AlkuSavon rykmenttiSavonlinnan vakituinen väki → Nimiluettelot 1723

Savon rykmentti: Savonlinnan vakituinen väki

Sotilaiden nimiluettelot läänintileistä 1723

Heinäkuu 1723: Linnan vakituinen väki

Nyslått 10.6.1723

Julii Månadz Rulla uppå efterföljande Nyslåttz guarnizons Staat

Sivut sekaisin, jaksot 585, 582, 583, 584

Numero Nimi Kommentit Savo Ruotsi
1 Swen Dammerwall Majuri:48
2 Petter Diurberg von Krudener:40
3 Anders Tysk von Krudener:50
4 Jonas Ramberg von Krudener:52
5 Petter Hierppe von Krudener:60
6 Petter Lungberg von Krudener:53
7 Giösta Brun von Krudener:71
8 Lars Brunberg von Krudener:35
9 Jonas Sämberg von Krudener:7
10 Bengt Ohlsson von Krudener:66
11 Bengt Westgiöthe Everstiluutnantti:107
12 Pehr Segerberg von Krudener:2
13 Olof Dunder von Krudener:106
14 Påhl Ståckman von Krudener:24
15 Lars Segerberg Majuri:6
16 Hans Rosendahl Majuri:9
17 Håkan Nårrdahl Majuri:10
18 Jonas Fyrberg Majuri:7
19 Olof Siöberg Majuri:19
20 Måns Edberg Majuri:111
21 Petter Hårström Schultz:118
22 Hans Lund Henki:33
23 Jonas Dwärg Henki:44
24 Anders Kagg Schultz:15
25 Anders Falck Henki:17
26 Erich Ekenberg Majuri:117
27 Erich Larsson
28 Jöns Bäckman Henki:36
29 Jonas Törman Majuri:3
30 Anders Lustig Schultz:14
31 Olof Segerberg Schultz:10
32 Pehr Senberg Schultz:74
33 Essbiörn Norberg Schultz:93
34 Petter Holm Schultz:12
35 Håkan Nyberg Schultz:37
36 Anders Frijberg von Kathen:79
37 Anders Sundberg Schultz:13
38 Måns Dahlgreen
39 Petter Bårg Schultz:87
40 Jonas Halmberg Schultz:92
41 Jonas Hagman Henki:116
42 Swen Gelgreen Schultz:6
43 Anders Bredberg Fikenbohm:115
44 Swen Berg Fikenbohm:97
45 Börgel Stöhr Fikenbohm:24
46 Börje Bratt Fikenbohm:50
47 Petter Lärck Fikenbohm:118
48 Anders Beckman von Kathen:80
49 Jöns Wahlbeck Fikenbohm:96
50 Anders Bööss Fikenbohm:34
51 Hans Giökendahl Fikenbohm:43
52 Swen Karlman Fikenbohm:42
53 Anders Kälbeck Fikenbohm:120
54 Håkan Frisk Fikenbohm:48
55 Tårsten Kinbeck Fikenbohm:64
56 Johan Gadd Löwenkult:93
57 Lars Lillja von Krudener:3
58 Anders Arckman von Kathen:14
59 Olof Flink von Kathen:72
60 Anders Norrman von Kathen:10
61 Lars Lund Everstiluutnantti:117
62 Peer Menlöös Henki:31
63 Anders Klåffman
64 Anders Bokgren Henki:83
65 Anders Hofberg
66 Anders Troberg Henki:88
67 Pehr Belling Henki:5
68 Swen Wallberg Henki:34
69 Lars Lind Henki:101
70 Lars Janhuin
71 Anders Lamberg Löwenkult:100
72 Jöran Steenberg Löwenkult:15
73 Brinke Lijten Löwenkult:30
74 Henrich Huttuin
75 Thomas Pålack
76 Johan Ruotzalain
77 Adam Pundoin Iisalmen komppania:67
78 Simon Kåckoin Puumalan komppania:59
79 Petter Pundoin Juvan komppania:72
80 Dawid Pålack
81 Johan Hetain
82 Lars Löppöin Iisalmen komppania:117
83 Abraham Ruotzalain Henkikomppania:33
84 Jacob Neuwoin
85 Thomas Kåssoin Iisalmen komppania
86 Erich Sairain Majurin komppania:56
87 Daniel Puolack Iisalmen komppania:95
88 Påhl Kardinen
89 Michel Sijkain
90 Henrich Seppäin Pieksämäen komppania:68
91 Jacob Neuwoin
92 Bertill Muckoin
93 Adam Fick Majurin komppania:49
94 Erich Aufwinen Iisalmen komppania:42

Alkuperäisessä luettelosta ei ole nimetty komppanioita eikä ruotunumeroita. Osalle miehistä nämä on voitu päätellä muista lähteistä.

Lähde: Nide 8771 Digitaaliarkisto (jakso 585)

Heinäkuu 1723: Linnan vakituinen väki

Nyslått 26.6.1723

Namn Rulla Uppå det Manskapp af Nyslått Guarnizon, hwilcka äro Commenderade att arbeta här utij Lappstrand och komma att åtniuta utur Magazinet Proviant ifrån och med den 1 Juulii till Månadens sluut

Numero Nimi Kommentit Savo Ruotsi
3 Anders Tysk von Krudener:50
4 Jonas Ramberg von Krudener:52
5 Petter Jerpe von Krudener:60
6 Petter Lunsberg von Krudener:53
8 Lars Brunberg von Krudener:35
12 Pehr Segerberg von Krudener:2
13 Olof Dunder von Krudener:106
14 Påhl Ståckman von Krudener:24
18 Jonas Fyhrberg Majuri:7
20 Måns Edberg Majuri:111
21 Petter Härström Schultz:118
26 Erik Ekenberg Majuri:117
27 Eric Larsson
34 Petter Hollm Schultz:12
37 Anders Sundberg Schultz:13
38 Måns Dahlgreen
39 Petter Borgh Schultz:87
40 Jonas Hallenberg Schultz:92
46 Börje Bratt Fikenbohm:50
52 Swen Kahlman Fikenbohm:42
54 Håkan Frisk Fikenbohm:48
53 Kålbeck Fikenbohm:120
55 Tårsten Kindberg Fikenbohm:64
57 Lars Lillja von Krudener:3
59 Olof Flink von Kathen:72

Alkuperäisessä luettelosta ei ole nimetty komppanioita eikä ruotunumeroita. Osalle miehistä nämä on voitu päätellä muista lähteistä.

Lähde: Nide 8771 Digitaaliarkisto (jakso 580)

Elokuu 1723: Linnan vakituinen väki

Nyslått 20.7.1723

Augustij Månadz Rulla uppå efterföljande af Nyslåttz Guvarnizons Staat

Numero Nimi Kommentit Savo Ruotsi
1 Swen Dammerwall Majuri:48
2 Petter Diurberg von Krudener:40
3 Anders Tysk skall gå till Swerige von Krudener:50
3 Anders Andersson nywärfd
4 Jonas Ramberg skall gå till Swerige von Krudener:52
4 Nils Moberg nywärfd
5 Petter Järpe skall gå till Swerige von Krudener:60
5 Lars Hackspijk nywärfd Juvan komppania:109
6 Petter Lundberg skall gå till Swerige von Krudener:53
6 Lars Bofast nywärfd Henkikomppania:28
7 Giösta Bruun von Krudener:71
8 Lars Brunberg skall gå till Swerige von Krudener:35
8 Anders Root nywärfd
9 Jonas Swänborg von Krudener:7
10 Bengt Ohlsson von Krudener:66
11 Bengt Wästgiöte Everstiluutnantti:107
12 Petter Segerberg skall gå till Swerige von Krudener:2
12 Oloff Hallt nywärfd Juvan komppania:65
13 Oloff Dunder skall gå till Swerige von Krudener:106
13 Zachris Lijten nywärfd Henkikomppania:24
14 Påhl Ståckman skall gå till Swerige von Krudener:24
14 Petter Myrstack nywärfd
15 Lars Segerberg Majuri:6
16 Hans Rosendahl Majuri:9
17 Håkan Nårdahl Majuri:10
18 Jonas Fyrberg skall gå till Swerige Majuri:7
18 Jacob Lod nywärfd Juvan komppania:20
19 Olof Siöberg Majuri:19
20 Måns Edberg skall gå till Swerige Majuri:111
20 Thomas Hinder nywärfd
21 Petter Härström skall gå till Swerige Schultz:118
21 Johan Roder nywärfd
22 Hans Lund Henki:33
23 Jonas Dwärg Henki:44
24 Anders Kagge Schultz:15
25 Anders Falck Henki:17
26 Erich Ekenberg skall gå till Swerige Majuri:117
26 Jöran Finne nywärfd
27 Erich Larsson skall gå till Swerige
27 Thomas Lindgreen nywärfd Henkikomppania:65
28 Jöns Backman Henki:36
29 Jonas Törman Majuri:3
30 Anders Lustig Schultz:14
31 Olof Segerberg Schultz:10
32 Pehr Sannberg Schultz:74
33 Esbiörn Nårdberg Schultz:93
34 Petter Holm skall gå till Swerige Schultz:12
34 Petter Fuhru nywärfd Pieksämäen komppania:92
35 Håkan Ryberg Schultz:37
36 Anders Frijberg von Kathen:79
37 Anders Sundberg skall gå till Swerige Schultz:13
37 Bengt Rosenblad nywärfd Juvan komppania:131
38 Måns Dahlgreen skall gå till Swerige
38 Hindrich Hollm nywärfd
39 Petter Borg skall gå till Swerige Schultz:87
39 Kirmo Järnskoo nywärfd Juvan komppania:66
40 Jonas Hollmberg skall gå till Swerige Schultz:92
41 Jonas Hagman Henki:116
42 Swän Gällgreen till Regementet Schultz:6
42 Sigfred Sto_ nywärfd
43 Anders Bredberg Fikenbohm:115
44 Swän Berg Fikenbohm:97
45 Börgel Stöör Fikenbohm:24
46 Börje Bratt skall gå till Swerige Fikenbohm:50
47 Petter Lärck Fikenbohm:118
48 Anders Backman von Kathen:80
49 Jöns Wahlbäck Fikenbohm:96
50 Anders Böös Fikenbohm:34
51 Hans Giökendahl Fikenbohm:43
52 Swen Carlman skall gå till Swerige Fikenbohm:42
53 Anders Källbäck skall gå till Swerige Fikenbohm:120
54 Håkan Frisk skall gå till Swerige Fikenbohm:48
55 Tårsten Kindbäck skall gå till Swerige Fikenbohm:64
56 Johan Gadd Löwenkult:93
57 Lars Lillja skall gå till Swerige von Krudener:3
58 Anders Arckman von Kathen:14
59 Olof Flink skall gå till Swerige von Kathen:72
60 Anders Norrman skall gå till Swerige von Kathen:10
61 Lars Lund Everstiluutnantti:117
62 Peer Menlöös Henki:31
63 Anders Kåstman
64 Anders Bookgreen Henki:83
65 Anders Hofberg
66 Anders Troberg Henki:88
67 Petter Billing skall gå till Swerige Henki:5
68 Swän Wahlberg skall gå till Swerige Henki:34
69 Lars Lind Henki:101
70 Lars Janhuin
71 Anders Lamberg skall gå till Swerige Löwenkult:100
72 Jöran Steenberg skall gå till Swerige Löwenkult:15
73 Brinke Lijten Löwenkult:30
74 Hindrich Huttuin
75 Thomas Pålack
76 Johan Ruotzalain
77 Adam Pundain Iisalmen komppania:67
78 Simon Kåckoin Puumalan komppania:59
79 Petter Pundain Juvan komppania:72
80 Dafwid Pålack
81 Johan Heetain Iisalmen komppania:115
82 Lars Läppäin Iisalmen komppania:117
83 Abraham Ruotzalain Henkikomppania:33
84 Jacob Neufwoin
85 Thomas Kåsoin Iisalmen komppania
86 Erich Sairain Majurin komppania:56
87 Daniel Pålack Iisalmen komppania:95
88 Påhl Kardinen
89 Michell Sijkain
90 Hindrich Säppäin Pieksämäen komppania:68
91 Jacob Neufwoin
92 Bertill Mukoin
93 Adam Fick Majurin komppania:49
94 Erich Aufwinen Iisalmen komppania:42

Alkuperäisessä luettelosta ei ole nimetty komppanioita eikä ruotunumeroita. Osalle miehistä nämä on voitu päätellä muista lähteistä.

Lähde: Nide 8771 Digitaaliarkisto (jakso 586)

Elokuu 1723: Linnan vakituinen väki

Lapstrand 29.7.1723

Augustij Månadz Proviant förslag uppå dhe Commenderade Manskapp af Nyslåtz Guarnizon som utj Lappstrand på Fortifications äro och kommer för dhenne Månaden at åtniuta Underhålld.

Numero Nimi Kommentit Savo Ruotsi
1 Anders Tysk von Krudener:50
2 Jonas Ramberg von Krudener:52
3 Petter Jerpe von Krudener:60
4 Petter Lundberg von Krudener:53
5 Lars Brunbergh von Krudener:35
6 Olof Dunder von Krudener:106
7 Påhl Stockman von Krudener:24
8 Petter Segerberg von Krudener:2
9 Anders Landberg Löwenkult:100
10 Jöran Stenberg Löwenkult:15
11 Börje Bratt Fikenbohm:50
12 Jonas F_rberg
13 Petter Hernström Schultz:118
14 Magn: Edberg Majuri:111
15 Erik Ekeberg Majuri:117
16 Erik Larsson
17 Petter Helm Schultz:12
18 Anders Rundberg
19 Måns Dahlgreen
20 Petter Borg Schultz:87
21 Jöns Halnberg Schultz:92
22 Swen Wallberg Henki:34
23 Håkan Frisk Fikenbohm:48
24 And: Kåhlbeck
25 Tårsten Kinberg Fikenbohm:64
26 Lars Lillja von Krudener:3
27 Olof Flink von Kathen:72
28 And: Norman von Kathen:10
29 Pehr Pilling Henki:5
30 Sven Kuhlman

Alkuperäisessä luettelosta ei ole nimetty komppanioita eikä ruotunumeroita. Osalle miehistä nämä on voitu päätellä muista lähteistä.

Lähde: Nide 8771 Digitaaliarkisto (jakso 589)

Syyskuu 1723: Linnan vakituinen väki

Nyslått 19.8.1723

September Månadz Rulla uppå efterföljande af Nyslåttz Guarnizons Staat

Numero Nimi Kommentit Savo Ruotsi
1 Swän Dammerwall Com. till Carelen Majuri:48
2 Petter Juhrberg Com. till Carelen von Krudener:40
3 Gustaff Bruun afgår till Swerige von Krudener:71
4 Jonas Swänborg afgår till Swerige von Krudener:7
5 Bengt Olofsson von Krudener:66
6 Bengt Wästgiöte afgår till Swerige Everstiluutnantti:107
7 Lars Segerberg Com. till Carelen Majuri:6
8 Hans Rosendahl Com. till Carelen Majuri:9
9 Håkan Nordahl afgår till Swerige Majuri:10
10 Olof Siöberg afgår till Swerige Majuri:19
11 Hans Lund afgår till Swerige Henki:33
12 Jonas Dwärg afgången till Swerige Henki:44
13 Anders Falck afgången till Swerige Henki:17
14 Anders Kagge afgången till Swerige Schultz:15
15 Jöns Backman afgår till Swerige Henki:36
16 Jonas Törman afgår till Swerige Majuri:3
17 Anders Lustig Schultz:14
18 Olof Segerberg Com. till Carelen Schultz:10
19 Pehr Sannberg Com. till Carelen Schultz:74
20 Esbiörn Nordberg afgången till Swerige Schultz:93
21 Håkan Ryberg Com. till Carelen Schultz:37
22 And: Frijberg afgången till Swerige von Kathen:79
23 Jöns Hagman afgången till Swerige Henki:116
24 Swän Geel_ som afgått till Regementet Schultz:6
24 Sigfred Skarpe I stället
25 Anders Bredberg afgången till Swerige Fikenbohm:115
26 Swän Berg afgången till Swerige Fikenbohm:97
27 Börgel Stöör afgången till Swerige Fikenbohm:24
28 Petter Lärck afgången till Swerige Fikenbohm:118
29 Anders Böckman afgången till Swerige von Kathen:80
30 Johnas Wahlbäck afgången till Swerige Fikenbohm:96
31 Anders Böös afgången till Swerige Fikenbohm:34
32 Hans Giökendahl Com. till Carelen Fikenbohm:43
33 Johan Gadd afgången till Swerige Löwenkult:93
34 Anders Artman Com. till Carelen von Kathen:14
35 Lars Lund afgången till Swerige Everstiluutnantti:117
36 Peer Menlöös Com. till Carelen Henki:31
37 Anders Kostman afgått
37 Anders Klooman Com. till Carelen, i stället
38 Anders Bookgreen afgången till Swerige Henki:83
39 Anders Hofberg afgången till Swerige
40 And: Troberg afgången till Swerige Henki:88
41 Lars Lind afgången till Swerige Henki:101
42 Lars Janhuin Com. till Carelen
43 Brinke Lijten borttaget Löwenkult:30
43 Petter Sutinen i stället

Afg:e Guarnizon

Numero Nimi Kommentit Savo Ruotsi
44 Hindrich Hutuin
45 Thomas Pålack
46 Johan Rutzalain
47 Adam Pundain Iisalmen komppania:67
48 Simon Kåckoin Puumalan komppania:59
49 Petter Pundain Juvan komppania:72
50 Dawid Pålack
51 Johan Heetain Iisalmen komppania:115
52 Lars Läppäin Iisalmen komppania:117
53 Abram Råtzalain Henkikomppania:33
54 Thomas Kåsoin Iisalmen komppania
55 Jacob Neufwoin
56 Erich Sairain Majurin komppania:56
57 Daniel Pålack Iisalmen komppania:95
58 Påhl Kardinen
59 Michell Sijkain
60 Hind: Säppäin Pieksämäen komppania:68
61 Jacob Neufwoin
62 Bertill Mukoin
63 Adam Fick afgått Majurin komppania:49
63 Adam Falck i stället Henki:17
64 Erich Aufwinen Iisalmen komppania:42

Nywärfda

Numero Nimi Kommentit Savo Ruotsi
65 Zachrias Lijten Henkikomppania:24
66 Hind: Hollm
67 And: Andersson
68 Johan Roder
69 Lars Hackspijk Juvan komppania:109
70 And: Root
71 Thomas Hinder
72 Thomas Lindgren Henkikomppania:65
73 Kirmo Jänskoo Juvan komppania:66
74 Nils Moberg
75 Petter Fuhru Pieksämäen komppania:92
76 Jöran Finne
77 Lars Boofast Henkikomppania:28
78 Olof Halt Juvan komppania:65
79 Petter Myrstack
80 Jacob Lodh Juvan komppania:20
81 Bengt Rosenblad Juvan komppania:131
82 Christ. Glodstof Puumalan komppania:80
83 Johan Lunta
84 Nils Achtsam Iisalmen komppania:75
85 And: Udd
86 And: Tårstig
87 Påhl Frijdsam
88 Lars Ensam Iisalmen komppania:79
89 Mattz Juthe
90 Bengt Enqwist
91 Johan Tornhög
92 Påhl Ringellblad
93 Johan Springare Iisalmen komppania:21
94 Johan Sänst
95 Hind Göök
96 Mattz Jägare
97 Mattz Mörck

Alkuperäisessä luettelosta ei ole nimetty komppanioita eikä ruotunumeroita. Osalle miehistä nämä on voitu päätellä muista lähteistä.

Lähde: Nide 8771 Digitaaliarkisto (jakso 591)

Lokakuu 1723: Linnan vakituinen väki

Nyslått 16.9.1723

October Månadz Rulla uppå efterföljande af Nyslåttz Guarnizons Staat

Numero Nimi Kommentit Savo Ruotsi
1 Hindrich Huttuin
2 Thomas Pålack
3 Johan Ruotzalain Iisalmen komppania:100
4 Adam Pundainen Iisalmen komppania:67
5 Simon Kåckoin Puumalan komppania:59
6 Petter Pundain Juvan komppania:72
7 Dawid Pålack
8 Johan Heetain Iisalmen komppania:115
9 Lars Läppäin Iisalmen komppania:117
10 Abraham Ruotzalain Henkikomppania:33
11 Jacob Neufwoin
12 Thomas Kåsoin Iisalmen komppania
13 Erich Sairain Majurin komppania:56
14 Daniel Pålack Iisalmen komppania:95
15 Påhl Kardinen
16 Michel Sijkainen
17 Jacob Lydig fördetta Neufwoin Henkikomppania:10
18 Bertill Muckoin
19 Adam Fick Majurin komppania:49
20 Erich Aufwin Iisalmen komppania:42
21 Hindrich Säppäin Pieksämäen komppania:68
22 Sigfred Skarpp
23 Zachris Lijten Henkikomppania:24
24 Hindrich Hollm
25 Anders Anderson Trääswärd Puumalan komppania:36
26 Johan Roder 2m
27 Lars Hackspijk Juvan komppania:109
28 Anders Rooth
29 Thomas Hinder
30 Thomas Lindgreen Henkikomppania:65
31 Kirmo Järnskoo Juvan komppania:66
32 Niels Moberg
33 Petter Fuhru Pieksämäen komppania:92
34 Jöran Finne
35 Lars Bofast Henkikomppania:28
36 Olof Hallt Juvan komppania:65
37 Petter Myrstack
38 Jacob Ilwoin nu Loo Juvan komppania:20
39 Bengt Rosenblad afgådt Juvan komppania:131
39 Eskell Rosenblad i stellet d: 9. Sept Juvan komppania:131
40 Christofer Glödstaff Puumalan komppania:80
41 Johan Lunta
42 Nils Achtsam Iisalmen komppania:75
43 Anders Udd
44 Anders Tårstig
45 Påhl Frijdsam
46 Lars Eensam Iisalmen komppania:79
47 Mattz Juthe
48 Bengt Eenqwist
49 Johan Tornhög
50 Påhl Ringellblad
51 Johan Springare Iisalmen komppania:21
52 Johan Swänsk Iisalmen komppania:91
53 Hind: Göck
54 Mattz Mörck
55 Mattz Jägare
56 Michel Aspelöff antagen d: 12 och 13 septembr
57 Petter Lustig antagen d: 12 och 13 septembr
58 Michel Klöster antagen d: 12 och 13 septembr
59 Johan Tallqwist antagen d: 12 och 13 septembr
60 Erich Dahlman antagen d: 12 och 13 septembr
61 Mattz Strandqwist antagen d: 12 och 13 septembr Puumalan komppania:29
62 Petter Frisk antagen d: 12 och 13 septembr
63 Anders Kåck antagen d: 12 och 13 septembr Pieksämäen komppania:123
64 Mattz Snöboll antagen d: 12 och 13 septembr Pieksämäen komppania:93
65 Mattz Höck antagen d: 12 och 13 septembr
66 Hindrich Gardin antagen d: 12 och 13 septembr Puumalan komppania:31
67 Petter Sutinen blif:n qvar i Bringel Lijten ställe

Alkuperäisessä luettelosta ei ole nimetty komppanioita eikä ruotunumeroita. Osalle miehistä nämä on voitu päätellä muista lähteistä.

Lähde: Nide 8771 Digitaaliarkisto (jakso 594)

Lokakuu 1723: Linnan vakituinen väki

Nyslått 30.9.1723

October Månadz Rulla uppå dett Swänska Manskapet som till Carelen äro Commanderade

Numero Nimi Kommentit Savo Ruotsi
1 Petter Biurback von Krudener:40
2 Håkan Ryberg Schultz:37
3 Bengt Olofsson von Krudener:66
4 Lars Janhuin
5 Swän Dammerwall Majuri:48
6 Lars Fägerberg
7 Hans Rosendahl Majuri:9
8 Anders Lustig Schultz:14
9 Olof Sägerberg Schultz:10
10 Petter Sänberg Schultz:74
11 Anders Böös Fikenbohm:34
12 Hans Giöckendahl Fikenbohm:43
13 Anders Ertman
14 Petter Meenlös Henki:31
15 Anders Klåffman

Alkuperäisessä luettelosta ei ole nimetty komppanioita eikä ruotunumeroita. Osalle miehistä nämä on voitu päätellä muista lähteistä.

Lähde: Nide 8771 Digitaaliarkisto (jakso 596)

Marraskuu 1723: Linnan vakituinen väki

Nyslått 14.10.1723

November Månadz Rulla uppå efterföljande af Nyslåttz Guarnizons Staat

Commenderade till Carelen

Numero Nimi Kommentit Savo Ruotsi
1 Swän Dammerwall Majuri:48
2 Petter Juhrberg von Krudener:40
3 Bengt Olofsson von Krudener:66
4 Lars Segerberg Majuri:6
5 Håkan Nårdahl Majuri:10
6 Anders Lustig Schultz:14
7 Olof Segerberg Schultz:10
8 Petter Sundberg Schultz:74
9 Håkan Ryberg Schultz:37
10 Anders Böös Fikenbohm:34
11 Hans Giöckendahl Fikenbohm:43
12 Anders Arckman von Kathen:14
13 Peer Meenlös Henki:31
14 Anders Klooman
15 Lars Janhuinen

Praesentes

Numero Nimi Kommentit Savo Ruotsi
16 Hindrich Huttuin
17 Dawid Pålack
18 Michel Sijkainen
19 Hindrich Hollm
20 Mattz Juthe
21 Mattz Höck
22 Adam Fick Majurin komppania:49
23 Michel Klöster
24 Hindrich Gardin Puumalan komppania:31
25 Anders Trääswärd Puumalan komppania:36
26 Johan Luntta
27 Johan Roder 2m
28 Thomas Pålack
29 Bertill Muckoin
30 Petter Pundain Juvan komppania:72
31 Anders Kåck Pieksämäen komppania:123
32 Johan Tallqwist
33 Michel Aspelöff
34 Jöran Finne
35 Petter Fuhru Pieksämäen komppania:92
36 Hindrich Säppäin Pieksämäen komppania:68
37 Petter Frisk
38 Mattz Snöboll Pieksämäen komppania:93
39 Sigfred Skarpp
40 Johan Ruotzalain Iisalmen komppania:100
41 Erich Dahlman
42 Mattz Strandqwist Puumalan komppania:29
43 Petter Lustig
44 Johan Springare Iisalmen komppania:21
45 Hindrich Höck
46 Påhl Ringellblad
47 Johan Tornhög
48 Påhl Kardinen
49 Adam Pundainen Iisalmen komppania:67
50 Simon Kuckoin Puumalan komppania:59
51 Erich Aufwin Iisalmen komppania:42
52 Christofer Glödstaff Puumalan komppania:80
53 Thomas Hinder
54 Thomas Lindgreen Henkikomppania:65
55 Jacob Lydig Henkikomppania:10
56 Eskell Rosenblad Juvan komppania:131
57 Lars Hackspijk Juvan komppania:109
58 Niels Moberg
59 Lars Bofast Henkikomppania:28
60 Lars Root
61 Abraham Ruotzalain Henkikomppania:33
62 Daniel Pålack Iisalmen komppania:95
63 Thomas Kåsoin Iisalmen komppania
64 Erich Sairain Majurin komppania:56
65 Kirmo Järnskoo Juvan komppania:66
66 Zachris Lijten Henkikomppania:24
67 Olof Hallt Juvan komppania:65
68 Jacob Loo Juvan komppania:20
69 Mattz Udd
70 Nils Achtsam Iisalmen komppania:75
71 Lars Eensam Iisalmen komppania:79
72 Johan Swänsk Iisalmen komppania:91
73 Johan Heetainen Iisalmen komppania:115
74 Petter Myrstack
75 Mattz Mörck
76 Anders Torstig
77 Mattz Jägare
78 Jacob Neufwoin
79 Påhl Frijdsam
80 Bengt Eenqwist
81 Lars Läppäin Iisalmen komppania:117
82 Petter Sutinen

Alkuperäisessä luettelosta ei ole nimetty komppanioita eikä ruotunumeroita. Osalle miehistä nämä on voitu päätellä muista lähteistä.

Lähde: Nide 8771 Digitaaliarkisto (jakso 597)

Joulukuu 1723: Linnan vakituinen väki

Nyslått 18.11.173

December Månadz Rulla uppå efterföljande af Nyslåttz Guarnizons manskap

Numero Nimi Kommentit Savo Ruotsi
1 Hindrick Huttuin
2 Dawid Polack
3 Michel Sickain
4 Hindrick Pässoin
5 Mattz Jute
6 Mattz Titain
7 Adam Fick Majurin komppania:49
8 Michel Klöster
9 Hindrick Kardin Puumalan komppania:31
10 Anders Antoin Puumalan komppania:36
11 Johan Jokelain
12 Johan Melåin 2m
13 Thomas Polack
14 Bertill Muckoin
15 Petter Pundain Juvan komppania:72
16 Anders Kåck Pieksämäen komppania:123
17 Johan Tamsi
18 Michel Hapiain
19 Jöran Somalain
20 Petter Hannåin Pieksämäen komppania:92
21 Hindrick Sepein Pieksämäen komppania:68
22 Petter Tärfwoin
23 Mattz Pölläin Pieksämäen komppania:93
24 Sigfred Skarp
25 Johan Rotzalain Iisalmen komppania:100
26 Erich Immoin
27 Mattz Pustinen Puumalan komppania:29
28 Petter Otinen
29 Johan Springare Iisalmen komppania:21
30 Hindrick Hututuin
31 Påhl Kassinen
32 Johan Turroin
33 Påhl Kardin
34 Adam Pundain Iisalmen komppania:67
35 Simon Kåckåin Puumalan komppania:59
36 Erich Aufwin Iisalmen komppania:42
37 Christofer Glöstaf Puumalan komppania:80
38 Thomas Laukain
39 Thomas Nyrhinen Henkikomppania:65
40 Jacob Neuwoin Henkikomppania:10
41 Eskell Pässåin Juvan komppania:131
42 Lars Kårå Juvan komppania:109
43 Niels Moberg
44 Lars Hinsain Henkikomppania:28
45 Anders Turdiain
46 Abraham Rotzalain Henkikomppania:33
47 Daniel Polack Iisalmen komppania:95
48 Thomas Kåssåin Iisalmen komppania
49 Erich Sairain Majurin komppania:56
50 Kirmå Pässåin Juvan komppania:66
51 Zachris Lijten Henkikomppania:24
52 Olof Halt Juvan komppania:65
53 Jakop Ilwåin Juvan komppania:20
54 Mattz Kilpeläin
55 Nils Waråin Iisalmen komppania:75
56 Lars Pustin Iisalmen komppania:79
57 Johan Swensk Iisalmen komppania:91
58 Johan Hetain Iisalmen komppania:115
59 Petter Haltoin
60 Mattz Pemeläin
61 Anders Janhåin
62 Mattz Jamme
63 Jakop Neuwåin
64 Påhl Rachoin
65 Bengt Jepinen
66 Lars Läpäin Iisalmen komppania:117
67 Petter Sutinen af Regementet

Till Carelen Commenderade Giemena

Numero Nimi Kommentit Savo Ruotsi
1 Petter Biurback von Krudener:40
2 Håkan Ryberg Schultz:37
3 Bengt Olofsson von Krudener:66
4 Lars Janhuin
5 Swän Dammerwall Majuri:48
6 Lars Fägerberg
7 Hans Rosendahl Majuri:9
8 Anders Lustig Schultz:14
9 Olof Segerberg Schultz:10
10 Petter Senberg Schultz:74
11 Anders Böös Fikenbohm:34
12 Hans Giöckendahl Fikenbohm:43
13 Anders Erttman
14 Petter Menlös Henki:31
15 Anders Klåffman

Alkuperäisessä luettelosta ei ole nimetty komppanioita eikä ruotunumeroita. Osalle miehistä nämä on voitu päätellä muista lähteistä.

Lähde: Nide 8771 Digitaaliarkisto (jakso 599)

© Väinö Holopainen 2022