AloitussivuSavon rykmenttiHenkikomppaniaLäänintilit, kulut → Nimiluettelot 1727

Savon rykmentti: Henkikomppania

Sotilaiden nimiluettelot läänintileistä 1727

Kesäkuu 1727: Komennuksella Lappeenrannassa

Lijf Compagnie Willmanstrand 7.6.1727

Namn Rulla af Kongl: Maij:tz Safwolax och Nyslåttz Lähns Ordinarie Infanterie Regemente på det Manskap som ähro Coomenderat till Guarnizons förstärkning i Willmanstrand hwilka komma at niuta provian i från och med d: 7. till och med 30 Junij 1727

Ruotu Nimi Kommentti
7 Hind. Manninen
14 Jöran Furugreen
72 Staff: Lillia
76 Christ: Modig
83 Mattz Kahlberg
84 Staffan Järnstöör
97 Adam Hindström
123 Hans Järnberg

Lähde: Nide 8783 Astia

Heinäkuu 1727: Komennuksella Lappeenrannassa

Lijf Compagnie Willmanstrand 5.7.1727

Julij Månaddz Rulla af Kongl: Maj:ts Safwolax Nyslåtz Lähns Infant:e Regimente som till Willmanstarandz guarnitions förstärckning äro Comenderade Nembl:n

Ruotu Nimi Kommentti
18 Karrl Grass kuuluu ruotuun 30
40 Erich Trana
60 Eskill Mardikain
70 Matz Nylander
91 Mårten Nyckell
113 Thomas Biörkul
118 Matz Lotman
121 Anders Martin
126 Mana Kåstman

Lähde: Nide 8783 Astia

Elokuu 1727: Komennuksella Lappeenrannassa

Lijf Compagnie Willmanstrand 31.7.1727

Augustj Månadz Pråfwiant Rulla Uppå det Manskap af Kång: Maj:ts Saswolax Infanterie Regemente som till Willmanstrandz Guornizons förstärckning äro Commenderade för hwilka anhålles om Pråf:t Nembl:

Ruotu Nimi Kommentti
18 Michell Pahl
30 Carl Grass
40 Erich Trana
60 Eskell Mardickain
70 Mattz Nylander
91 Morthen Nyckell
113 Thomas Biörnkuhl
118 Mattz Låtman
121 Anders Martin
126 Morthen Kåstman

Lähde: Nide 8783 Astia

Syyskuu 1727: Komennuksella Lappeenrannassa

Lijf Compagnie Willmanstrand 31.8.1727

September Månadz Pråfviant Rulla Uppå dett Manskap som af Kong: Maj:ts Sawolax Infanterie Regemente äro Commenderade till Willmanstrandz Guornizons Förstärckning, för hwilka anhålles om Pråf:t

Ruotu Nimi Kommentti
18 Michell Pahl
30 Carl Grass
40 Erich Trana
60 Eskell Mardickain
70 Mattz Nylander
91 Morthen Nyckell
118 Mattz Låttman
121 Anders Martin
126 Måns Kåstman

Lähde: Nide 8783 Astia

Syyskuu 1727: Komennuksella Lappeenrannassa

Lijf Compagniet Willmanstrandh 16.9.1727

Septemb. Månadz Rulla Uppå den dehlen af Kong: Maij:tz Safwolax och Nyslotz läns Infanterie Regemente som här i Willmanstandz Garnison till wachtens förstärckiande Commenderade äro och Komma att niuta förlägning ifrån och med d: 16. till och med d: 30. Nembdl:

Ruotu Nimi Kommentti
11 Hind Hållja
18 Michell Påhl
28 Lars Boofast
30 Carl Gras
33 Abrah. Rotzalain
37 Elias Kackenin
40 Erick Thrana
54 Bemggdt Ollsson
58 Jacob Lydingh
60 Eskill Mardikain
64 Lars Wahlknuut
67 Michell Haarfoot
69 Johan Spora
70 Matthes Nylander
80 Johan Danberg kuuluu ruotuun 86
89 Grels Orre
91 Mårten Nyckell
94 Zigfrid Rehn
115 Hind. Biörn
118 Matthes Låttman
121 Anders Martin
126 Måns Kostman

Lähde: Nide 8783 Astia

Syyskuu 1727: Komennuksella Lappeenrannassa

Lijf Compag:t Willmanstrandh 19.9.1727

Första halfwa Septemb Månadz Rulla Uppå det Manskap af Kungl: Maij:tz Safwolax infanterie regemente som stådt widh fortifications arbetet, Sedermehra blifwit till wachtens förstärckiande Commenderade här i Willmanstrandz Garnison och nu komma att niuta efter guarnizons statens innehåld deras gage för d: 7. till och d: 15 Septb.

Ruotu Nimi Kommentti
11 Hindrich Hållja
38 Lars Boofast kuuluu ruotuun 28
33 Abrah. Rotzalain
37 Elias Kackin
54 Bengdt Ollsson
58 Jacob Lyding
64 Lars Wahlknut
67 Michell Harfoot
69 Johan Spora
80 Johan Dannberg kuuluu ruotuun 86
89 Grels Orre
94 Zigfrid Rehn
115 Hindrich Biörn

Lähde: Nide 8783 Astia

Lokakuu 1727: Komennuksella Lappeenrannassa

Lijf Compagnie Willmanstrand 15.10.1727

October Månadz Rulla uppå dhen dhel af Kong: Maij:ts Safwolax och Nyslåtz Läns Infanterie Regimente Som till Guarnizons förstärckning här i Willmanstrand Commenderat är Nembl:

Ruotu Nimi Kommentti
11 Hendrich Hållja
18 Michell Pahl
28 Lars Boofast
30 Carl Crass
33 Abram Ruotzalain
37 Elias Kackinen
40 Erich Trana
54 Bengt Ohlsson
58 Jacob Lyding
60 Eskell Mardikain
64 Lars Wallknut
67 Michell Haarfoth
69 Johan Spåra
70 Mattz Nylander
80 Johan Damberg kuuluu ruotuun 86
89 Grels Orre
91 Marten Nyckell
94 Sigfred Rehn
115 Hendrich Biörn
118 Mattz Låttman
121 Anders Matin
126 Måns Kåstman

Lähde: Nide 8783 Astia

Marraskuu 1727: Komennuksella Lappeenrannassa

Lijf Compagnie Wilmanstrand 31.10.1727

November Månadz Rulla uppå den dehl af Kong: Maj:tz Savolax och Nyslåttz Lähns Infanterie Regementte, som till Gvarnizons förstärkning här i Willmanstrand Commenderat år och komma att niuta underhpld som fölljer

Ruotu Nimi Kommentti
4 Johan Hwitkåpp
11 Hendrick Hållja
13 Petter Kiski
20 Christer Kackoin
23 Petter Flinck
25 Påhl Streng
27 Mattz Smedh
28 Lars Boofast
33 Abram Rottzalain
35 Lars Fröigdman
38 Johan Speelman
58 Jacob Lyding
59 Niels Biörkqwist
66 Mattz Häickinen
78 Lars Wijnberg
88 Anders Hasselqwist
95 Jöran Manck
99 Mattz Dahlgreen
100 Michell Örnström
107 Anders Åkerman
122 Jöran Hångain
124 Påhl Plogbijhl

Lähde: Nide 8783 Astia

Joulukuu 1727: Komennuksella Lappeenrannassa

Lijf Compagnie Willmanstrand 30.11.1727

December Månadz Rulla uppå den dehl af Kong: Maij:tz Savolax och Nyslåttz Lähns Infanterie Regementte, som till Guarnizons försterkning här i Willmanstrand Commenderat är och komma att niuta underhåld som fölljer

Ruotu Nimi Kommentti
4 Johan Hwitkåpp
11 Hinrich Hållja
13 Petter Kiski
20 Christer Kackoin
23 Petter Flinck
25 Påhl Streng
27 Mattz Smedh
28 Lars Boofast
30 Abram Ruotzal: kuuluu ruotuun 33
35 Lars Fröigdman
38 Johan Sperlman
58 Jacob Lyding
59 Nills Biörkqwist
66 Mattz Häckinen
78 Lars Wijnberg
88 Anders Hasselqwist
95 Jöran Manck
99 Mattz Dahlgreen
100 Michell Örnström
107 Anders Åikarainen
122 Jöran Hångain
124 Påhl Plogbijhl

Lähde: Nide 8783 Astia

© Väinö Holopainen 2023