AloitussivuSavon rykmenttiHenkikomppaniaRuotu → 62 ☰ 

Henkikomppania: ruotu 62<>

Ruotutalot ovat kylissä: Koivakkala, Sattila (Ristiina)

Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Mats Nilsson Taipalinen mainittu 1700 mainittu 1702 1
Krister Pylssy mainittu 1712 2
Mickel Sattilainen 12.12.1730 3
Anders Bergfors 12.12.1730 26.11.1741 4
Henrik Hytönen 1742 25.7.1742 5
Anders Bergfors mainittu 1744 16.2.1758 uudestaan 6
Adolf Fredrik Flöger 13.2.1759 13.8.1764 Majurin komppania ruotu 88 7
Anders Mal 17.3.1767 25.6.1804 täydennysmies 62 8
Tomas Håll 25.9.1804 mainittu 1807 täydennysmies 62/63 9

Varamiehet

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Ruodun 62 varamies
Anders Malberg 13.2.1759 mainittu 1760 ruotu 62 1
1776 lähtien ruotujen 62 ja 63 yhteinen varamies numero 31
Krister Kär 30.12.1776 17.6.1779 2,4
Anders Snygg Siiriäinen mainittu 1781 9.3.1789 ruotu 63 3,5
Måns Glad 8.4.1789 1.2.1790 ruotu 63 4,6
Adam Rolig 8.4.1790 3.7.1790 ruotu 63 5,7
Johan Stark 1792 mainittu 1795 6,8
Tomas Håll 25.9.1804 ruotu 62 7,9
Mickel Bråd 8.3.1805 mainittu 1806 8,10


Lähteet

VaramiehetOikealle osoittavat nuolet (⇒) ovat linkkejä skannattuihin kuviin

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotRiikaLäänintilitSotilaseläkkeetRuotutalollisetVapaa teksti

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Christer Jörenss: Pylssu
Katselmus 1720 15.9.1720
-
Katselmus 1721 21.9.1721
-
Katselmus 1735 14.6.1735
Michell Sattilain ruotu­mies 12.12.1730 esitti miehen tilalleen
Anders Bergfors Saw 22 1/2 2 1/2 gift 12.12.1730 palkka­mies 1713
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Anders Bergfors
Katselmus 1749_6 4.6.1749
Anders Bergfårs
Katselmus 1751 22.4.1751
Anders Bergfors
Katselmus 1754 9.4.1754
Anders Bergfors
Katselmus 1758 16.2.1758
And:s Bergfors 16.2.1758 saa eron
-
Katselmus 1763 3.2.1763
Ad. Fried: Flöger Kides 18 4 ogift (1759) 1745
Katselmus 1767 18.8.1767
Anders Bergfors 26.11.1741 karkasi
Henrich Hyttöin _.1742 ruotu­mies 25.7.1742 kuoli
Anders Bergfors uudestaan 16.2.1758 sai eron
Ad. Friedric Flög_ 13.2.1759 vapaaehtoinen 13.8.1764 Majurin komppaniaan
Anders Mahl Christina 18 1 ogift 17.3.1767 täydennys­mies 1749
Katselmus 1772 26.3.1773
And: Mahl 24 7 11 4 (1765) 1748
Katselmus 1775 21.8.1775
Anders Mahl Christina 26 8 ogift 11 3 3/4 1.3.1767 otettu 1749
Katselmus 1778 7.9.1778
Michel Tagg 3.12.1775 ruotu­mies 28.3.1776 hylättiin
Anders Mahl Christina 29 11 5/12 gift 5 9 3/4 (1767) 1749
Katselmus 1782 11.7.1782
Anders Mahl Christina 33 15 1/4 gift 5 9 3/4 (1767) 1749
Katselmus 1785 6.7.1785
Anders Mahl Christina 36 18 1/4 gift 5 9 3/4 (1767) 1749
Katselmus 1788 29.9.1788
And: Mal Christina 39 21 1/2 gift 5 9 3/4 (1767) 1749
Katselmus 1789 4.11.1789
Anders Mahl Christina 40 22 1/2 gift 5 9 3/4 (1767) 1749
Katselmus 1790 17.9.1790
Anders Mahl Christina 41 23 1/2 gift 5 9 3/4 (1767) 1749
Katselmus 1795 10.6.1795
Anders Mahl Christina 45 27 _ gift 5 9 3/4 (1768) 1750
Katselmus 1798 28.6.1798
Anders Mahl Christina 48 30 1/2 gift 5 9 3/4 (1768) 1750
Katselmus 1801 15.6.1801
Anders Mahl Christina 55 33 1/2 gift 5 9 3/4 (1768) 1746
Katselmus 1804 25.6.1804
Adam Mahl Christina 54 3_ gift 5 9 3/4 1750
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Christer Jörenss: Pylssu  
 
Katselmus 1720 15.9.1720
-  
 
Katselmus 1721 21.9.1721
-  
 
Katselmus 1735 14.6.1735
Michell Sattilain   ruotu­mies
12.12.1730 esitti miehen tilalleen
Anders Bergfors 12.12.1730 palkka­mies 22 1/2 Saw
  2 1/2 gift 1713
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Anders Bergfors  
 
Katselmus 1749_6 4.6.1749
Anders Bergfårs  
 
Katselmus 1751 22.4.1751
Anders Bergfors  
 
Katselmus 1754 9.4.1754
Anders Bergfors  
 
Katselmus 1758 16.2.1758
And:s Bergfors  
16.2.1758 saa eron
-  
 
Katselmus 1763 3.2.1763
Ad. Fried: Flöger (1759) 18 Kides
  4 ogift 1745
Katselmus 1767 18.8.1767
Anders Bergfors  
26.11.1741 karkasi
Henrich Hyttöin _.1742 ruotu­mies
25.7.1742 kuoli
Anders Bergfors   uudestaan
16.2.1758 sai eron
Ad. Friedric Flög_ 13.2.1759 vapaaehtoinen
13.8.1764 Majurin komppaniaan
Anders Mahl 17.3.1767 täydennys­mies 18 Christina
  1 ogift 1749
Katselmus 1772 26.3.1773
And: Mahl (1765) 24 11
  7 4 1748
Katselmus 1775 21.8.1775
Anders Mahl 1.3.1767 otettu 26 11 Christina
  8 3 3/4 ogift 1749
Katselmus 1778 7.9.1778
Michel Tagg 3.12.1775 ruotu­mies
28.3.1776 hylättiin
Anders Mahl (1767) 29 5 Christina
  11 5/12 9 3/4 gift 1749
Katselmus 1782 11.7.1782
Anders Mahl (1767) 33 5 Christina
  15 1/4 9 3/4 gift 1749
Katselmus 1785 6.7.1785
Anders Mahl (1767) 36 5 Christina
  18 1/4 9 3/4 gift 1749
Katselmus 1788 29.9.1788
And: Mal (1767) 39 5 Christina
  21 1/2 9 3/4 gift 1749
Katselmus 1789 4.11.1789
Anders Mahl (1767) 40 5 Christina
  22 1/2 9 3/4 gift 1749
Katselmus 1790 17.9.1790
Anders Mahl (1767) 41 5 Christina
  23 1/2 9 3/4 gift 1749
Katselmus 1795 10.6.1795
Anders Mahl (1768) 45 5 Christina
  27 _ 9 3/4 gift 1750
Katselmus 1798 28.6.1798
Anders Mahl (1768) 48 5 Christina
  30 1/2 9 3/4 gift 1750
Katselmus 1801 15.6.1801
Anders Mahl (1768) 55 5 Christina
  33 1/2 9 3/4 gift 1746
Katselmus 1804 25.6.1804
Adam Mahl   54 5 Christina
  3_ 9 3/4 gift 1750

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotRiikaLäänintilitSotilaseläkkeetRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Anders Bergfors
1733 And:s Bergfors
1734 And:s Bergfors
1735 Anders Bergfors
1736 And:s Bergfors
1737 Anders Bergfors
1738 Anders Bergfors
1739 Anders Bergfors
1741 Anders Bergfors
1744 Anders Bergfors
1745 Anders Bergfors
1746 Anders Bergfors
1747 Anders Bergfors
1748 And: Bergfors
1749 Anders Bergfors
1750 Anders Bergfors
1751 Anders Bergfors
1752 Anders Bergfors
1753 Anders Bergfors
1754 Anders Bergfors
1755 Anders Bergfors
1756 Anders Bergfors
1757 Anders Bergfors
1758 And: Bergfors 16.2.1758 sai eron
1759 Adolph F: Flöger 13.2.1759 vapaaehtoinen
1760 Adolp F: Flöger vapaaehtoinen
1761 Ad: Frid: Flöger
1762 Adolph Fried: Flöger
1763 Ad: Fried: Flöger vapaaehtoinen
1764 Ad: Fried: Flöger 13.8.1764 Majurin komppaniaan
-
1766 -
1767 Ands Matel 1.3.1767 otettu
1768 Anders Matel
1769 Anders Mahl
1770 Anders Mahl
1771 Anders Mahl
1773 And: Mahl
1775 Anders Mahl
1776 Anders Mahl
1777 Anders Mahl
1778 Anders Mahl
1779 Anders Mahl
1780 Anders Mahl
1781 Anders Mahl
1782 Anders Mahl
1783 And: Mahl
1784 And: Mahl
1785 And: Mahl
1786 And: Mahl
1787 Anders Mahl
1788 Mahl
1789 Mahl
1790 Anders Mahl
1791 Anders Mahl
1792 Anders Mahl
1793 Anders Mahl
1794 Anders Mahl
1795 And: Mahl
1796 Anders Mahl
1797 And. Mal
1798 Anders Mal
1799 And: Mahl
1800 Anders Mahl
1801 Påhl Sarf
1802 Anders Mahl
1803 Anders Mahl
1804 Anders Mahl 25.6.1804 erotettu
1805 Thomas Håll 25.9.1804 täydennysmies
1806 Thomas Håll
1807 Thomas Håll

Miehistöluettelot Riiassa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotLäänintilitSotilaseläkkeetRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Mattz Nielson Taipalain
1700_11 Matz Nielson Taipalin
1700_12 Matz Nielson Taipalin
1701_1 Matz Nielson Taipalin
1701_2 Mattz Nielsson Taipalain
1701_3 Mattz Nielsson Taipalin
1701_4 Mattz Nielsson Taipalin
1701_5 Mattz Nielsson Taipalin
1701_6 Mattz Nielsson Taipalin
1701_7 Mattz Nielsson Taipalin
1701_8 Mattz Taipalin
1701_9 Mattz Taipalin
1701_10 Matts Nilsson Taipalin
1701_11 Matts Nilsson Taipalin
1701_12 Matts Nilsson Taipalin
1702_1 Mattz Nielsson Taipalin
1702_2 Mattz Nielsson Taipalein
1702_3 Mattz Nielsson Taipalin
1702_4 Matz Nielsson Taipalain

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaSotilaseläkkeetRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1734_2 Anders Borgfårs
1734_3 Anders Bergfårs
1734_4 Anders Bergfors
1734_5 Anders Bergfors
1734_6 Anders Bergfohrs
1734_7 Anders Bergfors
1734_8 Anders Bergfårs
1734_9 Anders Bergfors
1734_10 Anders Bergfors
1734_11 Anders Bergfors
1737_2 Olof Hardiken
1737_3 Olof Hardikain
1744 Anders Bergfors
1745 And:s Bergfors
1746 Anders Bergfors
1747 Anders Bergfors
1748 And: Bergfors
1752 And:s Bergfors
1752b Anders Bergfors
1753 Anders Bergfors
1754 Anders Bergfors
1756 And: Bergfors
1767 Anders Mal 1.5.1767 otettu
1768 Anders Mahl
1773 Anders Mahl

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Sotilaseläkkeet

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaLäänintilitRuotutalollisetVapaa teksti

Vadstenan sotilashuonekassa

Vuosi Virka Nimi Eronnut Palv.vuosia Ikä Myönnetty Kuollut
1776 Sold Anders Mahl 23.5.1805
1784 Soldaten Anders Mahl 1804 36 1/2 54

Eläkettä anoneet sotilaat

Sotilaskonttorin nimiluettelo myönnetyistä eläkkeistä

Arvo Nimi Syntynyt Palv.vuosia Kotipaikka Myönnetty Rivi Kommentti
Soldat Tomas Håll 1779 6 , 3130

Koko komppania

Ruotutalolliset katselmusluetteloissa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaLäänintilitSotilaseläkkeetVapaa teksti

Katselmus⇒ Kylät Talolliset
1735 Sattilaby
Kåifvakalaby
Kåifvakalaby
Michell Hytöin
Mårthen Vitikain
Michell Anthonsson
1778 Sattila
Kåifvakala
Kåifvakala
Mich: Michelsson
Jöran Witikain
Michel Gynter
1801 Sallila
Koivackala
Koivackala
Fredric Hytöin
Salamon Gynter
Jöran Vitikain

Vapaa teksti

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaLäänintilitSotilaseläkkeetRuotutalolliset

Tieto Viite
Geni profiili: Tuomas Nastolin Håll Geni.com

Muihin lähteisiin perustuvaa tietoa


Varamiehet

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotLäänintilitSotilaseläkkeet

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 62 varamies
-
Katselmus 1779_v 17.6.1779
Ruotujen 62 ja 63 yhteinen varamies numero 31
Christer Kiär St: :Michell 23 ogift 11 1 1/4 30.12.1776 otettu 1756
Katselmus 1781_v 5.2.1781
Anders Siriäin Snygg Christina 19 ogift 10 5 3/4 1762
Katselmus 1788_v 29.9.1788
And. Snygg Christina 26 gift 5 7 1/2 1762
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Mangnus Glad Christina 25 1/2 ogift 5 7 8.4.1789 otettu 1764
Katselmus 1795_v 12.2.1795
Johan Starck Lifland 35 3 3/4 gift 11 (1792) 1760
Katselmus 1806_v 10.3.1806
Thomas Håll 25.9.1804 sotilaaksi ruotuun 62
Michel Bråd Christina 23 1 ogift 5 9 8.3.1805 palkka­mies 1783
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 62 varamies
-  
 
Katselmus 1779_v 17.6.1779
Ruotujen 62 ja 63 yhteinen varamies numero 31
Christer Kiär 30.12.1776 otettu 23 11 St: :Michell
  1 1/4 ogift 1756
Katselmus 1781_v 5.2.1781
Anders Siriäin Snygg   19 10 Christina
  5 3/4 ogift 1762
Katselmus 1788_v 29.9.1788
And. Snygg   26 5 Christina
  7 1/2 gift 1762
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Mangnus Glad 8.4.1789 otettu 25 5 Christina
  1/2 7 ogift 1764
Katselmus 1795_v 12.2.1795
Johan Starck (1792) 35 11 Lifland
  3 3/4 gift 1760
Katselmus 1806_v 10.3.1806
Thomas Håll  
25.9.1804 sotilaaksi ruotuun 62
Michel Bråd 8.3.1805 palkka­mies 23 5 Christina
  1 9 ogift 1783

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotLäänintilitSotilaseläkkeet

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
Ruotujen 62 ja 63 yhteinen varamies numero 31
1777_v Christer Kär 30.12.1776 otettu
1778_v Christer Kär
1779_v Christer Kär 17.6.1779 poistettu
-
1783_v And: Snygg
1784_v And: Snygg
1785_v Anders Snyg 13.8.1785 ruotuun 61
-
1786_v And: Snygg
1787_v Anders Snygg
1789_v Snygg 9.3.1789 ruotuun 63
Mag: Glad 8.4.1789 otettu
1790_v Magnus Glad 1.2.1790 ruotuun 63
Adam Rolig 8.4.1790 ruotumies 3.7.1790 ruotuun 63
-

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotLäänintilitSotilaseläkkeet

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773_v 8.1.1773
Ruodun 62 varamies
-
Luettelo 1773b_v 30.6.1773
  ruotu poissa
Luettelo 1774_v 28.2.1774
-
Luettelo 1776_v 20.9.1776
-
Luettelo 1780_v 21.2.1780
Ruotujen 62 ja 63 yhteinen varamies numero 31
Christer Rör
Anders Erichson Simain Snygg Christina 18 ogift 2.10.1779 otettu 1762
Luettelo 1790_v 8.3.1790
Magnus Glad 1.2.1790 sotilaaksi ruotuun 63
Luettelo 1791_v 1.4.1791
Adam Rolig 3.7.1790 sotilaaksi ruotuun 63

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotSotilaseläkkeet

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1759_v Anders Malberg 13.2.1759 otettu
1760_v Anders Malberg

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Sotilaseläkkeet

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Arvo Nimi Syntynyt Palv.vuosia Kotipaikka Myönnetty Rivi Kommentti
Reserv Michel Brådd 1782 6 , 4201 (numero 31)

Koko komppania

KatselmuksetNimetKylätRuotu 61Ruotu 63

© Ari Vesalainen, Väinö Holopainen 2024