AloitussivuSavon rykmenttiPuumalan komppaniaLäänintilit, kulut → Nimiluettelot 1736

Savon rykmentti: Puumalan komppania

Sotilaiden nimiluettelot läänintileistä 1736

Tammikuu 1736: Komennuksella Lappeenrannassa

Pumala Compag: Willmanstrand 25.12.1735

Januarij Månadz Namn Rulla På de af Kong: Maij:tz Safwolax och Nyslåtts Lahns Regemente till foot, som äro Commenderade till Willmanstrandz Gwarnisons förstärckning för hwilcka nu anhåller om åfwannemde underhåld, Nemb:

Ruotu Nimi Kommentti
20 Mattz Abbor
25 Niels Sidenberg
46 Thomas Jordan
76 Anders Narinen
77 Mattz Mattzsström
80 Christ Glödstaf
83 Påhl Pihl
88 Samuel Hana

Lähde: Nide 8808 Astia

Helmikuu 1736: Komennuksella Lappeenrannassa

Pumala Compag:

Februarii Månadz Namn Rulla på Commenderingen af Kong: Maij:tz Safwolax och Nyslåtz Lähns Regemente till foth, i Willmanstrandz Garnison, uth wistandes, hwilcka sedan Januarii Månadz Rulla ingafs till landet af gåt, och i stellet ankommit, sampt af den förra Commenderingen qwar blif:r; för de qwar blifne och ankombne anhålles nu om senare Månadz underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
20 Mattz Abbor
25 Niels Sidenbeerg
46 Tomas Jordan
76 Anders Narinen
77 Johan Matström
89 Christ. Glöstaf kuuluu ruotuun 80
83 Påhl Pijhl
88 Samuell Hana
37 Johan Korpin tilalle tulleita
48 Erich Hämäläin tilalle tulleita
59 Simon Kåckoin tilalle tulleita
101 Mattz Linerberg tilalle tulleita

Lähde: Nide 8808 Astia

Maaliskuu 1736: Komennuksella Lappeenrannassa

Willmanstrand 18.3.1736

Martj Månadz Nam Rulla På de af Kong: Maij:tz Safwolax och Nyslåtts Lähns Regemente till foth, som äro Commenderade till Willmanstrandz Garnisons förstärckning för hwilcka anhålles om åf:n nembde månadz underhåld, Nemb:

Ruotu Nimi Kommentti
2 Carl Looström
4 Johan Beem
37 Johan Karpin
48 Erich Hämäläin
59 Simon Kåckåin
80 Christer Glöstaf
91 Hans Limatain
101 Mattz Liberberg

Lähde: Nide 8808 Astia

Huhtikuu 1736: Komennuksella Lappeenrannassa

Willmanstrand 31.3.1636

Aprill Månadz Namn Rulla På de af Kong: Maij:tz Safwolax och Nyslåtts Lähns Regemente till foth, som äro Commenderade till Willmanstrandz Garnisons förstärckning för hwilcka anhålles om åfwan nemde månadz underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
2 Carl Looström
4 Johan Behm
37 Johan Karpin
48 Erich Hämäläin
59 Simon Kåckåin
80 Christer Glöstaf
91 Hans Limatain
101 Mattz Liberberg

Lähde: Nide 8808 Astia

Toukokuu 1736: Komennuksella Lappeenrannassa

Willmanstrand 26.4.1736

Maij Månadz Namn Rulla På de af Kong: Maij:tz Safwolax och Nyslåtts Lähns Regemente till foth, som äro Commenderade i Willmanstrand till des Garnisons förstärckning för hwilcka nu anhålles om åfwan nemde månadz underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
2 Karl Looström
4 Johan Behm
20 Mattz Abbor
37 Johan Karpin
48 Erich Hämäläin
59 Simon Kåckåin
80 Christer Glöstaf
101 Mattz Liberberg

Lähde: Nide 8808 Astia

Kesäkuu 1736: Komennuksella Lappeenrannassa

Willmanstrand 25.5.1736

Junj Månadz Namn Rulla På de af Kong: Maij:tz Safwolax och Nyslåtts Lähns Regemente till foth, som äro Commenderade till Willmanst:ds Garnisons förstärckning för hwilcka nu anhålles om åfwan nemde månadz underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
2 Carl Looström
4 Johan Behm
20 Mattz Abbor
37 Johan Karpin
48 Erich Hämäläin
59 Simon Kåckåin
80 Christer Glöstaf
101 Mattz Liberberg

Lähde: Nide 8808 Astia

Heinäkuu 1736: Komennuksella Lappeenrannassa

Willmanstrand 24.6.1736

Julii Månadz Namn Rulla På de af Kong: Maij:tz Safwolax och Nyslåtts Lähns Regemente till foth, som äro Commenderade till Willmanstrandz Garnisons förstärckning för hwilcka nu anhålles om åfwan nembde månadz underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
2 Carl Loström
4 Johan Behm
20 Mattz Abbor
37 Johan Karpin
48 Erich Hämäläin
59 Simon Kåckåin
80 Christer Glöstaf
101 Matz Liberberg

Lähde: Nide 8808 Astia

Elokuu 1736: Komennuksella Lappeenrannassa

Willmanstrand 28.7.1736

Aug: Månadz Nam Rulla På de af Kong: Maij:tz Safwolax och Nyslåtts Lähns Regemente till foth, som äro Commenderade i Willmanst:d för hwilcka anhålles om åfwan nemde månadz underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
2 Carl Looström
4 Johan Behm
20 Mattz Abbor
37 Johan Karpin
48 Erich Hämäläin
59 Simån Kåckåin
80 Christer Glöstaf
101 Mattz Liberberg

Lähde: Nide 8808 Astia

Syyskuu 1736: Komennuksella Lappeenrannassa

Willmanstrand 28.8.1736

September Månadz Namn Rulla På de af Kong: Maij:tz Safwolax och Nyslåtts Lähns Regemente till foth, som äro Commenderade till Willmanstrandz Garnisons förstärckning för hwilcka nu anhålles om åfwan nembde månadz underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
2 Carl Loström
4 Johan Behm
6 Mattz Ketäwäin
37 Johan Karpin
48 Erich Hämäläin
59 Simon Kåckåin
80 Christer Glöstaf
101 Mattz Liberberg

Lähde: Nide 8808 Astia

Lokakuu 1736: Komennuksella Lappeenrannassa

Willmanstrand 24.10.1736

October Månadz Nambn Rulla På de af Kong: Maij:tz Safwolax och Nyslåtts Lähns Regemente till foth, som äro Commenderade till Willmanstrandz Garnison för hwilcka anhålles om åfwan nemde månadz underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
2 Carl Looström
4 Johan Behm
6 Mattz Kätäfwäin
37 Johan Karpin
48 Erich Hämäläin
59 Simon Kåckåin
80 Christer Glöstaf
101 Mattz Liberberg

Lähde: Nide 8808 Astia

Marraskuu 1736: Komennuksella Lappeenrannassa

Willmanst:d 27.10.1736

November Månadz Namn Rulla På de af Kong: Maij:tz Safwolax och Nyslåtz Lähns Regemente till foth, som äro Commenderade till Willmanstrandz Garnisons förstärckning för hwilcka anhålles om åf:n nemde månadz underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
2 Carl Looström
6 Mattz Kätäfwäin
4 Johan Behm
37 Johan Karpin
48 Erich Hämäläin
59 Simon Kåckåin
80 Christer Glöstaf
101 Matz Liberberg

Lähde: Nide 8808 Astia

Joulukuu 1736: Komennuksella Lappeenrannassa

Willmanstrand 27.11.1736

December Månadz Nambn Rulla På de af Kong: Maij:tz Safwolax och Nyslåtz Lähns Regemente till foth, som äro Commenderade i Willmanstrandz Garnison för hwilcka anhålles om åfwan nembde månadz underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
2 Carl Looström
4 Johan Behm
6 Matz Kätäfwäin
37 Johan Karpin
48 Erich Hämäläin
59 Simon Kåckåin
80 Christer Glöstaf
101 Matz Liberberg

Lähde: Nide 8808 Astia

© Väinö Holopainen 2023