AlkuSavon rykmentti → Savonlinna

Savon rykmentti

Savonlinna, Savon rykmentti ja Länsi-Göötanmaan miehet

Olavinlinna eli Savonlinna (Nyslott) rakennettiin 1400-luvun lopussa itärajan turvaksi. Stolbovan rauhassa 1617 linnan ja uuden itärajan väliin jäi kokonainen Käkisalmen lääni.

1700-luvun alussa linnassa oli vain 24 sotilaan vakituinen joukko. Luetteloita: 1705, 1708, 1711, 1712.

Tietoa luetteloista:

Ruotsalaiset sotilaat

Ison vihan jälkeen 1721 solmitussa Uudenkaupungin rauhassa raja siirtyi jälleen lähemmäs linnaa, Savonlinnaan päätettiin sijoittaa noin sadan sotilaan joukko.

Tammikuussa 1723 linnassa oli parikymmentä vakituisen joukon miestä (listan loppupää); heistä puolet oli itse asiassa samoja nimiä kuin vuoden 1712 luettelossa.

Näiden lisäksi oli reilut 70 Länsi-Göötanmaalta tuotua ruotsalaista sotilasta. Nämä miehet oli tuotu 1721 lakkautetusta Länsi-Göötanmaan kolmikas- ja viisikäsrykmentistä ratsuväkeä täydentämään Savon rykmentin ruotuja. Linnan joukkoon oli ilmeisesti valittu lähinnä sellaisia joiden ruotu oli autiona, sekä sellaisia jotka halusivat palata Ruotsiin.

Alla oleva kaavio esittää miten miehet sijoitettiin tämän jälkeen. Tiedot on kerätty linnan vakinaisen väen muonitusluetteloista 1723 alkupuoli, 1723 loppupuoli ja 1724, sekä uusien miesten värväysluetteloista 1723.

Aika 75 ruotsalaista Länsi-Göötanmaalta Savonlinnan vakituinen väki
1723
tammikuu 73 miestä Savonlinnassa 21 miestä
helmikuu
maaliskuu
huhtikuu
toukokuu
kesäkuu 30 miestä komennuksella Lappeenrannassa, lopuksi saavat palata Ruotsiin 43 miestä Savonlinnassa
heinäkuu värvätään 36 uutta miestä
elokuu
syyskuu 30 miestä saa palata Ruotsiin 15 miestä komennuksella Karjalassa
lokakuu 67 miestä
marraskuu
joulukuu
1724
tammikuu 15 miestä komennuksella Karjalassa 67 miestä
helmikuu
maaliskuu
huhtikuu 25 miestä komennuksella Karjalassa 15 miestä komennuksella Ruokolahdella 42 miestä
toukokuu
kesäkuu
heinäkuu 25 miestä komennuksella Karjalassa 54 miestä
elokuu
Tämä pesti päättyy elokuussa, seuraavaksi linnassa on 68 Pohjanmaan jalkaväkirykmentin miestä.

Ruotsalaiset tulivat takaisin Karjalan komennukseltaan ja palasivat Savon rykmentin ruotuihinsa. Lisää ruotsalaisten lähtöön liittyviä luetteloita on vuoden 1723 läänintileissä.

Linnan vakituisesta väestä suunnilleen puolet on tunnistettu Savon rykmentin ruoduissa muutaman seuraavan vuoden aikana. Missä loput ovat?

© Väinö Holopainen 2022