmus 1790 17.9.1790
Magnus Knäck (1771) 47 5 Christina
  19 1/2 7 1/4 gift 1743
Katselmus 1795 10.6.1795
Magnus Kieck (1772) 51 5 Christina
  23 1/2 7 1/4 gift 1744
Katselmus 1798 28.6.1798
Magnus Kieck (1772) 54 5 Christina
  26 1/2 7 1/4 gift 1744
Katselmus 1801 15.6.1801
Magnus Kieck (1772) 57 5 Christina
  29 1/2 7 1/4 gift 1744
Katselmus 1804 25.6.1804
Magnus Kiäck (1777) 54 5 Kristina
  27 1/2 7 1/4 gift 1750

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkausluettelotVärväysluettelotRiikaLäänintilitSotilaseläkkeetRuotutalolliset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Lars Wahlknut
1733 Lars Wahlknut
1734 Lars Walknut 21.5.1734 sai eron
Jonas Nielson Torniain 21.5.1734 ruotumies
1735 Jonas Nielson ruotumies 3.12.1734 esitti miehen tilalleen
Petter Tiusenberg 3.12.1734 otettu
1736 Petter Tiusenberg
1737 Petter Tiusenberg
1738 Petter Tiusenberg
1739 Petter Tusenberg
1741 Erich Weckström
1744 Erich Weckström
1745 Erick Weckström
1746 Erich Weckström
1747 Erich Wäckström
1748 Erich Wäckström
1749 Erick Wägström
1750 Erick Weckström
1751 Erick Weckström
1752 Erich Weckström
1753 Erik Wäckström
1754 Erich Wäckström
1755 Erik Wäckström
1756 Erick Väckström
1757 Erick Väckström
1758 Eric Wäckström
1759 Erik Väckström
1760 Erich Weckström
1761 Erich Wekström
1762 Erik Wekström
1763 Erick Wäckström
1764 -
1766 -
1767 -
1768 Gabr: Erich Procopä 15.9.1767 vapaaehtoinen
1769 Gabr. Erich Procopä vapaaehtoinen
1770 Gab: Eric Procopä vapaaehtoinen 13.7.1770 poistettu
-
1771 Esaias Torner 2.12.1770 otettu
1773 Es: Torner 8.1.1773 hylätty
Es: Torner 27.3.1773 otettu uudestaan
1775 Esaias Torner 21.8.1775 hylätty
-
1776 Hougberg 31.12.1775 ruodusta 115
1777 Jacob Gabriel Hougberg kersantti 28.1.1777 varusmestariksi
-
1778 Magnus Kiäck 7.6.1778 täydennysmies
1779 Magnus Kiäck
1780 Magnus Kiäck
1781 Magnus Kiäck
1782 Magn: Kiäck
1783 Magn: Kiäck
1784 Magn: Kiäck
1785 Magnus Kiäck
1786 Mag: Kiäck
1787 Magnus Kiäck
1788 Käck
1789 Käck
1790 Magnus Kiäck
1791 Magnus Kiäck
1792 Magnus Kieck
1793 Magnus Kieck
1794 Magnus Kieck
1795 Mag: Kjäck
1796 Magnus Kieck
1797 Mag: Kjäck
1798 Magnus Käck
1799 Mag: Kieck
1800 Magnus Kieck
1801 Kjeck
1802 Magnus Kieck
1803 Magnus Kieck
1804 Magnus Kieck
1805 Magnus Kjeck
1806 Magnus Kieck
1807 Magnus Kieck

Palkkausluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaLäänintilitSotilaseläkkeetRuotutalolliset

Vuosi Palkka Arvo Nimi Alkaen Selite Asti Syy
1695 4 Corporal Påhl Erichssonn
1696 4 Corporal Påhl Erichssonn
1698 4 Corporal Påhl Erichssonn
1700 4 Corporal Påhl Erichson Hyffwäin
1701 4 Corporal Påhl Erichson Hyfwain
1702 4 Corporal Påhl Erichsson Hyffwein
1703 4 Corporal Påhl Erichsson Hyfwöin
1704 4 Corporal Påhl Erichson Hyfwein 4.10.1703 sai eron
1704 4 Corporal Petter Johansson Snöboll 1.8.1704 värvätty
1705 4 Corporal Petter Johanson Snöboll
1706 4 Corporal Petter Snöboll majoittajaksi
1706 4 Corporal Hindrich Axellson Nuckarain 25.7.1706 rumpali
1707 4 Corporal Hindrich Axelsson Nuckorain
1708 4 Corporal Hendrich Axelson Nukarain
1709 4 Corporal Hindrich Axiellson Nuckarain

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotPalkkausluettelotRiikaLäänintilitSotilaseläkkeetRuotutalolliset

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1770 7.9.1770
Gabr: Eric Procopäe vapaaehtoinen 14.7.1770 poistettu
-
Luettelo 1773 7.4.1773
Esaias Torner Christina 23 gift 2.12.1770 palkkamies 1750
Luettelo 1776 28.3.1776
Esaias Torner 21.8.1775 hylätty
Jacob Gabriel Hougberg 31.12.1775 ruodusta 115

Miehistöluettelot Riiassa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotPalkkausluettelotVärväysluettelotLäänintilitSotilaseläkkeetRuotutalolliset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Påhl Erichson Hyfwäin

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotPalkkausluettelotVärväysluettelotRiikaSotilaseläkkeetRuotutalolliset

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1722_9 Lars Walknut
1722_10 Lars Wahlknuth
1722_11 Larss Wahlknuth
1727_9 Lars Wahlknuut
1727_9 Lars Wahlknut
1727_10 Lars Wallknut
1730_1 Lars Haselknut
1730_2 Lars Haselknut
1730_3 Lars Walknut
1730_4 Lars Wallkutt
1730_5 Lars Wallknut
1735_2 Petter Tiusenberg
1735_3 Petter Tiusenberg
1735_4 Petter Tiusenberg
1735_5 Petter Tiusenberg
1735_6 Petter Tiussenberg
1735_7 Petter Tiussenberg
1735_8 Petter Tiussenberg
1735_8 Petter Tiusenberg
1735_9 Petter Tiusenberg
1735_10 Petter Tiusenberg
1735_11 Petter Tiusenberg
1735_12 Petter Tiussenberg
1736_1 Pett. Tusenberg
1736_2 Pett. Tiussenberg
1744 Erik Wäkström
1745 Erik Weckström
1746 Erich Wäckström
1747 Erich Wäckström
1748 Erick Wäckström
1752 Erich Wäkström
1752b Erich Wäkström
1753 Erich Wäkström
1754 Erich Wäkström
1756 Eric Wäckström
1768 Gabr Eric Procopae 15.9.1767 vapaaehtoinen
1773 Elias Torn

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Sotilaseläkkeet

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotPalkkausluettelotVärväysluettelotRiikaLäänintilitRuotutalolliset

Vadstenan sotilashuonekassa

Vuosi Virka Nimi Eronnut Palv.vuosia Ikä Myönnetty Kuollut
1732 Sold Eric Weckström 11.4.1768
1755 Soldaten Eric Weckström 1763 25

Eläkettä anoneet sotilaat

Ruotutalolliset katselmusluetteloissa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotPalkkausluettelotVärväysluettelotRiikaLäänintilitSotilaseläkkeet

Katselmus⇒ Kylät Talolliset
1735 Pyttölaby
Pyttölaby
Pyttölaby
Påhl Kårhoin
Nills Torniain
Hendrich Kårhoin
1778 Kåifvakala
Kåifvakala
Hytelä
Nils Torniain
Michel Kårhoin
Hinric Ylöin
1801 Hytölä
Koivackala
Koivackala
Eric Ylöin
Esaias Torniain
Michell Torniain


Varamiehet

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotLäänintilitSotilaseläkkeet

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 64 varamies
Esias Tornein 27.3.1773 sotilaaksi
-
Katselmus 1779_v 17.6.1779
Ruotujen 64 ja 66 yhteinen varamies numero 32
Johan Stadig 14.3.1777 otettu 8.10.1778 sotilaaksi ruotuun 22
-
Katselmus 1781_v 5.2.1781
Michel Knutilain Knut Christina 18 ogift 10 3 1/4 1763
Katselmus 1788_v 29.9.1788
Eric Nåll Christina _ ogift 5 6
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Erich Noll Christina 24 3 1/2 ogift 5 6 23.2.1786 otettu jäi vangiksi Puumalassa 1765
Katselmus 1795_v 12.2.1795
Anders Rem Kerimäki 30 2 ogift 10 1 1/3 (1793) 1765
Katselmus 1806_v 10.3.1806
Johan Korss 1.11.1805 sotilaaksi ruotuun 66
-
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 64 varamies
Esias Tornein  
27.3.1773 sotilaaksi
-  
 
Katselmus 1779_v 17.6.1779
Ruotujen 64 ja 66 yhteinen varamies numero 32
Johan Stadig 14.3.1777 otettu
8.10.1778 sotilaaksi ruotuun 22
-  
 
Katselmus 1781_v 5.2.1781
Michel Knutilain Knut   18 10 Christina
  3 1/4 ogift 1763
Katselmus 1788_v 29.9.1788
Eric Nåll   _ 5 Christina
  6 ogift
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Erich Noll 23.2.1786 otettu 24 5 Christina
  jäi vangiksi Puumalassa 3 1/2 6 ogift 1765
Katselmus 1795_v 12.2.1795
Anders Rem (1793) 30 10 Kerimäki
  2 1 1/3 ogift 1765
Katselmus 1806_v 10.3.1806
Johan Korss  
1.11.1805 sotilaaksi ruotuun 66
-  
 

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotLäänintilitSotilaseläkkeet

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
Ruotujen 64 ja 66 yhteinen varamies numero 32
1777_v Johan Stadig 14.3.1777 otettu
1778_v Johan Stadig
1783_v Michell Knut
1784_v Michell Knut 17.3.1783 poistettu
-
1785_v -
1786_v Eric Nall 21.2.1786 otettu
1787_v Erick Noll
1789_v Noll 22.6.1789 jäi vangiksi Puumalassa
-
1790_v -

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotLäänintilitSotilaseläkkeet

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773_v 8.1.1773
Ruodun 64 varamies
-
Esaias Torner 23 8.1.1773 ruotusotilas 1750
Luettelo 1773b_v 30.6.1773
  ruotu poissa
Luettelo 1774_v 28.2.1774
Esias Torner 17.3.1773 ruotusotilaaksi
-
Luettelo 1776_v 20.9.1776
-
Luettelo 1780_v 21.2.1780
Ruotujen 64 ja 66 yhteinen varamies numero 32
-
Mich: Knutilain 17 1763
Luettelo 1784_v 17.3.1784
Michel Knut Christina 22 gift 1762
Luettelo 1791_v 1.4.1791
Johan Nåll 10.4.1790 sotilaaksi ruotuun 66
Salomon Hurri 19 1.4.1791 palkkamies 1772
Luettelo 1807_v 25.2.1807
-
Anders Kaipiain Skarp Christina 30 1/2 gift 9.8.1806 talollinen 1777

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotSotilaseläkkeet

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1752_v Johan Utter
1753_v Johan Utter
1754_v Johan Utter
1754b_v Johan Utter
1754c_v Johan Utter
1756_v Johan Utter
1757_v Johan Utter
1758_v Johan Utter
1758b_v Johan Utter
1759_v Johan Utter
1760_v Johan Utter
1764_v Johan Utter

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Sotilaseläkkeet

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Arvo Nimi Syntynyt Palv.vuosia Kotipaikka Myönnetty Rivi Kommentti
Reserv Johan Korss 1774 11 , 3429

Koko komppania

KatselmuksetNimetKylätRuotu 63Ruotu 65

© Ari Vesalainen, Väinö Holopainen 2023