AloitussivuSavon rykmenttiHenkikomppaniaRuotu → 60 ☰ 

Henkikomppania: ruotu 60<>

Ruotutalot ovat kylissä: Laurikkala, Savela (Ristiina)

Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Anders Simonsson Karpus mainittu 1700 1
Henrik Seppäläinen 18.3.1712 2
Anders Pietonen 18.3.1712 1.10.1717 3
Eskil Martikainen 1724 14.3.1749 4
Mats Pust 25.2.1751 6.4.1762 5
Hans Holsman 1.8.1762 30.10.1773 ruotu 47 6
Mats Vidrig 28.2.1774 25.6.1789 täydennysmies 63 7
Anders Flykt 1.12.1789 2.6.1790 täydennysmies 60/61 8
Magnus Holsman 10.6.1789 24.3.1798 ruotu 43 ruotu 108 9
Pål Sarv 14.3.1798 mainittu 1809 täydennysmies 60/61 10

Varamiehet

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Ruodun 60 varamies
Krister Olkkonen 16.2.1758 1759 1
Krister Kääriäinen 28.2.1774 2
Isak Mollen 24.8.1775 3
Johan Anton 30.12.1776 täydennysmies 51 ruotu 39 4
1776 lähtien ruotujen 60 ja 61 yhteinen varamies numero 30
Måns Mild 30.12.1776 mainittu 1785 ruotu 61 5,2
Anders Flykt 31.1.1788 1.12.1789 ruotu 60 6,3
Pål Sarv Särkkä 8.3.1790 mainittu 1795 ruotu 60 7,4
Aron Palm 1799 mainittu 1806 8,5


Lähteet

VaramiehetOikealle osoittavat nuolet (⇒) ovat linkkejä skannattuihin kuviin

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaLäänintilitRuotutalolliset

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Hindrich Säppäläin 18.3.1712 sai eron
Anders Ketoin 18.3.1712 palkka­mies
Katselmus 1716 23.10.1716
Anders Petoin Sawulax och Christina Socken 26 4 (1712) 1690
Katselmus 1719 31.10.1719
Anders Pietoin 1.10.1717 kuoli
Katselmus 1720 15.9.1720
-
Katselmus 1721 21.9.1721
-
Katselmus 1735 14.6.1735
Eskel Mardikain Sawol 33 11 gifft (1724) 1702
Katselmus 1751 22.4.1751
Matts Pust
Katselmus 1754 9.4.1754
Mats Pust
Katselmus 1758 16.2.1758
Mats Pust 49 7 (1751) 1709
Katselmus 1763 3.2.1763
Hans Halsman Stockh: 31 17 gift (1746) ruodusta 43 1732
Katselmus 1767 18.8.1767
Eskel Mardikain 14.3.1749 hylättiin
Matts Pust 25.2.1751 ruotu­mies 6.4.1762 hylättiin
Hans Holtzman Stockholm 35 21 gift 1.9.1762 ruodusta 43 1732
Katselmus 1772 26.3.1773
Hans Helsman 45 17 12 1/2 (1755) 1727
Katselmus 1775 21.8.1775
Hans Holsman 30.10.1773 ruotuun 47
Matts Widrig Christina 21 1 1/2 ogift 10 5 7/8 28.2.1774 täydennys­mies 63 1754
Katselmus 1778 7.9.1778
Mats Widrig Christina 24 4 1/2 ogift 5 7 1/2 (1774) 1754
Katselmus 1782 11.7.1782
Matts Widrig Christina 28 8 1/3 gift 5 7 1/2 (1774) 1754
Katselmus 1785 6.7.1785
Matts Widrig Christina 31 11 1/3 gift 5 7 1/2 (1774) 1754
Katselmus 1788 29.9.1788
Matts Widrig Christina 34 14 7/12 gift 5 7 1/2 (1774) 1754
Katselmus 1789 4.11.1789
Matts Vidrig
-
Katselmus 1790 17.9.1790
Anders Flygg 2.6.1790 kuoli Haapaniemessä
Magnus Holsman Christina 24 2 1/2 gift 5 11 10.6.1789 ruodusta 43 1766
Katselmus 1795 10.6.1795
Magnus Holsman Christ: 28 6 1/2 gift 5 11 (1789) 1767
Katselmus 1798 28.6.1798
Magnus Holsman 24.3.1798 ruotuun 104
Påhl Sarf Christina 29 8 gift 5 7 1/2 (1790) täydennys­mies 60/61 1769
Katselmus 1801 15.6.1801
Påhl Sarf Christina 32 11 gift 5 7 1/4 (1790) 1769
Katselmus 1804 25.6.1804
Påhl Sarf Kristina 35 14 gift 5 7 1/2 (1790) 1769
Katselmus 1809 22.6.1809
Påhl Sarf Kristina 40 19 1/3 gift 5 7 1/2 (1790) 1769
Katselmus 1809b 16.10.1809
Påhl Sarf Christina 41 19 1/2 gift 5 7 (1790) 1768
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Hindrich Säppäläin  
18.3.1712 sai eron
Anders Ketoin 18.3.1712 palkka­mies
 
Katselmus 1716 23.10.1716
Anders Petoin (1712) 26 Sawulax och Christina Socken
  4 1690
Katselmus 1719 31.10.1719
Anders Pietoin  
1.10.1717 kuoli
Katselmus 1720 15.9.1720
-  
 
Katselmus 1721 21.9.1721
-  
 
Katselmus 1735 14.6.1735
Eskel Mardikain (1724) 33 Sawol
  11 gifft 1702
Katselmus 1751 22.4.1751
Matts Pust  
 
Katselmus 1754 9.4.1754
Mats Pust  
 
Katselmus 1758 16.2.1758
Mats Pust (1751) 49
  7 1709
Katselmus 1763 3.2.1763
Hans Halsman (1746) ruodusta 43 31 Stockh:
  17 gift 1732
Katselmus 1767 18.8.1767
Eskel Mardikain  
14.3.1749 hylättiin
Matts Pust 25.2.1751 ruotu­mies
6.4.1762 hylättiin
Hans Holtzman 1.9.1762 ruodusta 43 35 Stockholm
  21 gift 1732
Katselmus 1772 26.3.1773
Hans Helsman (1755) 45 12
  17 1/2 1727
Katselmus 1775 21.8.1775
Hans Holsman  
30.10.1773 ruotuun 47
Matts Widrig 28.2.1774 täydennys­mies 63 21 10 Christina
  1 1/2 5 7/8 ogift 1754
Katselmus 1778 7.9.1778
Mats Widrig (1774) 24 5 Christina
  4 1/2 7 1/2 ogift 1754
Katselmus 1782 11.7.1782
Matts Widrig (1774) 28 5 Christina
  8 1/3 7 1/2 gift 1754
Katselmus 1785 6.7.1785
Matts Widrig (1774) 31 5 Christina
  11 1/3 7 1/2 gift 1754
Katselmus 1788 29.9.1788
Matts Widrig (1774) 34 5 Christina
  14 7/12 7 1/2 gift 1754
Katselmus 1789 4.11.1789
Matts Vidrig  
 
-  
 
Katselmus 1790 17.9.1790
Anders Flygg  
2.6.1790 kuoli Haapaniemessä
Magnus Holsman 10.6.1789 ruodusta 43 24 5 Christina
  2 1/2 11 gift 1766
Katselmus 1795 10.6.1795
Magnus Holsman (1789) 28 5 Christ:
  6 1/2 11 gift 1767
Katselmus 1798 28.6.1798
Magnus Holsman  
24.3.1798 ruotuun 104
Påhl Sarf (1790) täydennys­mies 60/61 29 5 Christina
  8 7 1/2 gift 1769
Katselmus 1801 15.6.1801
Påhl Sarf (1790) 32 5 Christina
  11 7 1/4 gift 1769
Katselmus 1804 25.6.1804
Påhl Sarf (1790) 35 5 Kristina
  14 7 1/2 gift 1769
Katselmus 1809 22.6.1809
Påhl Sarf (1790) 40 5 Kristina
  19 1/3 7 1/2 gift 1769
Katselmus 1809b 16.10.1809
Påhl Sarf (1790) 41 5 Christina
  19 1/2 7 gift 1768

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotRiikaLäänintilitRuotutalolliset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Eskell Mardikain
1733 Eskell Mardikain
1734 Eskell Mardikain
1735 Eskell Mardikain
1736 Eskell Mardikain
1737 Eskel Mardikain
1738 Eskell Mardikain
1739 Eskell Mardikain
1741 Eskell Mardikain
1744 Eskel Mardikain
1745 Eskel Mardikain
1746 Eschel Mardikain
1747 Eskel Mardikain
1748 Eskel Mardikain
1749 Eskel Mardikain 14.3.1749 hylätty
1750 -
1751 Mats Pust 25.2.1751 ruotumies
1752 Matts Pust
1753 Mats Pust
1754 Matts Pust
1755 Mattz Pust
1756 Mats Pust
1757 Mats Pust
1758 Mats Pust
1759 Mats Pust
1760 Mats Pust
1761 Mats Pust
1762 Matts Pust 6.4.1762 hylätty
1763 Hans Holtzman 1.9.1762 ruodusta 43
1764 Hans Holtzman
1766 Hans Holtsman
1767 Hans Holsman
1768 Hans Holstman
1769 Hans Holstman
1770 Hans Holstman
1771 Hans Holtsman
1773 Hans Holsman
1775 Matts Widrig
1776 Matts Widrig
1777 Mats Widrig
1778 Mats Widrig
1779 Mats Widrig
1780 Matts Widrig
1781 Mats Widrig
1782 Mats Widrig
1783 Mats Vidrig
1784 Matts Vidrig
1785 Mats Widrig
1786 Mats Vidrig
1787 Mats Widing
1788 Widrig
1789 Vidrig 25.6.1789 kuoli Joroisissa
1790 Anders Flygt 1.12.1789 täydennysmies 2.6.1790 kuoli
Magnus Hålsman 1.7.1790 ruodusta 43
1791 Magnus Holltsman
1792 Magnus Holsman
1793 Magnus Holsman
1794 Magnus Holsman
1795 Mag: Holsman
1796 Magnus Holsman
1797 Mag. Hollsman
1798 Paul Sarf 14.3.1798 otettu
1799 Påhl Sarf
1800 Påhl Sarf
1801 Påhl Sarf
1802 Påhl Sarf
1803 Påhl Sarf
1804 Påhl Sarf
1805 Paul Sarf
1806 Påhl Sarf
1807 Påhl Sarf

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaLäänintilitRuotutalolliset

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1774 28.2.1774
Hans Holsman ruotuun 47
-
Mats Kockonen 21 28.2.1774 palkkamies 1753

Miehistöluettelot Riiassa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotLäänintilitRuotutalolliset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 And:s Simonson Karpus

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRuotutalolliset

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1727_7 Eskill Mardikain
1727_8 Eskell Mardickain
1727_9 Eskell Mardickain
1727_9 Eskill Mardikain
1727_10 Eskell Mardikain
1735_2 Eskiell Mardikain
1735_3 Eskiell Mardikain
1735_8 Eskel Mardikain
1735_9 Eskel Mardikain
1735_10 Eskell Mardikain
1735_11 Eskell Mardikain
1735_12 Eskel Mardikain
1736_1 Eskell Mardikain
1736_2 Eskell Mardickain
1744 Eskell Mardikain
1745 Eskell Mardikain
1746 Eskell Mardikain
1747 Eskell Mardikain
1748 Eskell Mardikain
1752 Matts Pust
1752b Matts Pust
1753 Mattz Pust
1754 Matts Pust
1756 Mats Pust

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Ruotutalolliset katselmusluetteloissa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaLäänintilit

Katselmus⇒ Kylät Talolliset
1735 Sawelaby
Laurikalaby
Laurikalaby
Matz Pasoin
Lars Himain
Anders Hämäl:n
1778 Savela
Laurikala
Laurikala
Jonas Byvik
Anders Tukain
Joh: Himain
1801 Savela
Laurickala
Laurickala
Jonas Lydikäin
Johan Himain
Adam Tukain


Varamiehet

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 60 varamies
Isack Mollen 24.8.1775 hylätään
Katselmus 1779_v 17.6.1779
Ruotujen 60 ja 61 yhteinen varamies numero 30
Johan Anton 30.12.1776 sotilaaksi ruotuun 39
Magnus Mild Christina 18 1/12 ogift 10 4 1/2 30.12.1776 palkka­mies 1761
Katselmus 1781_v 5.2.1781
Magnus Mild Christina 19 2/3 ogift 11 1762
Katselmus 1788_v 29.9.1788
And. Flycht Christina 20 ogift 5 2 1768
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Anders Flyckt St: Mickel 25 1 3/4 ogift 5 7 31.1.1788 otettu 1764
Katselmus 1795_v 12.2.1795
Pål Sarf Christina 26 5 gift 11 1 1/2 (1790) 1769
Katselmus 1806_v 10.3.1806
Aron Palm Christina 29 7 1/2 gift 5 7 (1799) 1777
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 60 varamies
Isack Mollen  
24.8.1775 hylätään
Katselmus 1779_v 17.6.1779
Ruotujen 60 ja 61 yhteinen varamies numero 30
Johan Anton  
30.12.1776 sotilaaksi ruotuun 39
Magnus Mild 30.12.1776 palkka­mies 18 1/12 10 Christina
  4 1/2 ogift 1761
Katselmus 1781_v 5.2.1781
Magnus Mild   19 2/3 11 Christina
  ogift 1762
Katselmus 1788_v 29.9.1788
And. Flycht   20 5 Christina
  2 ogift 1768
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Anders Flyckt 31.1.1788 otettu 25 5 St: Mickel
  1 3/4 7 ogift 1764
Katselmus 1795_v 12.2.1795
Pål Sarf (1790) 26 11 Christina
  5 1 1/2 gift 1769
Katselmus 1806_v 10.3.1806
Aron Palm (1799) 29 5 Christina
  7 1/2 7 gift 1777

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
Ruotujen 60 ja 61 yhteinen varamies numero 30
1777_v Johan Anton 30.12.1776 sotilaaksi
Mag: Mild 30.12.1776 otettu
1778_v Magnus Mild
1779_v Magnus Mild
1783_v Magnus Mild
1784_v Mag: Mild
1785_v Magnus Mild
1786_v -
1787_v -
1789_v Flyckt
1790_v Anders Flygt 1.12.1789 ruotuun 60
Påhl Sarf 8.3.1790 palkkamies

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773_v 8.1.1773
Ruodun 60 varamies
-
Luettelo 1773b_v 30.6.1773
  ruotu poissa
Luettelo 1774_v 28.2.1774
-
Christer Larson Käriäin 17 28.2.1774 palkkamies 1757
Luettelo 1776_v 20.9.1776
-
Luettelo 1790_v 8.3.1790
Ruotujen 60 ja 61 yhteinen varamies numero 30
Anders Flugt 1.12.1789 sotilaaksi ruotuun 60
Påhl Michellss. Särkä 20 8.3.1790 renki 1770

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelot

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1758_v Christer Ollkoin 16.2.1758 otettu
1759_v Christer Olkoin _.1.1759 poistui
1759b_v Christer Olkoin
1760b_v Christer Ollkoin Tohmajärvellä

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

KatselmuksetNimetKylätRuotu 59Ruotu 61

© Ari Vesalainen, Väinö Holopainen 2024